Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  O aniversare frumoasă! Editura Quadrat

  Picture2

  O aniversare frumoasă!

                                         

                                                                Au trecut două decenii de când a  luat fiinţă şi  a intrat viguros în viaţa culturală a      municipiului Botoşani Editura Quadrat. S-a născut din iniţiativa poe-tului botoşănean Dumitru Ignat, a profesorului Dumitru Ivan şi a tipografului Ioan Siritean, şi el botoşănean, din Câmpulung Moldovenesc, odată cu primirea Avizului nr. 3468/1995, din partea Ministerului Culturii.

  Prima carte tipărită sub sigla proaspetei instituţii botoşănene s-a numit „Cântecul iubirii”, autor Constantin Rusu, un român… american. Mi-am amintit acum de întâlnirea cu Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile, la 1438, în Strasbourg, care a tipărit prima carte în 1455, aceasta fiind Biblia. Eram în acest frumosoraş în 2013. După cum se ştie, această invenţie a influenţat mult cursul civilizaţiei occidentale.

  Păstrând proporţiile unei comparaţii, noi am încercat, acum, un bilanţ al Editurii Quadrat şi al Tipografiei Ria, parţial, bilanţ pe care îl prezint şi cititorilor noştri, la această frumoasă aniversare.

  Au fost editate peste 260 de lucrări, de importanţi autori cercetători în domeniul istoriei, de prozatori, poeţi, eseişti, epigramişti, cadre didactice, ofiţeri, medici etc. S-au publicat, de asemenea, romane, monografii, literatură pentru copii, cărţi didactice (inclusiv în limba rromani), jurnale de călătorie, memorii, evocări etc. Toate acestea prezintă importanţă pentru viaţa economică şi socială a judeţului, devenind un valoros fond adăugat culturii acestor meleaguri.

  Dăm câteva exemple de teme şi lucrări edificatoare, publicate:

  a/ Lucrări din domeniul medicinii: dr. Nicolae Vlad publică: „Psihopatiile în semnificaţia clinică şi relaţională”; „Noţiunea de Psihiatrie Clinică”; dr. Alexandru Ionescu„Chirurgia marelui epiplon” etc.

  b/  Istorie şi monografii: Constantin Cojo-cariu„Judeţul Botoşani, structuri administrativ-teritoriale”; „Proprietatea funciară în judeţul Botoşani”; Gheorghe Amarandei – „Dorohoiul istoric şi cultural”; Vasile Neamţu – „Monografia comunei Şendriceni”; prof. dr. Petrea Curcă – „Legitimitatea istoriei ca ştiinţă, la A. D. Xenopol”; Ioan Prăjinariu – „Târgurile din judeţul Botoşani”; „Comuna Rădăuţi-Prut”; Mihai Matei – „Istoria Liceului «Mihai Eminescu»”, vol. I şi II; Ştefan Cervatiuc – „Istoria teatrului, la Botoşani”, vol. I, II şi III; dr. Dan Prodan (coordonator) – „Acta Moldaviae Septentrionalis” (volum finanţat de Muzeul Judeţean Botoşani); Victor Ciobanu – „Prisacani, o vatră seculară” etc.

  c/ Romane, evocări: Dumitru Ivan – „Mărturia”; Maria Panciuc-Bucătaru – „Destin amar”, „Viaţa ca o casă de toleranţă”; Mihai Munteanu – „Lumina de la Şendriceni”,  „Manuscrisele de la Şendriceni”; Mihai Matei – „Evocări”;  Octavian Vitcu – „Evocări, destăinuiri, amintiri” etc.

  d/ Volume de poezii şi epigrame: Mihai Munteanu – „Centrifuga ideilor”; Dumitru Ignat – „Turnir”, „Astfel”; Ilie Dan – „Cărarea viscolită”, „Clopotul din iarbă”; Maria Baciu – „Cântece de prădăciune”, Gheorghe Enăchescu – „Când chitarele tac”, „Fixuri” etc.

  e/ Jurnale de călătorie: Dumitru Ivan – „Porunca lui Neptun”; Mihai Matei – „Meridiane şi continente”, „De la Columb la… Marco Polo”, „Jurnal de călătorie” etc.

  f/ Cărţi pentru cadrele didactice: Niculina Iacob – „Chimie – culegere de exerciţii şi probleme pentru gimnaziu”; Ciprian Apetrei – „Matematică, clasa a VIII-a, relaţii metrice”; Luminiţa-M.   Curtman – „Metode active de învăţare, la Chimie”; Doina Ciobanu – „Evaluarea competenţelor în învăţământul tehnic şi profesional; Mihai Poclid – „Harta şcolară a judeţului Botoşani”; Jupiter Borcoi – „Cartea de povestiri ale rromilor” etc.

  g/ Critică şi istorie literară: Ana-Maria Loghin – „Ion Pillat şi grupările literare ale epocii”; Anca Ifrim – „Valentin Silvestri, omul de teatru”; Ilie Dan – „Din cărţi şi despre cărţi”; Dumitru Ivan – „Gînduri despre cărţi” (două ediţii), „Cu textele pe masă” etc.

  h/ Lucrări cu conţinut tehnic: Doina Ciobanu – „Tehnologii moderne de utilizare a fibrelor textile”; D.N. Spoială – „Proiectarea îmbrăcămintei pentru femei”; Maria Roşca „Confecţionarea şi brodarea unor produse din deşeuri” etc.

  i/ Memorialistică: Dumitru Ivan – „Constelaţia Tomeşti”, „Popas în Valea Miletinului”; Constantin Cojocariu – „De-a lungul anilor: Dascăli şi elevi”; Teodor Valenciuc – „Cioburi de oglindă” etc.

  Suntem siguri, prezenţa cărţilor cu această emblemă, în bibliotecile personale, ca şi în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României, în cele ale Arhivelor Statului, a Muzeului, ale unor instituţii de cultură locale (licee, Casa Corpului Didactic ş.a.) constituie o realitate palpabilă, numărul prietenilor editurii crescând, de la an la an.

  Facem, cu convingere, şi aprecierea că există şi o fructuoasă colaborare şi înţelegere reciprocă, privind exigenţele editoriale (hârtie folosită, literă aleasă, fotografii clare, evitarea greşelilor etc.) dintre conducerea Editurii, repre-zentată de prof. Dumitru Ivan, şi cea a Tipografiei Ria, reprezentată de doamna Mariana Hriţcu, avându-i drept colaboratori apropiaţi pe profesioniştii tehnoredactori Dragoş Lespezeanu, Mihaela Irimescu şi alţi lucrători ce participă la procesul de elaborare şi tipărire a cărţilor.

  Despre profesorul Dumitru Ivan, directorul Editurii, care nu şi-a propus niciodată să facă avere cu o asemenea întreprindere (cum ştim ce fac alţii în ţară), în cronici literare, în reviste, la televiziune, s-au spus mereu lucruri onorabile. Creaţiile sale, totodată, s-au bucurat de pertinente analize, ele reprezentând pentru cariera sa de editor şi scriitor momente de referinţă pentru biografia sa literară. Asemenea aprecieri au făcut, de exemplu, d-nii prof. univ. Ilie Dan, în „Revista română”, din Iaşi, în „Bucovina literară”, din Suceava, contramiralul George Petre, redactor şef al revistei „Marea noastră”, prof. Georgică Manole, în revista „Luceafărul”, el fiind redactor şef al publicaţiei botoşănene, poetul Dumitru Ignat, în revista „Ateneu” (Bacău, septembrie 2007), ing. N. Şt. Popovici, în „Gazeta podgorenilor” (Focşani, octombrie 2007), prof. Ionel Bejenaru, în „Jurnalul de dimineaţă” (Botoşani, martie 2005) etc.

  Despre cărţile sale au mai făcut aprecieri în presă prof. Ana Maria Loghin, Costel Pricopie, Mihai Matei, Maria Baciu, Vasile Fetescu ş.a.

  Să-i urăm Editurii Quadrat, acum, la împlinirea a 20 de ani de existenţă, să trăiască, să crească şi să înflorească, spre binele tuturor!

  La mulţi ani!  

                                      Prof. Mihai Matei

   

  Lista

  de autori şi titluri de lucrări

   

  1.  Constantin Rusu                   Cântecul iubirii
  2.  Dr. Nicolae Vlad                     Psihopatiile în semnificaţia clinică şi relaţională
  3.  Constantin Cojocariu            De-a lungul anilor: Dascăli şi elevi
  4.  Dr. Alexandru Ionescu          Chirurgia marelui epiplon
  5.  Mihai Munteanu                     Centrifuga ideilor
  6.  Costel Pricopie                      Leac din limbă de şarpe
  7.  Victor Corduneanu                Epigrame şi catrene
  8.  Dr. Nicolae Vlad                     35 de ani de asistenţă psihiatrică la Botoşani (vol. I, II)
  9.  Dr. Almos Bela Trif                Îndrumător metodologic pentru Grupul Balint
  10.  Gheorghe Măriuţa                Patru zile şi patru nopţi
  11.  Violeta Babiuc                      Cantate
  12.  Ion Băetu                               Polinoame
  13.  Mihai Munteanu                    Jurnalul unui elev visător
  14.  Costel Pricopie                     Otrăvuri pentru capcanele rîsului
  15.  Dumitru Ivan                         Un catren şi un desen
  16.  Alexandru Munteanu            Amprente pe memorie
  17.  Costel Pricopie                     Leul cu ochelari de argint
  18.  Costel Pricopie                     Permanenta eclipsă
  19.  Violeta Babiuc                       Cocoşul oranj
  20.  Gheorghe Amarandei            Dorohoiul istoric şi cultural
  21.  Costel Pricopie                       Ademenirile păianjenului cu cruce
  22.  Vasile Gherasim                     Oameni, locuri, amintiri
  23.  Mihai Munteanu                      Manuscrisele de la Şendriceni
  24. Costel Pricopie                        Neliniştea frunzelor de nuc
  25.  Laura Dimitriu (+)                   Şcolarul mic
  26.  Dumitru Ivan                           Popas în Valea Miletinului
  27.  Mihai Munteanu                      Tipare de vânt
  28.  Costel Pricopie                       Păstorii binecuvîntatelor obiceiuri
  29.  Mihai Munteanu                      Sub aura Poeziei
  30.  Dr. Nicolae Vlad (+)                Valenţe ale terapiei hipno-sugestive
  31.  Dumitru Petraş                       Universul iubirii
  32.  Dumitru Ivan                           Cuvinte şi… cuvinte
  33.  Octavian Vitcu                        Cupa de nectar
  34.  Dumitru Ignat                          Turnir
  35.  Dumitru Ivan                            Mărturia
  36.  Constantin Puşnei                  Din valurile vremurilor române
  37.  Nicolae Vlad                            Scrisori de dragoste (I)
  38.  Mihai Munteanu                       Pălăria de paie
  39.  Dumitru Tican                          Epoca emanaţilor
  40.  Dr. Alexandru Ionescu            Cam atât!… Dar…
  41.  Ioan Prăjinariu                         Târgurile din judeţul Botoşani
  42.  Dumitru Ignat                           Margine
  43.  Mihai Munteanu                       Lumina de la Şendriceni
  44.  Petrea Curcă                            Legitimitatea istoriei ca ştiinţă la A. D. Xenopol
  45.  Cristian Bejan                          În nopţile de toamnă
  46.  Ilie Dan                                     Clopotul din iarbă
  47.  Mihai Munteanu                       Poezii
  48.  Octavian Vitcu                         Cupa de venin
  49.  Petrea Curcă                            Teoria determinismului în sociologia românească 1900-1940
  50.  Mihai Munteanu                       Repere sentimentale: Cordăreni,  Ibăneasa,   Holm
  51.  Dr. Nicolae Vlad                      Noţiuni de Psihiatrie clinică
  52.  Nicolae Vlad                            Scrisori de dragoste (II)
  53.  Ilie Pascal                                   Mărgeluţe hazlii
  54.  Mihai Munteanu                         Balade
  55.  Mihai Matei                                 Meridiane şi continente
  56.  Octavian Vitcu                           Ibăneşti, itinerar  monografic
  57.  Octavian Vitcu                           Cupa cupelor
  58.  Ilie Dan                                       Curcubeu de suflet
  59.  Filip Militeanu                            Treptele tinereţii
  60.  Doru Petrariu                             Oglinzi stinghere
  61.  Doru Petrariu                             Îngerul topit
  62.  Dumitru Ivan                              Seminţe de timp
  63.  Dumitru Ignat                            Astfel
  64.  Ilie Pascal                                  Monografia folclorică a zonei Mitoc
  65.  Clemenţa Vasilică                     Zâmbete în fulgi de nea
  66.  Dumitru Petraş                          Zăpada sufletului meu
  67.  Dr. Nicolae Vlad (+)                  Riscul major al copilului abuzat
  68.  Ilie Dan                                      Vitralii
  69.  Ioan Prăjinariu (+)                    Comuna Rădăuţi-Prut
  70.  Mihai Lupu                                Prepelea Gâscaru
  71.  Mihai Lupu                                Bine faci, bine găseşti
  72.  Clemenţa Vasilică                    Bucuriile primăverii
  73.  Filip Militeanu                           De la Paradis la Infern
  74.  Mihai Munteanu                        Clipe de viaţă
  75.  Constantin Cojocariu               Judeţul Botoşani, structuri administrativ-teritoriale
  76.  Dumitru Ignat                            Mulţimi vide
  77.  Ilie Dan                                      Taina albă
  78.  Dr. Nicolae Vlad                       Tulburările de personalitate în semnificaţie clinică şi relaţională                                                                                                                         
  79.  Veronica Oniciuc                      Gânduri senine, aripi îndrăzneţe
  80.  Filip Militeanu                           Opt ani de coşmar
  81.  Ştefan Cervatiuc                       Istoria Teatrului la Botoşani (I)
  82.  Clemenţa Vasilică                    Drumuri cu soare
  83.  Mihai Matei                                Evocări
  84.  Veronica Oniciuc                      Trăistuţa cu surprize
  85.  Dumitru Grigoraş                      Ripiceni – popasuri în timp
  86.  Vasile Gh. Neamţu                    Şendriceni: monografie
  87.  Clemenţa Vasilică                     Cu o clipă mai bogată
  88.  Monahul Paulin Ilucă                A doua Cruce
  89.  Ilie Dan                                       Insomnia ploilor
  90.  Mihai Munteanu                         Sonete
  91.  Dr. Nicolae Vlad                         Elemente de management în dietoterapie
  92.  Octavian Vitcu                            Evocări-Destăinuiri-Amintiri
  93.  Ioan Cosmeci                             În voia destinului
  94.  Ilie Dan                                       Crucea de gheaţă
  95.  Vasile Amarghioalei                  Adio cai, adio arme!
  96.  Ilie Dan                                       Oameni-Locuri-Cărţi
  97.  Mihai Matei                                 De la Columb, la… Marco Polo
  98.       *   *   *                                         Acta Moldaviae septentrionalis
  99.  Niculina Iacob                            Modelarea în studiul chimiei şi tehnologiei Hidrogenului
  100.  C. G. Gaftiniuc                          Permeabilitatea hidrică şi ionică la   drojdia de bere
  101.  Ilie Dan                                       În pridvorul Cerului
  102.  Niculina Iacob                          Chimie – culegere de exerciţii şi probleme pentru gimnaziu                                                                                                                                    
  103.  Otilia Ciobanu                           Analiza corelaţiei dintre mediu-strategie-structură organizaţională

                                                             în procersul schimbării

  1.  Ciprian Apetrei                         Matematica, clasa a VII-a, relaţii metrice
  2.  C. G. Gaftiniuc                          Aspecte citologico-biochimice ale drojdiilor
  3.  Col. (r.) Mihai Drăguţu             Diamantele timpurilor
  4.  Dumitru Ivan                             Gînduri despre cărţi (ediţia I)
  5.  Inspectoratul Ş.J. BT               Harta şcolară a judeţului Botoşani
  6.  Inspectoratul Ş.J. BT              Momente din istoria I.Ş.J. Botoşani
  7.  Clasa a VIII-a D/Şc. 7               Compuneri albe pentru zile negre
  8.  C. Margareta Roman               Noţiunea de izomorfism în algebră şi utilizarea ei
  9.  C. Margareta Roman                Monografia matematicienilor din Grecia Antică
  10.  C. Margareta Roman                  Meleagurile botoşănene şi matematicienii lor
  11.  Ioan Cosmeci                              Pete negre
  12.  V. Gr. Oniciuc + C. V.                 Surâsul verde al naturii
  13.  Dănuţ Pădurariu                         Fiul codrilor
  14.  Romică Magopeţ                        Ibăneşti – veşnic şi universal
  15.  V. Asiminicesei                          Natura, copilul şi jocul
  16.  Marin Tăuteanu                          Fotografiatul interzis
  17.  Maria Baciu                                Sub pleaoapa lumii
  18. 121.  Vasile Gherasim                        Pe drumul vieţii mele
  19.  Clemenţa Vasilică C.                 Solemnitatea clipei
  20.  Mihai Matei                                 În preajma unui mare jubileu- 2012: LME, 125 de ani
  21.  Victor Ciobanu                           Prisăcani – o vatră seculară  – file de  monografie
  22.  Lucreţia Andronic                    Nu mai ştiu când şi unde
  23.  Ilie Dan                                      Din cărţi şi despre cărţi
  24.  Ilie Dan                                      Omătul albului suspin
  25.  Carmen I. Dorofteiu                  Jacheta pentru femei (I)
  26.  Aneta Măciucă                          Modele şi materiale în realizarea rochiţelor pentru copii
  27.  Ştefan Cervatiuc                       Istoria Teatrului la Botoşani (II)
  28.  Carmen Macovei                       Sentimentul naturii în opera lui Vergilius
  29.  Niculina Iacob                           Experimentul de laborator în studiul acizilor şi bazelor
  30.  Niculina Iacob                           Chimie: culegeri de exerciţii şi probleme pentru clasa VII-a
  31.  Dumitru Ivan                             Gînduri despre cărţi (ediţia a II-a)
  32.  Dr. Nicolae Vlad                        Elemente de semiologie psihiatrică: de la simptom la sindrom                                                                                                                                    
  33.  Romică Magopeţ                       Apel solemn
  34.  Mihai Poclid                               Harta şcolară a judeţului Botoşani (ediţia a II-a)
  35.  Ilie Dan                                        Surâsul înserării vinovate
  36.  Alexandru Ulian                          În ritm de sonet
  37.  Petru Mihăescu-Oroftiana          Un strigăt de pe Prut
  38.  M. Pascal, A. Elezău                  Pas cu pas
  39.  Dumitru Petraş                          Lăsaţi-mă să vin
  40.  Carmen I. Dorofteiu                   Jacheta pentru femei (II)
  41.  Ilie Dan                                       Cărarea viscolită
  42.  Angelica Ungureanu                 Funcţii Darboux
  43.  Daniela Clipa                             Funcţii cu proprietatea Darboux
  44.  Mihai Lupu                                 Povestea lui Lilian-cel-Năzdrăvan
  45.  Mihai Chelărescu                      Folclor coregrafic din Vorona – judeţul Botoşani
  46.  Victor Ciobanu                          Cartea de Aur – Prisăcani
  47.  Anca Ifrim                                  Valentin Silvestru, omul de teatru
  48.  Călin Abrahamfi                        Copilărie… care ai asfinţit…
  49.  D-N Spoială                                Proiectarea îmbrăcămintei pentru femei
  50.  D-N Spoială                                Elemente de estetică şi psihofiziologia vestimentaţiei
  51.  L-M Curtman                              Chimia compostului
  52.  L-M Curtman                              Preocupările de mediu nu iau vacanţă
  53.  L-M Curtman                              Metode active de învăţare la chimie
  54.  A-M Loghin                                 Receptarea poeziei lui Ion Pillat în contextul modernizării actului didactic                                                                                                                           
  55.  A-M Loghin                                 Ion Pillat şi grupările litzerare ale epocii
  56.  A-M Loghin                                 Schimbarea organizaţională
  57.  Doina Ciobanu                           Evaluarea competenţelor în învăţământul tehnic şi profesional                                                                                                  
  58.  Doina Ciobanu                           Tehnologii moderne de utilizare a firelor textile
  59.  Doina Ciobanu                           Cine sunt eu?…
  60.  Col.(r) Mihai Drăguţu                 Scurte însemnări din viaţa unui om
  61.  Maria Baciu                                Cărticica de Prădăciuni
  62.  Anişoara Radu (+)                      Matematică, caiet cl. a II-a
  63.  Radu Foca                                   O punte din moarte spre viaţă
  64.         *   *   *                                                              Acta Moldavie… (publicaţie a Muzeului Judeţean)
  65.  T-C Chelariu                                Scrisori netrimise
  66.  Mihai Poclid                              Harta şcolară a judeţului Botoşani (ediţia a III-a)
  67.  Mihai Matei                                Istoria Liceului „Mihai Eminescu” (I)
  68.  Neculai P. Dimache                  Radioul şi autorul cărţii – ÎNTRE   

                                                                          DOUĂ SECOLE

  1.  Victor Ciobanu                          Fata Morgana
  2.  D. + I. Mandachi                        Dicţionarul personalităţilor dorohoiene
  3.  Marin Tăuteanu                         Impact cu viaţa cazonă
  4.  Laurenţiu Maftei                        Rădăcini adânci
  5.  Maria Bucătaru                          Lacrimi de cristal
  6.     *   *   *                                                                   Methological Portofolio on Romanic       Languages
  7.  Viorica Mihai                             Vocea sufletului
  8.  Corneliu-Daniel Furtună          Descărcarea luminiscentă ca sursă de oscilaţii
  9.  Maria Bucătaru                         Însingurare
  10.  Constantin Cristescu               Sanctuar spre suflete
  11.  A-M Sîrbu                                  Călători ai durerii şi speranţei
  12.  Ilie Pascal                                  Cartea de Dor de la Prut
  13.  D-N Spoială                               Tehnologia confecţionării produselor de îmbrăcăminte
  14.  D-N Spoială                               Studiul fibrelor textile
  15.  Mihai Matei                                Istoria Liceului „Mihai Eminescu” (II)
  16.  Dumitru Ignat                            Aruncare de zaruri
  17.  C. Ojog                                      Clasa a III-a Matematica
  18.  P. Ungureanu                           Ghid pentru activităţi practice
  19.  Rodica Nechifor                        Mamiferele de interes cinegetic din Pădurea Vorona
  20.  Maria Roşu                                Materiale textile rezultate de la croire utilizate în realizarea unor produse

                                                             de largă utilitate

  1.  Maria Roşu                                Confecţionarea şi brodarea unor produse din deşeuri
  2.  Doru Diţu                                  Judeţul Botoşani – oameni şi locuri
  3.  Romică Magopeţ                      Raport privind starea economică,… a comunei Ibăneşti
  4.  Alina Păun                                 Grupuri topologice
  5.  M. Bucătaru                               Valea Dorului
  6. M. Baciu                                     Anii mici cu… mult sclipici (?)                                                                                                   
  7.  Ioan Prelipcean                         AUTOPSIHOTERAPIE – aforisme –
  8.  Lorin Constantin Dascaliuc     Asasinatele legionare din anii ’30
  9.  Dumitru Ivan                             Porunca lui Neptun      
  10.  Ion Plăeşanu                             Lovitura de teatru
  11.  Mihai Matei                                Jurnal de călătorie
  12.  Constantin Cojocariu               Proprietatea funciară în judeţul Botoşani
  13.  Alexandrina-Doina Prelipcean Soţul meu – inima mea
  14.  Constantin P. Cojocariu  Judeţul Botoşani – portret geografic, cu elemente de istorie şi dezvoltare durabilă
  15.            *  *  * Teologie şi cultură
  16.  D. Orăşanu – D. Pricopciuc       Paşi spre viitor
  17. Gabriela Adomnică                    Glimpses of Wililiam Faulkner’s Writings
  18.  M. Bucătaru Închinare Iubirii
  19.  Dumitru V. Epureanu                 Trăiri şi trăiri
  20.  M. Panciuc-Bucătaru                 Dragostea dintâi
  21.  M. Panciuc-Bucătaru                 Mărturii scrise, vol. I
  22.  Lorena Lupaşcu                         Naivele
  23.  Dimitrie-Adrian Moisuc Nebunie
  24.  Jupiter Borcoi                             Cartea de povestiri ale rromilor – O rromane paramicěnqo lil
  25.  Ion Baciu                                     Măru’ lui Adam – Epigrame
  26.  Ştefan Cervatiuc                         Istoria Teatrului „Mihai Eminescu” vol. III
  27.  Nicoleta Durbacă                        Spaţiile verzi…
  28.  Dimitrie-Adrian Moisuc              Nelinişte
  29.  M. Panciuc-Bucătaru                  Cu preţul banilor
  30.  M. Panciuc-Bucătaru                  Mărturii scrise, vol. II
  31.         *   *   *                                     Acta Moldaviae Septentrionalis  
  32.  D. A. Moisuc                                Recunoştinţă
  33.  Elena Butnariu (L. Lupaşcu)       De toate…
  34.  Gabriel Bălaşa                             Trăistuţa bucovineană cu amintiri basarabene
  35.  M. Panciuc-Bucătaru                  Umbrele tăcerii mele
  36.  Mihaela Crăciun                          Studiu de impact  
  37.  Dumitru Tican                             Sentimente amare
  38.  Octavian Vitcu                             Pasager în trenul Vieţii
  39.  Dumitru Petraş                            Lacrima Timpului
  40.  Marin Tăuteanu                           APV-ist sub patru preşedinţi
  41.  D. A. Moisuc                                Trudit
  42.  Lucreţia Andronic                       OR-FANA
  43. Grădiniţa Dîngeni                         Din creaţiile prichindeilor de la Dîngeni, revistă, cu ISSN
  44.  D. A. Moisuc                                 Strigăt
  45.  Ioan Prelipcean                            Lacrima sinceră
  46. A.-D. Prelipcean                            Soţul meu – Ioan Prelipcean
  47. M. Panciuc Bucătaru                    Însemnări
  48. M. Panciuc Bucătaru                    Destin amar
  49. M. Panciuc Bucătaru                    Viaţa ca o casă de toleranţă
  50. Elena Butnariu Dac-ar fi fost Poetul…  
  51. Teodor Valenciuc                         Cioburi de oglindă   
  52. C. Vasilică Ciubotariu                   Îmbrăţişarea Visului Alb
  53. C. Vasilică Ciubotariu                   Brocarturi de viaţă
  54. N. D. Vieru                                       Aspecte privind poluarea şi    calitatea  aerului în Municipiul Botoşani
  55. N. D. Vieru                                      Clima municipiului Botoşani
  56. Victor Ciobanu                               Prutul liniştit
  57. Mihai Matei                                     Solidaritate, Filantropie, Umanism
  58. Constantin Adam                           Destine şi iubiri
  59. A.-D. Moisuc                                   La marginea neputinţei
  60.   *  *  *                                               Acta Moldaviae Septentrionalis                  
  61. Elena Butnariu                               Cunoştinţă… conştiinţă
  62. Dimitrie Iov                                      Mugur, mugur, mugurel…
  63. Vasile Fetescu                                 Cugete cu tâlc  
  64. Gheorghe Enăchescu                     Fixuri
  65. Liceul „Ciucă” Săveni                         revistă şcolară (ISSN)
  66. Dumitru Ivan                                   Cu textele pe masă
  67. Abhishildananda                            Guru şi discipol (traducere de Gerorgeta Thiery)
  68. Dimitrie-Adrian Moisuc                        Lacrimi moştenite
  69. Dumitru Ivan                                         Constelaţia Tomeşti
  70. Gheorghe Enăchescu                          Când chitarele tac
  71. Maria Panciuc-Bucătaru                      Taina gândului
  72. Elena Butnariu                                      Picături din lumina eternului
  73. Maria Panciuc-Bucătaru                      Ispita
  74. Viorica Ursachi                                     Fiinţe-Natură, Interdependenţă sfântă
  75. Viorica Ursachi                                     De 25 de ani, tot mai rău
  76. Mihai Matei                                            Blestemul, ca o chemare
  77. Maria Panciuc-Bucătaru                       Drum spre sinceritate

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5