Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Cuvinte cum nu s-au mai auzit sub Soare

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X

 Primit pentru publicare: 01 Apr. 2018
Autor: prof. Vasile GĂUREAN
Publicat: 02 Apr. 2018
Editor: Ion ISTRATE

 

Cuvinte cum nu s-au mai auzit sub Soare

 

 Toate veacurile vor proclama că între fiii oamenilor nu s-a născut unul mai mare decât IISUS
                                                             (Ernest Renan)=

  De 7.500 de ani de de la întemeierea lumii, nimeni dintre  cei care  au făcut umbră pământului (cum spune Dante Aligheri), nu s-a încumetat la asemenea rostiri:
  Eu sunt lumina lumii; Cel e crede în mine nu va muri în veci; Eu sint Calea, Adevărul şi viaţa; Veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va face liberi; Cerul şi Pământul vor trece, dar  cuvintele Mele nu vor trece.

   Mai  sunt dintre  semenii noştri  care te întreabă:  aveţi lumină?  Cei de la  Electrica ne  pot ameninţa că ne taie  lumina. Alţii  ne instalează lumina la casă nouă  ori poartă lumina (o lumânare) de la noi la casa altora  la Bobotează; cer ca Goethe înainte de moarte: „mer  Licht !” (mai multă  lumină! ), dar  ca cineva  să spună că  …el este Lumina lumii, nu  s-a pomenit nici  la oamenii sănătoşi  la minte şi nici la  cei cu probleme mentale (spune şi Apostolul sârbilor – Nicolae Velimirovici).
   Cu îndrăznire şi  cu puterea de a fi  crezut, le-a rostit Cel  ce este de două veacuri LUMINA  LUMII, HRISTOS, Dumnezeul  întrupat ca om, strălucind în  noaptea secolelor cu mereu şi  mereu mai mare putere peste întregul Pământ.
  Deşi semăna întru toate cu noi (afară de păcat),  oamenii simpli au intuit degrabă, dincolo de cuvintele Sale, ceva cu totul nou sub Soare:  Şi mulţimile erau uimite -notează Sfintele Evanghelii- căci El le vorbea cu putere, nu cum le vorbeau cărturarii. Aceştia din urmă  exprimau păreri proprii, contradictorii, îndoielnice, discutabile. IISUS Nazarineanul are o autoritate surprinzătoare: Aţi auzit ce s-a spus celor de demult: să nu comiţi.adulter…iar Eu vă spun vouă… Acum le vorbea un alt Glas, al Celui ce  făcuse Legea veche, însuşi Legiuitorul, care va desăvârşi  toate şi va institui Legea Iubirii şi Împărăţia Harului.

   Când -în preajma Paştelor- maimarii preoţilor trimit o gardă să-L aresteze pe IISUS la  Templu, aceştia se întorc cu mâinile goale şi certaţi fiind,  declară cu uimire: Niciodată n-a vorbit un om  ca Acesta.
     Nimeni dintre muritori n-a putut spune vreodată că el  ar fi rezolvarea tuturor problemelor noastre arzătoare, că ar putea fi  CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA.

    Filosofia antică se chinuise secole lungi să  afle ce este Adevărul. Pilat se întreba şi el, în faţa lui IISUS, vorbind mai mult cu sine despre o aşa problemă complicată şi nedezlegată: Ce este Adevărul? Nu bănuia că Adevărul nu este un concept, o teorie sofisticată, ci o Persoană, Creatorul Timpului, Universului şi al Omului. Şi care se afla  -incredibil, smerit- chiar în faţa sa.
     Profeţind cele viitoare din istoria umanităţii, HRISTOS dă o garanţie pe care nimeni dintre oameni nu o poate nici gândi, nici rosti, nici împlini: Adevărat, adevărat vă spun vouă că Cerul şi Pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Le rosteşte Cel ce a creat Universul cu miliardele de galaxii stelare şi infinitatea anilor lumină… Căci de neînchipuit minţii omeneşti este mărimea puterii şi slavei fără de hotar a dumnezeirii.

    Ceea ce mai marii Sinedriului n-au putut să vadă -au văzut oamenii simpli: că sub haina neobişnuitei smerenii a lui IISUS se ascundea chenotic Dumnezeul slavei şi al veacurilor, Biruitorul păcatului şi al morţii. Unind Cuvântul cu fapta în chip fără seamăn, HRISTOS ne încurajează: Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea, iar înainte de slăvita Înălţare la cer, o ultimă şi dumnezeiască îmbărbătare: Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până  la sfârşitul veacului (Mat. 29). Cine dintre  oameni ar putea rosti şi garanta realiatea unor asemenea rostiri de neînchipuit celor aflaţi în lume?

.    Când Moise întreabă pe Dumnezeu în rugul aprins şi nemistuit: Doamne, cine eşti TU? -ca să dea seama poporului său, i se răspunde: Eu sunt Cel ce sunt.(YAHWEH). Nu ştim dacă este unn nume sau o definire esenţială a dumnezeirii, adică VEŞNICIA, ETERNITATEA, atemporalitatea fiinţării (încât Biblia italiană de ex., când vorbeşte despre Dumnezeu, traduce:  cu o singură vocabulă: L`ETERNO.

    Acum însă, ucenicii şi mulţimile aud deseori o exprimare ce nu le putea fi străină urechilor: Eu sunt viţa; voi sunteţi mlădiţele. / Cine ziceţi voi că sunt Eu?/ Eu sunt  Lumina lumii./ Eu sunt  una cu Tatăl…

   În Ghetsimani, când străjerii se apropie, IISUS le iese în cale şi-i întreabă: Pe cine căutaţi?/-Pe IISUS Nazaruneanul/ –Eu sunt (le zice IISUS, iar ei cad la pământ).

   Cele mai mari spirite din istoria umanităţii şi-au exprimat  admiraţia, uimirea şi dragostea faţă de Fiul lui Dumnezeu întrupat între oameni iubire ce trebuie să crească mereu şi în inimile noastre:

  WILHELM LECKY (faimos istoric). I-a fost dat creştinismului să  ofere un ideal care a inspirat toate secolele, tote vârstele şi naţiunile. Istoria vieţii lui este cea mai frumoasă care s-a scris vreodată.

  NAPOLEON (împărat al Franţei), declara: Eu cunosc oamenii. Minţile superficiale văd o asemănare între El şi întemeietorii religiilor sau imperiilor, dar acea asemănare nu există. Între creştinism şi oricare altă religie este o deosebire infinită. HRISTOS mă uimeşte. Între El şi oricare altul din lume nu există termeni de comparaţie. Nici istoria, nici natura, nici veacurile nu-mi oferă ceva asemănător. Aici totul este extraordinar.     

     L. HLENKEN (enciclopedist):  Istoria lui IISUS depăşeşte orice comparaţie. Este cel mai frumos lucru despre care s-a scris vreodată. Nimic nu-i este asemănător.

    LABOULEY (scriitor francez): După nouăsprezece veacuri, HRISTOS ne vorbeşte şi azi despre suflet, mântuire, libertate, datorie, dreptate, ca şi cum ar răspunde la glasul inimii noastre.

    H G WELLS (scriitor britanic)  IISUS din Nazaret este figura dominantă a istoriei.  El se înscrie ca cel mai de seamă caracter din existenţa . lumii.                                          Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania