Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 15 → 2023

UN  INSTRUMENT  INDISPENSABIL  DE  LUCRU: ENCICLOPEDIA  REPREZENTANȚILOR  SCRISULUI  ISTORIC  ROMÂNESC,  2021  

Autor: Dan  PRODAN

 

 

 


UN  INSTRUMENT  INDISPENSABIL  DE  LUCRU:
ENCICLOPEDIA  REPREZENTANȚILOR  SCRISULUI  ISTORIC  ROMÂNESC,  2021  

După ani de proiecte succesive nefinalizate, de identificare și  asigurare a viabilității finanțării unui nou proiect, de organizare a echipei de colaboratori și autori, de elaborare a textului final și de pregătire pentru tipărire, a apărut, sub egida Academiei Române, Secția de Științe Istorice și Arheologie, monumentala Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc, vol. I – V, coordonatori Victor Spinei și Dorina N. Rusu, Editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al Bucovinei, Suceava, 2021. Structura volumelor, alfabetică, este următoarea: I (A – C), XL + 699 p.; II (D – K), XXVIII + 588 p.; III (L – N), XXVIII + 443 p.; IV (O – R), XXVIII + 431 p.; V (S – Z), XXVIII + 553 p. Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc (în continuare citată: ERSIR) este monumentală, pe lângă valoarea istoriografică, din mai multe puncte tehnice de vedere: nr. volumelor: 5; formatul lor: A4 mărit; nr. coordonatorilor zonali și al autorilor: 358; nr. autorilor și al izvoarelor istorice cronistice prezentate (al vocilor): aprox. 3800; condițiile tehnice de tipărire: coperți cartonate, volume legate, cusute, hârtie velină; greutatea fizică a celor 5 vol.: 11,7 kg.; nr. total de pagini: 2876.

În Prefața, intitulată sugestiv Un nou demers cu propensiuni enciclopedice (vol. I, pp. VII – XVIII), autorii coordonatori Victor Spinei și Dorina N. Rusu au explicat originea, organizarea, derularea și finalizarea acestui proiect enciclopedic, făcând trimiteri sumare la istoria conceptului de enciclopedie, din antichitate până astăzi, la locul și rolul izvoarelor istorice în elaborarea contribuțiilor istoriografice, la etapele scrierii unui astfel de produs științific, la perioadele evoluției istoriografiei mondiale și românești din antichitate până în prezent. 

Coordonatorii au subliniat următoarele aspecte: rolul stimulativ al Enciclopediei istoriografiei românești, coordonator științific prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu, EȘE, București, 1978, în motivarea, elaborarea și editarea prezentei ERSIR, 2021; aceasta din urmă nu este o lucrare perfectă, ci una perfectibilă; criteriile de selecție a autorilor și a izvoarelor istorice cronistice au fost destul de permisive, încadrându-se totuși într-un set minimal obligatoriu; au fost incluși și autori din domenii conexe istoriei: arheologie, numismatică, epigrafie, sfragistică, diplomatică, heraldică, genealogie, paleografie, posopografie, climatologie, toponimie, antropologie, demografie, sociologie, etnografie, folcloristică, drept, religie, arte, tehnică, medicină, cultură, civilizație, filozofie, biblioteconomie, enciclopedistică etc.; de asemenea, au fost prezentați și autori din Basarabia, Bucovina, regiunile sudice riverane Dunării inferioare, Europa, America de Nord etc. 

ERSIR 2021, perfectibilă și completabilă la viitoarea ediție, va fi întregită, în anii următori, cu produsele finale enciclopedice ale unor proiecte majore conexe, începute în 2021: Instituțiile cu preocupări de istorie de pe teritoriul României (coordonator: Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” din București); Periodicele aferente științei istorice românești (coordonator: Institutul de Istorie ”George Barițiu” din Cluj-Napoca); Enciclopedia izvoarelor istoriei românilor (coordonator: Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” din Iași); Enciclopedia autorilor străini cu preocupări privind istoria spațiului carpato – dunărean (coordonator: Institutul de Studii Sud-Est Europene din București). Iată, astfel, proiectat, elaborat și tipărit, în viitorii ani, un indispensabil pentagon (plus ERSIR 2021!) de instrumente de lucru ale istoricului, de mult timp visat și dorit pe biroul de creație al oricărui autor serios de contribuții istoriografice de referință. 

Vol. I al ERSIR 2021 mai include: Lista celor 358 de autori – colaboratori ai celor aprox. 3.800 de voci (pp. XIX – XXII), Abrevieri generale (p. XXIII), Abrevieri de cărți și periodice (pp. XXIV – XXXIX), Structura fișei de prezentare a autorului (p. XL). Vol. V se încheie cu Lista autorilor vocilor din ERSIR 2021 (pp. 527 – 553), completată cu numele – prenumele istoricilor, arheologilor, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare etc. prezentați în cele 5 vol. ale Enciclopediei. În acest context, precizez că nu există un Cuprins, o Listă a autorilor prezentați în medalioanele / vocile Enciclopediei, cu indicarea volumului și paginației. Identificarea autorului căutat se face răsfoind cu atenție paginile volumului în care se încadrează, alfabetic, istoricul, arheologul, cercetătorul științific, universitarul etc. focalizat.

Criteriile de selecție ale unui autor pentru includerea în ERSIR 2021 se regăsesc în cerințele fișei specifice, aplicate cu mai multă sau cu moderată consecvență, de către cei 358 de colaboratori ai Enciclopediei. S-a pus accent pe obținerea doctoratului în domeniul respectiv de activitate științifică – de cercetare și pe publicarea cel puțin a unei cărți de autor, de preferat teza de doctorat, adaptată pentru editare. Personal, cunosc mai mulți autori, cu activitate științifică – de cercetare, cu doctorat și cu diferite contribuții publicate, care nu au fost (încă!) incluși în ERSIR. Așteptăm, plini de speranțe, ediția a II-a!

ERSIR 2021 este unul din cele mai importante și mai complete instrumente de lucru în domeniul istoriei și a științelor / activităților conexe, apărut la începutul secolului al XXI-lea, indispensabil în investigațiile specifice ale oricărui cercetător al istoriografiei românești. Este o istorie a istoriografiei românești, din spațiul geografic delimitat de Nistru – Tisa – Dunărea inferioară – Marea Neagră, pe coloana vertebrală a Munților Carpați, prin autorii cunoscuți sau (încă!) anonimi, din ultimele șapte secole. 

Fișa istoricului / autorului inclus în ERSIR 2021 are următoarea structură:

  1.   Date biografice;
  2. Caracterizarea activității profesionale – conexe;

III. Bibliografie selectivă:

  1. lucrări / cărți de autor; 
  2. lucrări / cărți în colaborare; 
  3. lucrări / cărți editate, coordonate, traduceri;
  4. articole, studii, contribuții ale autorului;
  1. Bibliografie referitoare la titularul fișei.

Referitor la autori conexați Jud. Botoșani, am identificat 3 categorii: 

1. Născuți în jud. Botoșani și cu activitate profesională în alte localități:

AIFTINCĂ  Marin: n. la 19 septembrie 1942 la Unțeni, jud. Botoșani; doctor în Filozofie (1991), profesor universitar, cercetător științific, filosof, autor; București (vol. I, pp. 15 – 16);

AIOANEI  Alexandru D., n. la 24 octombrie 1989 la Darabani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2017), cercetător științific, autor; Iași (vol. I, p. 17); 

AXENCIUC  Victor: n. la 12 februarie 1928 la Vlăsinești, jud. Botoșani; doctor în Economie – Istorie economică (1956); profesor universitar, cercetător științific, istoric. autor; București (vol. I, p. 107); 

BANU Luminița: n. la 11 iulie 1969 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2010); istoric, consilier superior, autor; București (vol. I, p. 130); 

BENDITER (ORENSTEIN)  Jeaneta: n. la 12 martie 1917 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1952); profesor universitar, istoric; București (vol. I, p. 209); 

BOLDUR  Dimitrie Ovidiu: n. la 4 octombrie 1928 la Hudești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2007); istoric, muzeograf; Bacău (vol. I, pp. 295 – 296); 

BOTOȘINEANU  Cătălin: n. la 4 mai 1980 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2011); istoric, arhivist, autor; Iași (vol. I, pp. 322 – 323); 

BRAUȘTEIN Iancu: n. la 3 iulie 1943 la Ștefănești, jud. Botoșani; cercetător științific, bibliotecar; Iași (vol. I, p. 334); 

BURAC  Constantin: n. la 23 mai 1951 la Vlăsinești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2001); profesor universitar, arhivist, istoric, autor; București (vol. I, pp. 375 – 376);  

BUȚUREANU  Grigore C.: n. la 5 noiembrie 1855 la Dorohoi, jud. Botoșani; d. la 15 iulie  1907 la Iași, jud. Iași;  cercetător arheolog, autor de manuale școlare; Iași (vol. I, pp. 389 – 390);

CAPROȘU  Ioan: n. la 26 august 1934 la Mitoc, jud. Botoșani; d. la 9 aprilie  2021 la Bacău, jud. Bacău; doctor în Istorie (1979); profesor universitar, cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. I, pp. 413 – 415); 

CEOBANU  Adrian – Bogdan: n. la 24 aprilie 1985 la Bucecea, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2013); lector universitar, cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. I, pp. 461 – 462); 

CHIRIAC  Dumitru: n. la 9 septembrie 1939 la Sulița, jud. Botoșani; d. la 5 mai 1983, Bacău; doctor în Geografie  (1976); lector universitar,  geograf – istoric, autor; Iași (vol. I, p. 493); 

CIUBOTARU  Ion H.: n. la 28 ianuarie 1940 la Arborea – com. George Enescu, jud. Botoșani; doctor în Etnologie (1978); profesor universitar, cercetător științific, etnolog – istoric, autor; Iași (vol. I, p. 540); 

CIUBOTARU  Iuliu: n. la 20 iulie 1930 la Drăgușeni, jud. Botoșani; d. la 18 decembrie 2000, Iași; doctor în Istorie; cercetător științific, istoric; Iași (vol. I, p. 541); 

CLIVETI  Gheorghe: n. la 23 aprilie 1952 la Darabani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1985); profesor universitar, cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. I, pp. 566 – 567); 

COJOCARIU  Mihai: n. la 13 ianuarie 1952 la Hlipiceni, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1992); muzeograf, profesor universitar, istoric, autor; Iași (vol. I, p. 579); 

COLESNIUC  Sorin Marcel: n. la 1 august 1968 la Trușești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2008); muzeograf, arheolog, istoric; Mangalia, Constanța (vol. I, pp. 587 – 588); 

CONSTANTINESCU  Dimitrie: n. la 2 iulie 1899 la Trușești, jud. Botoșani; d. la 3 iulie 1982 la Târgu Neamț, jud. Neamț; asistent universitar, muzeograf, arheolog, istoric; Iași, Târgu Neamț (vol. I, pp. 605 – 606); 

COVACEF  (născută MIȘU) Zaharia (Zizi): n. la 5 iunie 1942 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 25 august 2014 la Constanța, jud. Constanța; doctor în Istorie (2002); profesor universitar, muzeograf, arheolog, istoric; Constanța (vol. I, pp. 652 – 653); 

CRISTIAN  Vasile: n. la 5 iunie 1936 la Movila Ruptă, com. Ripiceni, jud. Botoșani; d. la 12 octombrie 2006 la Iași, jud. Iași; doctor în Istorie (1972); profesor universitar, istoric, autor; Iași (vol. I, pp. 670 – 671); 

DIACONESCU  Emil: n. la 23 octombrie 1889 la Mănăstireni, com. Unțeni, jud. Botoșani; d. la 1 octombrie  1978 la Iași, jud. Iași; doctor în Istorie (1924); conferențiar universitar, cercetător științific, istoric; Iași (vol. II, pp. 47 – 48); 

DOBRINCU  Dorin: n. la 28 februarie 1972 la Darabani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2006); cercetător științific, cadru didactic universitar, arhivist, istoric, autor; Iași (vol. II, pp. 82 – 83);

FILIPOVICI  Anca: n. la 26 februarie 1984 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2012); cercetător științific, istoric, autor; Cluj – Napoca (vol. II, p. 215); 

FLORESCU  Aurelia: n. la 6 ianuarie 1942 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie – Muzeologie; muzeograf, istoric; Craiova (vol. II, pp. 230 – 231); 

FLORESCU  Gheorghe I.: n. la 6 aprilie 1939 la Bătrânești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1976); arhivist, cercetător științific, profesor universitar, istoric, autor; Iași (vol. II, p. 232); 

GANE Constantin: n. la 21 martie 1885 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 12 aprilie 1962 la Aiud, jud. Alba; doctor în Drept (1910); publicist, istoric, memorialist, biograf – genealogist, autor; București (vol. II, pp. 262 – 263);

GRAUR  Alexandru: n. la 26 februarie 1890 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 9 iulie 1988 la București; doctor în Lingvistică (1929); profesor universitar, cercetător științific, lingvist, autor; București (vol. II, pp. 259 – 260);

GRECEANU  Radu Scarlat: la 26 februarie 1890 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 2 octombrie 2012 la București; arhivist, traducător, istoric, genealogist; București (vol. II, p. 364);

GRIGORUȚĂ  Sorin: n. la 21 iulie 1985 la Dorohoi, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2015); cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. II, pp. 371 – 372); 

GURIȚĂ  Ioan – Augustin: la 15 octombrie 1985 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2013); lector universitar, istoric, autor; Iași (vol. II, pp. 386 – 389); 

HAIMOVICI  Sergiu: n. la 13 mai 1929 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 15 septembrie 2009 la Iași; doctor în Biologie (1964); profesor universitar, biolog – arheozoolog, autor; Iași (vol. II, pp. 396 – 397);

HASNAȘ  Nicolae: n. la 5 noiembrie 1875 la Nicșeni, jud. Botoșani; d. în 1966 la București; medic, cu preocupări de istorie locală / zonală; Sulina, Târgu Jiu (vol. II, p. 407);

HRIBAN Cătălin Iulian: n. la 7 aprilie 1972 la Dorohoi, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2011); muzeograf, arheolog, cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. II, pp. 441 – 442); 

IAȚCU Ioan: n. la 7 august 1980 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2010); muzeograf, arheolog, cercetător științific, autor; Iași (vol. II, pp. 463 – 464);

ICHIM  Aurica: n. la 23 septembrie 1957 la Coțușca, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2014); muzeograf, cercetător științific; Iași (vol. II, p. 465);

IFTIMI Sorin: n. la 27 septembrie  1965 la Mileanca, jud. Botoșani; d. la 13 noiembrie 2021 la Iași; doctor în Istorie (2006); muzeograf, cercetător științific, istoric, autor; Iași (vol. II, p. 467);

IOANIȚIU  Alexandru: n. la 2 februarie 1890 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 17 septembrie 1941 la Baden, Germania; istoric militar, profesor la diferite școli militare medii și superioare; București (vol. II, pp. 482 – 483); 

IONESCU  Traian T.: n. la 21 august 1919 la Văculești, jud. Botoșani; d. ?; istoric militar, bibliotecar, cercetător științific, istoric; București (vol. II, p. 492);

IONIȚĂ  Ion: n. la 8 ianuarie 1936 la Pogorăști, com. Răuseni, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1982); cercetător științific, arheolog, istoric, autor; Iași (vol. II, pp. 497 – 498);

IORGA  Nicolae: n. la 5 / 17 iunie 1871 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 27 / 28 noiembrie 1940 la Strejnicu, jud. Prahova; istoric, cercetător științific și editor de izvoare istorice, profesor universitar, ziarist, critic literar, scriitor, doctrinar, formator de opinie națională civică, autor, om politic, fondator și director al unor institute de cercetări istorice; Iași, București (vol. II, pp. 504 – 511);

LAZĂR  Traian D.: n. la 19 noiembrie 1941 la Iacobeni, com. Dângeni, jud. Botoșani; profesor învățământ preuniversitar, critic literar, istoric; Ploiești (vol. III, pp. 13 – 14);

LUTIC  Marcel: n. la 28 iulie 1967 la Slobozia, com. Cordăreni, jud. Botoșani; muzeograf, etnograf, istoric, autor; Iași (vol. III, pp. 85 – 86);

MACUC  Mihai C.: n. la 14 octombrie 1958 la Adășeni, com. Avrămeni, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2001); cercetător științific, profesor universitar, istoric, ziarist, autor; București (vol. III, p. 90);

MANOLE  Gică: n. la 22 aprilie 1953 la Tătărășeni, com. Havârna, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2011); profesor învățământ preuniversitar, istoric, autor; Dorohoi, Botoșani (vol. III, pp. 113 – 114);

MATEI  Horia C.: n. la 7 decembrie 1942 la Botoșani, jud. Botoșani; lector universitar, istoric specializat în enciclopedii – lexicoane și în editarea lor, autor, director general în Ministerul Culturii; București (vol. III, pp. 156 – 157);

MAXIM Mihai: n. la 9 noiembrie 1943 la Vorniceni, jud. Botoșani; d. la 3 august 2017 la București; doctor în Istorie (1976); istoric – turcolog osmanist, cercetător și editor de izvoare istorice otomano – orientale, profesor universitar, director al Institutului Cultural Român din Istanbul – Turcia, autor; București (vol. III, p. 165);

MERTICARU Varlaam (Vasile) Ploieșteanul: n. la 28 octombrie 1960 la Știubieni, jud. Botoșani; doctor în Teologie (2003); istoric al Bisericii Ortodoxe, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași / București; Iași, București (vol. III, pp. 197 – 198);

MIHALACHE Andi: n. la 2 mai 1972 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2001); cercetător științific, cadru didactic universitar, istoric, editor de volume și periodice, autor; Iași (vol. III, pp. 220 – 221);

MONAH Felicia: n. la 19 iunie 1947 la Tudora, jud. Botoșani; doctor în Biologie (1998); muzeograf, cercetător științific, arheo-botanist, fito-cenolog; Roman, Bacău, Iași (vol. III, p. 281);

MURARIU Ioan: n. la 20 ianuarie 1937 la Dămileni, com. Cristinești, jud. Botoșani; d. la 11 octombrie 2011 la Bacău; doctor în Istorie (1979); istoric, cercetător științific, lector universitar, profesor în învățământul liceal; Bacău (vol. III, p. 319);

NIMIGEANU Vasile V.: n. la 5 iulie 1941 la Vatra, com. Pomârla, jud. Botoșani; doctor în Geografie (1976); profesor universitar, geograf – geografie istorică, economică, a populației; Iași (vol. III, pp. 426 – 427);

OTU  Petre: n. la 19 iunie 1950 la Hănești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1995); conferențiar universitar, cercetător științific, istoric militar, autor; București (vol. IV, pp. 53 – 55);

PĂTRAȘCU (BUNIȘ) Corina: n. la 9 ianuarie 1917 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 20 mai 1980, la București; asistent universitar, cercetător științific; București (vol. IV, p. 116);

PETREANU Nicolae: n. la 4 noiembrie 1925 la Vorona, jud. Botoșani; d. 1989, la București?; doctor în Istorie (1960); profesor universitar, istoric, redactor-șef periodice de istorie; București (vol. IV, p. 152);

PUNGĂ  Gheorghe: n. la 5 aprilie 1949 la Ștefănești, jud. Botoșani; d. la 28 decembrie 2003, la Iași; doctor în Istorie (1986); profesor de istorie în învățământul preuniversitar botoșănean, cercetător științific, profesor universitar, istoric medievist, autor; Iași (vol. IV, pp. 306 – 307);

ROMANESCU  Gheorghe: n. la 1 august 1926 la Tocileni, jud. Botoșani; d. la 29 noiembrie 2000, la București; doctor în Istorie (1982); cercetător științific, conferențiar universitar la  Academia Militară – București, istoric militar, autor; București (vol. IV, p. 375);

RUSU Dumitru: n. la 13 octombrie 1935 la Dobârceni, com. Durnești, jud. Botoșani; d. în  2017, la Iași?; doctor în Istorie (1968); profesor universitar, istoric modernist și contemporanist, autor;  Iași (vol. IV, p. 424);

RUSU Viorel: n. la 11 iunie 1970 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2018); arhivist, muzeograf, istoric contemporanist, editor de izvoare istorice, redactor al unor periodice zonale, autor; Baia Mare (vol. IV, p. 426);

SATCO  Emil: n. la 11 ianuarie 1941 la Vârful Câmpului, jud. Botoșani; d. 18 aprilie 2007, la Suceava; profesor în învățământul preuniversitar sucevean, redactor de emisiuni radio locale, bibliotecar, istoriograf al Bucovinei, redactor al unor periodice zonale; Suceava (vol. V, p. 24);

SEFTIUC Ilie: n. la 12 iulie 1936 la Horodiștea, jud. Botoșani; d. în 1996, la Iași?; doctor în Istorie (1970); conferențiar universitar la facultățile de istorie de la Iași și București; istoric modernist și contemporanist, autor; Iași; București (vol. V, p. 61);

SOFRONIE Rodica: n. la 7 august 1938 la Mihăileni, jud. Botoșani; d. la 12 iunie 2003, la Deva, jud. Hunedoara; istoric, cercetător științific, bibliotecar, muzeograf; Deva; Cluj (vol. V, p. 106);

TEODOR Silvia: n. la 15 aprilie 1934 la Dorohoi, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1980); muzeograf, cercetător științific, arheolog, istoric, autor; Fălticeni, Iași (vol. V, pp. 272 – 273);

TUFESCU Victor: n. la 19 noiembrie 1908 la Botoșani, jud. Botoșani; d. 11 martie 2000, la București; doctor în Geografie (1936); geograf, profesor universitar la facultățile de geografie de la Iași și București, cercetător de teren, autor; Iași; București (vol. V, pp. 333 – 334);

URSACHE Vasile: n. la 30 decembrie 1934 la Havârna, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1986); muzeograf, cercetător științific, arheolog, istoric; Roman, Piatra Neamț (vol. V, pp. 391 – 392);

VITCU  Dumitru: n. la 2 martie 1940 la Ibănești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1974); cercetător științific, istoric modernist, profesor universitar, redactor al unor periodice științifice, autor; Iași, Suceava (vol. V, pp. 444 – 445);

VIȚALARU  Adrian: n. la 21 august 1981 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2012); istoric contemporanist, conferențiar universitar, redactor al unor periodice științifice, autor; Iași (vol. V, pp. 445 – 446);

ZAHARIA  Emilia: n. la 26 ianuarie 1903 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 4 septembrie 1979, la Iași; profesor de istorie în învățământul preuniversitar, arheolog, cercetător științific, autor; Iași; (vol. V, pp. 498 – 499);

ZAHARIA  Neculai: n. la 19 noiembrie 1899 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 9 ianuarie 1984, la Iași; profesor de geografie în învățământul preuniversitar, arheolog, cercetător științific, autor; Iași; (vol. V, pp. 502 – 503);

ZAHARIUC  Petronel: n. la 1 iulie 1969 la Ibănești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2002); cercetător științific, istoric medievist și premodernist, profesor universitar, redactor al unor periodice științifice, autor; Iași (vol. V, pp. 504 – 505);

ZUB  Alexandru: n. la 12 octombrie 1934 la Vârful Câmpului, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1973); cercetător științific, istoric medievist și modernist, al ideilor, culturii, istoriografiei, profesor universitar, redactor – șef al unor periodice științifice, autor prolific; Iași (vol. V, pp. 523 – 526);

2. Născuți în alte localități și cu activitate profesională în jud. Botoșani:

– KOVÁCS (MATEȘ) Adela: n. la 22 iunie 1981 la Carei, Jud. Bihor; doctor în Istorie – arheologie (2010); arheolog, restaurator, muzeograf la Muzeul Județean Botoșani, din 2015, autor; Botoșani (vol. II, p. 577);

MEDIAN  Gheorghe: n. la 11 octombrie 1949 la Râncezi / Nucșoara de Jos, com. Posești, jud. Prahova; muzeograf, istoric, bio-bibliograf, cercetător și editor de izvoare istorice botoșănene, autor; Botoșani (vol. III, pp. 192 – 193);

MELNICIUC Aurel: n. la 14 decembrie 1975 la Chișinău, Republica Moldova; doctor în Istorie (2011); arheolog, restaurator, muzeograf, manager al Muzeului Județean Botoșani; Dorohoi, Botoșani (vol. III, pp. 194 – 195);

POSLUȘNICU Mihail Grigore: n. la 1 / 14 noiembrie 1871 la Suceava, Bucovina; d. la 30 ianuarie 1936 la Botoșani; profesor de educație muzicală în învățământul preuniversitar, muzician complex și multilateral, autor de istorii ale muzicii și muzicienilor; Botoșani (vol. IV, pp. 277 – 278);

ȘADURSCHI Paul: n. la 30 mai 1933 la Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova; d. la 9 octombrie 2010 la Botoșani; învățător și profesor de istorie în învățământul preuniversitar, arheolog, istoric, muzeograf, director al Muzeului Județean Botoșani, redactor-șef al anuarului instituției: Hierasus, autor; Botoșani (vol. V, p. 189);

ȘOVAN Octavian Liviu: n. la 30 aprilie 1949 în satul Cămin, com. Căpleni, jud. Satu Mare; d. la 20 martie 2022 la Botoșani; doctor în Istorie – arheologie (1998); arheolog, restaurator, muzeograf, director-adjunct al Muzeului Județean Botoșani, consilier superior la Direcția Județeană Botoșani pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național; redactor al unor periodice botoșănene de specialitate, autor; Botoșani (vol. V, p. 221);

VORNICU – ȚERNA Andreea: n. la 1 decembrie 1985 la Târgu-Frumos, Jud. Iași; doctor în Istorie – arheologie (2008); arheolog, restaurator, muzeograf la Muzeul Județean Botoșani, din 2016, autor; Botoșani (vol. V, p. 467);

3. Născuți în jud. Botoșani și cu activitate profesională în jud. Botoșani: 

BALANOVICI Sergiu Nicolae T.: n. la 5 decembrie 1963 la Botoșani, jud. Botoșani; doctor în Istorie (2004); istoric, muzeograf – șef de secție la Muzeul Județean Botoșani, autor; Botoșani  (vol. I, p. 122); 

BEJENARIU Ionel: n. la 28 septembrie 1948 la Botoșani, jud. Botoșani; d. la 7 mai 2013 la Botoșani, jud. Botoșani; istoric, muzeograf – șef de secție la Muzeul Județean Botoșani, autor (vol. I, p.  199); 

CRÎȘMARU Aristotel: n. la 30 noiembrie 1908 la Cobâla, com. Șendriceni, jud. Botoșani; d. la 12 februarie 1997 la Drăgușeni, jud. Botoșani; profesor de istorie, arheolog, muzeograf la Muzeul de Arheologie Săveni, jud. Botoșani, autor; Drăgușeni, Botoșani (vol. I, p. 675);

FURTUNĂ Dumitru: n. la 26 februarie 1890 la Tocileni, jud. Botoșani; d. la 14 / 15 ianuarie  1965 la Dorohoi, jud. Botoșani; doctor în Teologie (1927); profesor și director de seminar teologic, istoric, folclorist; Dorohoi (vol. II, pp. 253 – 254); 

NECULAU Eugen D.: n. la 29 decembrie 1900 la Ungureni, jud. Botoșani; d. la 20 octombrie  1974 la Iași; doctor în Filosofie – Litere (1944), asimilat cu cel de doctor în Pedagogie (1969); profesor în învățământul preuniversitar, director al Căminului Cultural – Universității Populare de la Ungureni, pedagog, sociolog, istoric; Dorohoi, Șendriceni, Botoșani, Iași (vol. III, pp. 374 – 375);

PRODAN Gheorghe – Dănuț (Dan): n. la 11 aprilie 1961 la Mânăstirea Doamnei, com. Curtești, jud. Botoșani; doctor în Istorie (1999); profesor de istorie-filozofie în învățământul preuniversitar botoșănean, istoric cu preocupări de turcologie – osmanistică, istorie locală, colaborator al Muzeului Județean Botoșani, al Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol” – Iași, al Universității ”Petre Andrei” – Iași, al Centrului de Studii Otomane al Facultății de Istorie a Universității din București, al Institutului de Turcologie și Studii Central – Asiatice din Cluj – Napoca, președinte al Filialei Jud. Botoșani a Societății de Științe Istorice din România, membru al unor societăți civice / profesionale din Botoșani și București, autor; Botoșani (vol. IV, p. 300).

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania