Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 15 → 2023

Al.Florin Țene-o viață în slujba culturii

Al.Florin Țene-o viață în slujba culturii
80

Al. Florin Țene (Născut la 13 iunie 1942, Drăgășani, județul Vâlcea, România ), pe numele adevărat Țene Florinel Sandu, este poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, de artă și promotor cultural.
Este fiul lui Ion Țene contabil, din Furculești , jud.Teleorman și al Ecaterinei Roșianu din comuna Roșiile, județul Vâlcea.
Școala primară o urmează la Drăgășani.
Absolvă Liceul Teoretic din Drăgășani 1960 și urmează cursurile Școlii Tehnice Tipografice de 3 ani, din București, secția Tehnoredactare și Tipar înalt. Debutează în TRIBUNA în anul 1960, luna mai.
Urmează cursurile Facultății de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia Mare 1963-66, și de istorie la Târgu Mureș, 1966-1970. La Baia Mare ca student  înființează Cenaclul NORD în cadrul Biblioteci Regionale.
Termină cursurile postuniversitare de economie aplicată, în 1979 și cursurile de Integrare Europeană la Bruxelles în anul 1999.
După absolvirea facultății, lucrează ca profesor în comuna Tarna Mare din regiunea Maramureș.
În 1964 devine redactor al Stației de Radioficare Drăgășani, în emisiunile căreia difuzează reportaje și lucrări literare ale scriitorilor drăgășeneni: prof. Emil Istocescu, Dumitru Constantin, Dumitru Velea, părintele Bălașa, N. Cochinescu, Virgil Mazilescu, Titina Nica Țene, dar și vâlcenii, Doru Moțoc, Traian D. Lungu, Ion Lazăr, Gh. Diaconu, Costea Marinoiu, George Țărnea, Lucian Avramescu etc.
În perioada 1965-2004 ocupă diferite funcții economice în Drăgășani și Cluj-Napoca. În 1959 înființează, pe lângă Casa de Cultură din Drăgășani, Cenaclul literar „Gib I. Mihăescu” care funcționează și astăzi. La ședințele acestui cenaclu au participat poetul Virgil Mazilescu, pe atunci elev la liceul din Drăgășani, viitorul prim-ministru Radu Vasile, Nicolae Cochinescu, procuror pe atunci în Drăgășani, azi fost membru în Curtea Supremă de Justiție. Pe când era student la Baia Mare a înființat împreună cu poetul Vasile Radu Ghenceanu și pictorul Mihai Oros „Cenaclul Literar Nord” (1963). A înființat Cenaclul „Vasile Sav” (2004), „Artur Silvestri” (2006), „Radu Stanca” (2014), ce funcționează în cadrul Ligii Scriitorilor.
În perioada 1970-1971 lucrează ca redactor la ziarul de șantier „Lumina de pe Lotru” ce apărea pe șantierul hidro-energetic de la Voineasa. A fost redactor și la „Curierul Primăriei Cluj-Napoca” și la revista „Cetatea Culturală”, inclusiv la „Confluențe românești”.
Debutează cu poezie în 1959 în revista Tribuna, pe când era elev în clasa XI-a. Debutează editorial în 1974 cu volumul de versuri „Ochi deschis”, editura Litera, București. În 1979 îi apare al doilea volum de versuri „Fuga Statuilor”, editura Litera, București. Este tradus în limbile sârbă, engleză, coreeană, rusă, franceză, italiană, japoneză.

Publică poezie, articole, critică literară și eseuri în revistele: Luceafărul, Gazeta Literară, România Literară, Argeș, Secera și Ciocanul, Orizont, Înainte, Scrisul Bănățean, Iașul Literar, Convorbiri Literare, Confluențe, Cronica, Ramuri, Mozaic, Agora Literară, Poezia, Cetatea Culturală, Ardealul Literar, Curierul Primăriei Cluj, Flagrant, Poștașul, Familia, Literatorul, Contemporanul, Orient Latin, Heliopolis, Rusidava Culturală, Poezia, Oglinda literară, Esteu, Columna, Citadela, Aurora, Al cincilea anotimp, Pietrele Doamnei, Climate Literare, Singur, Viața de pretutindeni, Radix (Belgia), România VIP (Dallas, Texas), Iosif Vulcan (Australia), Confluențe literare, SUA, Armonii Culturale, Rostirea Românească, Steaua, Tribuna, Dokiana, Semne, Lettres Europeennes, Cuvânt Torăcean, Viața Socială, Munca, Unitatea Națională, Adevărul de Cluj, Făclia, Cuget Liber, Radio București, TVR, Radio Craiova, Radio Cluj, Confluențe, Poștașul, Tibiscus, Meandre, Cuvântul Liber, Răsunetul, Curierul de Vâlcea, Scurt circuit oltean, Dobrogea culturală, Moldova culturală, Cetatea lui Bucur, Constelații diamantine, Memoria slovelor, Candela (Canada), Regatul cuvântului, Făclia, Glas creștin, Citadela, Itaca (Dublin), Pagini Românești în Noua Zeelandă, MIORIȚA (SUA), Clujul Liber, Napoca News, Confluențe Românești, Basarabia literară, Semănătorul, Observatorul din Toronto, Caietele Columna, Salonul Literar, Răsunetul, Academia de Poezie, Artă și Literatură, Caietele Columna, Revista ZEIT, APOLON, ONIX, Creator, Freamăt, Heliopolis, AG pe rime, Destine contemporane din Canada, Rotonda Valahă, Napoca News, Creator, Apolon, Observatorul din Canada, Făclia, în publicații din Gabon-Africa, revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Porțile Nordului, Literaturitate, Negru pe Alb-castelul cuvintelor-, Luceafărul, Feed Back, Ardealul literar și artistic, Sintagme literare, Literatura, Unirea(Viena), Radio Unirea (Viena), Parnas XXI, Observatorul din Toronto, Cuvântul argeșean, Litera 13, Orizonturi mureșene, Surâsul Bucovinei, Bogdania, Bucium, Luceafărul, Gorjanul, Așii României, ASLRQ-Canada, Așii României, Națiunea, Destine literare-Canada, și Curierul Național, Cultura vâlceană, Armonii culturale , Povestea Vorbei, Luceafărul de seară, Saeculum Bucureștul literar și artistic, Neamul Românesc, Jurnalul Israelian, Magazin critic, Contact international, Povestea vorbii, Cultura vâlceană, eCreator, Mirajul Oltului, Curierul Național, Națiunea, Luceafărul de la Botoșani, Clipa literar-artistică, Forum vâlcean, Cozienii, CADRAN-Jurnal mureșan, Clipa-literar artistică, Arena Literară, Nord-Est cultural, Vocea ta-ziar din Germania ș.a. 

Revista MIRAJUL OLTULUI 21, anul IV, nr.3, iunie 2022, întreg numărul a fost dedicat lui Al. Florin Țene, având pe copertă fotografia lui.

În 1964 se căsătorește cu poeta Titina Nica-Țene, din comuna Șușani, jud. Vâlcea. Are doi băieți: Florin, specialist în imagine de televiziune și Ionuț, doctor în istorie și master în drept, istoric, poet și scriitor, fondatorul ziarului „Napoca News”, cu 20 cărți publicate. 

Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Este membru al Academiei Americano-Română de Știință și Artă (A.R.A.), din anul 2011, iar din anul 2014 este membru plin.
Este membru al Asociației Scriitorilor Români din Canada.
Este membru al Societății Regale a Scriitorilor Români și Belgieni.
Este Președintele național al Ligii Scriitorilor Români, care are 1000 de membrii, scriitori din țară și  diasporă.
A fost membru al International Multidisciplinary Scientific Congress organizat de Universitatea Titu Maiorescu
Este un pasionat filatelist și numismat, având o bogată colecție din aceste domenii.
În anul 2011 a primit DIPLOMA DE EXCELENȚĂ din partea Senatului Universității de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad, pentru întreaga operă și activitatea dusă pentru promovarea literaturii române. Tot în acest an a primit premiul OPERA OMNIA din partea academicianului Gh.Păun la Festivalul de Literatură de la Domnești.

Liga Scriitorilor Români îi acordă în anul 2012 MEDALIA „VIRTUTEA LITERARĂ”, pentru strălucita sa creație literară și pentru promovarea culturii române în țară și străinătate. În 1915 a primit Marele Premiu pentru presă scrisă din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști.
În ianuarie 2012 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filologie și Fundația „Vasile Pogor” din Iași îi acordă DIPLOMA la Festivalul Internațional Eminescu pentru lucrarea „Norocul limbii române: Eminescu”.
Urmare faptului că Al. Florin Țene a oglindit în opera sa și viața și activitatea oamenilor de pe Valea Jiului, Sindicatul Liber al E.M. Paroșeni i-a oferit cel mai înalt ORDIN MINERESC „SFÂNTA VARVARA”, în luna mai 2012. A primit Medalii și Trofee de la diferite foruri culturale din județele Gorj, Hunedoara, Vâlcea, Bistrița, Cluj, Timișoara și Iași.

Folosește pseudonimele: Al. Roșianu, Florin Roșianu, Florin Drăgășenescu. 

În 1997 primește o bursă de studii la Bruxelles, în structurile Uniunii Europene, unde i se oferă diploma de „Jurnalist European”.
A primit Marele Premiu al Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni cu articolul “Memoria inimii “, 2019.În anul 2020 a primit de la UZPR premiul ACTA NON VERBA pentru presa online pe anul 2019.
În anul 2020 a fost făcut Membru de Onoare al revistei Expresiei Ideii și Cetățean de Onoare al orașului Onești.

În 2021 a primit Premiul international LOJA POETICĂ DE ARGINT la Festivalul literar-cultural SLAVĂ ȚIE; CUZA DOMN! organizat de Asociația mWORK TOGETHER din Italia.
În anul 2021 a primit premiul international CORONA din Italia pentru proză.
A primit Diploma de recunoștiință de la Destine literare pentru activitatea de promovarea literaturii române pe meridianele lumii.
Romanul „Ce greu a fost în noaptea asta!-Viața poetului Traian Dorz între realitate și poveste „ de Al.Florin Țene  a fost premiat de Fundația și revista MEMORIA 

Comisia de jurizare formată din prestigioși istorici și scriitori a acordat premiul “Banu Rădulescu “ scriitorului Al.Florin Țene pentru romanul „Ce greu a fost în noaptea asta!-Viața poetului Traian Dorz între realitate și poveste”, semn de prețuire că scriitorul clujan a publicat deosebite romane despre Radu Gyr, Vasile Militaru, Valeriu Gafencu, sfinți ai închisorilor comuniste, cărți care rămân peste timp  borne ce marchează teritoriu unor suferințe de nedescris pricinuite de regimul criminal comunist.

Îl felicităm pe scriitor pentru strădania domniei sale de a constitui o frescă a realităților din închisorile unui regim de dictatură impus de tancurile rusești.

Prof. dr.Nușa Cantemir

Romanul “Ce greu a fost în noaptea asta!- Viața poetului Traian Dorz între realitate și poveste  “ de scriitorului AL FLORIN ȚENE a fost premiat de fundația și revista MEMORIA-revista gândirii arestate.

Personalitățile din JURIUL Fundației și revistei MEMORIA ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor, format din:
Prof. univ. dr. Anatol Petrencu (Institutul de Istorie Socialã „ProMemoria”, Chișinãu), Conf. univ. dr. Valentin Orga (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; Biblioteca Centralã Universitarã „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca), Conf. univ. dr. Antonio Momoc (Facultatea de Jurnalism și Știinþele Comunicãrii, Universitatea București), Conf. univ. dr. Ion Xenofontov (Universitatea de Stat din Moldova, Cercet. dr. habil. Cristian Vasile (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”,București), Cercet. Dorin Dobrincu (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași), Arh. dr. Vlad Mitric-Ciupe (Centrul de Studii Istorice și Arhitecturale, București), Dr. Florian Banu (Consilier superior, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitãþii), Dr. Denisa Bodeanu (Consilier superior,Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitãții), Dr. Ioana Boca (Fundația Academia Civicã – Memorialul Victimelor Comunismului  și  al  Rezistenței), Cercet. Virginia Ion (Centrul Internațional  de  Studii  asupra Comunismului), Dr. Liliana Corobca (scriitoare, cercetãtoare, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), Dr. George Neagoe (asistent de cercetare Științificã – Institutul de Istorie și Teorie Literarã „G. Cãlinescu”,București), Clara Mareș (istoric, Centrul de Studii în Istorie Contemporanã, București), Prof. dr. Nicolae Constantinescu (director, Memoria – revista gândirii arestate), Dr. habil. Cosmin Budeancã (redactor-șef, Memoria – revista gândirii arestate), Oana Ichim (secretar general de redacție, Memoria – revista gândirii arestate), au acordat scriitorului Al.Florin Țene, președintele national al Ligii Scriitorilor și membru al Academiei Americană Română de cultură și știință, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști Români, premiul “Banu Rădulescu “ pentru cel mai bun volum de ficțiune, pentru romanul ” Ce greu a fost în noaptea asta!- Viața poetului Traian Dorz între realitate și poveste”cu o prefață  de Dr. Ionuț ȚENE și o postfață de prof.univ.Dr.Anton Ilica. Acest roman face parte de seria de romane de acest gen dedicate lui Radu Gyr, Vasile Militaru și Valeriu Gafencu, sau romanul ”Un ocean de deșert“, scrise de Al.Florin Țene mult apreciate de critica literară și de cititori, cărți ce se constituie ăntr-o frescă a societății românești dintr-un secol întunecat, romane al descrierii răului în istorie, pagini despre România, prin care cititorii cunosc și retrăiesc drama prin care au trecut și trece din cauza ciumei roșii ce a venit dinspre Rusia. Autorul acestor romane este printre puținii scriitori din galeria prozatorilor contemporani care, prin romanele lui, a oglindit tragedia prin care a trecut societatea românească în secolul XX.  

Acordarea acestui premiu  lui Al.Florin Țene și romanului său, este un semn de apreciere și pentru celelalte romane dedicate scriitorilor amintiți mai sus, confirmând și faptul că aceste cărți sunt mult solicitate de către cititori la Bibliotecile din țară.
prof.dr.univ. Norica Chirculescu

Scriitorul Al. Florin Țene publicat în revista “Vocea Ta” din Nurnberg –Germania
În numărul din luna iulie 2022 al revistei VOCEA TA , singura publicație românească lunară din zona metropolitană Nurnberg Germania, publicație susținută de Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni, pe pagina 8 descoperim rubrica “Cultură fără frontiere “, unde o pagină întreagă, sub genericul “Scriitorul clujean Al.Florin Țene, la borna “80 “ este dedicată cunoscutului scriitor român, președintele Ligii Scriitorilor, în care este publicat[ fotografia autorului omagiat, un articol generos despre opera acestui mare scriitor român, semnat de publicistul Dan Teodorescu, alături de un grupaj de șapte poezii ale poetului Al.Florin Țene: “ Lumină pentru mama“,  “Mama, fiord al apelor liniștite “, “Inima mamei I “,  “Cuvinte din livezi, “poem dedicate soției, poeta Titina Nica Țene “, “Ca aerul și seva, Eminescu “ , “Eminescu “, și  “ Eminescu nu a avut viață personal”.
Îi dorim și noi distinsului scriitor tradiționala urare românească: “La mulți ani! “
Emilian Sora

În total, Al.Florin Țene a primit 178 de  Diplome, Distincții, Titluri și medalii din partea a numeroase instituții de cultură, învățământ și reviste.

Încă din adolescență este un pasionat filatelist, numismat și colecționar de tabluri, având o colecție de invidiat din toate acestea.

În Italia poetului Al.Florin Țene i s-a atribut titlul de “Cavaler al Poeziei“ După primirea Dplomelor “Loja poetică de aur “ și “Loja poetică de argint “ de către poetul, prozatorul, eseistul și critical de artă Al.Florin Țene, membru UZPR,, din partea Asociației italiene “ Work together“ în cadrul Galei Poeziei “Șapte inimi România “, festival literar-cultural coordonat de director Lhana Roma-Nova, pentru magia creației literare și promovarea culturii românești, iată că scriitorul clujean a primit din partea aceleiaș organizații italiene Distincția”Cavaler al Poeziei “, semn de prețuire pentru întreaga activitate a scriitorului, promotorului cultural și ctitor de reviste,  cenacluri și instituții culturale Al.Florin Țene, în domeniul creației poetice și pentru promovarea culturii române pe mapamond.

În luna iunie 2022 a primit premiul întâi Clubului SCRIITORIlor din GENERAȚIA 2000, împreună cu Revista Cronica Timpului și Editura UZP,  instituit „Premiul Doru Dinu Glăvan”, pentru contribuția regretatului președinte al UZPR la inițierea și derularea proiectului „Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 2000”. 

În septembrie 2006, a înființat „Liga Scriitorilor din România”, devenind președintele executiv al acestei organizații profesionale care are 34 de filiale în țară și 12 în străinătate și care editează 18 reviste în care se promovează literatura română autentică. 

Este fondatorul revistelor: „Lumina de pe Lotru” (1970): „Agora Literară” (1996), „Regatul Cuvintelor”, „Constelații diamantine”, „Scurt circuit oltean”, „Memoria Slovelor”, Dobrogea Literară”, „Freamăt”, „Moldova literară”, „Cetatea lui Bucur”, „Sfera ionică”, Suflet nou etc. 

În 2016 primește din partea Primăriei municipiului Bistrița CERTIFICATE of EXCELLENCE și Medalia LIVIU REBREANU pentru activitatea de promovare a scriitorului Liviu Rebreanu și a altor scriitori din literatura română. De Ziua Culturii Române din anul 2017 a primit Medalia omagială ZIUA CULTURII ROMÂNE – 15 ianuarie și Certificate of Excellence. 

I-a fost acordată Medalia Laureaților Culturii Ieșene în anul 2019.

A luat premiul întâi la concursul de jurnalism 2019 organizat de Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni cu articolu Memoria inimii.

Ține conferințe despre scriitori români, scriitorilor din Canada, U.S.A. Franța, Australia, Germania, Austria, România etc, prin internet, în cadrul cenaclului din Canada Destine Literare, condus de Alexandru Cetățeanu.

În prezent este directorul revistei „Agora Literară” care apare sub egida Ligii Scriitorilor din România. 

În anul 2009 a propus Patriarhiei Române ca Poetul Mihai Eminescu să fie sanctificat ca Sfânt în Calendarul Ortodox. Pe această temă a discutat prin postul de Radio România cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Această discuție a avut-o pe mai multe posturi de televiziune. 

La sugestia și îndrumarea lui Al. Florin Țene scriitorul Mihai Ganea a scris versurile și a compus partitura IMNULUI LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI. Cântecul a fost interpretat pentru prima oară joi, 27 octombrie, 2016, în cadrul cenaclului literar „Artur Silvestri”. Imnul este cântat la deschiderea manifestărilor culturale organizate de Liga Scriitorilor români în țară șI străinătate.

Opera . În anul 2020 a luat Marele Premiiu al Uniunii Ziariștilor Profesioniști pentru presa scrisă online.

În luna iunie 2022 a primit premiul întâi Clubului SCRIITORIlor din GENERAȚIA 2000, împreună cu Revista Cronica Timpului și Editura UZP,  instituit „Premiul Doru Dinu Glăvan”, pentru contribuția regretatului președinte al UZPR la inițierea și derularea proiectului „Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 2000”.

În 2021 a primit premiul international  LOJA POETICĂ DE AUR, Italia,  pentru magia creației literare și promovarea culturii românești, oferit de Asociația “WORK TOGETHER“.
LIGA SCRIITORILOR i-a acordat în anul 2021 Premiul Național pentru OPERA OMNIA.
În anul 2022 Popa Marina din Timișoara a folosit pentru lucrarea de doctorat la Teologie ca bibliografie și comentarii cartea lui Al.Florin Țene “Nu plângeție că mă duc de lângă voi-Viața  “ Sfântului închisorilor VALERIU GAFENCU“, apărut la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2022.

A publicat 11792 de cronici literară despre cărți, expoziții de artă plastic, fenomene economice, activități culturale și anchete sociale.

OPERA LITERARĂ

Poezii

 • Ochi deschis, versuri, editura Litera, București, 1974.
  Fuga Statuilor, poeme, editura Litera, București, 1979.
  Nucul dintre două veacuri, versuri, editura L’Etoile d’Argent, Namur, Belgia, 1996. 
 • Vitraliile mării, versuri, editura L’Etoile d’Argent, Namur, Belgia, 1997
 • Confesiunea unui navigator pe uscat, poeme, editura Academiei Americano-Română, Mannhein, Germania, 1998. 
 • Să ne unim mâinile, prieteni, poeme, volum bilingv (român-maghiar), Fundația Prietenia din Pecs, Ungaria, 1997. 
 • Moment poetic, în colaborare, editura Carter, Chișinău, 1998
 • Cerul meu de hârtie, poeme, volum bilingv (român-englez), traducere Mariana Zavati Gardner, editura Tibiscus, Uzdin, Serbia, 2000.
 • Cina cea fără de taină, poeme, volum bilingv (român-englez), traducere Mariana Zavati Gardner, editura Eurograph, 2006.
 • Antologie de poezie românească, poezii de Al. Florin Țene, editura Noul Orfeu, 2008
 • Sonată pentru creșterea ierbii, poeme, Editura Carte și Arte, București, 2010.
 • A șaptea zi după Artur, ed. a II-a, revăzută, Ed. Contrafort, Craiova, 2009.
 • Sămânța din interiorul Cuvântului, versuri, Editura Semănătorul, 2012.
 •  Germinația cuvântului de sub zăpadă, vol. I, versuri, de la A la I, Editura Semănătorul, 2012.
 • Contemporanul meu, Iisus! Poezii, Editura Semănătorul, 2012.
 • Călcâiul vulnerabil al mării, Poeme, Editura Nico, Târgu Mureș, 2012.
 • Emirate de gânduri, poeme, Editura Semănătorul, 2013.
 • Concert în lipsa mea-poeme, Editura Semănătorul, 2013..
 • În genunchi mă întorc la Vers – poezii, Editura Semănătorul, 2014.
 • PLATANII visează veșnicia, poezii, Editura Semănătorul, 2015.
 • PUNTE PRIN CUVINTE, vol.1Tipărit la Revox International.
 • Paznic la o pisică și un castel, poezii ,Editura Semănătorul, București, 2011. 
 • ROMANE
 • Chipul din oglindă, roman, editura Fundației Culturale „I.D. Sîrbu”, Petroșani, 1997.
 • Insula viscolului, roman, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000.
 • Orbul din Muzeul Satului, roman, este al treilea volum, împreună cu Chipul din Oglindă, Insula Viscolului, ce fac parte din trilogia „Insula Viscolului”, ce se constituie într-o frescă a societății românești din secolul XX. Editura Napoca Star, 2002.
 • Geamănul din oglindă, roman, Editura Semănătorul, București, 2011.
 • Inelul de iarbă, roman, Editura Semănătorul, 2013.
 • UN OCEAN DE DEȘERT – roman, cu o Prefață de Mariana Cristescu, Editura NICO, 2013.
 • Răzbunarea gemenelor, roman, Editura Semănătorul, 2015.
 • La braț cu Andromeda, viața scriitorului Gib I. Mihăescu între realitate și poveste, prefață de Voichița Pălăcean Vereș, roman, Editura NAPOCA NOVA, Cluj-Napoca, 2016.
 • Veniți, privighetoarea cântă! Viața scriitorului Alexandru Macedonski între realitate și poveste – roman, Editura Napoca Nova, prefață de prof.univ.dr. Florentin Smarandache.
 • CURSĂ PENTRU ȘOBOLAN, roman polițist. Editura Napoca Star, 2019.
 • Întoarcere pe o punte de pâine, roman, Editura Napoca Nova, 2019
 • Înoarcere din cruciadă, viața lui Radu Gyr între realitate și poveste, 2020.
 • -Ce greu a fost în noaptea asta! Viața poetului Traian Dorz între realitate și poveste. Editura CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ. Cluj-Napoca, 2021.
 • In poeziile mele nu va rima poporul cu tractorul-viața poetului Vasile Militaru între realitate și poveste”-Editura NAPOCA STAR, Cluj-Napoca, 2022.
 • Nu plângeți că mă duc de lângă voi-Viața „Sfântului închisorilor”, Valeriu Gafencu. Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2022.
 • CRITICĂ LITERARĂ ȘI ESEURI
 • Alfa juvenil, în colaborare, editura Tinivar, Cluj-Napoca, 1997
 • Memoria inimii, analiză istorică, editura Etnograph, 2004.
 • Gh. P. Lăzanu – Viața și faptele sale, monografie, Editura Napoca Star, 2006.
 • Arca lecturii, cronici de carte, editura Semănătorul, 2008.
 • Prizonierul oglinzilor paralele, eseuri, editura Semănătorul, 2008. 
 • Critică literară, editura Semănătorul, 2008.
 • Un teatru cât o inimă, critică teatrală, editura Fundației „I.D. Sîrbu”, Petroșani, 2008. 
 • Evadare în Cutia Pandorii, eseuri și interpretări filozofice, Editura Semănătorul, 2009. 
 • Ochiul magic al metaforei, critică literară și eseuri, Editura Semănătorul, București, 2010.
 • Dicționarul Ligii Scriitorilor, vol. I, în colaborare cu Anda Dejeu, Editura DACIA XXI, Cluj-Napoca, 2011.
 • Aventură prin dicțiunea ideilor, eseuri, Editura Semănătorul, București, 2011. 
 • Între Thalia și Minerva, critică literară, Editura Semănătorul, București, 2011.
 • Eseul, metaforă a gândirii logice, eseuri, Editura Semănătorul, 2012.
 • .Subiectul ca text și ideea ca subiect, eseuri și cronici literare, Editura Semănătorul, 2012.
 • Aventura metaforelor prin canionul cu idei, publicistică literară, Editura Semănătorul, 2013
 • Din stampe, Clujul…, antologie realizată în colaborare cu Iulian Patca, Editura Napoca Nova,
 • Critica între artă și știință, cronici și eseuri, Editura Semănătorul, 2014.
 • OGLINDA Ligii Scriitorilor, o altfel de istorie a literaturii române, în colaborare cu Voichița Pălăcean Vereș și Gavril Moisa, Editura Napoca Nova, 2016.
 • MANIFEST. În anul CENTENARULUI Vinovăția criticilor și istoricilor literari care și acum promovează „operele” scriitorilor ce au scris în spiritul realismului socialist. Un pericol pentru educația tinerilor. Editura Napoca Star, 2018.
 • ORICE CĂLIMARĂ POATE SĂ DEVINĂ UN VEZUVIU”-Compendiu la o istorie a jurnalismului pe teritoriul carpato-danubiano-pontic. Editura Napoca Star, 2019.
 • Sens și contrasens în înțelepciunile pentru ziariști, Editura Napoca Star, 2019.
 • ENCICLOPEDIA scriitori din GENERAȚIA 2000, vol.I, coautor. Coordonator  fiind Nicolae Vasile, Editura UZPR, 2020.
 • Aventurile ideilor printre metafore-critică literară și eseuri, Editura Vatra veche-Tg.Mureș, 2021.
 •  Personalitățile din Drăgășani – borne de hotar ale culturii române-Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022.
 •  PROZĂ SCURTĂ
 • Cărticica de dat în leagăn gândul, povestiri onirice, editura Viața Arădeană, 2008
 • Cărticica de dat în leagăn gândul, ediția a II-a, adăugită Editura Fundației Culturale „I.D. Sârbu”, Petroșani, 2010.
 • Pe când poezia ținea de foame, proză scurtă, Editura Semănătorul, 2012.
 • Vârcolacii, povestiri, prefață de Marinela Preoteasa, Editura CuArt, 2013.
 • Visul alb, proză și teatru, editura Napoca Star, 2018.
 • TEATRU
 • O stafie tulbură speranța, piesă de teatru într-un act, editura Semănătorul, 2010. 
 •  Florile Sarmisegetusei, dramă istorică în versuri, Editura Semănătorul, 2010. 
 • Cozia, dramă istorică în versuri, Editura Semănătorul, 2010.
 • Magazinul frumoaselor vise de vânzare farsă comică, teatru, Editura Semănătorul 2017
 • INTERVIURI
 • Autoritatea adevărului – Adevărul autorității, interviuri, Editura Semănătorul, București, 2011.
 • O viață din întrebări și răspunsuri – convorbiri între Al. Florin Țene și scriitorul australian de origine română George Roca, Editura Semănătorul, București, 2011.
 • Cu inima în palmă, interviuri, editura Contrafort, Craiova, 2010.
 • Are cărți în bibliotecile din SUA, Serbia, Republica Moldova, Franța, Anglia, Spania și Italia.
 • Publică poezii și critică literară în 102 de antologii. A publicat până în prezent 7690 de articole de critică literară, anchete sociale, economice etc. 

Este prezent în: 

Peste 70 de Antologii, inclusiv în antologia internațională „Arta de a fi uman”, vol. 5, „Antologie de poezie română – Cinstind Limba Română”, întocmită de Corneliu Leu, inclusiv antologiile: „Afirmări culturale” întocmită de Elena Buțu, Ed. Sitech, 2014, „Antologia Scriitorilor Români de pe toate continentele”, întocmită de Elisabeta Iosif, Editura CETATEA CĂRȚII, 2014; și antologia internațională „Poesia oltre confini”, apărută în Canada, și difuzată în Italia, Nigeria, Spania, Portugalia și România. 

„Dicționarul Scriitorilor Români” de Aurel Sasu, Editura Paralela 45, 2006
„Dicționarul Personalități Române și faptele lor”, de Constantin Toni Dârțu, volumele 4, 32 și 56.
„Dicționarul General al Literaturii Române” , vol. TZ, editat de Academia Română sub îngrijirea Acad. Eugen Simion, 2009.
DICȚIONARUL Scriitorilor Români de Azi, din România, Basarabia, Bucovina de nord, Banatul Sârbesc, Europa Occidentală, Israel, America, de Boris Crăciun și Daniela Crăciun-Costin, Iași, 2011.
O altfel de istorie a literaturii române contemporane, vol. I, Autori Ștefan Doru Dăncuș, George Coandă, Vali Nițu etc. 2013. 

Alte dicționare editate de diferite personalități din județele Vâlcea și Teleorman
DICȚIONARUL LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI, Editura DACIA XXI, Cluj-Napoca, 2011.
Enciclopedia internațională a personalităților WHO is WHO WORLD SOCIETY.
POPASURI SCRIITORICEȘTI PE OLT ȘI OLTEȚ de Florentin Smarandache, Editura Sitech, Craiova, 2013.
Profiluri și structuri literare, vol. 2, de Florea Firan, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003.
O altfel de istorie a literaturii române contemporane, vol. II. Editura Napoca Nova, 2016.
Referințe critice (selectiv)
În anul 2002 a apărut monografia „Al. Florin Țene, 60, Sub zodia Gemeni”, la editura Napoca Star.
În anul 2005 scriitorul hunedorean Petrică Birău publică monografia „Al. Florin Țene – Literatura ca mod de viață”, editura Eurograph, colecția „Mnemosyne”
În anul 2013 scriitoarea Mariana Cristescu a publicat cartea „FAMILIA ȚENE – Destine contemporane”, Editura NICO, din Târgu Mureș, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătoria scriitorilor Al. Florin Țene și Titina Nica Țene. 

Este în Enciclopedia scriitorilor români de pretutindeni-Dicționarul Scriitorilor Români editat de Academia din Republica Moldova în colaborare cu Uniunea Scriitorilor Moldoveni, autori academician Mihai Cimpoi și Traian Vasilcău. În această amplă lucrare sunt prezenți Al.Florin Țene împreună cu soția Titina Nica Țene și fiul dr.Ionuț Țene.

DICȚIONARUL SCRIITORILOR DIN TRANSILVANIA de Irina Petraș, 2017.
Enciclopedia Scriitorilor Români Contemporani de acad.Mihai Cimpoi și Traian Vasilcău.Chișinău, 2019
VIS CU NICHITA-Antologia Apolon, patru volume, București, 2020.
ENCICLOPEDIA  scriitorilor din genera’ia 2000, Bucure;ti, UZPR, 2020.
UNIVERSUM[Antologie de literatură contemporană autori români de pretutindeni, Montreal-Canada, 2020.
MILENIUM-Dicționarul scriitorilor români, 2021, Editura Armonii Culturale.
În anul 2021 Liliana Moldovan a publicat o carte intitulată “Scriitori despre opera și personalitatea scriitorului Al.Florin Țene “, apărută la Editura Vatra Veche, Târgu Mureș, 2021.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie a Familiei Țene, Primăria Cluj a sărbătorit acest eveniment, unde primarul Emil Boc le-a acordat DIPLOMA DE EXCELENȚĂ și RECUNOAȘTERE. 

Au scris despre Al. Florin Țene următorii: Acad. C. Bălăceanu Stolnici, acad. Eugen Simion, Petru Poantă, Dan Deșliu, Mihai Beniuc, Marcel Breslașu, Miron Radu Paraschivescu, Negoiță Irimie, Anghel Dumbrăveanu, Emil Istocescu, N.N. Tomoniu, Ioan Barbu, Ion I. Părăianu, Ion Popescu Brădiceni, Miron Țic, Horia Zilieru, Alex Ștefănescu, Laurențiu Ulici, Veronica Bălaj, Marian Barbu, Adrian Păunescu, Dumitru Velea, Petrică Birou, Rodica Marian, Antonia Bodea, Nicolae Uțică, Ioan Velică, Constantin Zărnescu, Doru Moțoc, Traian D. Lungu, Petre Petria, Gh. Stroia,  Doina Drăgan, Marin Oprea, Nina Cassian, Nicolae Tăutu, Constantin Toni Dârțu, Mariana Cristescu, Emil Istocescu, Teodor Barbu, Dan Brudașcu, Ion Cristofor, Gh. Azap, Sorin Grecu, Gavril Moisa, Ion Constantinescu, Ioan Benche, Liliana Corobca, Ion Roșioru, Gh. Neagu, Mircea Popa, Puiu Răducanu, Gheorghe A. Stroia, Vasile Cocarcea, N. Manolescu, Laurențiu Ulici, Ion Bănuță, Marin Oprea, Gavril Moisa, Voichița Pălăcean Vereș, Elena Buțu, Doina Drăguț, Marinela Preoteasa, Florin Grigoriu, Ion Constantinescu, Mircea Daroși, Răducan Adriana, Menuț Maximinian, Mariana Cristescu, George Roca, Ion I. Părăianu, Antonia Bodea, Al Stănescu, Vasile Val Telceanu, Gabriel Andreescu, Din Petre, Florentin Smarandache, Virginia Paraschiv, Florin Roman, Ben Todică, Radu Vida, C. Cubleșan, Ion Cristofor, Ion Pachia Tatomirescu, Mircea Popa, Florica Ranta Cândea, Dinu Doru Glăvan, Lucia Elena Locusteanu, Voichița Tulcan Macovei, Theodor Damian, George Roca, Ion Istrate, Nicolae Dragoș, Lucia Bibarț, Voichița Macovei, Elena Trifan, Radu Botiș, Felix Sima, Petre Cichirdan, Nușa Cantemir, Ion Hiru, George Baciu, Dumitru K Negoiță, Liliana Derevici, N.Băciuț, Lazăr Lădariu, Paulian Buicescu, Adriana Răducan,  Nușa Cantemir, Ion Hiru, Ilica Anton, Petre Cichirdan , Zenovia Zamfir, Galina Marta, Liliana Moldovan, Lucia Elena Locusteanu, Mariana Cristescu, Petre Cichirdan, Florentin Popescu  Gelu Dragoș, Augustin Ostace și mulți alții. 

Înainte de 1989 este anchetat de securitatea comunistă împreună cu soția, poeta Titina Nica-Țene, pentru o scrisoare adresată revistei Flacăra în care demasca înfometarea poporului român de către dictatorul Ceaușescu. 

A participat activ la Revoluția din decembrie 1989. 

În anul 2000 a fost exclus din Uniunea Scriitorilor din România, pentru motivul că Al. Florin Țene a publicat un articol într-un ziar din Valea Jiului în care arăta că o parte din conducerea Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor a colaborat cu Securitatea comunistă bazându-se pe unele documente găsite în Comitetul județean PCR Cluj în timpul Revoluției din Decembrie 1989. Urmare acestui fapt Conducerea Filialei l-a exclus din Uniunea Scriitorilor înscenându-i un plagiat inexistent. Mai târziu s-a confirmat că Eugen Uricariu a fost colaborator al Securității. 

Pe 15 ianuarie 2021 Revista OBSERVATORU-Romanian Canadian Group, secția art, culture&science, din Toronto-Canada, i-a acordat lui Al.Florin Țene DIPLOMA-PROMOVAREA LIMBII ȘI CULTURII NAȚIONALE, pentru studii și poezii închinate poetului Mihai Eminescu..

Din 2011 este membru corespondent al Academiei Americane Române de Știință și Artă.
Este tradus în limbile sârbă, rusă, spaniolă, engleză, italiană, albaneză și franceză.
O parte din cărțile sale în colecțiile Bibliotecii Universitare din Arizona, Tempe, SUA. 

   Publicațiile: revistele “Forum vâlcean “, “Mirajul Oltului “, Luceafărul “,  “Napoca News “,  “siteul UZPR “, “Scurt circuit oltean “, “Națiunea “, Vocea Ta “ din Germania, “Tribuna seniorilor mehedințeni “, “Logos și Agape “, “ Agenția de presă  AȘII ROMÂNIEI“publicație din Germania, “Națiunea “, “Curierul național “,, revista “Bogdania “, inclusiv Enciclopedia  “Scriitorilor generației 2000 “, au publicat numeroase pagini omagiale dedicate lui Al.Florin Țene.. 

Au fost organizate manifestări la București și Călimănești, unde scriitorului Al.Florin Țene,  un adevărat clasic în viață, cum spune profesorul Ilie Suveică, i s-a înmânat Diplome, Cupa Culturii și Trofeul “Doru Dinu Glăvan “ din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.Iar Biblioteca Județeană “Octavian Goga “din Cluj și Biblioteca municipiului Drăgășani, județul Vâlcea, au amenajat expoziții cu cărțile lui Al.Florin Țene și biografia acestuia.

Prof. Nicu Istrate

BIBLIOGRAFIE

Petre Birou-“Al.Florin Țene- viața ca literatură” Editura Eurograf, Cluj-Napoca, 2011
Voichița Tulcan Macovei-“Alexandru Florin Țene-Atitudini literare la începutul secolului XXI “, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019
Liliana Moldovan-“Opera și personalitatea scriitorului Al.Florin Țene în opiniile scriitorilor contemporani. “Volumul I, Editura Vatra Veche, 2021.
Al.Florin Țene- “Oglinda de apă “, roman autobiografic, Editura Napoca Star, 2022

 

O parte din muzeul (Al.Fl.Țene)Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania