Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Cenaclul Ligii Scriitorilor “ARTUR SILVESTRI”-31 ianuarie 2019

Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 2 (122), februarie 2019
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

Cenaclul Ligii Scriitorilor “ARTUR SILVESTRI”-31 ianuarie 2019

Primit pentru publicare: 01 Febr. 2019
Autor: Liliana DEREVICI, 
Publicat: 02 Febr. 2019
© Liliana Derevici, © Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE
Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro

 

Prima şedință a  Cenaclului literar „Artur Silvestri” din cadrul Ligii Scriitorilor Români, filiala Cluj, din acest an calendaristic s-a desfășurat joi 31 ianuarie la Comandamentul Militar. Întâlnirea a debutat prin expunerea doamnei ANTONIA BODEA, președinta cenaclului a ordinii de zi:

1.Informarea președintelui Ligii scriitorilor Români, domnul Al. Florin Țene despre:
-cărți și reviste primite la filială
-o nouă primire în filială a domnului Alexandru Blaga, poet din Bonțida-Cluj cu șase volume publicate: „Trăiri sufletești”, „Lacrimi de iubire”, „Tezaur cu flori plăpânde”, „Raze de lumină”, „Mi-e dor de soarele de-acasă” și „Amurgul cu soare creștin”).
-înmânarea diplomelor “Virtutea literară”, la aniversare următorilor membri:-Vasile Crișan-80 de ani, Liubomera Maruşciac-85 de ani, Elena Valeria Ciura-70 de ani și Vasile B. Gădălin-75 de ani
-păstrarea unui moment de reculegere în memoria colegilor plecați dintre noi la Ceruri, oameni de seamă ai culturii române : Marian Popescu din Cluj-Napoca, Nuțu Roșca din Sighetul Marmației și Lazăr Lădariu din Târgu Mureș. S-au rostit versuri şi catrene în amintirea acestora, evidențiind-se calitățile lor în special acelea a fi oameni adevărați și personalități uriașe pentru națiunea română.

  1. Lansare de carte a doamnei Maria Someșan: „România plai nemuritor-Unire și credință”
  2. Lansare de carte a domnului Ștefan Vișan din Sibiu 
  3. Prezentarea unei lucrări de Ștefania Kory Calamfirescu
  4. Despre Unirea noastră cu domnul Vasile Sfârlea
  5. Un moment de reflexie cu domnul Ion Constantinescu
  6. Memoria calendarului cu Lucia Elena Locusteanu

Primul cuvânt a fost dat domnului președinte al Ligii Scriitorilor Români, domnul AL. FLORIN ŢENE care după ce a urat la mulți ani tuturor membrilor cenaclului, sănătate și inspirație în acest an a prezentat ca de obicei la început de an, apostolii ligii în funcție de activitatea și aportul lor în cadrul Ligii-Iulian Patca, Voichița Pălăcean Vereș, Antonia Bodea, Lucia Elena Locustean, Mircea Istrate de la Târgu Mureș, Lucia Bibați, de la Arad-președintă, Doina Drăgan de la Timișoara, Doina Drăguț care face o revistă-Constelații, preot Constantin Mănescu de la Vâlcea-președinte, Ligia Diaconescu tot de la Vâlcea, Vasilica Mitrea de la Constanța, Viorica Popescu de la Brașov.

Filialele fruntașe evidențiate au fost-Târgu Mureș, Timișoara, Arad, Vâlcea, Năsăud, Argeș, Cluj.

Ionuț Țene a obținut de la Academia română distincția culturală și placheta cu același nume a Academiei pentru buna organizare în Cluj a anului centenar și datorită insistenței lui au apărut cele patru statui: -a cardinalului greco- catolic Iuliu Hossu, a episcopului ortodox Nicolae Ivan, a mitropolitului Bartolomeu Anania și a marelui lider politic Iuliu Maniu.

Apoi, în continuare Al.Florin Țene a vorbit pe larg despre cartea „ Origini” de Voichița Tucan Macovei,  au mai fost prezentate cărțile și revistele apărute recent:  „România plai nemuritor-Unire și credință” de Maria Someșan, „O viață pentru medicină și beletristică medicală” de Ștefania Kory Calamfirescu, „Dincolo de aparențe”, aforisme de Ion Constantinescu, Lili Crăciun din Oradea cu „Prizonieri ai umbrelor” şi „Desculț pe cioburi de oglindă”, Eugen Albu cu epigrame- „Portrete în patru rânduri”, „Amintiri din memoria luminii” de Alensis De Nobilis, Carmen Tania Grigore cu „Nostalgii la vedere”, „Al treilea ochi” de Lobsang Rampa si tradusă de Mariana Buruiana, „Cuvântul argeșean” revistă finanțată de filiala din Pitești, „Expresia ideii” revistă de la Onești, „Frânturi de suflet” de Marilena Răchinaru din Buzău, Antologia „Corbii albi”, „La școala viitorului”-proză de Elena Patcu şi Ramona Estera Inţa, „Șoapte de cerneală” de Elena Patcu şi Ramona Estera Inţa, „Șoapte din adâncurile pământului” de Elena Patcu şi Ramona Estera Inţa, Elena Trifan din Buzău cu „Însemnări de călătorie”,” Mierea cuvintelor” de Mircea Dorin Albu din Târgu Mureș, „Poezii” de Maria Cornescu, Gheorghe Codrea cu „Tăcute clipe de viață”, Ionel Arădoaie cu „Suflete în oglindă”, Marilena Răghinaru cu „Te-am zidit în cuvânt”, Mariana Bendoc de la Oneşti , Vasile Rusesti cu „33 de trepte”, Vasile Gădălin, „Surâsul oazei”  de Vasile Umbreanu.

Momentul următor a fost lansarea cărții  doamnei MARIA SOMEŞAN: „România plai nemuritor-Unire și credință”, o carte plină de suflet și înalt patriotism, un impresionant eseu de factură patriotică, un dar făcut Centenarului Marii Uniri. Au luat cuvântul pentru a-și exprima părerea despre această carte mai mulți membri ai cenaclului printre care doamna ELENA LUCIA LOCUSTEANU,  care în prezentarea sa deosebită și la înalt nivel literar a subliniat titlul metaforic, aspectul exterior al cărții, simbolistica generală, iubirea de țară și neam, reîmprospătarea memoriei noastre cu pagini din istoria neamului, renașterea paginilor de adevărată istorie a înaintașilor, enumerarea capitolelor și insistența asupra capitolului cinci: lupta femeilor românce pentru libertate și unire: Ana Ipătescu, Maria Rosetti, Alexandrina Constanța Cuzino, Elena Ghica, Ecaterina Teodoroiu și altele. Apoi a luat cuvântul domnul VASILE GĂDĂLIN care a adus aprecieri acestei cărți amintind de poemul pe care i l-a dedicat și felicitând-o din toată inima.

Domnul IULIAN PATCA a evidențiat și faptul că de fapt această minunată carte, a treia ei carte valoroasă, este o trecere de la proza de introspecție la eseul memorialistic cu vocația mărturisirii. E un colaj de gânduri, credință, momente memorabile din istoria României ajunsă la Centenar, pentru a ne induce ideea de admirație pentru acești eroi pentru a le urma exemplul.

Doamna ANTONIA BODEA a adăugat și domnia sa elogii acestei cărți și autoarei care cu dăruire redă suflul uman, căldură momentelor trăite de înaintași care și-au sacrificat viața pentru patrie, semnificația istoriei și stilul cald, plăcut. În final a luat cuvântul și autoarea, doamna MARIA SOMEŞAN care a afirmat că scopul scrierii acestei cărți a fost redarea de modele pentru noi și retrăirea acestor momente din istorie. Concluzia a fost că nu avem voie să uităm că suntem români.

A urmat auto lansarea cărții domnului ŞTEFAN VIŞAN, vicepreședintele cenaclului din Sibiu, al 16-lea roman, scris de domnia sa ” Moartea albă”. E de remarcat susținerea noastră în suspans și lectura plăcută. În prezentare dânsul a arătat cum a fost scrisă această carte, motivarea ei arătând că acesta este contribuția sa la centenarul Marii Uniri și de asemenea se înscrie în contextul propunerii  președintelui țării noastre-România educată de a conține lupta împotriva drogurilor dar nu numai.

În continuare a avut loc prezentarea cărții ŞTEFANIEI KORY CALAMFIRESCU, academician, personalitate deosebită, membră a cenaclului nostru făcută de doamna ANTONIA BODEA, autoarea fiind bolnavă. Doamna VOICHIŢA PĂLĂCEAN VEREŞ a citit și comentat prefața cărții semnată de prof. univ. dr. Dafin Mureșanu de unde reiese pasiunea autoarei pentru medicină și munca enormă depusă, sacrificiul său, ajungând la înalte performanțe, la cercetări științifice. Palmaresul său este format din 2 certificate de inovator în neurologie. În 2012 a primit premiul Ligii Scriitorilor. A participat la simpozioane, la conferințe internaționale. Are 37 de cărți publicate, 16 pentru beletristică medicală. Doamna Calamfirescu este primul doctor din lume care a scris un tratat despre edemul cerebral, a condus 12 ani clinica de neurologie din Cluj-Napoca. S-a subliniat darul narării deosebite pe care îl posedă, un mare talent care aduce sănătatea în suflet, minte și inimă, o icoană a medicinei românești. În cartea sa îi urmărim biografia încă din primii ani, condițiile grele de școală, seriozitatea și pasiunea sa, colegii și profesorii săi, latura lor umană. Se remarcă dăruirea și aplecarea sa spre oameni, nici un pic de aroganță, de mândrie, o modestie și aplecare pentru semeni. Cartea conține date până la 2013. Domnia sa a obținut o serie de premii -Membru de Onoare al Academiei de Științe Medicale, Doctor Honoris Cauza, Premiul Academiei Române în 2016, diplomă din partea Ligii Scriitorilor.

În continuare a vorbit despre doamna academician Ștefania Kory Calomfirescu scriitorul și criticul literar Al.Florin Țene care a subliniat personalitatea acesteia, a medicului, scriitorului și Omul dăruit medicinei și culturii române.

Alocuțiunea domnului VASILE SFÂRLEA s-a referit la Unirea noastră, la semnificația lunii ianuarie când s-a născut genialul Eminescu și când patriotul Cuza a devenit domnitor, fundamentând statul român și impunând limba română și excelând prin demnitate umană, caracter, patriotism.

Invitat la cuvânt a fost domnul ION CONSTANTINESCU care a prezentat un moment de reflexie despre sacrificiu. Sacrificiul este dedicat celor care au curaj, principii și vibrează la dorințele semenilor lor, cei ce se iubesc doar pe ei nu sunt capabili de sacrificiu. Sacrificiul începe de la renunțarea de sine și se termină cu jertfa supremă, fiind un scop nobil. Azi sacrificiul nu este luat în seamă, este chiar batjocorit.

Doamna ELENA LUCIA LOCUSTEANU a continuat cu memoria calendarului, amintind scriitorii lunii ianuarie- Nicolaus Olahus, Ion Budai Deleanu cu Țiganiada, Sextil Pușcariu, Ion Eliade Rădulescu cu „Zburătorul”, Mihai Eminescu, Petre Ispirescu cu „Basme”, Brătescu Voinești, Emil Gârleanu, Ștefan Tătică, Ion Minulescu, Ioan Slavici cu „Mara” și „Moara cu Noroc”, Ion Luca Caragiale cu dramaturgia și proza sa.

Președintele Ligii Scriitorilor a atras atenția celor prezenți să iasă din proiect,  să se informeze despre adevăratele momente istorice ale țării noastre, să nu mai repete momente din istoria patriei falsificate de comuniști.

Cenaclul s-a încheiat prin anunțarea programului următor:
-28 februarie – Gala Premiilor Ligii Scriitorilor din România;
-28 martie, invitați din Arad
-30 mai, invitat din Germania Augustin Ostace

Mulțumim tuturor participanților, dăruirii lor sufletești și ne bucurăm de bogăția de informații și trăiri sufletești pe care le-am dobândit în această seară superbă!

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania