Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Fișă pentru Dicționarul scriitorilor botoșăneni. PILLAT, ION

Primit pentru publicare: 24 Nov. 2021
Editor: Ion Istrate
© Silvia Lazarovici, © Dorina Rodu, © Revista Luceafărul (www.luceafarul.net)


PILLAT, ION

n. 31 mart. 1891, București – m. 17 apr. 1945, București.

Poet, eseist, publicist, traducător. Și-a petrecut copilăria la moșiile „Florica” pe Argeș și la Miorcani, pe Prut, jud. Botoșani. A urmat școala primară și primele clase gimnaziale în particular la Pitești, terminând clasa a VIII-a la Liceul „Sfântul Sava” din București (1905), dar absolvind apoi Liceul ”Henri IV” din Paris (1909). În anul 1910 s-a înscris la Sorbona, obținând licența în Litere în 1913 și în Drept în 1914. A debutat cu poezii în Convorbiri literare (1912), a publicat în Adevărul literar și artistic, Cugetul românesc, Flacăra, Galeria, Gândirea, Ideea europeană, Revista fundațiilor regale, Revista idealistă, România literară, Viața literară, Viața românească ș.a.

A participat ca sublocotenent în Războiul Balcanic (1913), câțiva ani mai târziu, în 1919 lund parte la Conferința de Pace de la Paris, fiind unul dintre secretarii lui Alexandru Vaida-Voievod.

În anul 1916, împreună cu Adrian Maniu și Horia Furtună, a preluat conducerea revistei Flacăra, iar în 1922 a scos, împreună cu Tudor Arghezi, revista Cuget românesc; între anii 1933-1942 a îngrijit colecția de „Pagini alese” a Editurii Cartea Românească. În perioada interbelică, până în 1938, a fost deputat și senator.

Membru al PEN-Club-lui și al Asociației pentru cooperarea intelectuală de pe lângă Liga Națiunilor.

Premiul Național pentru literatură, 1936; membru corespondent al Academiei Române (1936).

Figurează în antologiile: Natura în literatura românească / G. Antonescu (București: Humanitas, 1996), Un singur nai / antolog. Vasile Moldovan (poeme într-un vers 1936-2016; ed. bilingvă rom.-engl.; București: Editura Societății Scriitorilor Români, 2017), „Eminescu – dorul de absolut…”: 100 de poeme dedicate efigiei eminesciene / ed. iniţiată şi coord. de Lili Bobu (pref. acad. Mihai Cimpoi; postf. prof.dr. Lucia Olaru Nenati; Botoşani: Asociaţia Culturală „Regal d’Art”, 2021; col. Regal de poezie) ș.a.

OPERA: Povestea celui din urmă sfânt (Paris: A la Belle Édition, 1912), Visări păgâne (București: Minerva, 1912), Eternități de-o clipă (București. Flacăra, 1914), Amăgiri (București: Flacăra, 1917), Grădina între ziduri (Paris: Frazier et Soye, 1919; București: Socec, 1920), Pe Argeș în sus (București: Cultura Națională, 1923), Satul meu (București: Editura Fundației Culturale ”Principele carol, 1925), Biserica de altădată (București: Cartea Românească, 1926), Florica (București: Cultura Națională, 1926), Întoarcerea (1908-1918) (București: Editura Petre Cărturaru, 1927), Limpezimi (Craiova: Scrisul Românesc, 1928), Caietul verde (București: Cartea Românească, 1932; ed. def. 1937), Scutul Minervei (București: Luceafărul, 1933), Poeme într-un vers (București: Cartea Românească, 1935-1936), Țărm pierdut (București: Editura Fundației pentru literatură și artă, 1937), Umbra timpului (București: Universul, 1940), Balcic (Craiova: Scrisul Românesc, 1940), Împlinire (București: Editura Fundației pentru literatură și artă, 1942), Asfodela (București: Aussonia, 1943), Poezii, vol. 1-3 (ed. def.; București: Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1944), Poezii (ed.îngr. de A. Rău; București: Editura pentru literatură, 1965), Poezii, vol. 1-2 (ed. Ingr. D. Pillat ; București : Editura pentru literatură, 1967), Versuri (București: Editura Tineretului, 1968), Poezii (ed. îngr. de C. Ungureanu; București: Minerva, 1975), Eternități de-o clipă =  Eternites d’un instant (poezii; ed.bilingvă: rom. – fr.; București: Minerva, 1980), Poezii = Poiemata (ed. bilingvă: rom. – gr.; București: Minerva, 1981).

Eseuri: Portrete lirice (București: Cugetarea, 1936), Tradiție și literatură (București: Casa Școalelor, 1943);

Teatru: Dinu Păturică (în colab. cu A. Maniu; comedie în 4 acte, dramatizare după romanul ”Ciocoii vechi și noi” de N. Filimon; premiera la Teatrul Național din București, 1925), Tinerețe fără bătrânețe (feerie în 10 tablouri; premiera la Teatrul Național din București, 1926);

OPERE: (Opere, vol. 1) Poezii: 1906-1918 (București: Editura Eminescu, 1983), Opere, vol. 2: (Poezii 1918-1927) (București: Editura Eminescu, 1985), Opere, vol. 3 (Poezii 1927-1944) (București: Editura Eminescu, 1986), Opere, vol. 4 (Tălmăciri 1919-1944) (București: Editura Eminescu, 1988), Opere, vol. 5 (Proză 1916-1942) (București: Editura Eminescu, 1990), Opere, vol. 6 (Proză 1929-1944) (București: Editura Eminescu, 1994), vol. 7: Scrisori 1898-1944 (București: Du Style, 1998); Opere / ed. îngr. și pref. de C. Pillat: vol. 1 (Poezii 1906-1918) (București: Du Style, 2000), vol. 2 (Poezii 1918-1927) (București: Du Style, 2001), vol. 3 (Poezii 1927-1944) (București: Du Style, 2001), vol. 4 (Tălmăciri 1919-1944) (București: Du Style, 2002), vol. 5 (Proză 1916-1942) (București: Du Style, 2003), vol. 6 (Proză 1929-1944) (București: Du Style, 2004).

Antologator: Antologia toamnei (București: Viața Românească-Alcalay, 1921), Cântece din popor (București: Editura Fundației Culturale „Principele Carol”, 1928), Antologia poeților de azi, vol. 1-2 (în colab. cu Perpessicius; București: Cartea Românească, 1925-1928), Poeți basarabeni (București: Cartea Românească, 1936), Poeții din Ardeal și Banat (București: Cartea Românească, 1936), Din poezia germană (Cernăuți: Literaria, 1942).

A tradus din Charles Baudelaire, Francis Jammes, Jean Moreas, Rainer Maria Rilke, Saint-John Perse, Carl Sandburg, Joachim du Bellay, Goethe, Schiller și Walt Whitman.

REFERINȚE:

CIOPRAGA, I. Portrete și reflecții literare. – București, Editura pentru literatură, 1967; VALERIAN, I. Cu scriitorii prim veac. – București: Editura pentru literatură, 1967; TĂUȘAN,V.-A. Ion Pillat. Ceremonia naturii. – București: Albatros, 1972; PAPADIMA, Ov. Ion Pillat. – București: Albatros, 1974; LIVESCU, C. Introducere în opera lui Ion Pillat. – București: Minerva, 1980; LOVINESCU, E. Istoria literaturii române contemporane, vol. 3. – București: Minerva, 1981; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – București: Minerva, 1982; DRĂGOI, D.Ș. Ion Pillat. – București: Albatros, 1984; ILIESCU,A. Poezia simbolistă românească. – București: Minerva, 1985; MANOLESCU, N. Despre poezie. – București: Cartea Românească, 1987; SANDU,V. Opera lui Ion Pillat (studiu și comentariu) (București: Viața Românească, 1998; BRĂGARU,C. Ion Pillat, un destin împlinit. – București: Du Style, 2000; CISTELECAN, Al. Celălalt Pillat. – București: Editura Fundației Culturale Române, 2000; POPESCU, M. Istoria literaturii române. – București: Jurnalul literar, 2001; SADOVEANU, I. Cărți și idei: pagini de critică literară, vol. 1. –București: Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2001; NEGOIȚESCU, I. Istoria literaturii române (1800-1945). – Cluj-Napoca: Dacia, 2002; BUCIU, M.V. Panorama literaturii române în secolul XX, vol. Poezia. – Craiova: Scrisul Românesc, 2003; GRIGURCU, Gh. În pădurea de metafore. – Pitești: Paralela 45, 2003; POPA, M. Inserții: contribuții și precizări documentare. – Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2003; MICU, D. PILLAT, Ion în Dicționarul general al literaturii române, vol. 5: P-R. – București: Univers Enciclopedic, 2006; SASU,A. Dicționarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Pitești: Paralela 45, 2006; MARA, E.L. Limbaj și expresivitate în poezia lui Ion Pillat. – Sibiu: Imago, 2008; CHELARU,M. Ion Pillat și poemul într-un vers. Receptări de ieri și de azi și din perspectiva creatorilor de lirică niponă. – Iași: Editura Fundației Culturale Poezia, 2011; BRĂGARU,C.A. Ion Pillat – european în țara sa, român în Europa. – București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013; VONCU, R. O istorie literară a vinului în România. Bucureşti: Curtea Veche, 2013; ZAMFIR, M. Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române, vol.2. – Iași: Polirom, 2017; TĂUȘAN,V.A. Poezia lui Ion Pillat sau lumina spirituală. – Florești (Cluj): Limes, 2020; CHELARU,M. Ion Pillat și poemul într-un vers. – Iași: Timpul, 2021; TEIȘANU,V. Viața pe rafturi. – Iași: Tipo Moldova, 2021; VONCU, R. Lectura clasicilor: mențiuni de istorie literară. – Cluj-Napoca: Neuma, 2021.
*
PILLAT, I. Mărturisiri, Revista Fundațiilor Regale, IX, febr. 1942; MARTIN, M. Ion Pillat – tradiționalism și modernism, România literară, nr. 13, 1990; MARTIN, M. Ion Pillat și „arhetipurile de absență”, Viața românească, nr. 3, 1991; VLAD, I. Ion Pillat și natura formelor literare, Tribuna, nr. 13, 1991; ORNEA, Z. La reluarea ediției Ion Pillat, România literară, nr. 9, 2001; BRĂGARU, C. Anii de formaţie în ţară, Ex Pontp, nr. 2, 2013; DINA, T. Exegeza lui Ion Pillat între tradiţie şi modernitate, Analele Universităţii Apulensis, nr. 1, 2013; LĂSCONI, E. Florile poeziei : parfum şi esenţe, Viaţa românească, nr. 11 12, 2013 ; TEIȘANU,V. „Eu sînt poetul satului acesta”: Miorcani, Hyperion, nr. 10-11-12, 2019; BUZAȘI, I. 75 de ani de la moartea lui Ion Pillat, România literară, nr. 14, 2020; OPREA, N. Ion Pillat – 70 (Poezia toamnei argeșene), Argeș, nr. 6, 2020; BRĂGARU,C. Ion Pillat – 130 de ani de la naștere, România literară, nr. 14, 2021; BRĂGARU,C. Templul meu. Proiecte și planuri de opere alese și opere complete schițate de Ion Pillat, Convorbiri literare, nr. 6, 2021; CHELARU,M. Monica Pillat – ”Am scris dintr-un prea plin sufletesc…”, Convorbiri literare, nr. 5, 2021; CISTELECAN, Al. Seminar Pillat – „Ctitorii”, Convorbiri literare, nr. 5, 2021;  CUZMICI, L. Pillateștii – o mare familie a culturii române, Convorbiri literare, nr. 6, 2021; DIACONESCU, I. Un domn distins și gentil..., Convorbiri literare, nr. 5, 2021; LIVESCU,C. Ion Pillat – 130 de ani, Convorbiri literare, nr. 5, 6, 2021; MONICA,P. La bordul unei nave care străbate apele memoriei, Expres cultural, nr. 3, 2021; NEMOIANU,V. Dinastia Pillat, Convorbiri literare, nr. 5, 2021; RĂU, A. Calendar Ion Pillat (sau povestea unei ediții), Convorbiri literare, nr. 6, 2021; PAPUC,I. Ion Pillat într-o comparație prin analogie, Convorbiri literare, nr. 5, 2021.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania