Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Cronici și recenzii de Mihaela CD. O emoție profundă izvorâtă dintr-un lirism  strălucitor – Evadare din mine, autor Camelia Florescu

 

 

 

O emoție profundă izvorâtă dintr-un lirism  strălucitor
-recenzie-
Evadare din mine, autor Camelia Florescu

 Cartea ”Evadare din mine”publicată la editura Olimpias-2022,purtând semnătura autoarei Camelia Florescu reprezintă o adevărată surpriză editorială  atât prin modul de concepție și structu-rare al cărții cât și prin conținutul deosebit.

 • Fiind colege  de redacție la revista Poezii pentru sufletul meu am citit și am ascultat multe dintre creațiile literare, muzicale și jurnalistice ale Cameliei Florescu și pot să afirm că a fost dăruită cu mulți talanți de Dumnezeu. Este o adevărată artistă  în tot ceea ce face, având o capacitate de creație uimitoare, o personalitate complexă, o ar-tistă a scenei,a cântecului, a versului, a condeiului, o jurnalistă  adevărată, plină de talente, cu foarte multă intuiție, inspirație și creativitate.
 • Autoarea Camelia Florescu nu poate fi încadrată în niciun fel de tipare pentru că ea repre-zintă acel Everest creativ,inedit și magnific mereu la înălțime, mereu deasupra oricăror așteptări. Din punctul meu de vedere atât ca și poet/textier cât și ca și artist/interpret, redactor și realizator de emi-siuni, Camelia  Florescu  reprezintă omul care nu se mulțumește cu puțin  fiind extrem de exigentă cu ea însăși și aplicând  principiul calității și origi-nalității cu absolut tot ce creează,muncind cu am-biție și sârguință și dăruind tot ce are mai bun!
 • De aceea recunosc că mă așteptam ca și această carte a sa, sǎ cuprindă o doză de surprizǎ, purtând o amprentă de unicitate și originalitate așa cum ne-a obișnuit, pentru că nici poeta și nici in-terpreta/solista și nici omul Camelia Florescu, nu e”o fată ca oricare”!
 • Prima surpriza pe care o observam la  cartea ”Evadare din mine”este modul unic și original în care a încadrat cuprinsul acestei cărți, în loc de binecunoscuta prefață și postfață, autoa-rea a ales să utilizeze o metodă inedită prin scri-erea unor texte proprii de autor în loc de introdu-cere și în loc de încheiere  și prin alegerea unor cuvinte simbol ”chei și lacăte” pe care le folosește la începutul cărții (în loc de introducere ) în sin-tagma ”Multe lacăte, o singură cheie” expri-mând astfel ”două lacăte la ușa sufletului meu care adună,scade,înmulțește,împarte și neobosit își are propriul său ritm, MUZICA și POEZIA și totuși aceeași singură cheie care să dea drumul  fluturilor mei să zboare, spre EVADAREA DIN MINE, firească perpetuă, dureros de frumoasă și deplină” și la sfârșitul cărții( în loc de concluzie)  în sintagma titlului ales în opoziție cu primul  „Multe chei, un singur lacăt” exprimând de această dată ”acești uriași artiști”… ”cei care reprezintă incontestabil cheile ce s-au potrivit atât de frumos în lacătul creației ascuns în cuibul sufletului meu”
 • Lacătul și cheia aceste simboluri pereche pe lângă sensul pe care l-a dat și l-a explicat au-toarea însăși reprezintă uniunea perfectă, mularea ca o mănușă pe o mână, colaborarea și sincroni-zarea, potrivirea și îmbinarea, precum ziua cu noaptea sau precum soarele cu luna, care deși fie-care are o identitate bine stabilită, de sine stătă-toare, totuși nu ar exista una fără cealaltă.
 • Astfel cartea ”Evadare din mine” cuprinde aceste chei și lacăte care s-au potrivit perfect și care printr-o colaborare armonioasă între textier,compozitor și interpret, au dus la compoziții de succes fiindu-ne prezentate atât poeziile cât și partiturile cântecelor compuse pe versurile  autoarei care declară ” am simțit nevoia de validare”  
 • Cartea în ansamblul ei reprezintă un  rotond al creației ajunse la apogeu care se prezintă frumos înveșmântată în fața cititorului și iubito-rului de frumos. Și după cum spuneam la începu-tul recenziei mele, cartea Cameliei Florescu repre-zintă o surpriză prin modul de concepție și struc-turare, iată ca un alt element surpriză apare în car-te și anume ilustrațiile realizate de Mihai Cătrună.  Pentru a completa tabloul absolut mirific al crea-ției dusă la perfecțiune,acesta necesită vers, muzi-că dar și imagini.Superbe și grăitoare sunt imagi-nile alese cu grijă să întregească și să pună în va-loare creațiile literare și melodiile înscrise pe partituri.
 • Lecturând cartea de la un capăt la altul nu poți să nu observi muzicalitatea versurilor  Cameliei Florescu care are ceva aparte, are acea țesătură care îmbracă sufletul în haina trăirii, a fericirii, acel ceva care te face să tresari, acel nimb de simțire care vibrează și care fac versurile să se cânte singure chiar și fără un acompaniament pen-tru că deseori am observat că ele se cer a fi cân-tate. Versuri scrise de un suflet sensibil, pana cre-ației sale fiind plină de emoție febrilă pe care o simte și cititorul prin acel nimb al vibrației de care aminteam.
 • Cartea ”Evadare din mine” reprezintă  o carte de vizită a sufletului autoarei, care oferă cititorului speranță și iubire prin formulări pro-funde și rafinate ce ating coarda sensibilă a inimii într-un limbaj universal.
 • Prin  poeziile sale Camelia Florescu dez-văluie un caracter frumos, bine conturat și echi-librat , hrana sufletului său fiind iubirea de oameni și de frumos.Găsim chiar o autodescriere a carac-terului său drept, onest și sincer în versurile:   ”Nu din întâmplare/ Sunt cu gura mare/Mă știu și prietenii și sincer n-am ce să fac/ Nu mă feresc, nu-i musai  și nu vreau să plac/ Nu pot să tac, n-am ce  să fac!” ( Nu pot să tac)  
 • Mereu deschisă la nou, este un suflet luminator și pentru cei care îi sunt alături, căutând mereu să învețe și să afle lucruri noi. Nu este o persoană care să se complacă, deschisă la nou,o persoană de încredere și de cuvânt, foarte munci-toare, harnică, ambițioasă,energică și devotată fiecărui proiect pe care dorește să îl realizeze:”Eu nu cred în vorbe spuse-n vânt/Batem palma, fii om de cuvânt”…”Orice fac oriunde merg/Las urme ce nu se șterg”…”Știi că nu tac/Nu mă complac”( Nu pot să tac)  
 • Este un foarte bun comunicator, e omul pe care ți-l faci ușor prieten fiind o carte deschisă însă este exigentă pentru că oferă și cere seriozita-te celor cu care colaborează.Mereu în pas cu tim-pul său, nu lasă nimic nerezolvat și nu  rămâne-n urmă, nu este depășită de timpul său niciodată: ”Lumea mă știe cum sunt/Iubesc orice amănunt/ Firul în patru despic/Sunt cam rebelă și zic”  (Stilul ram pam pam pam),”Nu-s o fată ca orica-re , dar se pare c-ar fi un lucru bun/Nu mă supăr niciodată, știu, sunt ciudată/Dar am un chef ne-bun/Să te prind în joc” (Nu-s o fată ca oricare)
 • Camelia Florescu este un creator desă-vârșit, plină de farmec, un farmec aparte,  o poetă care adună lumina din jur și o revarsă în fluvii peste cei din jurul său. Valorile sănătoase, sfaturi  bune, aprecierea vieții ca pe un dar sunt prezentate în versurile:” S-o prețuiești ca pe un dar s-o cins-tești!”(Să cânți mereu), ”E viața ta bună sau rea/ Fii demn de ea !” (Tik tac, tic tok, un simplu rock)
 •  Folosind elemente ale simțurilor tactile, olfactive și auditive, poeta dă un plus de savoare versului ajutând astfel să se dezlănțuie plenar vib-rația simțirii:”prinde-mi cerul între palme”,”și-mi sărută timid un gând sub tâmplă”,”păru-mi miro-sea a colț de lună”,”țipă frunzele-a iertare”, ”ochi de catifea”
 • Iubirea  este cântată de poeta Camelia Florescu cu o frumusețe caldă, a omului cu suflet frumos, cu dragostea omului ce-și oferă inima. ”Să fii izvorul, eu sunt apa ta,/Tu fii vioara, eu sunt muzica!”(Aș vrea), ”Rupe clipa în două și îmbracă-mă-n ea/Pune-ți inima ta peste inima mea”(Să mă-nveți)
 • Autoarea mărturisește iubirea sa pentru muzică în versurile:”Fereastra către lume-muzi-ca/ De ea nu mă dezic, nici n-aș putea/ Răspunsul e la tot ce am trăit/Secretul meu întreg, mărturisit’ ‘(Așa a fost să fie: muzica!)
 • Dragostea pentru părinți este atât de puternică și  ea străbate din superbe șiraguri de  versuri atât pentru tatăl plecat la ceruri cât și pentru  mama pe care o adora:” Mama, prima mea aripă/Lângă tine nu-mi e frică/Dumnezeu de bună seamă /Te-a croit dintr-o icoană”( Mamă tu îmi ești icoană), ”În gândul meu vei fi mereu, măicuța mea/Floare de dor, la piept cu drag te voi păstra” ( Floare de dor)
 • ‘ Pentru orice fată-n lume, primul înger pe pământ/e tăicuțul ce anume o răsfață c-un descânt” (Îngerul numit tăicuț), ”Nemărginiți, ochi de părinți/se-nchid și-aprind/Dorul,ca un șuvoi,/Ne trimite-napoi pe sub ploi/Să le fim adăpost și eroi”(Ochi de părinți)
 • Dragostea pentru copilul ajuns adult este cuprinsă în versurile:”Râd crizanteme afară, la fel ca-n alte seri/Când alergai prin curte,desculț, nepieptănat/ Zâmbesc în colțul gurii de parc-ar fi fost ieri/Și rostul meu de mamă se stinge neîmpăcat”(Nu e destulă vreme)
 • Dragostea de țară este superb creionată în versuri :”Doar un neam fără putere/Și o țărișoa-ră ruptă/Și cam grosolan cusută/Pe la graniți, pe la colțuri/Pe la triste avanposturi”( Testament),  ”Să vă spun povestea despre țara mea/Să-nțele-geți  poate că am moștenit/Colț de rai, pământul acesta, atât de râvnit”(Yodeling from România)
 • Observam credința-n Dumnezeu, slava  adusă prin colinzi și texte religioase amintind de nașterea lui Isus, ”epifania”, sfânta noapte de Crăciun exclamând într-o  declarație superbă:  ”Sfânt e tatăl,Dumnezeu”(Leru-i ler, colindul meu)
 • În cartea”Evadare din mine” întâlnim formulări inedite, unice, cu o cromatică originală ce funcționează asemeni unei ștampile pe cărțile  autoarei, purtând amprenta creației sale absolut încântătoare: ” coaja orelor”,” fuioare de gân-duri”, ”cuțitul cu care semnăm”,”osul nopții” , lacrimi decolorate”,”pâinea plânge sub pluguri”, ”ochiul nopții”,”orele desculțe”, ”albie de rană”, ”neaua florilor”, ”nopți ruginite”,”trec gări prin mine”,”cresc pe inimi riduri”.
 • Camelia Florescu arde ca o flacără flambantă în formulări solare,luminoase pline de  rafinament și strălucire:”trup de floare”,” mi-am pus iubirea amanet”, ”un rest de șoapte”, ”îmi prind în păr soarele”, ”ora arde”,”ploi de flori”,   
 • Autoarea dezleagă misterul fericirii, adăugând că nu e vreun secret și recunoaște că:    ” Iubirea-i puterea,ea ne este averea/ Ea e tot ce avem!(Nu e niciun secret)
 • Din versurile Cameliei Florescu răzbat întrebările pe care toți ni le punem pentru ziua de mâine : ”Oricine-ai fi, unde-ai umbla/Orice cu-loare de păr ai avea, Azi tu decizi dacă va fi/State și legi peste noi toți/Vor ca să fim niște roboți/Cu zâmbet fals și cu suspans să dezbine/Oare-i bine? ”( Nu mai este timp)
 • Pentru a amplifica starea de beatitudine în care ne invită, poeta folosește cuvinte aeriale: vise, cer,cuiburi, aripi, fluturi cu deosebite for-mulări spațiale ”ale inimilor stoluri”, ”aripi de ploi”, ”trup de vânt”,”maluri de vis”,”clipa plină de fluturi”,”trag zăvoarele pe cer”,”colț de rai”, ” colț de lună”
 • În calitate de interpretă/solistă, Camelia Florescu  are o voce amplă, puternică cu o rezo-nanță plăcută, care bucură și încântă auditoriul iar după părerea mea, noua ei dragoste, romanța, i se potrivește ca o mănușă atât din punct de vedere  muzical cât și din punct de vedere poetic.Cred că numele său atât de floral este predestinat festiva-lului cu nume de floare Crizantema de aur.
 • Nu poți să nu o admiri pe Camelia Flo-rescu, este plină de talente,are sufletul plin de iu-bire și de noblețe, are o bucurie, o exuberanță și o tinerețe a spiritului sensibil, o generozitate și un magnetism-lipici cu care îi atrage pe ascultători și pe cititori.Ea dăruiește bunătate, echilibru și lasă o amprentă vie în viețile celor din jurul ei prin firea ei romantică și prin emoția profundă izvorâtă dintr-un lirism  strălucitor.
 • Recomand cititorilor cu toată dragostea cartea ”Evadare din mine” ca pe o prețioasă moștenire pentru generațiile viitoare ce vor cânta  mulți ani de acum înainte aceste superbe melodii.
 •  

 Mihaela CDAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania