Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Cine i-a omorât pe zei?

Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 1 (121), ianuarie 2019
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

Cine i-a omorât pe zei?

Primit pentru publicare: 09 Febr. 2019
Autor: Al. Florin ȚENE, Președintele National al Ligii Scriitorilor Români,Membru al Academiei Americană Română de Cultură și Știință
Publicat: 10 Febr. 2019

© Alexandru Florin Țene, © Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE
Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro

 

Înainte de a examina în ce măsură rezistă experienței strict definite această credință a omului în o forță supranaturală, cum ar fi zeii, pozitivă și de filozofie, caut să arăt că postulatul raționalității integrale a naturii și înclinațiile de gândire în care el se concretizează este însoțit, în străfundul conștiinței noastre, de un întreg cortegiu de afirmații de ordin practic și moral.Nici o cunoaștere nu este inteligență pură. Percepția zeilor în antichitate  conținea elemente finaliste de interpretare valorificatoare: datele prime ale spiritului omului primitiv, dar și la cel actual, sunt impulsiile, nu ideile pure. Dar, și în cazurile necunoașterii din timpurile imemorabile în care specia umană reușea să-și afirme libertatea interioară, nu poate fi vorba de idei pure în sensul absolut al cuvântului, idei ce inventau forțe superioare oglindind pur spectacular realitatea.Cunoașterea istoriei antice în sensul absolut al termenului nu este și nu a fost un ideal, fiindcă fundamentul prim al celei mai abstracte viziuni despre zei e clădit din secrete elemente finaliste, fiindcă orice cunoaștere examinată cu atenție, se va dezveli  ca fiind, într-un anumit sens, animistă, persoană care credea că obiectele și fenomenele naturii ar fi însuflețite, imaginea despre lume fiind prezentată drept creație a unor forțe, numite zei, dovedindu-se a fi construită și din transpunerea în lumea exterioară a dorințelor noastre secrtete.

Din legendele străvechi, care au ajuns până la noi, putem cunoaște doar o mica parte dintre zeii pe care i-au venerate oamenii de-alungul milenilor, și cărora s-au închinat.Închinare  luată ca sens de plecăciune și nu cruce.

Mulți zei în care oamenii au crezut vreme îndelungată au dispărut fără urmă, iar amintirea altora s-a păstrat doar în legende și mituri, cu toate că pe vremuri și ei au fost zei cumpliți, care înfricoșau pe credincioși, îi sileau să cadă în genunchi în fața lor, să bocească, să l-i se roage, să le aducă jerfe, chiar jerfe omenești. Practic, acestea erau crime în slujba unor superstiții.

Mai sunt popoare care mai cred în zei, cum ar fi China, India și Japonia, dar aceștia sunt modernizați, nu se mai aduc jertfe umane, după cum spune Biblia, se poate ucide cu o falcă de asin o mie de inși, cum se scrie în Cartea Judecătorilor, XV, 15.

Legendele despre Buda, Krișna Zarathustra,Mithra, Adonis, Osiris, Zeus, și alți zei din religiile antice au fost create cu mult înainte de creștinism, din motivele necunoașterii fenomenelor naturale, dar și din nevoia omului de a găsi un sprijin sufletesc și o speranță într-o divinitate. În schimb, legendele despre Mahomed au fost alcătuite mult timp după creștinism.

Studiul comparativ, pe care îl fac, al istoriei diferitelor religii vădește următoarele:

1-În aceleași condiții de existență, la popoare diferite apar adesea aceleași credințe religioase, aceleași noțiuni și legende despre zei și zeițe, despre nașterea, moartea și învierea lor, chiar dacă zeii și zeițele respective purtau cele mai felurite nume. Credința în învere a popoarelor era o formă de speranță că viața nu se termină pe pământ și că ea continua în cer.

2-Popoarele au împrumutat unul de la altul legendele despre zei și zeițe, transformându-le potrivit vremii, obiceiurilor și credințelor anterioare.

3-Cu sute și mii de ani înaintea creștinismului, la diferite popoare- egipteni, hinduși, perși, chinezi, evrei, asirieni, greci etc- au existat legende despre zei, care cuprind aproape tot ce au inclus ulterior scriitorii creștini în evanghelii privitor la nașterea, viața, moartea și înverea lui Iisus Hristos.În acest context, mă simt obligat să explic etimologia cuvântului Hristos. Putem vedea că în limba ebraică în original, Vechil Testament vorbește despre termenul ‘meshiyach’ care în dicționar înseamnă un om ‘uns sau consacrat’. În ebraică preotul sau regele în Vechiul Testament înseamnă ceremonial de uns cu undelemn, înainte să fie pus în funcție și aceasta este mashiyach (cu articolul hotărât) fiind consacrat ca atare. Când a fost creată Septuaginta în 250 î.e.n., traducerea a preferat un cuvânt din greacă care este asemănător, anume Χριστός (care în romanește înseamnă Hristos) și care de fapt înseamnă ceremonial de uns cu undelemn. De aceia cuvântul Hristos (în romanește) este exact la fel (doar că în greacă: Χριστός = Hristos) iar în ebraică este ‘meshiyach’ care înseamnă o persoane specifică. În Noul Testament oamenii care au scris aceste lucruri au înțeles că Isus este chiar cel care vorbește despre subiectul privind Septuaginta și continuând să folosească numele Hristos, înțelegând că Isus este și mashiyach.

4-Religiile precreștine au cuprins multe elemente care pe urmă au intrat în cultul creștin, ceea ce explică în parte succesul pe care îl are creștinismul.

5-Islamismul a împrumutat multe credințe, mituri și elemente de cult, parte de la evrei și parte de la creștini.

În baza acestui studiu am alăctuit un tablou, într-o formă concisă, care să permită cititorilor comparația succesivă dintre poveștile despre “Mântuitorul lumii”  la creștini cu aceleași povești despre „mântuitorii{ venerați până la creștinism și după creștinism), până astăzi.

1-Buda, Zarathustra, Kri;na, Mahomed, Moise etc,- potrivit legendelor ajunse până la noi au avut menirea să nimicească răul existent în lume.Același lucru se spune în Biserica Catolică, Ortodoxă, Greco Catolică despre Hristos.

2-Acești zei laolaltă nu numai că n-au nimicit răul din lume, îl trăim și azi, ci dimpotrivă, l-au sporit, unele culte religioase, cele venite din Asia, se fac vinovate de crime sângeroase și au consfințit crimele atentatelor de astăzi. În creștinism să nu utăm crimele făcute de inchiziție, în numele lui Iisus.

3-În viața zeilor răul apare de la început.Potrivit legendelor, pentru ca Moises să fie ucis, din ordinal faraonului au fost omorâți mulți copii evrei nevinovați.Pentru ca Gadad să fie omorât, din ordinal lui Ioav, conducătorul de oști al lui David, au fost uciși mulți oameni. Dar Moise și Gadad au rămas în viață. Potrivit Bibliei și Iisus Hristos a rămas în viață, în timp ce din cauza lui au pierit mulți copii din ordinal lui Irod.

4-Pentru ca să fie salvat, Moise a fost așezat într-un coș și lăsat să plutească pe râu.Pentru ca Perseu, pe care regale Akrisios voia să-l ucidă, să fie salvat, el a fost pus într-o ladă și i s-a dat drumul pe mare.Regii Zef și Amfion au fost salvați în copilărie de urgia lui Zeus, fiind ascunși într-un coș. Legedarul rege atenian Ion, ca și regale Sargon al Akkadiei au fost salvați tot în copilărie, fiind ascunși în niște coșuri.Pentru a-l salva pe fiul ei, Horus, de urgia lui Set, Isis, născătoarea de zeu din Egipt, l-a ascuns într-o mlaștină, la care a ajuns călătorind pe un asin.După cum Isis și Horus s-au salvat pe un asin, tot astfel au fugit în Egipt și Maria cu Iisus, așa scriu evangheliștii.

5-Zeii și prorocii Mithra, Agni, Adonis, Buda, Krișna, Zeus, Perseu- potrivit legendelor – s-au născut în peșteri, grote, temnițe ori subterane. Așa cum scrie Biblia, Iisus socotit rege, Fiul lui Dumnezeu și proroc, s-a năascut de asemenea în peșteră.

6- Lui Zeus i s-a prescris că va fi detronat de fiul zeiței Metis.Lui Akristos i s-a prezis că va fi răpus de nepotul său, Perseu- fiul lui Zeus. În Evanghelii, prorocii au prezis că Iisus Hristos va răsturna stăpânirea romanilor și va deveni rege al iudeilor.Se pare că etimologia numelui de Cristos provine de la rădăcina zeului Akristos.

7-Zeul egiptean Thot o vestește pe fecioara Mutemua că va naște un copil de la un zeu.În creștinism găsim pe Arhanghelul Gavril care aduce vestea fecioarei Maria că v-a naște pe Fiul lui Dumnezeu.

8- Fecioara Mutemua se afla într-un templu egiptean. Pe când Feciaora Maria se găsea într-un templu evreiesc.

9-Zeul Nef a apropiat crucea de buzele fecioarei Mutemua și astfel “a lăsat-o grea“.În creștinism Sfântul duh “a lăsat-o grea pe Fecioara Maria.“

10-Krișna se naște într-un sytaul-peșteră între un catâr și un bou. La fel se întâmplă și la nașterea lui Iisus.

11-La nașterea lui Krișna s-au petrecut minuni.Nașterea acestuia, la fel ca la nașterea altor zei, a fost vestită prin aparița unei stele pe bolta cerului.Același fenomen este povestit de evangheliști la nașterea lui Hristos.

12- Mama lui Agni se numește Maya.Mama lui Adonis este Mirrha.Mama lui Buda se cheamă Maya.Sora lui Moise, care l-a salvat, se cheamă Miriam.Mama lui Iisus se numește Maria, un nume înrudit cu Maya, Mirrha și Miriam.

13-Krișna se naște în Mathura, unde părinții lui s-au dus pentru a plăti birurile.Iisus se naște în Betleem unde părinții s-au dus pentru a se înscrie cu ocazia recensământului.

14-La nașterea  lui Krișna au sosit păstorii pentru a I se închina.Același lucru s-a întâmplat la nașterea lui Iisus.

15-Pruncul Krișna este vizitat de prorocul Narada.Astrologii îi prezic un viitor măraț.Astrologii îi prezic lui Mahomed un viitor măreț.Lui Buda înțelepții i-au prezis că va devein un mare rege, sau cel mai mare ascet, sihastru.La fel i-au prezis lui Iisus Hristos magii care au venit să I se închine, prezicându-I tronul regesc.

16-Poporul îi adduce daruri lui Krișna.Pruncului Apollo, zeițele i-au adus în dar ambrozie și nectar. Lui Iisus magii i-au adus tămâie, smirnă și aur.

17-Zeițele l-au slăvit pe pruncul Apollo.La creștini îngerii l-au slăvit pe Iisus.

18- Nașterea lui Mithra  a fost însoțită de apariția unei lumini.La nașterea lui Apolo totul s-a luminat de o lumină puternică, strălucitoare.La nașterea lui Mahomed cerul s-a luminat cu o strălucire neobișnuită.La nașterea lui Buda tot universal s-a luminat, iar cerul s-a unit cu pământul.La nașterea lui Iisus a apărut un nor luminous cu îngeri.

19- La nașterea lui Buda au asistat îngeri și arhangheli. Același lucru evangheliștii scriu că s-a întâmplat la nașterea lui Iisus.

20-La nașterea lui Buda arborii I s-au închinat.Când Mahomed a plecat pe un catâr cu doica lui, oile pe care le-a întâlnit I s-au închinat.Iar catârul pe care călătorea i-a prezis lui Mahomed un viitor măreț. La nașterea lui Iisus animalele din staul s-au aplecat deasupra ieslei.În timpul fugii părinților lui în Egipt, palmierii din drum s-au aplecat în fața lui Hristos.

21-Pe Buda, mama sa l-a născut stând în picioare.Mama lui Mahomed a născut fără dureri.Pe Lao Tzî mama l-a purtat în pântece 81 de ani. Maria l-a născut pe Iisus fără sânge și fără durere.

22-Buda începe să umble și să vorbească imediat.Mahomed la nașterea sa a spus:”Mare e Dumnezeu! Unul e Dumnezeu, iar eu sunt profetul său! “Când s-a născut, Zarathustra râdea.Când s-a născut Osiris un glas puternic venit din cer a vestit că s-a născut stăpânul lumii.La nașterea lui Iisus îngerii i-au vestit pe păstori că s-a născut mântuitorul lumii.

23- Mama lui Buda și mama lui Zarathustra au avut vise frumoase în care le-au apărut duhuri sfinte. Iosif, soțul  Sfântei Maria a avut și el un vis în care vorbise cu îngerul Domnului.

24- Pustnicul Asita a coborât din Himalaia ca să I se închine lui Buda. Simion vine și I se închină lui Iisus.

25- RegeleKansa este dușmanul lui Krișna și dorește moartea acestuia.Regele Durasarun îl dușmănește pe Zarathustra.Pe Moise în copilărie l-a persecutat faraonul; pe Cirus îl urmărește în copilărie regele Astiages, pe August în copilărie îl urmărea senatul roman. În evanghelii Iisus este urmărit de Irod.

26-Kansa dă ordin să fie asasinați pruncii pentru al ucide astfel și pe Krișna.Faraonul dă ordin să fie uciși pruncii pentru a-l omorâ  pe Moise. Pe Krișna cel nou născut părinții îl salvează de urmărirea regelui Kansa, ducându-l la Gokul. Irod dă poruncă să fie uciși pruncii cu scopul de a-l omorâ pe Iisus.Pentru a-l salva pe Iisus de urmărirea lui Irod, părinții, Maria și Iosif, îl duc în Egipt.

27- Nici Buda, nici Krișna nu și-au scris singuri predicile, legile și cuvântările ce li se atribuie.Deși evangheliștii spun despre Iisus că a fost învățat și cunoscător de slovă, el nu a lăsat o frază scrisă.

28-După legende, în urma nașterii lui Buda, bolnavii s-au tămăduit, orbii au recăpătat vederea, surzii au început să audă, ologii să meargă…La nașterea lui Mahomed- după învățătura bisericii mulsumane- s-a produs un puternic cutremur de pământ, iar fluviul Tigru s-a revărsat, idolii s-au sfărâmat etc. Aceleași minuni i se atribuie și lui Iisus Hristos în religia creștină.

29- Nici Buda, nici Krișna nu și-au scris singuri predicile, legile și cuvântările ce li se atribuie. Deși, în religia creștină, se spune că Iisus a fost învățat și cunoscător de slovă, El nu a lăsat nici o frază scrisă.

30- La vârsta de 28 de ani, Buda  s-a retras în pustiu pentru post și rugăciune.Zarathustra la 30 de ani a primit “harul” și și-a început activitatea. Aproximativ la aceeași vârstă de 30 de ani, Iisus a făcut același lucru.

31-În deșert diavolul Mara îl ispitește pe Buda sub un copac, la fel i se întâmplă și lui Zarathustra. La fel și lui Iisus i se întâmplă, diavolul promițându-I stăpânirea asupra lumii, slavă și împărăție.

32- În ziua morții lui Krișna toți morții ies din morminte, un cerc întunecat încinge luna, iar soarele își pierde strălucirea.În momentul morții lui Buda are loc un cutremur de pământ, morții învie iar perdelele și vălurie din temple se sfâșie de la sine.”Și era acum ca la ceasul al șaselea, miezul zilei,  și întuneric s-a lăsat peste tot pământul până la ceasul al nouălea.Căci soarele s-a întunecat, iar catapeteazma templului s-a sfâșiat pe mijloc.Atunci Iisus, strigând cu glas mare, a rostit:”Părinte, în mâinile tale dau duhul meu “. Și aceasta zicând, și-a dat duhul.(Luca XXIII, 44-46 ).

33- Trei veacuri după moartea lui Buda, regale Așoka a intodus budismul în India. După trei veacuri de la apariția creștinismului, împăratul Constantin l-a recunoscut, și creștinismul devine astfel religie de stat.

34- În antichitate, multe popoare și chiar unele orașe socoteau de datoria lor să aibă câte o sfântă treime, cum ar fi:Odin-Hner-Lodur, în epopeea scandinavă, ANU-BEL-EA la Babilonul de nord, BRAHMA-ȘIVA- VIȘNU, în India, iar Trinitatea creștină este Dumnezeu-Tatăl-Iisus, fiul și Sfântul Duh.

Comparând, succint,  toate aceste date despre diferite religii, ne dăm seama că foarte multe elemente creștine sunt împrumutate din religiile mai vechi.

Concluzionăm că zeii au fost omorâți de noii Mîntuitori ai Lumii din Biblie, Coran etc.

Gândului pascalin îi adăugăm măreția omului cu mintea înțelegătoare, ea îi suprapune ideea că și mintea lui înțelegătoare a omului  rezidă în lupta sa neîncetată și-n puterea sa , sprijinite, se înțerege, pe gândirea lui înțeleaptă, de a se depăși mereu pe sine însuși, creând, în ciuda tulburătoarei indiferențe  a Universului, o lume tot mai rațională, mai deșteaptă, mai bună, mai frumoasă.Speranță.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania