Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

CĂRȚILE DOMNULUI PROFESOR MIHAI MATEI

Burac,ManolePrimit pentru publicare: 01 april.2015
Autor: Gheorghe BURAC
Tehnoredactare și facilitarea publicării: Lora CÂRLIGEANU
Publicat: 01 april.2015

CĂRȚILE DOMNULUI PROFESOR MIHAI MATEI

 

Talent și hărnicie: fără amândouă nimeni nu se poate distinge, dar se distinge în gradul cel mai înalt acel ce le reunește pe amândouă”.
(B. Gracian.O.)

Eminentul profesor MIHAI MATEI, istoric și publicist, cel mai longeviv spiritus rector al învățământului botoșănean (inspector general al Inspectoratului Școlar Județean timp de două decenii, 1968 – 1989), al cărui devotament pentru temeinică învățătură și muncă s-a cultivat, mai întâi, acasă și la școala satului său natal, Brăiești, sub atenta îndrumare a învățătorului Adrian Dohotaru, dascăl foarte apreciat, cu siguranță apoi la celebra Școală Normală de la Șendriceni și, indubitabil, la Facultatea de Istorie a Universității ”Al. I.Cuza” din Iași, când a ieșit la pensie, după 46 de ani de rodnică activitate, avea deja câteva proiecte de care urma să se ocupe fără amânare, lăsându-și pentru odihnă ”tot ziua cea de mâine”.

Încă din anul 2000, prinsese contur proiectul Istoriei Liceului ”Mihai Eminescu”, autorul propunând colaboratorilor ca termen de realizare și lansare a cărții anul 2002, când liceul ar fi putut fi sărbătorit la împlinirea a 115 ani de la înființare. Însă încadrarea în acest termen n-a fost cu putință și s-a temporizat finalizarea lucrării până în anul 2004, când colectivul redacțional a făcut un nou apel la eventualii colaboratori, solicitându-le mobilizarea pentru ca evenimentul să poată avea loc în anul 2007, de această dată, la 120 de ani de la înființarea liceului.

Au răspuns la apel și mai mulți oameni dedicați acestui proiect, totuși, editarea lucrării a mai suferit o amânare, din fericire, și ultima.

S-a prelungit, astfel, încă o dată timpul de ”așteptare” în care autorul și-a văzut și de alte scrieri, pe care le-a și publicat:

 1. ”Monografia satului Dorobanți” (Ed. Agata, Botoșani, 2005), ”…un studiu

de folos, date fiind bogăția de știri, sistematizarea și analiza lor judicioasă…, care înscriu această lucrare într-o suită prestigioasă de restituții istorice, ilustrând o dată în plus acțiunea localismului creator într-o zonă de înaltă relevanță culturală”.(Acad. Al.Zub, ”Argument”);

 1. ”Meridiane și continente”(Ed. Quadrat, Botoșani, 2007) ”…Prin această

carte, profesorul Mihai Matei vă invită să călătoriți, să luați seama la ceea ce vedeți, iar la întoarcere să le spuneți celor din preajmă: Și noi putem fi puternici, civilizați, cu adevărat cetățeni ai lumii”.(Traian Apetrei, ”Prefață”);

 1. ”Evocări” (Ed. Quadrat Botoșani, 2008) ”…Narațiunea este înțesată de

chipuri luminoase, memorabile, de dascăli care, prin profilul lor intelectual și moral, cuceresc cititorul și cărora autorul le aduce un omagiu, dorindu-le modele pentru generația tânără”.(Prof. Pavel Rusu, ”Cuvânt înainte”);

 1. ”De la Columb…la Marco Polo” (Ed. Quadrat, Botoșani, 2009) ”…Multe

obiective am putut vedea în Florida…O imagine de ansamblu mi-am putut face despre bogățiile, munca și satisfacțiile oamenilor acestor minunate locuri. Multe grădinițe, școli, manifestări ale elevilor – didactice, sportive, aniversări, carnavaluri. Am putut vedea și înțelege mai bine grija deosebită manifestată de societatea americană pentru viitorul tineretului, răspunderea și participarea efectivă a familiei în toate etapele actului instruirii, angajarea presei, televiziunii, organelor de ordine publică, în mod conjugat, în această operă, cu rezultate incontestabile…”(Autorul, ”Introducere”);

 1. ”Colegiul Național MIHAI EMINESCU în preajma unui jubileu. Pagini de

istorie contemporană”,(Ed. Quadrat, Botoșani, 2010) ”…Mai întâi, am adunat și sistematizat, într-un capitol special al acestei cărți, tot ce am publicat în presa locală între anii 2001 și 2005…Apoi am prezentat aproape tot ce s-a produs valoros din 2005 până în 2010, cu accent pe derularea unor activități internaționale, programe și proiecte de genul Comenius, Tempustin ș.a., pe relevarea, apoi, a succeselor deosebite obținute de formațiile de teatru, de colegiile de redacție ale unor reviste ca ”Emisfere” și ”Gânduri”, articole și studii valoroase, cărți ale profesorilor liceului, perfecționarea, gradele II și I, titlul de ”doctor” în științe, manifestări științifice, culturale și reuniuni tinerești naționale și internaționale etc.” (Mihai Matei, ”Introducere”)

Dar în atelierul său de lucru, pe primul plan a rămas, fără întrerupere, Istoria Liceului ”Mihai Eminescu”.

O concepuse în două volume, pentru a putea cuprinde în ea ”tot sau aproape tot ce merita a purta, pe drept, eticheta de fapt istoric”, iar scadența era tot mai aproape.

La sfârșitul anului 2011, a văzut lumina tiparului primul volum al lucrării:

 1. ”Istoria Liceului MIHAI EMINESCU Botoșani”, vol.I (1887 – 1948),

Quadrat, Botoșani, 2011, în care, cu deosebită atenție, sunt urmărite încercările prin care a trecut această școală în primii 61 de ani de existență, multe provocate de cele două războaie mondiale, devotamentul colectivului didactic și aportul comitetului de părinți și al conducerii orașului la sprijinirea și apărarea intereselor liceului în momentele grele ale acelor timpuri.

Lansarea acestui volum s-a înscris în programul Săptămânii Colegiului – 7-13 mai 2012 – , dedicată sărbătoririi a 125 de ani de la înființarea acestei instituții școlare, constituind apogeul celei de a doua zi a manifestărilor, când sala multimedia devenise neîncăpătoare pentru numeroasele personalități ale învățământului, culturii și vieții publice botoșănene prezente spre a lua cunoștință de noua și importanta apariție editorială.

Volumul a fost prezentat de profesorul Dumitru Ivan, directorul Editurii Quadrat, și elogios apreciat de mai mulți vorbitori, precum: prof. Cristina Chiriac, directoarea Colegiului, prof.dr. Ada Alexandrina Macovei, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, prof.dr. Daniel Botezatu ș.a., care și-au exprimat, totodată, dorința și interesul de a participa, cât mai curând, și la lansarea celui de al doilea volum al cărții.

Și, într-adevăr, n-a durat mult până a fost încredințat tiparului și acesta:

 1. ”Istoria Liceului MIHAI EMINESCU Botoșani, vol.II (1948 – 2005), Ed.

Quadrat. El ”ne oferă un bun prilej de reflecție, o posibilitate de cunoaștere, în continuare a drumului parcurs de liceul nostru cu succesele și avatarurile mersului său, în perioada 1948 – 2005”, afirmă prof. Cristina Chiriac în prefața volumului.

În funcție de contextul istoric, perioada la care se referă volumul este împărțită în două: 1948 -1988 și 1990 până în prezent, ”linia de demarcație fiind anul 1989, anul revenirii la democrație și la valorile acesteia…Cu excepția penultimului capitol, care redă istoria postdecembristă a liceului, celelalte prezintă evoluția în timp a acestuia pe decade, poate și ca un recurs subliminal la realitatea că în toată această perioadă, în ciuda regimului autoritar, elevii și profesorii liceului au continuat să fie de nota 10.” (Daniel Botezatu)

Perioada de după 1989 se referă la evenimente și fapte care ajung până în zilele noastre. Sunt prezentați aproape toți profesorii, cu meritele lor, și personalul didactic ajutător care, împreună, au asigurat și continuă să înfăptuiască, neîntrerupt, un învățământ de calitate, modern și performant, formator de caractere capabile să se distingă în lumea de azi, atât de complexă, prin pricepere, hărnicie și exemplară dăruire.

Cu aceeași atenție sunt tratate în carte și celelalte resurse ale liceului, care contribuie la succesul procesului de învățământ: spațiul de școlarizare și de efectuare a practicii de profil, cazarea și masa (cantina) pentru elevi, încadrarea cu personal didactic, auxiliar și tehnic-administrativ a liceului și, cu mândria de fost profesor al prestigiosului colegiu, autorul redă performanțele elevilor la olimpiadele școlare, la examenele naționale, competițiile artistice și sportive, participări la proiecte naționale și internaționale, un întreg palmares de rezultate ce demonstrează, evident, locul de seamă pe care îl ocupă această instituție școlară în peisajul învățământului național și internațional.

Lansarea cărții a avut loc în ziua de 15 decembrie 2012 tot în sala multimedia a Colegiului, ca și a primului volum, în prezența D-nei prof. Mihaela Huncă, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, a muzeografului Gheorghe Median, a prof.dr.Daniel Botezatu, a Deputatului Mihai Baltă, și Domnia-Sa, fost cadru didactic al liceului, dar și a numeroși alți foști și actuali profesori ai instituției sărbătorite.

”…Domnul Matei a recuperat și întregit substanțial istoria dintre 1887 și 1937 a liceului și a elaborat în întregime istoria liceului din 1937 până astăzi, rămâne ca o provocare pentru cei care vor urma continuarea scrierii istoriei liceului pentru perioadele următoare.” (Prof. dr. Daniel Botezatu, ”În loc de prefață”)

 1. ”Jurnal de călătorie” (Ed. Quadrat, Botoșani, 2013) ”Înzestrat cu o

tenacitate rar întâlnită, domnul profesor Mihai Matei ne dovedește, pas cu pas, că însărcinarea primită cândva de a fi prezent în fiecare an cu o noutate editorială se află, cum am spune dacă am fi pe un mare șantier, în grafic.

…Sigur, prin prezenta apariție, autorul revine la ceea ce am putea numi limbajul notelor de călătorie, prezent în Meridiane și continente și De la Columb…la Marco Polo, reușind să transmită emoțiile cu care se confruntă ori de câte ori drumurile sale pe meleaguri europene sau dincolo de Atlantic îi oferă o largă plajă de peisaj ce înglobează frumuseți ale naturii, istorie, monumente și mai ales prezența umană ce se regăsește la tot pasul în ceea ce înseamnă progresul omenirii, de la vestigiile milenare – mărturii ale antichității și până la navele cosmice care l-au transportat pe om pe căile la care jinduia legendarul Icar”…(Dumitru Ivan, directorul Editurii Quadrat, ”Memoria locurilor și a timpului”)

”Istoricul botoșănean Mihai Matei (născut la 27 iulie 1934, sărbătorit cu fast, meritat din plin, de către prieteni și colegi, la împlinirea a 80 de ani) ne propune o nouă carte:

 1. ”Solidaritate, Filantropie, Umanism”. Fapte și oameni din județul

Botoșani, Editura Quadrat, Botoșani, 2014, o reală contribuție la istoria locală botoșăneană, a cărei lansare a avut loc recent, în ziua de 24 martie a.c., în sala de lectură pentru copii a Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani, în prezența unui numeros și elevat public – colegi, prieteni și admiratori ai autorului – , din municipiu și din multe alte localități ale județului.

Noul volum este, în fapt, o contribuție referitoare la caritabilitatea și filantropia socială-medicală în Nordul României, în zona Botoșani – Dorohoi, aproximativ în ultimele două sute de ani. Izvoarele istorice utilizate pentru scrierea cărții sunt diverse: documentare, literare, istoriografice, fotografice, memorialistice.

Cartea este structurată în două părți:

I, Caravana Crucii Roșii – file de istorie, în care autorul a realizat o radiografie istorică a Societății europene / internaționale de Cruce Roșie, întemeiată de elvețianul Henri Dunant în 1863 – 1864, cu sprijin europeano-american (Scurt istoric al Societății de Cruce Roșie și a Filialei sale din România – 1876-2014, inclusiv a Filialei Botoșani, urmărite în timpul primei conflagrații mondiale, în următoarea jumătate de secol, cu Al Doilea Război Mondial, și în anii ce au urmat, în ”epoca de aur” ceaușistă, până în 1989 și după.

Cartea a II-a , Unele personalități, societăți, asociații caritabile din județele Botoșani și Dorohoi din perioada 1800-2014 ” menționează acte de întrajutorare umană, complementare între ele, activități caritabile de sănătate publică și numele unor mari personalități filantropice – caritabile: familia Sofian Nicolae și Ruxandra, Anastasie Bașotă, Ioan Mavromati, Leon Ghyca, fam. Miclescu – Călinești, fam. Callimachi (Teodor, Scarlat, Alexandru Papadopol Callimachi), Iordache Costache Boldur-Lățescu, Ionică Tăutu, Scarlat Vârnav, Costache Roset și Marchian Folescu.” (Prof. dr. Dan Prodan, ”Un istoric botoșănean octogenar, profesorul Mihai Matei”.)

”Scriind despre Istoria Crucii Roșii Române și a Filialei botoșănene, în special, domnul Mihai Matei aduce în prim plan o activitate de o importanță deosebită, de dimensiuni impresionante, la a cărei desfășurare a luat parte activă o perioadă apreciabilă, cu rezultate notabile, marcate în documente și imagini. Evocarea peisajului filantropic, umanist, evidențiază caratele ce înnobilează profilul oamenilor acestor locuri.

Noua carte a octogenarului profesor Mihai Matei se înscrie ca un important jalon în istoria ținutului botoșănean, oferind imagini de ansamblu ale unor perioade memorabile și de oameni a căror statură morală se ridică spre înaltul umanism necesar a fi cultivat de societatea în care trăim.” ( prof. Dumitru Ivan, directorul Editurii ”Quadrat” Botoșani)

…Cărți frumoase, atractive și consistente. Cinste cui le-a scris. Domniei Sale, OMAGIUL NOSTRU SUPREM și totuși modest. LA MULȚI și tot atât de rodnici ANI !

 

 

 

 

 

        Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

2 comentarii la acestă însemnare

 1. D.M. Gaftoneanu spune:

  …Aprecieri și urări de sănătate, d-le profesor!

 2. Vitcu Octavian spune:

  Felicitari pentru articol,d-le profesor Gheorghe Burac.Domnul prof.Mihai Matei,a fost un inspector general exceptional.A fost omul care s-a luptat cu „ciuma rosie”,infruntand furtuna comunista.Doresc sa transmit pe aceasta cale,urari de sanatate,putere de munca Dvs.cat si d-lui prof.Mihai Matei.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania