Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

MEMORIA LITERARĂ BOTOȘĂNEANĂ. EMINESCU, MIHAI (MIHAIL EMINOVICI)

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X

Text și foto preluate integral din vol. Scriitori şi publicişti botoşăneni: dicţionar biobibliografic/ Silvia Lazarovici. – Ed. a 3-a, rev. – Botoşani: Agata, 2017

 

EMINESCU, MIHAI (MIHAIL EMINOVICI)

n.15 ian. 1850, Botoşani – m. 15 iun. 1889, Bucureşti

Poet, prozator, publicist. Copilăria şi-a petrecut-o la Ipoteşti, unde familia şi-a cumpărat o mică moşie, începându-şi studiile acasă. A absolvit şcoala primară la Nazional Hauptschule (1858-1860), apoi s-a înscris la gimnaziul „K.K. Ober-Gimnasium” din Cernăuţi, dar la 16 apr. 1863 a părăsit cursurile. În martie 1864 elevul Eminovici Mihai a solicitat la Ministerul Învăţământului din Bucureşti o bursă pentru continuarea studiilor la gimnaziu, dar a fost refuzat. S-a angajat pe post de copist la Tribunalul din Botoşani, apoi la Comitetul permanent al judeţului Botoşani. Demisionează şi pleacă cu trupa de teatru Tardini-Vlădicescu, rătăcind prin Botoşani, Cernăuţi şi Braşov. În toamnă revine la Cernăuţi şi se instalează în casa lui Aron Pumnul ca bibliotecar. La 12 ian. 1866 debutează cu poezia La mormântul lui Aron Pumnul, închinată memoriei acestuia, apărută în broşura Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti din Cernăuţi la mormântul prea iubitului lor profesor Aron Pumnul şi semnată „M. Eminovici, privatist”, iar la 25 febr. 1866 publică în revista Familia din Pesta poezia De-aş avea, semnată Mihai Eminescu. După moartea prof. Aron Pumnul părăseşte Bucovina, rătăcind prin Transilvania şi încercând să-şi completeze studiile liceale (Blaj, Alba-Iulia, Sibiu). În toamna anului 1866 trece în Muntenia, devenind sufleur şi copist în trupele teatrale ale lui Iorgu Caragiale (1866-1868) şi Mihai Pascaly (1868), apoi la Teatrul Naţional din Bucureşti, participând la turneele acestora prin ţară (Braşov, Lugoj, Timişoara, Arad, Oraviţa şi Moldova). Reţinut de tatăl său la Botoşani, pleacă în toamnă la studii la Viena (1869-1872), unde audiază cursuri de filosofie, limbi romanice, medicină, economie, politică, desfăşurând şi o entuziastă activitate în cadrul Societăţii „România jună” (secretar).

În anul 1870 începe fructuoasa colaborare cu revista Convorbiri literare, fondată de Societatea „Junimea” din Iaşi (apr. 1870, Venere şi Madonă şi ceva mai târziu poemul Epigonii). În 1872 revine în ţară, dar Titu Maiorescu îl convinge să-şi continue studiile la Berlin, cu un ajutor bănesc acordat de „Junimea”. Astfel că între 1872-1874 urmează la Universitatea Humboldt din Berlin cursuri de filosofie, istorie, limbă sanscrită şi mitologie comparată, dar fără a-şi finaliza studiile.

Întors în ţară, funcţionează ca director la Biblioteca Centrală din Iaşi (1874), apoi ca profesor la Institutul Academic (suplinind pe A.D. Xenopol şi Samson Bodnărescu) şi revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui (1875-1876). În această perioadă începe să participe şi la şedinţele societăţii „Junimea”din Iaşi. Funcţionează ca redactor – administrator la Curierul de Iaşi (mai 1876 – oct.1877), apoi redactor la ziarul Timpul din Bucureşti (1877-1883; din 1880 red.-şef). După o prodigioasă şi epuizantă activitate jurnalistică, sănătatea poetului cedează, anul 1883 marcând începutul bolii care-i va încheia activitatea publicistică şi va umbri destinul acestui poet de excepţie. Mihai Eminescu este îngrijit la sanatoriul bucureştean Caritas, iar în luna octombrie pleacă la Viena unde este internat la sanatoriul de la Ober-Döbling. Aici se afla în momentul în care, la Editura Socec şi sub îngrijirea lui Titu Maiorescu, apare prima ediţie a volumului său de poezii, datat 1884. În  perioada oct. 1884 – dec. 1884 a predat efectiv geografia la cl. I-IV şi statistica la cl. a V-a. a Şcolii Comerciale din Iaşi., un accident la piciorul drept întrerupându-i activitatea didactică, fiind internat la Spitalul Sf. Spiridon din localitate, până la începutul lunii februarie 1885. Figurează în documentele Scolii Comerciale din nov. 1884 până în august 1885. În august 1885 este trimis la băile de la Liman, lângă Odessa, pentru tratament. Însă la sfârşitul anului 1886, sănătatea sa în continuă degradare necesită internarea la ospiciul de la mănăstirea Neamţ (9 nov. 1886 – 10 apr. 1887). Revine la Botoşani şi este internat în localitate, la Spitalul Sf. Spiridon. Mai încearcă fără succes diverse tratamente, iar la 15 iulie, în urma recomandărilor făcute de medicii din Iaşi, pleacă la Viena şi la băi la Hall (Austria), unde sănătatea i se mai ameliorează, la 1 septembrie întorcându-se la Botoşani, sub îngrijirea surorii sale Henrieta. În aprilie 1888 pleacă la Bucureşti însoţit de Veronica Micle, însă la 3 februarie 1889 este internat la Spitalul Mărcuţa şi apoi transportat la Sanatoriul Caritas, condus de prof. dr. Alexandru A. Suţu. În dimineaţa zilei de 15 iunie 1889 poetul moare, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

Pe lângă cele două reviste, Familia şi Convorbiri literare, în care Mihai Eminescu şi-a publicat mai toată opera poetică apărută în timpul vieţii, au mai existat colaborări ocazionale cu Albina (O scriere critică, recenzie; Pesta, 7/19 ian. 1870), Federaţiunea (articolele: Să facem un congres, În unire e tăria, Echilibru; Pesta, 1870), Amicul Familiei (Gherla, 1881), Almanahul Societăţii Academice „România jună” (Luceafărul; Viena, apr. 1883), Epoca (Scrisoarea V; Bucureşti, ian. 1886), „Albumul literar” al Asociaţiei studenţeşti Unirea (Nu mă înţelegi; mart. 1886), România liberă (La steaua; Bucureşti, oct. 1886; art.,1888) şi Fântâna Blanduziei (la seria a II-a apare ca membru fondator şi scrie articolele de fond; Bucureşti, 1888), Contemporanul (Iaşi), Orientul.

Figurează în numeroase antologii de versuri şi proză: Choix de poésies: Baudelaire, Eminescu, Verlaine/ M. Bantaş (Bucureşti: Teora, 1996), Trei poeţi români: Eminescu, Blaga, Arghezi/ Alberto Acosta-Perez (Havana: Editura de Literatură şi Artă, 1996), Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993/F. Şindrilaru (Bucureşti: Teora, 1998), Antologia poeziei româneşti de la origini până azi/ D. Chioaru, I.R. Văcărescu (Piteşti: Paralela 45, 1998), Basme româneşti (Bucureşti: Editura Z, 1998), Mică antologie a poeziei româneşti/D.S. Boerescu (Bucureşti: Editura Regală, 1998), Poezia română religioasă/F. Popescu (Bucureşti: Minerva, 1999), Deliruri şi delire/R. Cesereanu (antologie a poeziei onirice româneşti; Piteşti: Paralela 45, 2000), Cele mai frumoase 100 de poezii ale limbii române/ alese de Petru Romoşan (Bucureşti: Compania, 2001), Poezia pădurii/ Radu Cârneci (ed. a 2-a; Bucureşti: Orion, 2001), Basme culte româneşti (Bucureşti: Garamond, 2003), Mai aproape de îngeri/ trad. de G. Ciorănescu (antologie lirică; Bucureşti: Universal Dalsi, 2003), Antologia sonetului românesc/ Radu Cârneci (vol. 1, Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2007), Haemus: o antologie de poezie balcanică (Atena: Editura Prietenii revistei „Anti”, 2007),  Eminescu, Arghezi, Blaga – treimea cea de o rostire (ed. rom. – fr.; Bucureşti: Editura Fundaţiei Internaţionale „Mihai Eminescu”, 2008), Poezii româneşti alese/ Selected romanian poems (Bucureşti: Cavallioti, 2009), Cele mai frumoase poveşti (Bucureşti: Litera International, 2011), Da Miorizza a Cristian Popescu / a cura di Geo Vasile (Edizioni Akkuaria, 2011), Romanian Writers on Writing (San Antonio [SUA]: Trinity University Press, 2011), Testament/ D. Ioniţă (ed. bilingvă rom. – engl.; Bucureşti: Minerva, 2012) ş.a.

OPERA: Poesii (pref./T.Maiorescu; Bucureşti: Socec, 1884; ed. a 4-a, pref. şi notiţă biogr. – Poetul Eminescu/T.Maiorescu, Bucureşti: Socec, 1889; ed. a 6-a, notiţă biogr. şi post-scriptum/T. Maiorescu, Bucureşti: Socec, 1892), Proză şi versuri (Iaşi: [s.n.], 1890), Rhapsodies Roumaines, vol. 1: Bel-Enfant de la larme (Paris: Semeur, Revue littéraire et artistique, 1890), Culegere de articole apărute în Timpul în anul 1880 şi 1881 (Bucureşti: Haimann, 1891), Deutsche Uebertragungen aus den auserleseneren des Dichtungen verstorbenen rumaenischen Poeten…/ von Em. Grigorovitza (Bucureşti, 1892), Quelques poesies (Geneve-Paris, 1892), Nuvele (Iaşi: Şaraga, [1893]), Scrisori către Cornelia Emilian şi fiica sa Cornelia/ de Henriette şi Mihai Eminescu (Iaşi: Şaraga, [1893]), Poezii (Complete) (pref. A.D. Xenopol; Iaşi: Şaraga, [1893]; ed. a 2-a, (Poezii complecte), [1894]), Din scrierile lui –, vol. 1(Bucureşti, 1894), Diverse (Iaşi: Şaraga, [1895]), Poezii (notiţă biogr. de Căpitanul Eminescu; Bucureşti: Alcalay, [1900]), Opere complete, vol. 1: Literatura populară. Scrieri inedite (Bucureşti: Minerva, 1902), Poezii postume (Bucureşti: Minerva, 1902), Geniu pustiu (Bucureşti: Minerva, 1904), Poezii postume (ed. nouă; Bucureşti: Minerva, 1905), Scrieri politice şi literare (Bucureşti: Minerva, 1905), Bogdan Dragoş. Dramă istorică inedită (Bucureşti: Alcalay, 1906), Poveşti şi nuvele (Bucureşti: Alcalay, [1907]), Poezii (Bucureşti: Minerva, 1908), Proza literară (Bucureşti: Minerva, 1908), Icoane vechi şi icoane nouă (pref. de N. Iorga; Vălenii de Munte: Tip. Neamul românesc, 1909), Articole politice (Bucureşti: Minerva, 1910), Lumină de lună. Poezii (Bucureşti: Minerva, 1910), Poezii (Bucureşti: Alcalay, 1910), Cum a iubit Eminescu. Pagini intime (Amintiri, scrisori şi poezii inedite; Bucureşti: Librăria nouă, [1912]), Gedichte Novellen (Craiova: Samitca, 1913), Opere complecte (Iaşi: Librăria românească Ioan V. Ionescu şi N. Georgescu: Institutul de Arte Grafice N.V. Ştefănoiu & Co., 1914), Poesiile lui –, vol. 1-2 (ed. critică de N. Iorga; Bucureşti: Liga culturală, 1922), Poezii lirice (pref. de L. Blaga; Bucureşti: Cultura Naţională, 1923), Poezii filosofice, sociale şi satirice (pref. de L. Blaga; Bucureşti: Cultura Naţională, 1923), Poezii (Bucureşti: Cultura Naţională, 1924), Probleme şi analize filosofice (Bucureşti: Fundaţia Culturală „Principele Carol”, 1924), Poesie (lb. it.; Firenze: G.C. Sansoni, 1927), Povestind copiilor (Bucureşti: Editura Socec, 1928), Povestiri (Bucureşti: Ancora, [1928]), Poezii (Bucureşti: Benvenisti, 1929), Poezii (Bucureşti: Ciornei, 1930), Poems (London: Kegan Paul, Trench, Trubner&Co., 1930), Scrieri politice (Craiova: Scrisul românesc, 1931), Poezii (Bucureşti: Cultura Naţională, 1933), Poèmes choisis (Paris: Lecoffre J. Gabalda et Cie, 1934), Nuvele (Bucureşti: Tip. Române unite, [1935]), Scrieri literare (Craiova: Scrisul românesc, 1935), Literatura populară (Craiova: Scrisul românesc, 1936), Poezii (Bucureşti: Universul, 1937), Gedichte (Jena und Leipzig: Wilhelm Gronau W. Agricola, 1937), Poezii (Bucureşti: Ciornei, 1938; ed. a 2-a, rev., 1943), Poems (Cluj: Tip. Cartea Românească, 1938), Basme în proză (Bucureşti: Cartea românească, 1939), Opere, vol. 1-4 (Bucureşti: Cultura românească, 1938-1939), Opere (ed. critică îngr. de Perpessicius; I – Poezii tipărite în timpul vieţii; Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”,1939; II – Poezii tipărite în timpul vieţii, note şi variante: de la „Povestea codrului” la „Luceafărul”; Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”,1943; III – Poezii tipărite în timpul vieţii. Note şi variante de la „Doina” la „Kamadeva”, Bucureşti: Fundaţia „Regele Mihai I”,1944; IV – Poezii postume, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1952; V – Poezii postume, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958; VI – Literatura populară, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963; VII – Proza literară/ coord. P. Creţia, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977; VIII – Teatrul original şi tradus/ coord. P. Creţia, 1988; IX – Publicistică/ studiu introd. de Al. Oprea; coord. P. Creţia, 1980; X – Publicistică/ coord. D. Vatamaniuc, 1989; XI – Publicistică/ coord. Al. Oprea, 1984; XII – Publicistică/ coord. Al. Oprea, 1985; XIII – Publicistică/ coord. Al. Oprea, 1985; XIV – Traduceri filosofice, istorice şi ştiinţifice/studiu introd., coord. ed. de Al. Oprea, 1983; XV – Fragmentarium. Addenda ediţiei/ coord. D. Vatamaniuc, P. Creţia, Bucureşti: Editura Academiei Române, 1993; XVI – Corespondenţă. Documentar/ coord. D. Vatamaniuc, 1989; XVII – Bibliografie. Viaţa şi opera. Referinţe. Partea 1: (1866-1938)/ coord. gen. prof. dr. Gabriel Ştrempel (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1999); Partea a 2-a: (1939-1989) (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008), Poezii postume (Bucureşti: Cugetarea, [1940]), Poezii (Bucureşti: Cugetarea, 1940), Poezii şi variante (Bucureşti: Tip. Monitorul oficial, 1940), Articole de politică românească (Iaşi: Tip. Gheorghiu, 1941), Opera politică, vol. 1-2 (Bucureşti: Cugetarea-Georgescu Delafras, 1941), Poezii (Iaşi: Cartea Moldovei, 1943), Proză literară (Publicată.Postumă.Inedită; Bucureşti: Cugetarea, 1943), Poezii (Bucureşti: Cartea românească, 1944), Poezii (Bucureşti: Luteţia, [1947]), Dicţionar de rime (Bucureşti: Luteţia, 1948), Poezii (Bucureşti: Editura de Stat, 1950), Poezii (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1951), Literatură populară (Bucureşti: Editura Tineretului, 1956), Gedichte (Bukarest: Staatsverlag fur Kunst und Literatur, 1957), Poezii (ed. îngr. de Perpessicius; Bucureşti: E.S.P.L.A.,1958), Poezii (pref. de Zoe Dumitrescu-Buşulenga; cuv. înainte de Tudor Arghezi; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1960), Opere alese (ed. îngr. de Perpessicius; vol. 1-3, Bucureşti: E.L.,1964-1965; ed. a 2-a, Bucureşti: Minerva,1973; vol. 4-7, ed. critică de A. Rusu; 1978-1984), Poezii (ed. bibliofilă; Bucureşti: Editura pentru literatură, 1964), Proză literară (ed. îngr. de E. Simion; Bucureşti: Editura pentru literatură, 1964), Poesie d’amore (Torino: Vincenzo Bona Tipografo, 1964), Geniu pustiu. Proză literară (îngr. de E. Simion; Bucureşti: Editura pentru literatură, 1966), Despre cultură şi artă (Iaşi: Junimea, 1970), Poezii, vol. 1-3 (îngr. de D. Murăraşu; Bucureşti: Minerva, 1970-1972; ed. a 2-a, 1982), Sărmanul Dionis. Proză fantastică (Bucureşti: Minerva, 1970), Poezii. Poems. Poésies. Gedichte. Stihi. Poesias (Bucureşti: Albatros, 1971), Scrieri de critică teatrală (Cluj: Dacia, 1972), Scrisori (ed. îngr. de D. Murăraşu; Bucureşti: Albatros, 1972), Articole şi traduceri (Bucureşti: Minerva, 1974), Poezii (îngr. de C. Ciopraga; Iaşi: Junimea, 1974), Icoane vechi şi icoane nouă (Pagini de ziar) (Bucureşti: Editura Eminescu, 1974), Lecturi kantiene.Traduceri din „Critica raţiunii pure” (Bucureşti: Univers,1975), Dicţionar de rime (Bucureşti: Albatros, 1976), Literatura populară (Bucureşti: Minerva, 1977), Scrieri pedagogice (Iaşi: Junimea, 1977), Luceafărul (Bucureşti: Albatros, 1978), Poezii/Poems (Bucureşti: Minerva, 1978), Poezii. Proză literară, vol. 1-2 (Bucureşti: Cartea Românească, 1978), Poezii/Poems (Cluj-Napoca: Dacia, 1980), Poezii/Carmina (Bucureşti: Minerva, 1980), Poezii/Poemas (Bucureşti: Minerva, 1980), Fragmentarium (Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981), Poezii/Stihi (Bucureşti: Minerva, 1981), Poezii/Puizii (Bucureşti: Minerva, 1981), Proza literară (Bucureşti: Minerva, 1981), Poezii, vol. 1-3 (Bucureşti: Minerva, 1982), Teatru, vol. 1-2 (Bucureşti: Minerva, 1984), Literatura populară (Bucureşti: Minerva, 1985), Poezii/Poésies (Bucureşti: Cartea Românească, 1987), Proză literară (Timişoara: Facla, 1987), Cugetări (Chişinău: Litera, 1989), Fiore azzuro (Bucureşti: Minerva, 1989), Iubirea de patrie (Bucureşti: Editura Militară, 1989), Poezii (ed. anastatică a ed. din 1884; Bucureşti: Editura Academiei Române, 1989), Proză literară, vol. 1-2 (Bucureşti: Minerva, 1989), Rayonnement d’un genie (Bucureşti: Minerva, 1989), Basarabia (Bucureşti: Editura Mileniul trei, 1990), Decebal. Bogdan-Dragoş. Cornul lui Decebal. Alexandru Lăpuşneanu: teatru (ed. îngr. de P. Creţia; Bucureşti: Editura Eminescu, 1990), Făt-Frumos din lacrimă (Cluj-Napoca: Clusium, 1990), Poezii (Iaşi: Junimea,1990), Proză şi versuri (Bucureşti: Editura Eminescu, 1990), Călin file de poveste (Craiova: Literatorul, 1991), De la Nistru pân’la Tisa (poezii politice; [Miercurea Ciuc]: Editura Duminică, 1991), Nouăzeci de poezii (Bucureşti: Prometeu, 1991), Poems (ed. bilingvă, engl. şi tai; Bangkok: Pradipat Poetry Press, 1991), Poezii inedite (Bucureşti: Manuscriptum, 1991), Poezii (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991), Poezii (Timişoara: Facla, 1991), Poezii (Bucureşti: Viaţa Românească, 1991), Sărmanul Dionis (Galaţi: Porto- Franco, 1991), Sonete (Galaţi: Porto-Franco; Bucureşti: M.L.R., 1991), Aur, mărire şi amor (Craiova: Scrisul Românesc, 1992), Fata din grădina de aur (basme; Cluj-Napoca: V-V Press, 1992), Opera esenţială (Craiova: Editura „Oltenia”, Dionysos, 1992), Poezii inedite (Chişinău: Universitas; Bucureşti: M.L.R., 1992), Poezii în „Familia (Oradea: Anotimp, 1992), Scrisoarea III. Luceafărul (Bucureşti: Minerva, 1992), Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis. La aniversară. Cezara (Bucureşti: Abeona, 1993), Istorie şi destin (Galaţi: Porto-Franco; Bucureşti: M.L.R., 1993), Literatura populară (Galaţi: Porto-Franco, 1993), Lumină de lună (vol. 1-3; Craiova: Scrisul Românesc, 1993), Poezii (Braşov: Tipocart Braşovia, 1993), Poezii antume (Bucureşti: Mondero, 1993), Constelaţia Luceafărului; Sonetele; Scrisorile (Bucureşti: Humanitas, 1994; ed. a 2-a, 2012), Elegii şi sonete (Iaşi: Junimea, 1994), Finul lui Dumnezeu (basme; Bucureşti: Floarea Darurilor, 1994), Opere, vol. 1-5 (Bucureşti: Vestala; Alutus-D, 1994 – 2000), Basme şi poeme originale de inspiraţie folclorică (Bucureşti: Garamond-Junior, 1995), Luceafărul şi alte poezii (Bucureşti: Floarea Darurilor, 1995), Opere, vol. 1-5 (ed. critică de D. Murăraşu; Bucureşti: Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1995-2000), Poezii (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995), Poezii (Bucureşti: Editura Regiei Autonome a Imprimeriilor, 1995), Poezii (Iaşi: Institutul European, 1995), Poezii/Gedichte (Bucureşti: Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1995), Sonete (Cluj-Napoca: Dacia, 1995), Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis (Bucureşti: Minerva, 1996), Floare albastră/Fiore azzurro (Bucureşti: Editura 100+1 Gramar, 1996), Icoane vechi şi icoane nouă (Bucureşti: Floarea Darurilor, 1996), Literatura populară (Craiova: Scrisul Românesc, 1996), Luceafărul (Galaţi: Porto-Franco, 1996), Proză literară (Chişinău: Litera, 1996), Sărmanul Dionis şi alte proze (Bucureşti: Floarea Darurilor, 1996), Scrisori (Bucureşti: Albatros, 1996), Sfântul pământ al Transilvaniei sub dualismul austro-ungar (Bucureşti: Saeculum I.O., 1997), Basarabia pământ românesc, samavolnic răpit (ed. de D. Vatamaniuc; Bucureşti: Saeculum I.O., 1997), Elegii şi sonete/Élégies et sonnets (Iaşi: Junimea, 1997), Eminescu în corespondenţă, vol. 1-4 (Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 1997-2001), Între Scylla şi Charybda (opera politică; Chişinău: Litera, 1997), Luceafărul (ed. bibliofilă; Bucureşti: M.L.R., 1997), Poezii (Bucureşti: Prometeu, 1997), Poezii (Craiova: Hyperion, 1997), Opere politice, vol. 1-3 (Iaşi: Timpul, 1997-1999), Sonete (ed. bibliofilă; Bucureşti: M.L.R., 1997), Când te-am văzut Verena… (scrisori de dragoste; Bucureşti: Cartea Românească, 1998), Chestiunea evreiască (Bucureşti: Vestala, 1998), Poezii (Chişinău: Litera, 1998), Proză (Craiova: Hyperion, 1998), Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională (Bucureşti: Saeculum I.O.,1998), Statul (Bucureşti: Saeculum I.O., 1999), Versuri (ed. jubiliară; Chişinău: Cartier, 1999), Basme (Bucureşti: Vizual, 1999), Opera poetică, vol. 1-4 (Chişinău: Cartier, 1999), Opera poetică (Iaşi: Polirom, 1999), Opera politică, vol. 1-2 (Bucureşti: Publistar, 1999; vol. 2, Bucureşti: Editura Eminescu, 2000), Luceafărul (Cluj-Napoca: Editura Remus, 1999), Poeme alese/Poèmes choisis (Bucureşti: Grai şi Suflet – Cultura Naţională, 1999), Poezii/Poems (Bucureşti: Teora, 1999), Opere, vol. 1-7 (Bucureşti: Editura Academiei Române; Univers Enciclopedic, 1999-2003), Versuri alese (Bucureşti: Editura Coresi, 1999), Basme (Bucureşti: Doina, 2000), Călin Nebunul (Bucureşti: Editura 100+1 Gramar, 2000), Cezara (Bucureşti: Editura 100+1 Gramar, 2000), Cinquante poemes/ Cincizeci de poeme (Bucureşti: Vitruviu, 2000), Doina (Iaşi: Timpul, 2000), Dulcea mea Doamnă – Eminul meu iubit (Corespondenţă inedită: Mihai Eminescu – Veronica Micle; Iaşi: Polirom, 2000), Eminescu. 100 de documente noi (Bucureşti: Editura Eminescu, 2000), Gedichte (ed. rom.-germ.; Kastellaun (Germania): Editura Dionysos, 2000), Luceafărul (Baia Mare: Editura Universităţii de Nord, 2000), Memento mori (Chişinău: Prut Internaţional, 2000), Poezia folclorică (Botoşani: Axa, 2000), Poesie/Poezii (Constanţa: Pontica, 2000), Poezii/Poesias (Iaşi: Junimea, 2000), Poezii/Stihi (Bucureşti: Curtea Veche, 2000), Poezii/Versek (Bucureşti: Curtea Veche, 2000), Poezii (Deva: Emia, 2000), Proză literară (Bucureşti: Vestala, 2000), Versuri lirice (Bucureşti: Editura M.L.R., 2000), Ziaristică (Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2000), Fragmentarium. Corespondenţă (Chişinău: Gunivas, 2001), La steaua (Bucureşti: Litera, 2001), Luceafărul (ed. multilingvă; Iaşi: Timpul, 2001), Opera dramatică (Bucureşti: Vestala, 2001), Opere, vol. 1- 8 (Chişinău: Gunivas, 2001), Opera poetică, vol. 1-3 (Iaşi: Tehnopress, 2002), Proză filosofică şi fantastică (Bucureşti: Tritonic, 2002), Satire (Bucureşti: Floare Albastră, 2002), Traduceri literare (Bucureşti: Vestala, 2002), Integrala poetică (vol. 1-4; Bucureşti: Minerva, 2003), Luceafărul (ed. trilingvă rom.-fr.-gr., Botoşani: Geea, 2003), Luceafărul (Bucureşti: Litera Internaţional, 2003), Poeme necunoscute (reconstit. de Petru Creţia; Bucureşti: Casa Radio, 2003; cu un CD), Poemele Ondinei (Piatra Neamţ: Crigarux, 2003), Ortodoxia (Cluj-Napoca: Eikon, 2003), Venere şi Madonă/Venere e Madonna (Bucureşti: Viaţa Medicală, 2003), Viaţa culturală românească: 1870-1889 (Bucureşti: Vestala, 2003), Manuscrisele Mihai Eminescu (coord. Eugen Simion; Bucureşti: Editura Enciclopedică; Editura Academiei Române, 2004 – 2009), Gramatica sanscrită în versiunea lui Mihai Eminescu (Târgovişte: Editura Bibliotheca, 2004), Poesii (Bucureşti: Floare Albastră, 2004), Poezii (Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2004), Poesii (ed. facsim. reprod. ed. 1884; Bucureşti: Semne, 2004), Manuscrisele Eminescu (resursă electronică/ coord. Eugen Simion; Bucureşti: Editura Enciclopedică; Editura Academiei Române, 2005 – 2009), Poezii (Bucureşti: Exigent, 2005), Poezii (Iaşi: Editura Opera Magna, 2005), Poezii/Carmina (Iaşi: Ars Longa, 2005), Poezii/Poésies (Piteşti: Paralela 45, 2005), Clar de lună/ Luar (ed. rom.-port.; Bucureşti: Pelerin, 2006), Opera poetică (Bucureşti: Sigma, 2006), Opera poetică (ed. a 2-a, rev.; Iaşi: Polirom, 2006), Poezii şi articole religioase (Târgu Lăpuş: Galaxia Gutemberg, 2006), Opera poetică (Bucureşti: Semne, 2007), Basme (în proză şi versuri; Bucureşti: Corint, 2007), Poezii/Gedichte (Bucureşti: România Press, 2007), Poezii filozofice, sociale şi satirice (Bucureşti: Albatros Corporation, 2007), Din valurile vremii/ Dall’onde degli evi (Iaşi: Institutul European, 2008), Iperione: poesie scelte (Roma: Fermenti, 2008), Luceafărul (ed. bilingvă rom.-ebraică; [s.l.]: Onyx, 2008), Lumină de lună/Lumière de Lune (Botoşani: Geea, 2008), Opera poetică (Chişinău: Gunivas, 2008), Opere politice (Iaşi: Timpul, 2008), Poezii (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008), Proză (Constanţa: Steaua Nordului, 2008), Poezii (Bucureşti: Erc Press, 2009), Poezii (Iaşi: Alfa, 2009), Proză, vol. 1-2 (Bucureşti: Erc Press, 2009), Trăim într-o ţară ciudată (articole şi pamflete; Bucureşti: Editura M.L.R., 2009), Dor de Eminescu (antologie ilustrată de poezie; Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2010), Icoană şi privaz: opera poetică (Iaşi: Princeps Edit, 2010), Proză (Bucureşti: Jurnalul Naţional, Litera Internaţional, 2010), Făt-Frumos din lacrimă (Bucureşti: Vellant, 2011), Patologia societăţii noastre (articole politice, ed. a 2-a; Bucureşti: Vremea, 2011), Poesii şi proză (ed. anastatică; Iaşi: Tipo Moldova, 2011), Poezii (Bucureşti: Adevărul Holding, 2011), Poezii (Iaşi: Alfa, 2011), Proză (Bucureşti: Cartex 2000, 2011), Scrieri politice (ed. a 3-a, Bucureşti: Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2011), 21 sonete (ed. jubiliară, Cluj-Napoca: Dacia XXI, 2011), Vis şi alte treizeci de poeme necunoscute: restituite de Petru Creţia, alese şi prezentate de Mircea Cărtărescu, în rostirea lui Marcel Iureş (1 CD; ed. de Petru Creţia; Bucureşt: Casa Radio, 2011; ed. a 2-a, 2012), Album Mihai Eminescu – 162 de ani de la naştere (Iaşi: Tipo Moldova, 2012), Opere complecte – 162 de ani de la naştere (ed. anastatică; Iaşi: Tipo Moldova, 2012), Pagini alese (Bucuresti: Poseidon, 2012), Poesii (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2012), Poesii alese/ Poesias escogidas (ed. bilingvă rom.–sp.; Iaşi: Contact Internaţional, 2012), Proza (Iaşi: Tipo Moldova, 2012), Sonete (Iaşi: Princeps Edit, 2012), Sonetti e poesie varie/ Sonete şi alte poezii (Bucureşti: Pavesiana, 2012),  Teorii şi opinii politice (Iaşi: Tipo Moldova, 2012), Călin, file de poveste (Bucureşti: Litera, 2013), Floare albastră – Myosotis (Arad: Nigredo, 2013), L’ d’oro dell’ invisibile (antologie de poezie; Iaşi: Contact Internaţional, 2013)., Opere: (poezii: Bucureşti: Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2013), Poezii (ed. întocmită şi coment. de G. Călinescu: Iaşi: Editura Muzeelor Literare, 2013), Poezii (il. de L. Salmen; ed. îngr. de V. Coşereanu; Brăila: Muzeul Brăilei: Editura Istros, 2013), Poezii (Bucureşti: Unicart, 2013), Poésies – Poezii (ed. bilingvă fr. – rom.; Arad: Nigredo, 2013), Fiind băiat păduri cutreieram (poezii; Bucureşti: Litera, 2014), Integrala operei poetice (Iaşi: Princeps Multimedia, 2014), Frumoasă-i… (versuri alese; Iaşi: Demiurg Plus, 2013), Făt-Frumos din lacrimă (Oneşti: Magic Print, 2014), La steaua (Bucureşti: Litera, 2014), Proză (Bucureşti: Cartex 2000, 2014), Basme şi nuvele (Bucureşti: Pescăruş, 2014), Passe le temps, vienne le temps: 125 poemes (Iaşi: Tipo Moldova, 2014), Elegii şi sonete / Elégies et sonnets (trad. E. Marcu; Iaşi: Junimea, 2015), Könnyes szep – dalia (Iaşi: Editura Muzeelor Literare, 2015), Basme  (Bucureşti: Unicart, 2015), Lecturi kantiene (Iaşi: Tipo Moldova, 2015), Luceafărul (ed. bilingvă rom.-rusă; Chişinău: Editura Prut, 2015), Principe azul nacido una lágrima (Iaşi: Editura Muzeelor Literare, 2015), Scrisorile (Râmnicu-Sărat: Rafet, 2015), Versuri din manuscrise (Bucureşti: Humanitas, 2015), Poezii de dragoste (Oneşti: Magic Print, 2016),  Răsai asupra mea… / Spunta sopra de me… (Iaşi: Junimea, 2016) ş.a.

 REFERINŢE:

MURĂRAŞU,D. Istoria literaturii române. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Cartea Românească, 1941; MAIORESCU,T. Critice: 1840-1917, vol. 1-2. – Bucureşti: Minerva, 1966; PANU,GH. Amintiri din „Junimea” din Iaşi. – Bucureşti: Minerva, 1971; VIANU,T. Scriitori români, vol. 1 – 3. – Bucureşti: Minerva, 1970-1971; ISTORIA literaturii române, vol. 3: Epoca marilor clasici. – Bucureşti: Editura Academiei R.S. România, 1973; PIRU,AL. Analize şi sinteze critice. – Craiova: Scrisul românesc, 1973; GAFIŢA,M. Faţa ascunsă a lunii. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974; PERPESSICIUS Patru clasici. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1974; PAPU,E. Din clasicii noştri. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1977; NOICA,C. Sentimentul românesc al fiinţei. – Bucureşti: Cartea Românească, 1978; ORNEA,Z. Junimea şi junimismul. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1978; IBRĂILEANU,G. Studii literare. – Iaşi: Junimea, 1986; NEGOIŢESCU,I. Istoria literaturii române, vol. 1: (1800-1945). – Bucureşti: Minerva, 1991; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova: Editura Vlad & Vlad, 1993; FAIFER,F. Semnele lui Hermes. – Bucureşti: Minerva, 1993; BEJENARU,I. Dicţionarul botoşănenilor. – Iaşi: Moldova, 1994; APETROAIE,I. Literatură şi reflexivitate. – Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1996; ADAMESCU,GH. Istoria literaturii române. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1998; CRAINIC,N. Spiritualitatea poeziei româneşti. – Bucureşti: Editura M.L.R., 1998; PETRESCU,I.Em. EMINESCU Mihai în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 2: D-L. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; VIANU,T. Arta prozatorilor români. – Bucureşti: Editura 100+1 Gramar, 2000; DUGNEANU,P. Incursiuni critice, vol. 1. – Bucureşti: România Press, 2001; RUJA,AL. Ipostaze critice. – Timişoara: Excelsior, 2001; VÂRGOLICI,T. Portrete şi analize literare. – Bucureşti: Gramar, 2001; BADEA,ŞT. Dicţionarul limbii poetice româneşti, vol. 1-3. – Bucureşti: Viitorul Românesc, 2002-2003; TEODORESCU,A. EMINESCU, Mihai în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2002; CIMPOI,M.; SIMION,E. EMINESCU, Mihai în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 3: E – K. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A – L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; CRAIA,S. Dicţionarul ziariştilor români. – Bucureşti: Meronia, 2007; OLARU NENATI,L. Arcade septentrionale. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române. – Piteşti: Paralela 45, 2008; GRECU,E.A. Stilul marilor scriitori români ai secolului al XIX-lea. – Piteşti: Paralela 45, 2010; BĂDĂRĂU,G. Romantismul românesc. – Iaşi: Alfa, 2011; *** ELITA  culturală şi  presa. – Bucureşti: Editura Militară, 2013; OLARU NENATI, L. Scrisori din prezentul meu. Publicistică. – Botoşani: Mediapress, 2015; PRODAN, D. Secvenţe critice. – Botoşani: Agata, 2015.
*
PENCIOIU,GR.D. Proza lui Eminescu. – Craiova: Tip. Benvenisti, 1890; GRAMA,AL. Mihail Eminescu: studiu critic. – Blaj: Tip. Arhidiecezană, 1891; MAIORESCU,T. Critice (1867-1892), vol. 1-3. – Bucureşti: Socec, 1982-1893; PETRAŞCU,N. Mihail Eminescu: studiu critic. – Bucureşti: Socec, 1892; DRAGOMIRESCU,M. Critica ştiinţifică şi Eminescu. – Bucureşti: Müller, 1895; SBIERA,R.I. Amintiri despre Eminescu. – Cernăuţi: Tip. Bucovineană, 1903; ZOSIN,P. Nebunia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1903; BABOEANU,NIC.V. Iubire – durere. Mihai Eminescu – Veronica Micle: scrisori, note, impresii, epilog. – Bucureşti: Niţeanu, 1905; MARINESCU,C. Postumele lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Ionescu, 1912; ZAHARIA,N. Mihail Eminescu: viaţa şi opera sa. – Bucureşti: Tip. Ionescu, 1912; DAIANU,E. Eminescu în Blaj. – Sibiu: Tip. Poporului, 1914; MINAR,O. Eminescu în faţa justiţiei. – Bucureşti: Sfetea, [1914]; DIMA,AL. Tradiţionalismul lui Mihail Eminescu. – Turnu-Severin: Tip. Datina, 1920; GALACTION,G. Viaţa lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Adevărul, 1924; CARACOSTEA,D. Personalitatea lui Eminescu. – Bucureşti: Socec, 1926; MUREŞIANU,A.A. Mihai Eminescu şi întemeierea „României june”. – Braşov: Tip. Mureşianu, 1926; CHIRICUŢĂ,T. Eminescu pedagog. – Botoşani: Tip. B. Saidman, 1927; MARIAN,L. B.P. Hasdeu şi M. Eminescu. – Chişinău: Cartea românească, 1927; SACHELARIE,H. Pesimismul lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Institutului de literatură, 1927; DRAGOMIRESCU,M. Critică, vol. 2. – Bucureşti: Casa Şcoalelor, 1928; PAPACOSTEA,C. Filosofia antică în opera lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Văcărescu, 1930; VIANU,T. Poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Cartea românească, 1930; CĂLINESCU,G. Viaţa lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1932; MURĂRAŞU,D. Naţionalismul lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Bucovina, 1932; VALESCU,C. Pesimismul lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Bucovina, 1932; JURA,I. Mitul în poezia lui Eminescu. – Paris: J. Gamber, 1933; MURĂRAŞU,D. Eminescu şi clasicismul greco-latin. – Bucureşti: Tip. Bucovina, [1933]; CĂLINESCU,G. Opera lui Mihai Eminescu, vol. 1-4. – Bucureşti: Cultura Naţională, F.R.L.A., 1934-1936; DIMA,AL. Motive hegeliene în scrisul eminescian. – Sibiu: Tip. Dacia Traiană, 1934; MINAR,O. Eminescu: Aspecte din viaţa şi opera poetului. – Bucureşti: Clasic şi Modern, 1935; MURĂRAŞU,D. Mihai Eminescu – Literatura populară. – Craiova: Scrisul românesc, 1936; CALOTĂ,C.I. Poezia lui Mihai Eminescu şi psihologia romantismului. – Bucureşti: Ed. Libr. „Principele Mircea”, 1936; MEHEDINŢI,S. Optimismul lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Universul, 1936; SCORPAN,GR. Valoarea simbolică a poemei „Luceafărul”. – Iaşi: Tip. Ţerek, 1936; MAZILU,D.R. „Luceafărul” lui Eminescu. – Bucureşti: Cartea românească, 1937; MAIORESCU,T. Însemnări zilnice, vol. 1-3. – Bucureşti: Socec, 1937-1943; CARACOSTEA,D. Arta cuvântului la Eminescu. – Bucureşti: Bucovina, 1938; CARDAŞ,GH. Viaţa lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Cartea noastră, 1939; MORARIU,L. Eminescu şi Veronica Micle. – Cernăuţi: Glasul Bucovinei, 1939; IORDAN,I. Limba lui Eminescu. – Bucureşti: Tip. Monitorul oficial, 1940; CARACOSTEA,D. Creativitatea eminesciană. – Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943; LOGHIN,C. Aron Pumnul – Mihai Eminescu. – Cernăuţi: Tip. Mitropolitul Silvestru, 1943; VASILIU,A. Bucovina în viaţa şi opera lui Mihai Eminescu. – Cernăuţi: Tip. Mitropolitul Silvestru, 1943; VERONA,M. Titu Maiorescu şi Mihai Eminescu. – Timişoara: Tip. Patria, 1946; VITNER,I. Eminescu. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955; ROSETTI,AL. Limba poeziilor lui Eminescu. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956; ŞTEFAN,M. Mihai Eminescu revizor şcolar. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1956; POP, AUG. Z.N. Contribuţii documentare la biografia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Academiei R.P.Române, 1962; BULGĂR,GH. Eminescu despre problemele limbii române literare. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1963; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Mihai Eminescu. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1963; CĂLINESCU,M. Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1964; GALDI,L. Stilul poetic al lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Editura Academiei R.P. Române, 1964; MASSOFF,I. Eminescu şi teatrul. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1964; SIMION,E. Proza lui Eminescu. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1964; ROTARU,I. Eminescu şi poezia populară. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1965; STUDII eminesciene. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1965; TOHĂNEANU,G.I. Studii de stilistică eminesciană. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965; KURUCI,L. Aspecte ale artei eminesciene. – Chişinău: Cartea moldovenească, 1966; RUSU,L. Eminescu şi Schopenhauer. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1966; MURĂRAŞU,D. Comentarii eminesciene. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1967; POP,AUG.Z.N. Mărturii: Eminescu – Veronica Micle. – Bucureşti: Editura Tineretului, 1967; CREŢU,I. Mihail Eminescu: biografie documentară. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1968; NICOLESCU,G.C. Studii şi articole despre Eminescu. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1968; NEGOIŢESCU,I. Poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1968; POP,AUG.Z.N. Noi contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Editura Academiei R.S. România, 1969; STAN,E. Poezia lui Eminescu în Transilvania. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1969; BULGĂR,GH. Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare. – Bucureşti: Minerva, 1971; MĂNUCĂ,D. Scriitori junimişti. – Iaşi: Junimea, 1971; PERPESSICIUS Eminesciana. – Bucureşti: Minerva, 1971; POPESCU,I. Amintiri despre Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1971; DUMITRESCU,I. Metafora mării în poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Minerva, 1972; POPOVICI,D. Poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Albatros, 1972; TODORAN,E. Eminescu. – Bucureşti: Minerva, 1972; ARGHEZI,T. Eminescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1973; BOGDAN-DUICĂ,G. Studii şi articole. – Bucureşti: Minerva, 1973; MUNTEANU,G. Hyperion. – Bucureşti: Minerva, 1973; CONSTANTINESCU,P. Studii şi cronici literare. – Bucureşti: Albatros, 1974; IBRĂILEANU,G. Mihai Eminescu: studii şi articole. – Iaşi: Junimea, 1974; SECHE,L. Lexicul artistic eminescian în lumină statistică. – Bucureşti: Editura Academiei R.S. România, 1974; VIANU,T. Mihai Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1974; VINTILĂ,P. Eminescu: roman cronologic. – Bucureşti: Cartea românească, 1974; BULGĂR,GH. De la cuvânt la metaforă în variantele liricii eminesciene. – Iaşi: Junimea, 1975; CARACOSTEA,D. Studii eminesciene. – Bucureşti: Minerva, 1975; CAZIMIR,ŞT. Stelele cardinale: eseu despre Eminescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; NOICA,C. Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneşti. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; TOHĂNEANU,G.I. Expresia artistică eminesciană. – Timişoara: Facla, 1975; DRAGOMIRESCU,M. Mihai Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1976; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Eminescu, cultură şi creaţie. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1976; PAGINI vechi despre Eminescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1976; RAŞCU,I.M. Eminescu şi cultura franceză. – Bucureşti: Minerva, 1976; RUSU,C.-L. Mihai Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1976; STREINU,VL. Eminescu.Arghezi. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1976; ZUB,AL. Junimea: implicaţii istoriografice 1864-1885. – Iaşi: Junimea, 1976; GHERASIM,V. Mihai Eminescu: studii şi articole. – Iaşi: Junimea, 1977; GUILLERMOU,A. Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1977; SCORPAN,GH. Mihai Eminescu: studii şi articole. – Iaşi: Junimea, 1977; BHOSE,A. Eminescu şi India. – Iaşi: Junimea, 1978; CĂLINESCU,G. Eminescu: studii şi articole. – Iaşi: Junimea, 1978; MINCU,M. Luceafărul. – Bucureşti: Albatros, 1978; PETRESCU,I.EM. Eminescu: modele cosmologice şi viziune poetică. – Bucureşti: Minerva, 1978; POP,AUG.Z.N. Pe urmele lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Sport-Turism, 1978; CĂLINESCU,G. Avatarii faraonului Tla. – Iaşi: Junimea, 1979; CIMPOI,M. Narcis şi Hyperion. – Chişinău: Literatura artistică, 1979; IRIMIA,D. Limbajul poetic eminescian. – Iaşi: Junimea, 1979; MARIN,I.D. Eminescu la Ipoteşti. – Iaşi: Junimea, 1979; PAPU,E. Poezia lui Eminescu. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Iaşi: Junimea, 1979; TACCIU,E. Eminescu: poezia elementelor. – Bucureşti: Cartea românească, 1979; BOGDAN-DUICĂ,GH. Mihai Eminescu: studii şi articole. – Iaşi: Junimea, 1981; IORGA,N. Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1981; RUSU,L. De la Eminescu la Lucian Blaga şi alte studii literare şi estetice. – Bucureşti: Cartea românească, 1981; TODORAN,E. Mihai Eminescu: epopeea română. – Iaşi: Junimea, 1981; AVĂDANEI,ŞT. Eminescu şi literatura engleză. – Iaşi: Junimea, 1982; DRĂGAN,M. Mihai Eminescu: interpretări, vol. 1. – Iaşi: Junimea, 1982; MIHĂILESCU,D.C. Perspective eminesciene. – Bucureşti: Cartea românească, 1982; PAPU,E. Eminescu. – Bucureşti: Univers, 1982; POPA,G. Spaţiul poetic eminescian. – Iaşi: Junimea, 1982; SOROHAN,E. Ipostaze ale revoltei la Heliade Rădulescu şi Eminescu. – Bucureşti: Minerva, 1982; CUŢITARU,V. Metamorfozele lui Hyperion. – Iaşi: Junimea, 1983; MURĂRAŞU,D. Mihai Eminescu: viaţa şi opera. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1983; OPREA,AL. În căutarea lui Eminescu gazetarul. – Bucureşti: Minerva, 1983; PETRESCU,A. Eminescu: originile romantismului. – Bucureşti: Albatros, 1983; POP,AUG.Z.N. Întregiri documentare la biografia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1983; REZUŞ,P. Mihai Eminescu: monografie. – Bucureşti: Cartea Românească, 1983; SLAVICI,I. Amintiri. – Bucureşti: Minerva, 1983; ŞTEFANELLI,T.V. Amintiri despre Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1983; VINTILESCU,V. Eminescu şi literatura înaintaşilor. – Timişoara: Facla, 1983; CIOBANU,N. Eminescu: structurile fantasticului narativ. – Iaşi: Junimea, 1984; CODREANU,TH. Eminescu – dialectica stilului. – Bucureşti: Cartea Românească, 1984; LOVINESCU,E. Mihai Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1984; CIOCULESCU,Ş. Eminesciana. – Bucureşti: Minerva, 1985; PETRESCU,A. Eminescu: metamorfozele creaţiei. – Bucureşti: Albatros, 1985; VATAMANIUC,D. Publicistica lui Eminescu: 1870-1877. – Iaşi: Junimea, 1985; DRĂGAN,M. Mihai Eminescu: interpretări, vol. 2. – Iaşi: Junimea, 1986; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Eminescu şi romantismul german. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1986; CONSTANTINESCU,P. O catedră Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1987; ELIADE,M. Despre Eminescu şi Hasdeu. – Iaşi: Junimea, 1987; ISTRATE,G. Studii eminesciene. – Iaşi: Junimea, 1987; MELIAN,AL. Eminescu – univers deschis. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1987; MUNTEANU,G. Eminescu şi eminescianismul: structuri fundamentale. – Bucureşti: Minerva, 1987; POP,AUG. Z.N. Caleidoscop eminescian. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1987; EMINESCU, sens, timp şi devenire istorică/ 2 vol.; ed. îngr. de Gh. Buzatu, St. Lemny, I. Saizu. – Iaşi: Universitatea „Al.I. Cuza”, 1988-1990; COŞEREANU,V. Ipoteşti. Casa memorială „Mihai Eminescu”. – Bucureşti: Sport-Turism, 1989; DRĂGAN,GH. Poetica eminesciană, vol. 1. – Iaşi: Junimea, 1989; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Eminescu: viaţă, creaţie, cultură. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1989; GRIGURCU,GH. De la Eminescu la Nicolae Labiş. – Bucureşti: Minerva, 1989; JUCAN,G. Eminescu: prietenii poetului. – Bucureşti: Litera, 1989; PETRAŞ,I. Un veac de nemurire: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Veronica Micle. – Cluj-Napoca: Dacia, 1989; PETRESCU,I.EM. Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti. – Cluj-Napoca: Dacia, 1989; POPA,G. Prezentul etern eminescian. – Iaşi: Junimea, 1989; ROŞU,I. Legendă şi adevăr în biografia lui M. Eminescu. – Bucureşti: Cartea Românească, 1989; STREINU,VL. Eminescu. – Iaşi: Junimea, 1989; CIOPRAGA,C. Poezia lui Eminescu – Arhetipuri şi metafore fundamentale. – Iaşi: Junimea, 1990; BARBU,C. Eminescu: poezie şi nihilism. – Constanţa: Pontica, 1991; CODREANU,TH. Modelul ontologic eminescian. – Galaţi: Porto-Franco, 1992; NOICA,C. Introducere la miracolul eminescian. – Bucureşti: Humanitas, 1992; DUMITRIU,C. Despre sine şi sens în rostirea eminesciană. – Bucureşti: Mondero, 1993; VATAMANIUC,D. Eminescu: contribuţii documentare. – Galaţi: Porto-Franco; Bucureşti: M.L.R., 1993; CREŢIA,P. Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile/ Eminescu – editat şi comentat de … – Bucureşti: Humanitas, 1994; ed. a 2-a, 2012; DRIMBA,L. Eminescu la „Familia”. – Oradea: Cogito, 1994; HORVAT, S. Mihai Eminescu: dicţionar cronologic. – Baia-Mare: Gutinul, 1994; ITU,I. Orfismul eminescian. – Braşov: Orientul Latin, 1994; ŢONE,N. Eminescu al nostru. – Bucureşti: Editura Vinea, 1994; COŞEREANU,V. Eminescu – Ipoteşti – Eminescu. – Iaşi: Cronica, 1995; ITU,M. Indianismul lui Eminescu. – Braşov: Orientul Latin, 1995; VATAMANIUC,D. Eminescu şi Transilvania. – Cluj-Napoca: Dacia, 1995; BÂRLĂDEANU,L. Sentimentul naturii în poezia lui Eminescu. – Chişinău: Cartier, 1996; ITU,M. Mihai Eminescu, spirit universal. – Braşov: Orientul Latin, 1996; MINCU,M. Mihai Eminescu.Luceafărul. – Constanţa: Pontica, 1996; ŢUGUI,P. Eminescu – Creangă: documente biografice inedite. – Bucureşti: Vestala, 1996; VATAMANIUC,D. Publicistica lui Eminescu: 1877-1883, 1888-1889. – Bucureşti: Minerva, 1996; BOMHER,N. Magie luminoasă în opera lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997; MILEŞAN,I.I. Mihai Eminescu – autor dramatic. – Târgu-Mureş: Ardealul, 1997; NEDELCEA,T. Texte esenţiale din opera lui Eminescu. – Craiova: Scrisul Românesc, 1997; VOICA,A. Versificaţia eminesciană. – Iaşi: Junimea, 1997; VUIA,O. Despre boala şi moartea lui Eminescu: studiu patografic. – Bucureşti: Editura Făt-Frumos, 1997; ANDONE,I. Niveluri lingvistice de manifestare a contrariilor eminesciene. – Bucureşti: Editura Academiei Române, [1998]; BĂRBULESCU,T. Artă poetică eminesciană. – Bucureşti: Saeculum I.O.& Vestala, 1998; CREŢIA,P. Testamentul unui eminescolog. – Bucureşti: Humanitas, 1998; CUBLEŞAN,C. „Luceafărul” şi alte comentarii eminesciene. – Reşiţa: Timpul, 1998; DUNA,I. Eminescu în conştiinţa critică românească. – Bucureşti: Universitatea Bucureşti, 1998; EMINESCU/coord. de acad. Mihai Cimpoi, prof. dr. Victor Crăciun, acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga,…, vol. 1-10. – Chişinău: Litera; Bucureşti: David, 1998-2000; MUNTEANU,G. Eminescu şi antinomiile posterităţii. – Bucureşti: Albatros, 1998; NEDELCEA,T. Eminescu, istoricul. – Craiova: Scrisul Românesc, 1998; TRIFOIU,N. Drumurile şi popasurile tânărului Eminescu în Transilvania. Studii şi articole (1976-1998). – Cluj-Napoca: Dragoş Vodă, 1998; VATAMANIUC,D. Caietele Eminescu: mitologie şi document. – Bucureşti: Fundaţia „România de Mâine”, 1998; CHEIE-PANTEA,I. Repere eminesciene. – Timişoara: Excelsior, 1999; CHENDI,I. Eminescu şi vremea sa. – Bucureşti: Viitorul Românesc, 1999; CIMPOI,M. Plânsul Demiurgului. – Iaşi: Junimea, 1999; DRĂGAN,GH. Poetica eminesciană: temeiuri folclorice. – Iaşi: Polirom, 1999; DRĂGAN,M. Eminescu tânăr sau „A doua mea fiinţă”. – Iaşi: Institutul European, 1999; IBRĂILEANU,G. Curentul Eminescu. – Bucureşti: Viitorul Românesc, 1999; MARIAN,R. Lumile „Luceafărului”. – Cluj-Napoca: Editura Remus, 1999; MĂNUCĂ,D. Pelerinaj spre fiinţă: eseu asupra imaginarului poetic eminescian. – Iaşi: Polirom, 1999; MELANCU,ŞT. Eminescu şi Novalis: paradigme romantice. – Cluj-Napoca: Dacia, 1999; MELIAN,AL. Mihai Eminescu – poezia invocaţiei. – Bucureşti: Atos, 1999; NICA,I. Eminescu.Vis animi. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1999; VOICA,A. Versificaţia eminesciană. – Iaşi: Junimea, 1999; AMĂRIUŢEI,C. Eminescu sau lumea ca substanţă poetică. – Bucureşti: Jurnalul literar, 2000; BALOTĂ,N. Eminescu, poet al iniţierii în poezie. – Bucureşti: Cartea Românească, 2000; BOLDEA,I. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. – Târgu Mureş: Ardealul, 2000; BULGĂR,GH. Momentul Eminescu în cultura română. – Bucureşti: Saeculum, 2000; CIFOR,L. Mihai Eminescu prin câteva cuvinte cheie. – Iaşi: Fides, 2000; CIFOR,L. Poezie şi gnoză. – Timişoara: Augusta, 2000; CIORĂNESCU,AL. Eminescu sub fiorul timpului. – Bucureşti: Jurnalul literar, 2000; CODREANU,TH. Controverse eminesciene şi Eminescologie. – Bucureşti: Viitorul Românesc, 2000; COŞEREANU,V. Eminescu-Ipoteşti-Eminescu. – Ipoteşti: Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 2000; CRĂCIUN,V. Eminescu – „Icoana stelei”. – Bucureşti: Semne, 2000; CUBLEŞAN,C. Eminescu în orizontul criticii. – Piteşti: Paralela 45, 2000; DAMIAN,TH. Eminescu 2000. – Botoşani: Axa, 2000; DORIAN,G. Paşii poetului. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Timpul, 2000; GLODEANU,GH. Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Libra, 2000; MANIU,L. Dor şi armonie eminesciană. – Iaşi: Institutul European, 2000; MANU,E. Eminescu în timp şi spaţiu: eseuri şi comentarii. – Bucureşti: Doina, 2000; MARIAN,R. Dicţionarul „Luceafărului” eminescian. – Cluj-Napoca: Clusium, 2000; NEŢ,M. Eminescu, altfel.Limbajul poetic eminescian.O perspectivă semiotică. – Bucureşti: Minerva, 2000; OLARU NENATI,L. De la muzica poeziei la poezia muzicii: eseu. – Botoşani: Geea, 2000; ed. a 2-a, rev. şi ad., 2002; OPREA,ŞT. Eminescu, omul de teatru. – Iaşi: Timpul, 2000; PARFENE,C. Mihai Eminescu: note privind stilul publicisticii. – Vaslui: Cutia Pandorei, 2000; POPESCU,C.T. Eminescu.Antiteza. – Bucureşti: Libra, 2000; SCĂRLĂTESCU,D. Eminescu şi religia în contextul receptării critice. – Iaşi: Timpul, 2000; BOT,I (coord.) Mihai Eminescu, poet naţional român: istoria şi anatomia unui mit cultural. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001; CONSTANTINESCU,D.GH. Eminescu şi spiritualitatea creştină. – Botoşani: Axa; New York: Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, 2001; CUŢITARU,V. Eminescu despre sine. – Iaşi: Cronica, 2001; DERŞIDAN,I. Monologul dramatic eminescian. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001; FILIPCIUC,I. Lăcrimioarele învăţăceilor…şi Eminescu. – Câmpulung Bucovina: Biblioteca Mioriţa, 2001; HORVAT,S. Însemnări despre Eminescu. – Baia Mare: Editura Universităţii de Nord, 2001; HUSAR,AL. Pro Eminescu. – Iaşi: Junimea, 2001; LATEŞ,G. Mihai Eminescu: orfism şi gnomism. – Iaşi: Junimea, 2001; PERPESSICUS Studii eminesciene. – Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2001; PETRESCU,I.EM. Mihai Eminescu – poet tragic. – Iaşi: Junimea, 2001; VOICA,A. Poezii cu formă fixă: aplicaţii eminesciene. – Iaşi: Universitas XXI, 2001; ANDONE,I. „Farmec dureros”.Poetica eminesciană a contrariilor. – Iaşi: Cronica, 2002; BĂLTEANU,V. Eminescu în spaţiul cultural italic. – Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2002; BUSTIUC,C.Z. Mihai Eminescu în universalitate. – Constanţa: Ex Ponto, 2002; CĂTINEANU,T. Antinomia eminesciană: echilibru şi dezagregare. – Bucureşti: Sinapsa, 2002; CHEIE-PANTEA,I. De la Eminescu la Nichita Stănescu. – Timişoara: Excelsior Art, 2002; CORPUSUL receptării critice a operei lui Eminescu.Secolul al XIX-lea/ ed. critică de I.Oprişan şi T.Vârgolici, vol. 1-3. – Bucureşti: Saeculum I.O., 2002; CUBLEŞAN,C. Eminescu în universalitate. – Alba Iulia: Editura Univ. „1 Decembrie 1918”, 2002; CUCERZAN,C. Mihai Eminescu: poet şi gânditor. – Cluj-Napoca: Grinta, 2002; DETRACTORII lui Eminescu/îngr. ed. şi pref. Al. Dobrescu, vol. 1. – Iaşi: Junimea, 2002; vol. 2, Bucureşti: Floare Albastră, 2006; vol. 3, Iaşi: EMOLIS, 2008; DICŢIONARUL limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor antume/ D. Irimia (coord.), vol. 1-2. – Botoşani: Axa, 2002; EMINESCU – dimensiunea romantică: studii şi articole/coord.: Ioan Dersidan, Mircea Popa. – Oradea: Editura Universităţii, 2002; GANĂ,G. Melancolia lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002; MANIU,L. Dor şi armonie eminesciană. – Iaşi: Editura Institutului European, 2002; MARTINUŞ,C. Proza artistică eminesciană. – Iaşi: Cronica, 2002; PARASCAN,C. Eminescu şi Creangă la Junimea. – Iaşi: Timpul, 2002; RAD,I. Aron Pumnul. – Cluj: Fundaţia Culturală Română, 2002; TOHĂNEANU,G.I. Scrisori din roase plicuri. – Timişoara: Editura Eubeea, 2002; TOROUŢIU,I.E. Exegeza eminesciană. – Bucureşti: Editura Floare Albastră, 2002; CIMPOI,M. Esenţa fiinţei – (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene. – Chişinău: Gunivas, 2003; CREANGĂ,S. Arhetipuri, simboluri şi substanţă filosofică în creaţia eminesciană. – Bucureşti: Semne, 2003; CUBLEŞAN,C. Eminescu în reprezentări critice. – Cluj-Napoca: Grinta, 2003; DEL CONTE,R. Eminescu sau despre absolut. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca: Dacia, 2003; ILUCĂ,V. Iaşii lui Eminescu. – Iaşi: Helios, 2003; LATEŞ,G. Gradul zero al receptării eminesciene. – Iaşi: Junimea, 2003; MARIAN,R. Luna şi sunetul cornului – metafore obsedante la Eminescu. – Piteşti: Paralela 45, 2003; NOICA,C. Introducere la miracolul eminescian. – Bucureşti: Humanitas, 2003; POPA,G. Spiritul hyperionic sau Sublimul eminescian. – Iaşi: Universitas XXI, 2003; SPIRIDON,M. Eminescu: proza jurnalistică. – Bucureşti: Curtea Veche, 2003; ANTOFI,S. Luceafărul: o re-lectură: perspective pluritextuale. – Iaşi: Junimea, 2004; BULGĂR,GH. Pagini uitate despre Eminescu. – Bucureşti: Lucman, 2004; CASSIAN,M.S. Eminescu, azi. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; CODREANU,TH. Eminescu – martor al adevărului. – Bucureşti: Scara, 2004; CODREANU,TH. Mitul Eminescu. – Iaşi: Junimea, 2004; CORPUSUL receptării critice a operei lui M. Eminescu: secolul XX/ed. critică de I. Oprişan şi T. Vârgolici, vol. 1-36. – Bucureşti: Saeculum I.O., 2004 – 2013; DOBRESCU,C. Mihai Eminescu.Imaginarul spaţiului privat.Imaginarul spaţiului public. – Braşov: Aula, 2004; DUMITRU,D.-M. Poeme filosofice eminesciene. – Craiova: Universitaria, 2004; GHIDEANU,T. Filosofia lui Eminescu. – Iaşi: Cronica, 2004; ILINCAN,V. Stilul publicistic eminescian. – Suceava: Editura Universităţii, 2004; IOSUB,N. Mihai Eminescu la Botoşani. – Botoşani: Axa, 2004; NICOLAU,N. Eroismul eminescian: demon, titan şi geniu în opera lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Editura Perpessicius, 2004; ŞERBAN,L. Toposuri poetice în lirica lui Eminescu. – Târgovişte: Editura Macarie, 2004; VOICA,A. Fragmentarium eminescian, vol. 1. – Bucureşti: Floare Albastră, 2004; BACIU,R.-M. Conştiinţă critică şi viziune tragică în publicistica eminesciană. – Craiova: Universitaria, 2005; CHIPRIAN,C. Stilistică eminesciană. – Iaşi: Cronica, 2005; CHIŢANU,S. Eminescu în critica germană. – Iaşi: Junimea, [2005]; CORBU,D. (antolog.) Mihai Eminescu în amintirile contemporanilor. – Iaşi: Princeps Edit, 2005; COŞEREANU,V. Jurnal cu Noica despre manuscrisele Eminescu. – Gura Humorului: Terra Design, 2005; CRIŞAN,R.M. Testamentul politic al lui Mihai Eminescu. – Bucureşti: Cartea Universitară, 2005; CUBLEŞAN,C. Eminescu în privirile criticii. – Cluj-Napoca: Grinta, 2005; DICŢIONARUL limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice/D. Irimia (coord.), vol. 1-2. – Iaşi: Editura Universităţii „AL.I. Cuza”, 2005-2007; EPURIANU,P.D. O perspectivă asupra sonetului eminescian. – Reşiţa: Editura Tim, 2005; FILIPCIUC,I. Simptomuri politice în boala lui Eminescu. – Iaşi: Timpul, 2005; GAVRIL,M.A. Structuri lirice şi motive romantice la Novalis şi Eminescu. – Bucureşti: România Press, 2005; LATEŞ,G. Eminescianismul: o monografie a conceptului. – Iaşi: Junimea, 2005; MICU,D. Eminescu în „raza gândului etern”. – Bucureşti: Vestala, 2005; PAPU,E. Eminescu într-o nouă viziune. – Iaşi: Princeps Edit, 2005; POPA,G. Libertatea metafizică eminesciană. – Iaşi: Timpul, 2005; POPOVICI,C. Eminescu: viaţa şi opera. – Chişinău: Litera, 2005; VOICA,A. Curcubeul exegetic.Fragmentarium eminescian (II). – Bucureşti: Floare Albastră, 2005; CÂMPAN,D. Solitudine întru înţelepciune: eseu asupra poeticii singurătăţii eminesciene. – Sibiu: Imago, 2006; CONSTANDACHE,M. Luceafărul eminescian: note la o paradigmă transmodernă. – Iaşi: Princeps Edit, 2006; DICŢIONARUL limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor postume/ D. Irimia (coord.), vol. 1-4. – Iaşi: Editura Universităţii „AL.I. Cuza”, 2006; EMINESCU la Însemnări ieşene. – Iaşi: Editura „Gr. T. Popa” UMF Iaşi, 2006; GEORGESCU,N. Un an din viaţa lui Eminescu. – Bucureşti: Floare Albastră, 2006; RUSU,A. Eminescu. Orizonturi succesive. – Cluj-Napoca: Clusium, 2006; TEUTIŞAN,C. Textul în oglindă: reflexii ale imaginarului eminescian. – Cluj-Napoca: Biblioteca „Apostrof”, 2006; VOICA,A. Reverii sub tei. – Bucureşti: Floare Albastră, 2006; COANDĂ,G. Eminescu – istoricul naţional. – Târgovişte: Bibliotheca, 2007; COLIBĂŞANU,M. Ipostaze ale autenticităţii în operele lui Mihai Eminescu şi Mircea Eliade. – Drobeta-Turnu Severin: Irco Script, 2007; COLONELU,C. Meditaţie filosofică şi ironie romantică în satirele eminesciene. – Drobeta-Turnu Severin: Irco Script, 2007; CRIŞAN,R.M. Mihai Eminescu: gândirea economică. – Iaşi: Princeps Edit, 2007; ILIESCU,I. Eminescu şi Bucovina. – Timişoara: Eurostampa, 2007; JURMA,GH. Vreme trece, vreme vine: note eminesciene. – Reşiţa: Editura Tim, 2007; MANOLACHE, S. De la Cucorăni la Eminescu: monografie ilustrată. – Botoşani: Axa, 2007; MARIAN,R. Dicţionarul Luceafărului Eminescian. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2007; PALEOLOGU-MATTA,S. Eminescu şi abisul ontologic. – Ed. a 3-a. – Timişoara: Augusta, 2007; POPA,G. Deschideri metafizice în lirica lui Eminescu. – Bucureşti: Floare Albastră, 2007; TEODORESCU,L. Mihai Eminescu – imaginarul paradisiac. – Iaşi: Pim, 2007; ARVINTE,V. Normele limbii literare în opera lui Mihai Eminescu. – Iaşi: Demiurg, 2008; BĂRBOI,C. Mihai Eminescu: o lume dăruită nouă: sinteze, comentarii, aprecieri critice, texte adnotate. – Ed. a 5-a, rev. şi îmb. – Bucureşti: Editura Universitară, 2008; COSTACHE,I. Eminescu. Negocierea unei imagini.Construcţia unui canon, emergenţa unui mit. – Bucureşti: Cartea Românească, 2008; CUBLEŞAN,C. Eminescu în comentarii critice. – Cluj-Napoca: Grinta, 2008; DIMIANU,A. Coordonate ale romantismului eminescian. – Drobeta—Turnu Severin: Irco script, 2008; DULCIU,D.T. Eminescu şi diplomaţia. – Bucureşti: Editura Universitară, 2008; GEORGESCU,N. Cu Veronica prin Infern – Cartea regăsirilor, cartea despărţirilor. – Iaşi: Princeps Edit, 2008; GREGORI,I. Ştim noi cine a fost Eminescu ? Fapte, enigme, ipoteze. – Bucureşi: Editura Art, 2008; IRUC,P. Eminescu şi devenirea poeziei europene moderne. – Constanţa: Europolis, 2008; LOZBĂ,M. Romanitatea orientală în perspectivă eminesciană. – Iaşi: Pim, 2008; MĂNUCĂ,D. Oglinzi paralele. Secvenţe eminesciene. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2008; RUJA,AL. Interviuri eminesciene: actualitatea lui Eminescu. – Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2008; STANOMIR,I. Eminescu – tradiţia ca profeţie politică. – Timişoara: Editura Bastion, 2008; VASILOIU,I. Receptarea critică a lui Eminescu până la 1930. – Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2008; AVATARII ale manuscriselor eminesciene/ culegere alcăt. de Anca Silvia Bogdan şi Marin Diaconu. – Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2009 [2010]; BĂLTEANU,V. Miscellanea romantica. – Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2009; CÂRLAN,N. M. Eminescu în context bucovinean: studii şi materiale. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Suceava: Editura Lidana, 2009; CODRESCU,R. În jurul lui Eminescu. – Bucureşti: Editura Christiana, 2009; CRIŞAN,R.M. Eminescu interzis: gândirea politică. – Bucureşti: Tibo, 2009; DICŢIONARUL limbajului poetic eminescian. Concordanţele prozei antume/ D. Irimia (coord.). – Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 2009; DOCA,GH. Eminescu: o perspectivă dialogică. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009; HORVAT,S. Eminescu şi comentatorii săi. – Cluj-Napoca: Limes, 2009; JUCAN,G. Eminescu şi tezaurul folcloric. – Satu Mare: Eco Print, 2009; MIHĂILESCU,D.C. Despre omul din scrisori: Mihai Eminescu. – Bucureşti: Humanitas, 2009; NEGREA,G. Ipostaze ale naturii în lirica eminesciană. – Drobeta-Turnu Severin: Ştef, 2009; NEŢOIU,A.M. Poetica visului în opera eminesciană. – Craiova: Sitech, 2009; PETRESCU,I.M. Studii eminesciene. – Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009; RACHIERU,A.D. Eminescu după Eminescu. – Timişoara: Editura Augusta, 2009; SPIRIDON,M. Eminescu sau despre convergenţă. – Craiova: Scrisul Românesc, 2009; ŢICALO,I. Mihail Eminescu – poetul neamului românesc. – Câmpulung Moldovenesc: Biblioteca Mioriţa, 2009; BOTEANU,V. Eminescu în literatura universală. – Bistriţa: Karuna, 2010; BUCUR,M. Elemente de basm în opera lui Mihai Eminescu. – Drobeta-Turnu Severin: Editura Ştef, 2010; CONSTANTINESCU,V.S. Dicţionar de cultură poetică. Eminescu. – Iaşi: Universitas XXI, 2010; COŞEREANU,V. Eminescu – realitate şi sublimare poetică. – Bucureşti: Editura M.L.R., 2010; GLODEANU,GH. Avatarurile prozei lui Eminescu. – Ed. a 2-a. – Iaşi: Tipo Moldova, 2010; JIANU,S. Visul în opera eminesciană. – Craiova: Legis, 2010; POPA,G. Luceafărul: treptele spiritului hyperionic. – Sibiu: ARHIP ART, 2010; CIUREL,D. Oratorul Eminscu.Structuri şi strategii retorice în publicistică. – Timişoara: Editura Mirton, 2011; HORODNIC,R.-M. Poetica prozei eminesciene. – Iaşi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2011; POPA,G. Eminescu sau dincolo de absolut. – Iaşi: Princeps Edit, 2011; CIMPOI,M. Mihai Eminescu: dicţionar enciclopedic. – Chişinău: Gunivas, 2012; EDEN,A. Filosofia lui Mihai Eminescu: idei estetice. – Botoşani: Geea, 2012; MUNTEANU,C. Eminescu.Poliformismul operei. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012; NECULA,I. Eminescu în tentaţii metafizice. – Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2012; CONSTANTINESCU,D.-F. Basmul cult în creaţia eminesciană. – Drobeta-Turnu Severin: Editura Ştef, 2013; CRISTESCU,I. Eminescu şi teatru. – Cluj-Napoca: Eikon, 2013; IRIMIA,D. Studii eminesciene. – Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2013; JICU,A.G. Coordonate ale identităţii naţionale în publicistica lui Mihai Eminescu. Context românesc şi context european. – Bucureşti: Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013; NEDELCEA,T. Eminescu. – Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2013; RACHIERU,A.-D. Con-vieţuirea cu Eminescu. – Iaşi: Junimea, 2013; RACHIERU,A.-D. O întâlnire mirabilă: Eminescu – Creangă. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2013; VOICU,A. Ambivalenţa tiparelor clasice în opera eminesciană.- Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2013; CODREANU,TH. Eminescu „incorect politic”. – Bucureşti: Scara, 2014; CUBLEŞAN, C. Eminescu în exegeze critice. – Iaşi: Junimea, 2014; IONIŢĂ, P. Eminescu de la poetic la divin. – Iaşi: Doxologia, 2014; KREMNITZ, M. Amintiri fugare despre Eminescu. – Iaşi: Editura Muzeelor Literare, 2014; MARIAN,R. Luceafărul. Text poetic integral: studii. – Cluj-Napoca: Eikon, 2014; NEDELCEA,T. Eminescu. – Iaşi: Tipo Moldova, 2014; VANHESE,G. ,,Luceafărul” de Mihai Eminescu: Portretul unei zeităţi întunecate. – Iaşi: Timpul, 2014; BLAGA, V. Intratextualitatea în opera lui Mihai Eminescu. – Iaşi: Junimea, 2015; BOIA, L. Mihai Eminescu, românul absolut.– Bucureşti: Humanitas, 2015; MANIU, L. Ipostaze ale geniului poetic eminescian. – Iaşi: Panfilius, 2015; DAMIAN, Th. Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu. – Bucureşti: Eikon, 2016; IOSUB, N. Mihai Eminescu la Botoşani. – Botoşani: Axa, 2016.
*
ARGHEZI,T. Ce te legeni ?, Secolul, nr. 10, 1932; CĂLINESCU,G. Luceafărul, Adevărul literar şi artistic, nr. 674, 1933; ARGHEZI,T. Poetul Eminescu, Adevărul literar şi artistic, nr. 716, 1934; PERPESSICIUS Eminescu şi folclorul, Steaua, nr. 7, 1961; ARGHEZI,T. La steaua care-a răsărit, Tribuna, nr. 3, 1964; DRĂGAN,M. Începuturile poetice ale lui Eminescu, Iaşul literar, nr. 5, 1964; BĂLAN,N.V. Un prieten al lui Eminescu: Scipione Bădescu, Limbă şi literatură, vol. IX, 1965; BÎNZAR,V. Cadrul botoşănean în creaţia eminesciană, Limbă şi literatură, vol. IX, 1965; DRĂGAN,M. Actualitatea ideilor estetice eminesciene, Ateneu, nr. 1, 1965; DRĂGAN,M. Eminescu şi teatrul, Iaşul literar, nr. 6, 1965; MARIN,I.D. Samson Bodnărescu, prieten şi emul lui Mihai Eminescu, Limbă şi literatură, vol. IX, 1965; ARISTARC Un portret al lui Eminescu alcătuit din evocările scriitorilor, Luceafărul, nr. 2, 1975; BALOTĂ,N. Universalitatea Poetului, România literară, nr. 3, 1975; BHOSE,A. Viziunea cosmogoniei eminesciene, Luceafărul, nr. 2, 1975; CIOCULESCU,Ş. Cultul muncii, România literară, nr. 3, 1975; CIOCULESCU,Ş. Memento mori, România literară, nr. 4, 1975; CIOCULESCU,Ş. Motivul teiului în lirica lui Mihai Eminescu, România literară, nr. 24, 1975; CIOPRAGA,C. Fascinaţia „aparenţelor”, România literară, nr. 3, 1975; MANOLESCU,N. Tânărul Eminescu, România literară, nr. 3, 1975; MARCEA,P. Eminescu în viziunea lui Călinescu, România literară, nr. 3, 1975; NICOLESCU,V. Eminescu: logos şi viziune, România literară, nr. 24, 1975; PAPU,E. Universul cuvântului, România literară, nr. 3, 1975; PHILIPPIDE,AL. Pornind de la „Odă în metru antic”, România literară, nr. 3, 1975; SIMION,E. Discursul poetic, Luceafărul, nr. 2, 1975; STOICA,I. Biblioteca lui Eminescu, România literară, nr. 3, 1975; TUDORAN,D. Despre Eminescu cu prof. D. Murăraşu, Luceafărul, nr. 2, 1975; ZACIU,M. „Dificultăţi” eminesciene, România literară, nr. 3, 1975; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Eminescu, timp şi spaţiu naţional, Cronica, nr. 42, 1977; DIMA,AL. Cu privire la universalitate şi la Eminescu, Cronica, nr. 43, 1977; FRIDUŞ,AL.I. Cu Edgar Papu despre Eminescu, valoare şi integritate umană, Cronica, nr. 40, 1977; CONSTANTINESCU,I. Avatarii eului poetic, Cronica, nr. 24, 1978; CONSTANTINESCU,I. Tehnica pluralizării la Eminescu, Ateneu, nr. 1, 1978; CUŢITARU,V. Cuprinderi ale metaforei la Eminescu, Luceafărul, nr. 1, 1978; MARIN,D. Revista „Fântâna Blanduziei” despre Eminescu, Revista noastră (Focşani), nr. 61-62-63, 1979; SÂRBU,M. Mihai Eminescu în limba engleză, Dialog, nr. 67, 1979; DRĂGAN,M. Mit şi viziune poetică la Eminescu, Ateneu, nr. 1, 1980; Convorbiri literare, nr. 7, 1980; FASSEL,H. Eminescu lexicograf şi istoriograf literar, Hierasus, anuar 1981, ap. 1983; CONSTANTINESCU,I. Eminescu la Augsburg, România literară, nr. 16, 1984; CIOCULESCU,Ş. Publicistica lui Eminescu, România literară, nr. 2, 1985; RÂPEANU,V. „Epigonii” – o interpretare, România literară, nr. 3, 1985; CIOPRAGA,C. Armonie eminesciană, Cronica, nr. 43, 1987; DRĂGAN,M. Demonism şi titanism la Eminescu, Ateneu, nr. 1, 1987; DRĂGAN,M. Erotică eminesciană, Cronica, nr. 2, 3, 1987; HUSAR,AL. Eminescu şi arta naţională, Cronica, nr. 3, 1987; SCĂRLĂTESCU,D. Ipostaze ale „personajului” feminin, Cronica, nr. 3, 1987; BHOSE,A. Ritmul cosmic în lirica eminesciană, Convorbiri literare, nr. 6, 1989; CIOPRAGA,C. Aspecte ale magicului, Convorbiri literare, nr. 6, 1989; CIOPRAGA,C. Limbaje ale umbrei, Cronica, nr. 21, 1989; CIOPRAGA,C. Erotikon eminescian, Cronica, nr. 24, 1989; CIOPRAGA,C. Poetul – expresie a „geniului preexistent” al naţiei, Cronica, nr. 24, 1989; DRĂGAN,M. Eminescu în viziunea critică a lui T. Maiorescu, Cronica, nr. 14, 16, 1989; HOLBAN,I. Glose eminesciene, Cronica, nr. 21, 1989 ; IVĂNESCU,D. Eminescu în documente: bibliotecarul, revizorul, gazetarul, Convorbiri literare, nr. 7, 1989; MANIU,L. Dor şi absolut eminescian, Convorbiri literare, nr. 6, 1989; SILVESTRU,V. Univers ironic eminescian, Orizont, nr. 2, 1989; APETROAIE,I. Perspective sociogonice, Cronica, nr. 3, 1990; BADEA,ŞT. Limbaj publicistic-limbaj poetic, România literară, nr. 12, 1990; BOERIU,I.V. Cronici de teatru la Timpul, Familia, nr. 6, 1990; CHEIE-PANTEA,I. Nicolae Iorga şi exegeza eminesciană, Orizont, nr. 48, 1990; CIMPOI,M. Eminescu în viziunea lui Mircea Eliade, Mihai Eminescu (Chişinău), nr. 2, 1990; DĂNILĂ,S. Adevăr sau legendă cu privire la originea lui Eminescu ?, Orizont, nr. 24, 1990; HUSAR,AL. Eminescu şi istoria naţională, Mihai Eminescu (Chişinău), nr. 2, 1990; ITU,I. Universul orfic eminescian, Astra, nr. 1, 1990; MELIAN, AL. Mitul Zburătorului la Eminescu, Limba şi literatura, nr. 3-4, 1990; MIRON,P. La marginea mării…, România literară, nr. 49, 1990; OANCEA,I. Dintre sute de catarge, Limba şi literatura, nr. 2, 1990; ORNEA,Z. Eminescu la Timpul, România literară, nr. 7, 1990; ALBU,C. Momente din viaţa lui Eminescu, Forum, nr. 5-6, 1991; ANDONE,I. Eminescu înainte de Viena, Cronica, nr. 9, 1991; ANDONE,I. Mihai Eminescu – poezia naturii şi a iubirii, Cronica, nr. 12, 1991; CHEIE-PANTEA,I. „Memento mori”, Orizont, nr. 24, 1991; CIMPOI,M. Eminescu până la Nistru, Viaţa Românească, nr. 6, 1991; DOINAŞ,ŞT.AUG. Eminescu – legendă şi mit, Familia, nr. 6, 1991; DRĂGAN,M. Poetul naţional al românilor (I), Limba Română (Chişinău), nr. 2, 1991; GAVRILĂ,C. Mihai Eminescu: proza literară, Cronica, nr. 5, 1991; GAVRILĂ,C. Mihai Eminescu: proza filosofică, Cronica, nr. 6, 1991; GLODEANU,GH. Eminescu – etapele receptării operei, Poesis, nr. 1, 1991; MARIAN,R. Neîntrupare şi moarte, Steaua, nr. 1, 1991; SIMION,E. Eminescu, România literară, nr. 33, 34 şi 35, 1991; UNGUREANU,C. Introducere în „romanul erotic” eminescian, Orizont, nr. 24, 1991; VATAMANIUC,D. Eminescu despre despotism, demagogie,…, Tribuna, nr. 32, 1991; CĂRTĂRESCU,M. Feminitatea eminesciană, România literară, nr. 20, 1992; DRĂGAN,M. Mitul Eminescu, Cele trei Crişuri, nr. 8, 1992; DOMINTE,C. Ritm şi grafie în antumele eminesciene, Limbă şi literatură, nr. 3-4, 1992; MUNTEANU,C. Pamfletul eminescian, Familia, nr. 1, 1992; CIMPOI,M. Eminescu, poet tragic, Dacia literară, nr. 3, 1993; COŞEREANU,V. Eminescu despre Ipoteşti, realitate şi transfigurare, Dacia literară, nr. 2, 1993; ORNEA,Z. Un roman al lui Eminescu ?, România literară, nr. 7, 1993; BALTAG,C. Eminescu sau ideea de meta-destin, Calende, nr. 1, 1994; BOT,I. Semnificaţii ale blestemului în lirica eminesciană, Tribuna, nr. 3, 1994; CRĂCIUN,GH. „Geniu pustiu” – o poetică ascunsă, România literară, nr. 1, 1994; CREŢIA,P. Iorga despre Eminescu, Viaţa Românească, nr. 2, 1994; CUBLEŞAN,C. Marea frescă cosmogonică, Steaua, nr. 6, 1994; IRIMIA,D. Aron Pumnul – Eminescu şi sensul fundamental al istoriei românilor, Dacia literară, nr. 2, 1994; PETEAN,M. Istorie şi mit în poezia lui Eminescu, Steaua, nr. 1-2, 1994; PETRAŞ,I. Mihai Eminescu – înfăţişările morţii, Tomis, nr. 8, 1994; RĂU,AL. Luceafărul, Steaua, nr. 1-2, 1994; SASU,A. Eminescu, Tribuna, nr. 3, 1994; SCĂRLĂTESCU,D. Fascinaţia mitului, Cronica, nr. 8, 1994; COŞOVEANU,G. Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia, Ramuri, nr. 1-2, 1995; NICOLAE,N.I. Comentarii literare, Glasul Bucovinei, nr, 2, 1995; BÂRNA,V. Între istorie şi legendă, Luceafărul, nr. 33, 1966; BUZOIANU,D. Eminescu şi muzica, Tribuna, nr. 2-3, 1996; CERNĂTESCU,R. Un element al misticii eminesciene, Luceafărul, nr. 24, 1996; CIMPOI,M. „Tot” şi „Unul” la Eminescu, Luceafărul, nr. 2, 1996; CRĂCIUN,AL. „Oda în metru antic” sau mistica dedublării, Literatorul, nr. 1-2, 1996; CUBLEŞAN,C. Orfismul eminescian, spirit universal, Tribuna, nr. 26, 1996; CULIANU,I.P. Fantasmele nihilismului la M. Eminescu, Familia, nr. 1, 1996; DUNĂ,R. Formele pasiunii şi mistica iubirii în poezia lui Eminescu, Analele Universităţii Bucureşti, Limba şi literatura română, 55, 1996; ITU,M. „Rugăciunea unui dac”.Sincretism de idei religioase, Astra, nr. 1-2-3, 1996; LEONTE,C. Perspectiva gândirii politice eminesciene, Jurnalul literar, nr. 5-8, 1996; LITU,M. Eminescu şi Bucovina, Cronica, nr. 21-22, 1996; PĂCURARIU,D. Aripile geniului, Literatorul, nr. 1-2, 1996; BOTEZATU,E. Mihai Eminescu:”Sara pe deal”, Limba Română (Chişinău), nr. 3-4, 1997; SAVITESCU,I. Eminescu – editat şi comentat de Petru Creţia, Porto-Franco, nr. 15, 1997; ANDONE,I. Mihai Eminescu.Spaţiul Destinului, Dacia literară, nr. 1, 1998; ANDONE,I. Semnul „Jocului” în poezia eminesciană, Dacia literară, nr. 2, 1998; HUSAR,AL. Viziunea timpului la Eminescu, Convorbiri literare, nr. 6, 7, 1998; MORAR,O. Dorinţa în lirica eminesciană, Limba Română (Chişinău), nr. 5, 1998; PANĂ,R. Eminescu şi măştile basmului, Luceafărul, nr. 24, 1998; CONSTANTINESCU,I. „Cazul” Eminescu, România literară, nr. 20, 1999; HUSAR,AL. Eminescu, precursor, Dacia literară, nr. 1, 1999; HUSAR,AL. Eminescu şi teatrul, Dacia literară, nr. 2, 1999; ISANOS,E. Eminescu şi vremea lui, Hyperion – caiete botoşănene, nr. 2-3, 1999; ORNEA,Z. Scrisori de dragoste, România literară, nr. 13-14, 1999; STUDII eminescologice/Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani; coord.: Ioan Constantinescu, Cornelia Viziteu, Viorica S. Constantinescu, Lucia Cifor. – Vol. 1-18. – Cluj-Napoca, Clusium, 1999-2016; AGACHE,C. Receptarea lui Eminescu în universalitate, Cronica, nr. 9, 2000; ALEXANDRU,I. Eminescu în spaţiul românesc, Dacia literară, nr. 4, 2000; ANDRONESCU,Ş.C. Scrisorile Eminescu – Veronica Micle, Dacia literară, nr. 3, 2000; BADEA,ŞT. Limbajul publicistic eminescian, România literară, nr. 1, 2000; BERDAN,L. Tentaţia eposului, Dacia literară, nr. 2, 2000; BOGDĂNESCU,S. Eminescu.Adevăr şi legendă, Dacia literară, nr. 3, 2000; BOGDĂNESCU,S. Succinte observaţii asupra publicisticii eminesciene, Dacia literară, nr. 4, 2000; BREBAN,N. Romantismul lui Eminescu, Viaţa Românească, nr. 1-2, 2000; COROIU,C. Eminescu şi „simţul naţional”, Dacia literară, nr. 1, 2000; DRĂGAN,M. Eminescu, azi, Dacia literară, nr. 3, 2000; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Eminescu, Dacia literară, nr. 2, 2000; GLODEANU,GH. Eminescu şi tentaţia fantasticului, Jurnalul literar, nr. 9-12, 2000; HUSAR,AL. Cine este Eminescu ?, Dacia literară, nr. 2, 2000; HUSAR,AL. Eminescu şi trecutul, Dacia literară, nr. 36, 2000; JUCAN,G. M. Eminescu şi I. Bădescu, Hyperion – caiete botoşănene, nr. 1, 2000; MĂNUCĂ,D. Publicistică politică eminesciană, Convorbiri literare, nr. 8, 2000; MURGEANU,I. Mihai Eminescu – mitul astral, Amphitryon, nr. 1-3, 2000; OPREA,ŞT. Eminescu despre caracterele dramatice, Dacia literară, nr. 1, 2000; OPREA,ŞT. Eminescu şi teatrul, Dacia literară, nr. 2, 2000; PAVEL,E. Eminescu şi cultura populară, Dacia literară, nr. 4, 2000; SPIRIDON,M. Eminescu şi discursul romantic european despre misiunea poeziei şi a poetului, Limbă şi literatură, nr. 1-2, 2000; TRANDAFIR,C. Hermeneutica eminesciană, Adevărul literar şi artistic, nr. 500, 2000; URSACHE,P. „Doina”, la prima ei audiţie, Convorbiri literare, nr. 6, 2000; VÂRGOLICI,T. Proza eminesciană, Adevărul literar şi artistic, nr. 525, 2000; AGACHE,C. Eminescu – ediţii ilustrate bibliofile, Cronica, nr. 11, 2001; ALEXA,I. Eminescu – 100 de documente noi, România literară, nr. 36, 2001; BĂLU,I. Memento mori, Poesis, nr. 1-2, 2001; BOLDEA,I. Eminescu – repere ale romantismului, Vatra, nr. 358, 2001; BUCUR,GH. Motivul soarelui în lirica antumă a lui Mihai Eminescu, Limbă şi literatură, nr. 1-2, 2001; BULGĂR,GH. Eminescu în publicistică, Dacia literară, nr. 4, 2001; BUZAŞI,I. Despre stilul publicisticii eminesciene, Adevărul literar şi artistic, nr. 572, 2001; BUZAŞI,I. Doina, Adevărul literar şi artistic, nr. 585, 2001; CÂMPEANU,L. Miturile eminesciene esenţiale, Familia, nr. 1, 2001; COROIU,C. Dosarul „Luceafărului”, Adevărul literar şi artistic, nr. 588, 2001; DERŞIDAN,I. Monologul dramatic eminescian, Familia, nr. 6, 2001; JUCAN,G. Luceafărul, Dacia literară, nr. 1, 2001; LUPU,G. Doina, Bucovina literară, nr. 5-6, 2001; MARIN,L. Poezia ca imagine a absolutului: „Mai am un singur dor”, Cronica, nr. 4, 2001; PĂUN,O. M. Eminescu – Literatura populară, Adevărul literar şi artistic, nr. 564, 2001; VATAMANIUC,D. Corespondenţa lui Eminescu cu Veronica Micle şi câteva probleme de istorie literară, Steaua, nr. 1, 2001; CANGE,R. Geniu şi demnitate, Ateneu, nr. 12, 2002; CODREANU,T. Eminescu şi formele perfecte, Steaua, nr. 1, 2002; CRĂCIUN,C. Mihai Eminescu – autor dramatic, Vatra, nr. 8-9, 2002; CUBLEŞAN,C. Un Lenau român ?, Luceafărul, nr. 18, 2002; DOINAŞ,ŞT.AUG. Versul celor patru superlative, România literară, nr. 16, 2002; HUSAR,AL. Eminescu actual, Cronica, nr. 1, 2002; MACARIE,GH. Fantasticul straniu şi miraculos în proza eminesciană, Studii eminescologice, vol. 4, 2002; RĂCHIŢEANU,T. Eminescu sau mitul suferinţei nesfârşite, Cetatea culturală, nr. 12, 2002; VÂRGOLICI,T. Eminescu în corespondenţă, Adevărul literar şi artistic, nr. 636, 2002; VÂRGOLICI,T. „Traducerile” lui Eminescu, Adevărul literar şi artistic, nr. 620, 2002; VIDAM,T. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Cetatea culturală, nr. 7, 2002; VINŢELER,O. Teluric şi celest, Steaua, nr. 2-3, 2002; ZALIS,H. Eminescu – Zonele de interferenţă, Contemporanul, nr. 3, 2002; COJOC,O. Motivul luminii în poezia lui Eminescu şi Blaga, Cronica, nr. 1, 2003; CONSTANTIN,I. Hyperion şi alcătuirea universului, Viaţa Românească, nr. 6-7, 2003; DIMA,AL. Eminescu în evoluţia liricii noastre, Studii eminescologice, vol. 5, 2003; MANIU,L. Câteva aspecte ale spiritualităţii erosului eminescian, Studii eminescologice, vol. 5, 2003; MOCANU,S. Eminescu – modernitatea cronicilor teatrale, Studii eminescologice, vol. 5, 2003; VOINESCU,R. Eminescu – Mit şi contestare, Luceafărul, nr. 1, 2003; BĂLU,I. Complexul Ofeliei în creaţia eminesciană, Jurnalul literar, nr. 1-6, 2004; COROIU,C. Exemplul permanent al gazetarului Eminescu, Adevărul literar şi artistic, nr. 719, 2004; COŞEREANU,V. Eminescu, România jună şi Serbarea de la Putna, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; MACARIE,GH. Eminescu – aspiraţia cosmică, Studii eminescologice, vol. 6, 2004; MIU,C. Aspecte ale melancoliei în erotica lui Eminescu şi Arghezi, Poezia, nr. 2, 2004; POPA,G. Libertatea metafizică în viziune eminesciană, Convorbiri literare, nr. 6, 2004; POPA,G. Mitul orfic în „Memento mori” – o profeţie eminesciană, Dacia literară, nr. 57, 2004; SESRES,AL. Eminescu şi Eliade, Familia, nr. 1, 2004; SIMUŢ,I. Nebuloasa manuscriselor eminesciene, România literară, nr. 26, 2004; VOJ,E. Modelul basmului eminescian în literatura română, Studii eminesciene (Iaşi), 2004; ANA,R. Ideea naţională în publicistica eminesciană, Studii eminesciene (Iaşi), vol. 2, 2005; BOGDĂNESCU,S. Aspecte cosmogonice eminesciene, Dacia literară, nr. 4, 2005 şi nr. 1, 2006; CIFOR,L. Cădere, întrupare şi întruchipare în poemul „Luceafărul”, Studii eminescologice, vol. 7, 2005; CODREANU,TH. Eminescu şi „martorul mut”, Însemnări ieşene, nr. 1, 2005; CONEXIUNI, nr. 2, Iaşi, Editura Noel, 2005 (nr. dedicat lui M. Eminescu); CREŢU,A.M. Tensiuni prozodice eminesciene, Cronica, nr. 3, 2005; DAMIAN,TH. Înger şi demon: fizica şi metafizica unei idei, Studii eminescologice, vol. 7, 2005; DAN,I. Veronica Micle – legendă şi adevăr, Dacia literară, nr. 1, 2005; DĂRĂMUŞ,L. Mihai Eminescu între mit şi demitizare, Vatra, nr. 1-2, 2005; DIACONU,M.A. Eminescu.Poezie şi existenţă, Contemporanul-ideea europeană, nr. 1, 2005; DIACONU,V. Receptarea actuală şi destinul poeziei lui Eminescu.Celălalt Eminescu, Viaţa Românească, nr. 3-4, 2005; FLORESCU,C. „Cobori în jos, Luceafăr…”, Studii eminescologice, vol. 7, 2005; GEORGESCU,N. Eminescu, altfel, Însemnări ieşene, nr. 7, 8, 2005; LESENCIUC,A. Cosmologie eminesciană – o perspectivă contemporană, Poezia, nr. 2, 2005; MĂNUCĂ,D. Eminescu şi romantismul, Convorbiri literare, nr. 1, 2005; PETRAŞ,I. Scrisul eminescian, Ateneu, nr. 6, 2005; POPA,G. Eminescu şi matricea stilistică a culturii româneşti, Convorbiri literare, nr. 3, 2005; SIMUŢ,I. Eminescu în 10 poeme, Familia, nr. 1, 2005; ZAHARIA,E. Metafora privirii în proza eminesciană, Studii eminescologice, vol. 7, 2005; ANA,R. Modele culturale europene în publicistica lui Eminescu, Studii eminesciene (Iaşi), vol. 3, 2006; ANGHELESCU,M. Receptarea lui Eminescu, Cuvântul, nr. 1, 2006; BALTAG,M. Investigaţii inedite asupra textului liric eminescian, Studii eminescologice, vol. 8, 2006; COLOŞENCO,M. Sonetele lui Eminescu, Convorbiri literare, nr. 1, 2006; HOLBAN,I. Cine e Eminescu ?, Convorbiri literare, nr. 3, 2006; MESEŞAN,L.S. „Epigonii” – concepţie poetică şi ideologie literară, Portal Măiastra, nr. 2, 2006; IRIMIA,D. Eminescu şi „Convorbiri literare”, Convorbiri literare, nr. 6, 7, 2007; MANIU,L. Un aspect al universalităţii eminesciene: dorul nemărginit, Cronica, nr. 1, 2006/ Studii eminescologice, vol. 9, 2007; MARIAN,R. Gândirea eminesciană, Contemporanul – ideea europeană, nr.7, 2006; MOISUC,I. Despre treptele Fiinţei eminesciene, Dacia literară, nr. 1, 2006; POPA,G. „Luceafărul”, poem neterminat, Dacia literară, nr. 1, 2006; POPA,G. Metafora absolută la Eminescu, Cronica, nr. 1, 2006; VATAMANIUC,D. Eminescu poet, prozator, dramaturg, ziarist ; Eminescu om şi cetăţean al cetăţii, Bucovina literară, nr. 11-12, 2006; BUZAŞI,I. În legătură cu portretul lui Eminescu, România literară, nr. 44, 2007; CIOPRAGA,C. Eminescu între real şi fabulos, Negru pe alb, nr. 3, 2007; COŞEREANU,V. Eminescu, o iniţiere perpetuă, Oglinda literară, nr. 65, 2007; CREANGĂ,S. Sensuri filosofice în creaţia eminesciană, Poesis, nr. 1-2, 2007; GLODEANU,GH. Eminescu şi tentaţia comicului, Poesis, nr. 1-2, 2007; IRIMIA,D. Eminescu şi Convorbiri literare, Convorbiri literare, nr. 6, 7, 2007; MIU,C. Elemente de cosmogonie la Eminescu, V. Voiculescu şi Arghezi, Poezia, nr. 4, 2007; MIU,C. Mitul androginului în Luceafărul, Poezia, nr. 3, 2007; MODORCEA,G. Poetica teatrală a lui Eminescu, Drama, nr. 3/4, 2007; PALEOLOGU-MATTA,S. Eminescu şi abisul ontologic, Arca, nr. 7/9, 2007; POPA,G. Eminescu şi religia, Poezia, nr. 1, 2007 / Studii eminescologice, vol. 9, 2007; RUJEA,D.E. Imagini şi simboluri arhietipale în opera lui Eminescu, Cetatea culturală, nr. 10, 2007; SPIRIDON,C.M. Cultură şi naţiune la Eminescu, Convorbiri literare, nr. 6, 2007; AMITITELOAIE,AL. Actualitatea gândirii politice a poetului Mihai Eminescu, Revista română, nr. 3, 2008; AVRAM,V. Eminescu, Creangă, Veronica Micle, Oglinda literară, nr. 73, 2008; BITOLEANU,I. Cronicarul literar Mihai Eminescu, Cetatea culturală, nr. 12, 2008; BITOLEANU,I. Opiniile gazetarului Eminescu despre cultură, Cetatea culturală, nr. 11, 2008 / Meandre, nr. 1-2, 2008; BLĂNARU,A. Aspecte ale imaginarului demagogiei în publicistica lui Eminescu, Dacia literară, nr. 1, 2008; BUSNEA,R.D. Cazul Eminescu, un adevăr cenzurat încă, Ateneu, nr. 1, 2008; BUZERA,I. Postumele lui Eminescu, sfâşierea romantismului, Scrisul românesc, nr. 9, 2008; CRĂCIUN,C. Note despre imaginarul eminescian, Revista nouă, nr. 7, 8, 2008; DUGAN,O. „Oda” lui Eminescu, Poesis, nr. 6-7-8, 2008; GOIA,V. M. Eminescu: retorica trecutului în scrisul gazetarului, ASTRA blăjeană, nr. 1, 2008; GRIGURCU,GH. Noica faţă cu Eminescu, Acolada, nr. 3, 2008; HORVAT,S. Mihai Eminescu – opera poetică, Nord Literar, nr. 6, 2008; IRUC,P. Eminescu – dorul fiinţării, Studii eminescologice, vol. 10, 2008; MAZILU,ŞT. Repere cosmogonice în drama „Decebal”, Tomis, nr. 1, 2008; MĂNUCĂ,D. Eminescu – omul de teatru: fragment, Dacia literară, nr. 2, 2008; MIHAI,I. Drumul argonautic al publicisticii eminesciene, Dunărea de Jos, nr. 74, 2008; MOHOR,GH. Eminescu redactor la „Timpul”, Amurg sentimental, nr. 1, 2008; MOISUC,I. Narcis şi eminescologia, Convorbiri literare, nr. 4, 2008; ORESCU,M. Eminescu şi strămoşii săi daci, Amurg sentimental, nr. 9, 2008; RUSU-PĂSĂRIN,G. Fantasticul filosofic şi introspectiva onirică, Scrisul românesc, nr. 4, 2008; ROMANIUC,B. Epistolarul de dragoste la Eminescu şi Kafka, Studii eminescologice, vol. 10, 2008; RUJEA,D.E. Despre o metafizică a codrului în poezia lui Mihai Eminescu, Cetatea culturală, nr. 1, 2008; TRUICĂ,M. Aportul lui Eminescu, gazetarul, în impunerea limbii literare, Oglinda literară, nr. 84, 2008; TUDORAN,N. „Atât de fragedă”, de Mihai Eminescu sau tragismul unei mari iubiri…, Paradox, nr. 4-6, 2008; VOICA,A. „Variantele” infidele, Studii eminescologice, vol. 10, 2008; ZUGUN,P. Eminescu – poet latin, Revista română, nr. 1, 2008; BITOLEANU,I. Concepţia jurnalistică a lui Mihai Eminescu, Oglinda literară, nr. 87, 2009; BITOLEANU,I. Jurnalistica eminesciană în exegeza contemporană, Oglinda literară, nr. 90, 2009; BITOLEANU,I. Gazetarul Eminescu şi educaţia, Cetatea culturală, nr. 3, 2009; BITOLEANU,I. Gazetarul Eminescu şi religia, Oglinda literară, nr. 93, 2009; COSTIN,C. Iluzia utopiei şi… „negustorii de vorbe”, Plumb, nr. 22, 2009; DRĂGULĂNESCU,S. Ironia în publicistica eminesciană, Anuar de lingvistică şi istorie literară, tom XLVII-XLVIII, 2007-2008, ap. 2009; LAVRIC,D. Mihai Eminescu – surse folclorice ale poeziei „Sara pe deal”, Luceafărul (Botoşani), nr. 6, 2009; MANIU,L. Metafora eminesciană a genezei, Cronica, nr. 6, 2009; MARTIN,V. Eminescu, contemporanul, Oglinda literară, nr. 85, 2009; OANCEA-RAICA,C. Incursiune în lirica religioasă eminesciană, ASTRA blăjeană, nr. 2, 2009; PAVEL,E. Mihai Eminescu şi cultura populară, Convorbiri literare, nr. 1, 2009; PLATON,M. Mihai Eminescu şi problema specificului naţional în literatură şi artă, Revista română, nr. 3, 2009; TRUICĂ,M. Opiniile gazetarului Eminescu despre cultură, Oglinda literară, nr. 85, 2009; TURTUREANU,N. Glose eminesciene, Revista română, nr. 3, 2009; ZUB,AL. Eminescu şi identitatea naţională, Convorbiri literare, nr. 8, 2009/ Revista română, nr. 3, 2009; BEJENARU,I. Botoşanii în publicistica eminesciană, Luceafărul (Botoşani), nr. 1, 2010; CODREANU,TH. Eminescu şi „frumuseţea canonică”, Însemnări ieşene, nr. 6, 2010; DIACONESCU,T. Speranţa.Un motiv literar în poezia lui Eminescu, Studii eminescologice, vol. 12, 2010; DRĂGULĂNESCU,S. Două chipuri ale comicului în proza eminesciană, Studii eminescologice, vol. 12, 2010; DUMITRESCU-BUŞULENGA,Z. Crez şi cunoaştere la Eminescu, Studii eminescologice, vol. 12, 2010; ENĂCHESCU,O. Odă (în metru antic), Caietele de la Putna, vol. 3, 2010; GEORGESCU,N. Editarea publicisticii eminesciene – între dorinţă şi necesitate: Ediţia A.C. Cuza (1914), Însemnări ieşene, nr. 1, 2010; GRIGURCU,GH. Eminescu ieri şi azi, Ramuri, nr. 2, 2010; HORODNIC,R. Valenţe ale sacrului înFăt-Frumos din lacrimă”. Setea arzătoare de absolut, Caietele de la Putna, vol. 3, 2010; IACOB,L. Erosul şi tentaţia împrovizaţiei culte, Studii eminescologice, vol. 12, 2010; MARIAN,R. „Orbirea” Luceafărului şi „cenuşa” din inima lui Eminescu, Hyperion, nr. 1-2-3, 2010; MIU,C. Spiritualitatea geto-dacă în „Memento mori”, Oglinda literară, nr. 97, 2010; OPAIŢ,O. Luceafărul – de la poezia metafizică la „cel mai lung poem de dragoste”, Dacia literară, nr. 5, 2010; POPA,G. Eminescu – autoportretul geniului, Studii eminescologice, vol. 12, 2010; RUSU,M.N. Eminescu – precursor al conceptului de „Spaţiu mioritic”, Lumină Lină, nr. 4, 2010; ŞERBAN-NACLAD,R. Nostalgia în poezia eminesciană, Tomis, nr. 478, 2010; URSACHE, P. Ficţiuni thanatice la Eminescu, Bucovina literară, nr. 3, 2010; VATAMANIUC,D. Eminescu şi concepţia sa despre stat, Bucovina literară, nr. 1-2, 2010; ZUB,AL. Eminescu şi identitatea naţională, Caietele de la Putna, vol. 3, 2010; CĂLIN,C. Eminescu, publicist, Ateneu, nr. 1, 2011; CODREANU,TH. „Materialismul” eminescian, Bucovina literară, nr. 1-2, 2011; CRISTEA,ŞT. Mihai Eminescu: „Sărmanul Dionis”, Oglinda literară, nr. 111, 2011; DIACONESCU,TR. „Fata-n grădina de aur”. De la daimonul malefic la daimonul ambivalent, Studii eminescologice, vol. 13, 2011; DUGAN,O. „Luceafărul” – de la poezie metafizică la „cel mai lung poem de dragoste”…, Oglinda literară, nr. 109, 2011; HANGANU-BUMBĂCESCU,D. Aspecte privind lexicul poetic eminescian, Familia, nr. 9, 2011; ILIEŞ,I. Eminescu în viziunea lui Iorga, Plumb, nr. 46, 2011; MANIU,L. „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu. Apoteoza biruinţei, Convorbiri literare, nr. 6, 2011; MARIAN,R. Alegorie şi sens global în „Luceafărul”…, Studii eminescologice, vol. 13, 2011; PANTEA,A. Visul, reveria şi umorul subiectiv, Astra blăjeană, nr. 2, 2011; PÎNTEA,V. Personajul în proza eminesciană, Oglinda literară, nr. 109, 2011; POPA,G. Conceptul de soartă la Eminescu, Poezia, nr. 3, 2011; RACHIERU,A.D. Dualism sau convergenţă ?, Bucovina literară, nr. 1-2, 2011; VATAMANIUC,D. Muzica şi artele plastice în manuscrise eminesciene, opera literară şi proza politică, Bucovina literară, nr. 1-2, 2011; ANIŢULUI,M. Publicistica eminesciană pe teme culturale, Hyperion, nr. 4-5-6, 2012; BACIU,E. Eminescu-romancier, Vatra veche, nr. 6, 2012; CODREANU,TH. Mihai Eminescu: Agonie şi kynism, Feed Back, nr. 1-2-3, 2012; IOSUB,N. Casa copilăriei lui Eminescu de la Ipoteşti, Luceafărul (Botoşani), nr. 5, 2012; IOSUB,N. Mihai Eminescu, contribuţii documentare de Octav Minar, Luceafărul (Botoşani), nr. 10, 2012; MANIU,L. Eminescianismul. Câteva aproximaţii, Studii eminescologice, vol. 14, 2012; OLARU NENATI,L. Eminescu şi „Academia Nordului”, Bucovina literară, nr. 5-6, 2012; OLARU NENATI,L. Spiritul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina – componentă importantă în formarea personalităţii eminesciene, Luceafărul (Botoşani), nr. 5, 2012; SPÂNU,D. Dimensiunile ironiei – angelic şi demonic, Hyperion, nr. 7-8-9, 2012; ŞTEFĂNESCU,ALEX „Şi-n stingerea eternă dispar fără urmă”, Litere (Găeşti), nr. 4, 2012; ŢENE,FL.AL. Spiritul naţional în publicistica şi proza eminesciană, Oglinda literară, nr. 127, 2012; VINTILĂ,AL.OV. Eminescu la Cernăuţi, o experienţă formatoare, Bucovina literară, nr. 5-6, 2012; ABRUDAN,D.R. Eminescu în viziunea criticului Titu Maiorescu, Portal-Măiastra, nr. 2, 2013; CIOBANU,N. Mihai Eminescu-„Geniu pustiu”…, Feed Back, nr. 7-8, 2013; DORIAN,G. Despre locul de naştere al lui Eminescu, Hyperion, nr. 4-5-6, 2013; GEORGESCU,N. Boala şi moartea lui Eminescu, Feed back, nr. 1-2, 2013; HUIBAN,V. În căutarea fericirii: eminesciana ,,Floare albastră”, Ateneu, nr. 5, 2013; IONESCU-BUCOVU,I. Eminescu şi teatrul, Oglinda literară, nr. 133, 2013; MANIU,L. …„Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”, Convorbiri literare, nr. 1, 2013; MĂNUCĂ,D. Tempi passati, Convorbiri literare, nr. 1, 2013; NEAGOŞ,M. Rugăciunea unui dac, Revista română, nr. 1, 2013; PAVEL,E. Mihai Eminescu şi cultura populară, Feed Back, nr. 1-2, 2013; ŞTEFĂNESCU,ALEX Pluteşti ca visul de uşor, Litere (Găeşti), nr. 5, 2013; COŞEREANU,V. Mihai Eminescu: ,,Poezii”, ilustrate de Leonard Salmen, Hyperion, nr. 4-5-6, 2014; IOSUB, N. Scipione Ioniţă Bădescu, prietenul lui Eminescu, Luceafărul.net, 6 oct. 2014; MANIU, L. Eminescu văzut de Mihail Dragomirescu, Convorbiri literare, nr. 1,  şi nr. 2, 2014; NOVAC,I. Eminescu la „Familia”, Luceafărul (Botoşani), nr. 2, 2014; PANCU,D. Mihai Eminescu, profesor suplinitor de geografie, Luceafărul (Botoşani), nr. 1, 2014; RUGU,P. „Sara pe deal” de Mihai Eminescu, Feed Back, nr. 1-2, 2014; BUZULEAC, A. Bruion scriptural şi cristalizare artistică în erotica eminesciană, Hyperion, nr. 7-8-9, 2015; CERNĂTESCU, R. Despre gândirea politică a lui Mihai Eminescu, Convorbiti literare, nr. 6, 2016; COPCEA, F. Traducerile eminesciene din perspectiva „ideii europene”, Curtea de Argeş, nr. 1, 2016; IOSUB, N. Mihai Eminescu: primele încercări poetice, Luceafărul.net, 6 nov. 2016; JUCAN, G. Mihai Eminescu în anii 1888-1889 (câteva date), Feed Back, nr. 1-2, 2016; VASILACHE, S. Vintage: Muzica sferelor, România literară, nr. 7, 2016; VULTURESCU, G. Praful, colbul, pleava, ţărîna în opera lui Mihai Eminescu, Feed Back, nr. 11-12, 2016.

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania