Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Prefectura Judeţului Botoşani. Regulamentul de organizare interioară a Serviciului Bunurilor Judeţene – 1944

istoricul Ionel BejenaruPrefectura Judeţului Botoşani. Regulamentul de organizare interioară a Serviciului Bunurilor Judeţene – 1944

Autor, Ionel Bejenaru

Privitor la acest Regulament, el a fost citit şi aprobat de Consiliul de Colaborare în şedinţa din 16 Septembrie 1944. Dintre atribuţiile Comitetului de Direcţie amintim: stabileşte norme şi directive generale pe baza cărore se îndrumă întreaga activitate a Serviciului Bunurilor Judeţene; supraveghează şi controlează mersul întregii administraţii; alcătuieşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi decide asupra cererilor de credite; stabileşte preţul de cumpărare a diferitelor unelte, obiecte, animale etc. etc. necesare Serviciului şi preţul de vânzare al produselor tuturor Bunurilor ce se găsesc sub administrarea Serviciului; decide arendarea, închirierea, lucrarea în parte sau în regie a bunurilor Serviciului; Comitetul de Direcţie se compune din: Şeful Serviciului Central, Şeful Serviciului extern, Inspectorul General, Sub şef de Serviciu, Şeful Biroului Contencios, Şeful Biroului Contabilităţii şi Casieriei, Secretarul Serviciului.

Serviciul Central este compus din: Şef de Serviciu, Sub şef de Serviciu, Secretar de Serviciu, Biroul Administrativ, Biroul Contabilităţii şi Casieriei, Biroul Statistic şi Inventariere, Biroul de Urmărire şi Control, Biroul Agricol, Biroul Industrial, Biroul Silvic.

Serviciul exterior este compus din: Şef al Serviciului, Inspector General, Controlori regionali şi controlori de plasă, Comitete Ţărăneşti.

Comitetele Ţărăneşti vor funcţiona în fiecare comună sau unde va fi necesar şi se vor compune din 3, 5, 7 membri. În componenţa comitetelor ţărăneşti nu poate face parte niciun funcţionar al unei Instituţii publice în afară de Serviciul Bunurilor. Comitetul Ţărănesc va avea în păstrare toate bunurile mobile şi imobile părăsite din satul respectiv.

Atunci când a fost citit şi aprobat acest Regulament, membrii Consliului de Colaborare erau: G. Boldescu, Prefectul Judeţului Botoşani; Th. Bâdiu, Directorul Prefecturii; D. Russu; Sf. Sa Preot Constantinescu, Protoiereul judeţului; A. Moisi, Inspector Administrativ; Siegfried Iägendorf, Primarul oraşului Botoşani; I. Cohn, Prim procuror al Instanţei Speciale de judecată; Dr. D. Saltzberg, Medic şef al judeţului; Dr. S. Lustgarten, vicepreşedinte al Camerei Agricole; Dumitru Fahlu, Şeful Serviciului Bunurilor Judeţene; C. Iuşcă, Preşedintele Comit. Ţărăneşti şi Şeful Serviciului Exterior al Serviciului Bunurilor Judeţene; I. Abramovici, Inspectorul Serv. Bunurilor; Carol Artberger, Preşedintele Camerei de Muncă; I. Cristescu, Preşedintele Camerei Agricole; I, Ştefanov, Preşedintele Camerei de Comerţ; M. Gropper, Consilier tehnic; Farmacist I. Lerner, Delegatul Cooperativei „Cetăţeneşti”; M. Rabinovici Şeful serv. Economic; Ioan Popovici, Şeful serv. Administrativ şi Financiar; A. Abramovici, Administr. financiar; R. Schwartz, Administrator financiar de încasări şi plăţi; Inginer Marcus, Şeful Serv.Tehnic.

Ar mai fi de spus că primul Comitet Ţărănesc s-a creat în satul Măşcăteni – com. Albeşti, fiind condus de Constantin Iuşcă, ajungându-se la 101 comitete ţărăneşti, în cuprinsul celor 44 comune ale fostului judeţ Botoşani. Să menţionăm că în Comitetul de Direcţie al Serviciului Bunurilor Judeţene intrau şapte membri – Şeful Serviciului, Dumitru Fantu; Subşef, Calistru Feodorov; Şeful Serviciului Ext., Constantin Iuşcă; Inspector General, Josef Abramovici; Secretar general, Feuerstein Gh. L., Biroul Administrativ, I. Cottiugaru, Bir. Contab. şi Cassa Solomon I. Iancu; Statistic şi Invent. Marcu Idelovici; Urmărire şi Control, C. Şmilovici; Agricol, C-tin Pavel; Industrial, Iancu Abramovici; Silvic, Iancu Peisick; Contencios, Av. Leon Zecler.

Aşadar, o filă din tumultuosul an 1944 la Botoşani, aceea dată de Serviciul Bunurilor Judeţene.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania