Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

PELERINI BĂNĂŢENI PRIN ŢARA SFÂNTĂ

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr.11 (143),  Noiembrie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE


PELERINI BĂNĂŢENI PRIN ŢARA SFÂNTĂ

Primit pentru publicare: 12 Nov. 2020
Autor: Mircea DAROȘI, Bistrița    
Publicat: 13 Nov.  2020

© Mircea Daroși , © Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE


 

PELERINI BĂNĂŢENI PRIN ŢARA SFÂNTĂ

Ajunsă la cea de-a treia ediţie, revăzută şi întregită,  graţie unui larg interes al publicului cititor, cartea preotului timişorean Ionel Popescu ,,Ecouri perene de lumină şi credinţă din Ţara Sfântă’’,  este mai mult decât un ghid, este un amplu jurnal de călătorie spirituală. El se adresează celor care vor să călătorească în aceste locuri, dar şi celor care vor să le cunoască prin intermediul  lecturii. Însuşi autorul a călătorit de nenumărate ori în această ţară, a cercetat documente istorice şi de  arheologie biblică, pe care le-a pus apoi în tiparul propriei sale viziuni. Ionel Popescu este un scriitor talentat, cu vocaţia amănuntului semnificativ şi cu un discurs narativ bine aşezat. Folosind un stil clar, viu şi dinamic, cu o frază cursivă şi bine închegată, acest pelerin al sufletului, devine ghidul spiritual al cititorului : ,,Stăpâniţi de emoţii şi de trăiri duhovniceşti cu totul deosebite, pornim în tăcere pe ,,Drumul Crucii’’, ,,Drumul Durerii’’ sau ,,Via Dolorosa’’ cum îi spuneau latinii, gândindu-ne la suferinţele îndurate de Domnul Hristos pentru mântuirea tuturor oamenilor…’’

Ceea ce surprinde în mod plăcut în această carte, este faptul că informaţiile sunt însoţite de texte biblice, atât de potrivit alese, ceea ce evidenţiază pregătirea sa teologică de excepţie. Modul de prezentare narativă a călătoriei pe pământul sfânt face ca scrierea propriu-zisă să devină atractivă şi să stârnească curiozitatea cititorului. Autorul dă valoare metaforei şi  celorlalte figuri de stil  care nuanţează  fiecare segment al cărţii : ,,te sprijini cu palma în urma mâinii lui Iisus’’, ,,păşim cu frică şi cutremur’’. Descrierea este un mod de expunere care îl avantajează pe autor şi dă lucrării un farmec aparte. Se vede că, nimic nu-i trece prin faţă neobservat. Înregistrează, până şi cele mai mici amănunte. Adună date şi le trece prin retorta sufletului său, creând imagini care emoţionează şi  îndeamnă la meditaţie. Limbajul biblic bine armonizat cu cel literar, completat cu dialogul interior, fac parte din instrumentarul artistic al autorului. Verbele la persoana întâi plural  : pornim, mergem, ne oprim, vedem, auzim, ne minunăm, cântăm, ne rugăm, ne închinăm etc,  sugerează solidaritatea colectivă şi participarea afectivă a pelerinilor în toate momentele vizitei. Avem impresia că totul se derulează în faţa ochilor. Sunt imagini superbe create prin arta cuvântului,  la care, autorul mai adaugă şi fotografia- color. Există în această lucrare o bogăţie impresionantă de date istorice şi geografice prezentate sintetic şi într-o manieră aproape didactică, precum erau altădată lecţiile de istorie antică.

Urmând un itinerariu complex, care marchează etapele vieţii Mântuitorului, cartea deschide cititorului drumul spre ,,Ţara lui Iisus’’, purtându-l de la Betlehem – cetatea Naşterii Domnului, la Ierusalim, pe muntele Măslinilor, în grădina Ghetsimani, apoi îi dă răgaz să se oprească la mănăstiri şi biserici, în locuri istorice şi legendare, să contemple arhitectura construcţiilor şi a monumentelor de artă, dar să cunoască şi vechile tradiţii creştine.

Un capitol cu puternice rezonanţe sufleteşti este cel intitulat ,,Pelerini pe Drumul Crucii’’. Încărcaţi de emoţie şi puternice trăiri duhovniceşti, pelerinii parcurg acest drum cu cele  patrusprezece opriri, ,,având posibilitatea de a se ruga, de a medita la patimile Domnului şi de a citi zguduitoarele relatări ale Sfinţilor Evanghelişti referitoare la ultimele momente din viaţa pământească a Celui ce ,,a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre s-a împovărat’’ şi prin ale cărui răni ,,toţi ne-am vindecat’’.

Sunt pline de încărcătură sufletească evocările  despre Biserica Răstignirii, a Mormântului Domnului, a Învierii, în preajma cărora, emoţiile sunt copleşitoare , aşa cum rezultă şi din sintagmele folosite de autor : ,,suntem cu toţii impresionaţi şi înlăcrimaţi’’, ,,suntem copleşiţi de o stare emoţională imposibil de redat în cuvinte şi în trăiri’’.  În locurile potrivite, pelerinii au înălţat  rugăciuni şi cântece de slavă Părintelui Ceresc.

Cartea oferă posibilitatea cunoaşterii şi a altor locuri importante : Ierihonul- cetatea palmierilor, ruinele cetăţii Qumran, unde au vieţuit esenienii, Marea Moartă, cetatea Nazaretului, Cana Galileii, Taborul, Muntele Fericirilor, Tabgha- locul înmulţirii pâinilor şi nu în ultimul rând, Iordanul, râul care curge în adâncime şi în care a avut loc botezul lui Iisus. Nu sunt uitate nici întâlnirile cu românii din diaspora. Prezenta ediţie aduce câteva completări importante, care se referă la : Cezareea Palestinei, Emaus, Betania, Hebronul, Herodium, Mănăstirea Sfântul Teodosie, Muntele Carantaniei, Masada , iar din Iordania prezintă oraşul Amman, capitala ţării, Gerash- Gerasha biblică, Petra, Madaba-,,oraşul mozaicurilor’’ şi Muntele Nebo, adevărate reportaje de suflet. Lucrarea preotului Ionel Popescu se sprijină pe  o bogată bibliografie alcătuită din Ediţii ale Sfintei Scripturi, Manuale şi cărţi de cult, Dicţionare şi lexicoane, precum şi  lucrări speciale. Din punct de vedere grafic, cartea este realizată la un nivel ireproşabil. Frumuseţea ei este completată de o iconografie, ingenios armonizată cu textul. Autorul este un om al literelor, care oferă cititorului bucuria călătoriei în ţara  dorului de Dumnezeu.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania