Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Florile Sarmisegetusei. Dramă istorică în trei acte

  Alexandru Florin ȚENE

   

   

   


  © AL. FLORIN ŢENE
  Prima piesă din seria
  EPOPEEA ROMÂNĂ
  Florile Sarmisegetusei
  Dramă istorică în versuri, în trei acte.

  Motto:”Unităţi iubitoare, soldaţi,
  Anonime ecouri de lacrimi.”
  Quasimodo

  EPOPEEA ROMÂNĂ
  Cuprinde următoarele piese de teatru în versuri:
  -Florile Sarmisegetusei.
  -Io, Mircea Mare Voievod şi Domn.
  -Cozia .( Legenda Mănăstirii Cozia).
  -Tudor.
  -Un om pentru revoluţie.
  -Unirea suntem noi…
  -Vă sumez, domnule Doctor!
  -O stafie tulbură speranţa.
  -Ce rămâne după ce pleacă circul?

  FLORILE SARMISEGETUSEI
  Dramă istorică în versuri

  Personajele:
  DECEBAL-regele dacilor,
  TRAIAN-împăratul romanilor,
  VEZINAS-marele preot al dacilor,
  LICINIUS-general şi spion roman,
  LONGINUS-general şi sol roman,
  TEHOMIRDURASBALDOBAL-
  căpetenii dace,
  HASDRUBALSABINUSPROPELIUSLILIANUS-
  meşteri şi spioni,
  CASSIUSCELUSO
  CĂPETENIE ROMANĂ,
  VRACIUL,
  TEMNICIERUL,
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI,
  OLACUL,
  UN OŞTEAN,
  STRĂJERUL,
  ÎNT IUL FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ,
  AL 11-lea FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ,
  AL 111-lea FRUNTAŞ DE OASTE DACĂ,
  ÎNT IUL OŞTEAN,
  AL 11-lea oştean,
  DOCHIA- fiica regelui Decebal şi Marea Preoteasă a Sarmisegetusei,
  ZADA-fecioară şi Preoteasă,
  III-IX FECIOARE ŞI PREOTESE,
  ÎNT IA FEMEIE,
  A UNUSPREZECEA FEMEIE,
  IONUŢ-copilul lui DOCHIA plămădit cu LICINUS,
  OŞTENI; POPOR.

  ACTUL 1.
  ( Lângă fântâna sacră a Getuzei . În fundalul scenei spre dreapta se văd casele
  Sarmisegetusei. În mijlocul cetăţii se ridică o movilă pe care e aşezat templul sacru al
  zeului Zalmoxis. Spre stânga, în fundalul scenei, e fântâna, iar în depărtare se conturează
  coamele munţilor Daciei. Proeminent, muntele Orole se desluşeşte acoperit veşnic cu
  zăpadă. Un grup de meşteri romani daţi tribute şi zălog de Roma înfrântă aşteaptă lângă
  fântână. De fapt erau căpetenii romane cu însărcinare de spioni, trimişi de împăratul
  Traian, sub conducerea prietenului său, generalul Licinius. Toţi râd şi glumesc pe seama
  fetelor ursuze ale dacilor.).
  TABLOUL I
  Scena 1.
  LICINUS
  (Aşezat pe o piatră cu bărbia în palma mâinii. Stă pe gânduri.).
  Unde eşti, slăvită şi mândră cetate
  La care mă închinam cu pietate?
  Unde eşti cetate a lui Romul cu delirul şi uitarea?
  Cu vinul oaspeţilor, cu parfumul ce inunda zarea?
  Ooo! Nu e nimic în această sălbatică ţară.
  Şi apa aici e , parcă, amară.
  Ovidiu a spuso! Romă iubită, adevărul să-l crezi!
  Vino aici în sălbăticie. Şi-ai să vezi.
  ( După o pauză.).
  Prea iubite împărate, misiunea mi-am îndeplinit.
  Am multe ştiri. Gânduri multe de destăinuit.
  ( Bagă cu grije un vraf de papirusuri în sân.).
  Pe toate, aici, le păstrez lângă inima mea,
  Să-şi fie calea uşoară, călăuzită de-o stea,
  Spre Sarmisecetusa. Atâtea străji la porţi…
  Liberaţi pe Licinus! Zei! Ooo…prea mulţi morţi…
  Destinul Daciei a căzut la sorţi.
  (Rămânând puţină vreme pe gânduri. ).
  Şi Iason, graţie fiicei regelui din Calchis cu chip de graur
  A izbutit să răpească pielea berbecului cu lână de aur.
  Ţi-o arată povestea…! Licinius! Bună povaţă,
  Femeia ucide şi tot ea dă viaţă!
  Pasiunile zeiţelor sunt şi ale matroanelor romane,
  Slăbiciunile acestora la fel cu ale fiicelor Daciei profane…
  Omul e acelaşi pretutindeni, şi lup şi miel,
  Femeia e tot …femeie , şi peste tot la fel…
  SABINUS
  (Către ceilalţi. ).
  Cu apă din fântâna Getuzei adapă pe zeul lor,
  5
  Să-i treacă setae, să-I treacă de dor.
  Setea e mare şi mai ales când e vară…
  În curând vor trebui să sosească.Aseară…
  ( Ceilalţi râd.).
  PROPELIUS
  ( Către ceilalţi.).
  …Şi multe sunt slute
  şi urâte!
  LILIANUS
  E greu să cucereşti inima acestor femei
  Am încercat şi eu chiar şi ucenicii mei.
  CASSIUS
  E de-nţeles. Au ură faţă de străini, de romani.
  Le-am tulburat liniştea de-atâţia ani.
  SABINUS
  În ciuda hazului vostru, totuşi, mă gândesc
  Că v-a veni vremea să izbândesc…
  CASSIUS
  Să cucereşti capul Zadei!? E…hei…!
  Dar nu uita jurământul dat Romei!
  SABINUS
  Da! De bună seamă cuvintele-ţi sunt drepte.
  Însă, mai înainte trebuie să cucereşti oamnei şi…mai ales fete.
  Calea care duce la ţinta noastră frumoasă
  O cred pe cea a inimii, e cea mai lesnicioasă.
  LILIANUS
  Negreşit.
  SABINUS
  Ascultaţi! Nu vorbesc de-un mit.
  Aseară, ca de obicei, după cină
  Ieşisem pe linia casei la aer şi lumină
  Admirând un straşnic apus de soare,
  Strălucitor ca cerul de împrimăvărare.
  PROPELIUS
  Parcă nu are atâta farmec soarele aici. Pe cuvânt!
  La Roma lumină catifelată coboară pe pământ.
  SABINUS
  Apusul, de care vorbeam, era atât de frumos
  Încât şi sufletul îmi era luminos.
  PROPELIUS
  Mai şti!? Poate te îmbia nostalgia
  Să te gândeşti la …Claugia.
  Ha…ha…! Zada şi Claugia.
  De ce, nu deodată, la amândouă să gândesc!?
  Oh! Venus protectoare la tine mă împărtăşesc,
  Tu, înţeleapto, zeiţă frumoasă,
  6
  De ce nu faci să fim deodată şi aici şi-acasă?
  SABINUS
  A…! Ca o nălucă s-a strecurat alături cu înserarea…
  M-a îmbrăţişat sălbatică precum stânca marea.
  CASIUS
  Mă rog, cine!?
  LILIANUS
  Poate o sălbăticiune? Ia seamă!
  Ha…ha….! Nu ţi-a fost teamă?
  Sau eşti sub protecţia unui zeu?
  Am înţeles. Îţi văd timiditatea, dragul meu.
  PROPELIUS
  Te-a sărutat, ai sărutato…spune?
  CASSIUS
  Te rog! Spuneo pe nume!
  SABINUS
  Ei! Zada! Ş-a dispărut prin canatul porţii
  Învăluită în zăbranicul nopţii.(Toţi râd.).
  Şi hazul are rost, prea mult te face să rămâi
  În urma gândului…O să vedeţi, am să fiu cel dintâi…
  PROPELIUS
  Victoriosul!
  CASSIUS
  Nimfe! Venere divine! Veniţi să vedeţi “Frumosul. “! (Toţi râd în
  hohote.).
  SABINUS
  ( Către Licinius.).
  Aaa…Poate cumva generalul să-mi ia înainte!?
  Dar, când îl văd pe gânduri stând, fără cuvinte,
  Fără un grai tăioas, fără o vorbă blândă,
  Îmi pare că el singur s-ar îndoi de izbândă.
  LICINIUS
  ( Se ridică.).
  Mă înveselesc glumele voastre, de aici,
  E bun mijlocul…amici.
  Se cade să fim, însă, cu multă sârguinţă
  Şi mai ales cu destulă săbuinţă.
  Poate lucrul la Drubetic s-a terminat
  Constructorul Asiatic e neînfricat.
  Opera cea mare a lumii de-a arunca peste Istrul pod,
  Apa sacră a dacilor de pe acest glod . ( Arată cu mâna pământul şi munţii
  din zare. ).
  Sălbaticul Danubiu v-a fi în clipa de faţă traversat.Opera desăvârşită.
  Armata imperatorului Traian e pornită
  7
  Şi în curând trecând peste multe greutăţi
  Va fi aici la poarta acestei cetăţi.
  Are nevoie de sprijinul nostru, ştiţi bine.
  Voi să ascultaţi de ordinele date de mine.
  Cunoaşteţi însărcinarea dată?
  Trecând peste pod…marea apă
  Îi este necesar să ştie acum
  Spre Sarmisegetusa cel mai lesnicios drum.
  Aici, e ţinta pentru atâta goană,
  Pentru aurul Daciei este strădania romană.
  Fumul de pe altarele Cetăţii Lumii nu v-a înceta,
  Pe noi, Penaţii, la vetre nu ne v-a lăsa
  Până când ţara neamurilor dace nu va fi supusă
  Şi toată bogăţia ei, în alai, la Roma dusă.
  De data aceasta e cu noi Marte, al nostru zeu.
  Imperatorul pentru a doua oară e pe drum, şi e greu.
  Am jurat cu toţii, dragi voinici,
  Să-l ajutăm, de aceea suntem aici.
  Prin orice mijloace vom obţine ştiinţă
  Despre şiretlicurile în luptă ale acetei barbare fiinţă.
  Altfel se poate repeta istoria unui nenorocit,
  Oppius Sabinus, în 102, de moarte lovit
  Şi a lui Cornelius Fuscus mort în aceste ţinuturi
  Barbare, sălbatice şi bătute de vânturi
  Când zăpezile înghit razele de soare.
  Sângele roman cere răzbunare!
  Să se ştie că la Roma Traian străjuieşte.
  Pe cine vrea pe acela îl cucereşte.
  …De altfel, dacii, au simţito pe pielea lor
  În prima străpungere a hotarelor.
  Apoi, bogăţiile acestei ţări ce se află în sânul ei
  Le-ar sta mai bine podoabe Romei.
  Bogatul pământ al Daciei nu cunoaşte mana,
  Roma îşi aşteaptă de la noi…hrana!
  CELUS
  Sssst! Pe potecă se zăreşte cineva!
  CEI DE FAŢĂ
  A,aaa…
  LICINIUS
  Sunt chiar fetele.Vin la apă cu ulcioare,
  Va fi bună seamă la templu sărbătoare.
  SABINUS
  Să ne retragem stăpâne,
  Altfel, ne ies vorbe nu prea bune.
  8
  LICINUS
  Fântâna e deopotrivă pentru nimfe, naiade,eroi,
  Fauni, silvani, ca şi pentru noi.
  PROPELLIUS
  De bună seamă, însă, picurii de apă şi setea
  La vorbe îmbie…astfel am putea…
  LICINIUS
  O vorbă atrage pe alta, asta ne este firea,
  Trece din gură în gură, aducând destăinuirea
  LILIANUS
  Sunt singure! Aşa îmi spun simţurile mele.
  LICINIUS
  (Privind în depărtare cu atenţie.).
  Se pare că e şi Dochia, fiica regelui, cu ele.
  LILIANUS
  Sunt fecioarele templului sacru urcând pe cărare,
  Duc apă sacrosantă în urnicioare
  Pe care Istru o trimite din depărtare…
  LICINIUS
  Clipa e prielnică, prieteni, fără teamă
  Să fim cu măsură şi băgare de seamă.
  În timpul slujbei închinată lui Zalmoxe se poate
  Să fie de un ochi şiret vegheate.
  PROPELLIUS
  Aaa…! Iată-le! Poartă găteli de sărbătoare.
  LILIANUS
  Ca vestalele romane. Strălucitoare.
  PROPELLIUS
  În straiele acestea arată frumoase, ca albele petale…
  LILIANUS
  Ba, au ceva din graţiile sacrelor vestale…
  SABINUS
  În acest mod participă la sacrifii când pe suliţi
  Războinicii duc zeului carnea încă vie a celor iubiţi?
  PROPELLIUS
  Nu! Sacrificiul acesta se face lângă tempu, dar…
  Marele Preot, alături de fecioare, în altar
  Imploră bunăvoinţa zeului, purtător
  De grija dacului luptător.
  Scena 2.
  (În spate, spre stânga, se arată fecioarele dace.).
  DOCHIA
  Sunt sortită lui Tehomir, sprijinul ostăşesc
  Al tatălui meu, căruia îi va ceda locu-i regesc,

  Iar eu regina lui voi fi
  Într-o apropiată şi sacră zi.
  Mă cred, astfel, toţi, prea fericită.
  O, nu, Zada! Eu nu sunt iubită.
  Am un vis ce-mi încolţeşte-n fire,
  Şi gândul mă desparte de tine, Tehomire!
  ZADA
  Şi nunta e hotărâtă pentru mâine…!
  E pregătit vinul.S-a copt multă pâine…
  DOCHIA
  De gânduri prea multe nu-mi pot ţine trupul treaz
  O ştiu, Tehomir e socotit viteaz.
  A lui voi fi, aşa a sortit înaltul zeu,
  Nu însă şi de gândul meu.
  Ooo! Ce fiară năpraznică omul ar devenii
  Dacă ar reuşi gândul a-l robii.
  (După o pauză.).
  E un vis, o nebunie a spune că iubeşti
  Pe altcineva , de pe alte locuri vrăşmăşeşti.
  Nici nu aşi îndrăzni s-o spun. E totul în van.
  El…un sclav. Un…roman!
  Iar eu fiica regelui dacilor liberi, floare…
  Ooo! Depărtarea e prea mare…
  Ura tatălui meu creşte, cu trecerea fiecărui an,
  Împotriva a tot ce este roman.
  Şi…totuşi, inima mea …iubeşte
  Ceea ce tata dispreţuieşte!?
  Oricare ar fi, dar…
  Ooo…Tată, iubite tată, mi-e sufletul amar!
  El urăşte pe imperator
  Armata lui ce înaintează cu spor.
  Pe generalii prizionieri ce întreţin vrajba, dar mă doare
  Când este urât un biet sclav pentru care…
  (După o pauză.).
  Şi parcă îl aud, Zada, cum spune şi socoate
  (Din depărtare se aude vocea lui Decebal. ).
  “Orice este roman, e câine care muşcă pe la spate! “
  Sărmanul sclav! El n-are nimic din oarba mândrie
  A celor mari cu nesăţioasa lăcomie.
  E prea frumos, nu are nimic din ce au stăpânii răi
  Şi poate prea nevinovat de ura comandanţilor săi.
  ZADA
  Am auzit vrăjitorul cetind în orele târzii:
  ( În difuzoare se aude vocea vrăjitorului.).
  “Femeia e născută numai pentru a iubii!”

  DOCHIA
  Mă cutremur cât de bine
  Vorbele acestea au un înţeles în mine.
  ( Surprinsă şi impresionată la vederea lui Licinius. ).
  …iată-l ,aici, împreună cu tovarăşi lui într-un peisaj plăcut.
  Cum din depărtare nu i-am văzut!?
  ZADA
  Bărbaţii noştri când la război nu sunt,
  Pregătesc un altul mai mare în gând,
  Iar femeile lor tânjesc ca florile între spini,
  Cum sunt sclavii printre străini.
  ( Femeile înaintează spre fântână.).
  LICINIUS
  (Către ai săi. ).
  Înlături! Să facem loc fecioarelor!
  Privindu-le ne va trece de dor.
  DOCHIA
  (Spre celelalte fete. ).
  Am ajuns. În urechi …aud atâtea şoapte…
  Repede trece timpul când vorbim de fapte,
  (În şoaptă.).
  Zada! Pe tine te iubesc,
  Ţie întotdeauna mă destăinuiesc.
  Păstrează secretul în taină, căci lumea…
  (Se apropie de fântână.Apoi cu glas tare. ).
  E clipa să începem rugăciunea.
  ( Apropie urniciorul de izvor. Se aude picurând apa.).
  “Fântână sacră, ce porţi legănat la sân
  Izvorul plăpând de la Istrul bătrân,
  Pe care divinul Zalmoxe l-a pus de strajă
  Ca sacrul pământ să-l ţină sub pază.
  Mi-e sacră credinţa ca picurii tăi,
  Regelui dă-i biruinţă, moarte duşmanilor săi!”
  ( Se retrage cu urniciorul plin şi-l aşează de o parte.
  La fel fac şi celelalte fecioare.).
  FECIOARA II
  “Supunere şi robie Iagizilor potrivnici! “
  FECIOARA III-a
  “Să nimicească pe bastarnii sălbatici! “
  FECIOARA IV
  “Să alunge pe Tribalii zănatici! “
  FECIOARA V
  “Stăpânire Sarmaţilor nomazi! “
  11
  FECIOARA VI
  “Jefuitorii, morţii să-i dea pe parţi! “
  FECIOARA VII
  “Să nu-şi găsească adăpost Roxalanii! “
  FECIOARA VIII
  “ De pribegie să aibă parte Marcomanii!“
  ZADA
  “Mândrii, de mândrie să piară Romanii,
  Bogaţii fără număr, orgia să-i înghită,
  Împărăţia mare să cadă lovită”.
  (Fiecare pe rând îşi aşează urniciorul umplut,
  unul lângă altul.).
  LICINIUS
  (Îndreptându-se spre Dochia. ).
  De este îngăduit sclavilor cuvânt,
  Stăpână, vă cerem apă din izvorul sfânt.
  Aşteptăm însetaţi de multă vreme
  Gestul Fortunei, făcută să vă cheme,
  Au poate că suntem romani
  Şi socotiţi de voi duşmani
  Că pe câmpul de luptă ne-am strivit.
  Din izvorul sacru să bem este îngăduit?
  Dar picurii lui urmându-şi cărarea
  Prin munţi, prin codrii ce împodobesc zarea
  Până la Istrul depărtat şi frumos
  Adapă deopotrivă şi cerbul şi lupul fioros.
  SABINUS
  (Aparte către Zada ).
  Nepotrivite sunt blestemele cu anii tinereţii
  Ce izbucnesc în muguri, în primăvara vieţii.
  ZADA
  Duşmanii nu ne dau răgaz să gustăm din fructul tinereţii,
  Dacii la anii copilăriei au vârsta bătrâneţii,
  Vremea aspră, când liniştea ne este tot mai rară,
  Ne face viaţa mai amară…
  LICINIUS
  Există o datină a fântânilor, de este vreme bună sau rea,
  De e duşman sau prieten, însetatului de băut să i se dea.
  Nu este o altă faptă mai bună primită de zei
  Decât să dai apă din izvoarele dăruite de ei.
  DOCHIA
  Zalmoxe a adus izvorul de la Istru cu apelei mari
  În urniciorul lui, pus la temelie, unde se zămislesc picurii clari.
  LICINIUS

  Limpezi şi răcoritori ca vorbele tale, stăpână!
  Adâncul ochilor tăi dezvelesc o făptură bună.
  Privirea ta ca o rază de soare
  Robia alină şi inima-mi ce doare.
  DOCHIA
  Străine, de ai colindat multe ţări cu rost, sau fără rost,
  Află, aici e fiica regelui care tânără n-a fost.
  Oamenii în Dacia se nasc déjà bătrâni şi grăbiţi
  Cu mâna pe scut şi suliţi.
  Ţara ta, străine, poate, e mai senină.
  Seninul îl porţi în privirea-ţi de lumină.
  Poate e o ţară a tinereţii,
  A rostului deplin, al vieţii
  În care gândul se poate împlini.
  Ooo…un vis, la capătul…luminii.
  LICINIUS
  Ţara mea, stăpână, are splendori, palate
  Şi comori nenumărate,
  Bunul pământului se răsfaţă în toate.
  Acolo, floarea de înfloreşte are un înţeles,
  Sânul ei revarsă parfumul ales.
  Beţie, flori…Ochii tăi mi-aduc aminte…
  (Urmează o pauză. ).
  Să le enumăr pe toate nu am cuvinte…
  (Urmează o altă pauză.).
  DOCHIA
  Dacă un zeu necunoscut a hotărât,
  Străine, să bei din izvorul sfânt,
  Sortit a nunţii mele mărturie,
  Atunci cu voia lui să fie.
  (Îi dă să bea ).
  SABINUS
  Şi mie îmi este sete, şi bieţilor băieţi.
  ZADA
  De este voia stăpânii noastre, sorbiţi, de vreţi!
  ( Le dau să bea.).
  …să mergem.
  (Sclavii ajută fecioarele să ridice pe umeri urnicioarele. Licinius ajută pe
  dochia care după ce-şi aşează urniciorul pe umăr îi cade şi se sparge. ).
  DOCHIA
  “Din cenuşa aceleia care sparge un sacru urnicior
  Se v-a plămădi un alt vas cu apă de izvor”.
  Aceasta este sacra hotărâre a marelui zeu.
  Ce mă voi face fără el? S-a spart urniciorul meu.

  Norocul s-a dus, e risipit,
  De cele patru vânturi lovit.
  Ooo, acum ce am să fac!?
  Semn rău pentru mine, fiică a regelui dac!
  LICINIUS
  Dar, nu este nici-un semn
  S-a spart un urnicior din lut ars la flacără de lemn.
  DOCHIA
  E blestemul lui Zalmoxis. Tu nu şti străine!
  De blestemul ce-a căzut pe mine.
  ZADA
  Sacrilegiu îl voi lua asupra-mi, fiice ale zeului dacilor,
  Dragile mele nouă surori, mistuite de dor.
  Când se v-a vedea lipsa celui de-al nouălea urnicior,
  Voi spune că eu l-am spart la izvor.
  Daciei îi trebuieşte pe Dochia, plină de lumină,
  Într-o zi ea v-a fi regină.
  ( Trece Dochiei urniciorul său.).
  DOCHIA
  Precum mine îi trebuieşte Zada!
  (Către Zada în şoaptă. ).
  Fiindcă ai un suflet aşa de bun
  Un secret al meu am să ţi- spun:
  Eu am un copil şi mi-e teamă,
  Cu Licinius făcut, pe care nu l-am băgat în seamă,
  Să nu bănuiască fetele că eu
  Am încălcat legea marelui zeu.
  ZADA
  Să nu-ţi fie teamă, eu am ştiut.
  Nimeni nu ştie. Copilul crescut
  De bătrânul Olacul are să fie
  O floare ce v-a creşte în Dacia ce-o să vie…
  DOCHIA
  Cum ai aflat!?
  ZADA
  Olacul e mare diplomat.
  DOCHIA
  (Înspăimântată.).
  Îmi este teamă că tata ştie!
  ZADA
  Îl recunoaşte ca nepot, după căsătorie.
  DOCHIA
  Cum!? Frumos cu mine s-a purtat!
  ZADA
  Tehomir de mult a aflat.
  Şi totuşi vrea să-ţi fie bărbat.

  DOCHIA
  Ooo..! Prea sfinte zeu! Buni sunt oamenii în dacia mea,
  Mărite, tu, mă vei ierta?
  Scena 3.
  (Dinspre stânga şi din faţă se iveşte regale Decebal, Vezinas, marele preot
  şi căpeteniile de oaste: Tehomir, Duras, Baldobal şi Hasdrubal. ).
  DECEBAL
  Precum vedeţi, e destul de adânc şanţul celălalt
  Şi valul destul de înalt.
  Aceşti munţi ridicaţi de braţul dac şi aceste mormane,
  Sunt mai strajnice ca meterezele romane?
  În spatele lor aşezăm bolovani potriviţi
  Spre a fi doar rostogoliţi.
  Imperatorul romanilor numai să îndrăznească
  Sarmisegetusa noastră s-o cucerească!
  TEHOMIR
  Nu-mi spun părerea acum,
  Dacă vin, mă gândesc , pe care drum?
  DECEBAL
  Numai două drumuri aduc aici.
  Un cunoscător îi poate îndruma. Ce zici?
  TEHOMIR
  Şi… e greu prin păduri pentru o mare oştire.
  DECEBAL
  Am dat straşnică poruncă , de ştire
  Geţilor din dacia de jos
  Ca în luptă să ne fie de folos,
  Să înăbuşe cu stânci şi copaci răsturnaţi
  Înaintarea romanilor desfrânaţi.
  TEHOMIR
  Să vedem ce răsplată
  Îi aduce hotărârea-i neînduplecată.
  DECEBAL
  De asatădată câinele e mai îndârjit!
  El trebuie să ştie că pământul daciei e sacru şi iubit,
  El nu rabdă pe duşmani
  Chiar dacă se numesc …romani.
  Munţii falnici cu izvoare limpezi, văi răcoroase,
  Visteriei dă aur şi-n câmpuri mănoase
  Rodesc grâne în holde frumoase.
  Bogăţii ce nu au alte ţări,
  De aceea vin din cele patru zări
  Să ne cucerească, vărsând sânge de-al nostru şi-al lor.
  Slăvit să-ţi fie numele, zeu al dacilor!
  15
  Ne apărăm pământul pentru urmaşii ce-l vor moştenii!
  DACIA DEAPURURI A DACILOR VA FI!
  Deocamdată, pentru mâine, avem sărbătoare.
  Zalmoxis a însemnat pe răboj o zi mare.
  Răgaz şi odihnă să fie pentru lumea toată,
  Să se ştie că Dochia, iubita mea fată,
  Însoţite-va tehomire, destoinic vlăstar răsărit
  Din tulpina strămoşului Buerebista cel vestit.
  Eu, fiul lui Scorillo , nu mai am mult, lângă Zaloxis voi fi,
  Iar tu mă vei urma la tron într-o bună zi!
  Poate viitorul tău v-a fi mai bun şi cu soare.
  Aşa v-a fi, iubite, preot mare?
  VEZINAS
  Prea bună chibzuială, iubită faţă regească.
  DECEBAL
  Îţi dă dreptul, Tehomire, pentru purtarea ta vitejească
  În luptele cu romanii, de până acum, doi conducători ai răpus,
  Jertfe marelui Zalmoxis le-ai dus.
  Ne aşteaptă zile furtunoase şi grele.
  Se v-a năpăstuii furios uraganul, îmi spun gândurile mele.
  Aşa cum a-ţi auzit, în acest an,
  În fruntea oastei vine însuşi imperatorul Traian.
  Năvala v-a veni dinspre miazăzi. Imperatorul turbează
  De mânie. La Dacia noastră visează.
  Aşteaptă cu nerăbdare primăvara să vină.
  Vedeţi? Zăpada s-a topit, mugurii sunt deschişi pe tulpină.
  Trebuie să fim pregătiţi şi hamul cal.
  DURAS
  Sunt gata stăpâne, Decebal!
  HASDRUBAL
  Nădejdea e că înaltului imperator roman
  Dacia nu-i v-a fi ospitalieră nici în acest an.
  BALDOBAL
  Codrii şi văile aşteaptă să-i înghită.
  DECEBAL
  Înainte de furtună avem o clipă de odihnă binevenită.
  Mâine are să fie ospăţ mare.
  E nunta lui Dochia. E sărbătoare!
  Să se înveselească ţara toată
  Că se mărită iubita-mi fată.
  Şi tu, deprinde-te, Tehomire,
  Cu gândul că Dochiei o să-i fi mire
  Şi cât de curând al Daciei vei fi
  Rege într-o prea slăvită zi.
  BALDOBAL
  Ospăţul se prepară. Au fost aduşi surlarii cu lăute
  16
  Iar veşmintele de fete au fost cusute.
  HASDRUBAL
  ( Cu luare aminte arată cu privirea spre fântână.).
  Iată, acolo, nu departe, pe Domniţă şi pe fete
  Adăpând câinii de romani sleiţi de sete.
  (Toţi privesc spre fântână.).
  VEZINAS
  Dau străinilor din fântâna sacră să bea, pe cărare,
  Fără delegea e foarte mare!
  TEHOMIR
  Poate înadins pândesc să pângărească
  Legea noastră strămoşească.
  În cetate îi întâlneşti la tot pasul,
  În unghere neîngăduite îşi bag nasul.
  Ne urmăresc orice mişcare,
  Cu ce scop, spune-ţi, oare?
  Aşa cum sunt liberi de se plimbă peste tot
  Romanilor ştiri să le trimită pot.
  (Către sine. ).
  Oh! Sclavul acela frumos, mărite rege, priveşte!
  Frumuseţea lui mă tulbură şi mă urmăreşte!
  Dochia…!?
  DECEBAL
  (Privind în depărtare.).
  Da, ea este, îi recunosc rochia.
  Cuvintele tale îmi spun să-ţi dau poruncă, s-o urmezi,
  Pe toţi romanii în cetate să-i întemniţezi!
  ( Toţi se îndreaptă apropiindu-se de fântână.).
  VEZINAS
  (La vederea urniciorului spart.).
  Care dintre fiicele lui Zalmoxis a săvârşit
  Acest sacrilegiu? Ooo…totul e sfârşit!
  Îngrozitor semn! Spuneţi-mi care fiinţă
  A încălcat legea străbună? Un blestem ne ameninţă!
  DECEBAL
  Degrabă proscrisul pentru această faptă
  Să-l pedepsească Zeul, el nu aşteaptă!
  ZADA
  Zada e făptaşa!
  DECEBAL
  Nu cred. Zada! Zada! Nu-i aşa!
  Ai crescut alături de Dochia.
  De când Negomir, fratele meu şi-al tău tată
  A murit în luptă cu Parţii, eu te-am luat ca fată.
  Fata mea să-mi fi, de Dochia nedespărţită.
  17
  De mine întotdeauna iubită.
  VEZINAS
  “E viu vasul sacru. Oricine îl va sparge v-a fi ars
  Şi cenuşa caldă, încă, se va turna un alt vas!”
  ZADA
  Zalmoxis mă cere. Degrabă, dară!
  SABINUS
  (Către sine. ).
  Iubita mea! Mi-e inima amară!
  VEZINAS
  Bună fecioară!
  Pentru că suntem în ajunul marii sărbători…
  DECEBAL
  Nunta, ta, Dochia! Împreună cu Tehomir veţi fi miri în zori.
  VEZINAS
  …Se îngăduie făptaşei să aibă bucurii
  Libertate şi viaţa pentru întreaga zi.
  DECEBAL
  ( Către meşterii romani. ).
  Iar voi, de- acum, prin suliţi învinşi,
  Plocon lui Zalmoxis veţi fi trimişi.
  De nu veţi fi primiţi
  De neguri o să muriţi înghiţiţi.
  Temnicieri! Până trece sărbătoarea,
  Prizionierii să cunoască închisoarea!
  Pe cuprinsul întregii Dacii, dorinţa mea
  E ca orice roman pierii să se dea.
  TEHOMIR
  Iscoade nu-s puţine!
  DOCHIA
  ( Şoptgind.).
  Zada, mă gândesc la tine.
  Oricât împotrivă a-i fi
  Împreună vom fi!
  Cu tine am fost, cu tine sunt ,
  Şi la sânul lui Zalmoxis cel sfânt.
  DECEBAL
  Nu prin luptă dreaptă romanii cuceresc,
  Cu vicleşuguri şi intrigi obişnuiesc.
  Prin braţul nostrum puternic am fost în stare
  Unui imperator roman şi stăpânirii lui mare
  Tribute să nu dea.
  Ei au simţit puterea mea.
  La sânul lui Zalmoxis, mândrii suntem cu toţi.
  Strămoşilor lui Burebista le suntem nepoţi.
  18
  Vom arăta trufaşului imperator
  Că dacii sunt liberi ca pasărea în zbor.
  Au mulţi zei romanii.
  Unul au dacii, dar mulţi ne sunt duşmanii!
  Râvnesc la ţara noastră iubită
  Că e bogată şi -o vor înrobită.
  TABLOUL II
  (Iatacul Dochiei. Peretele din dreapta cu fereastra largă. Pe acelaşi perete
  Este o uşă. O a doua uşe se desenează în colţul stâng al peretelui din
  fundal. Înăuntru lăicere, măsuţe, etc. La lumina unei făclii de ceară Dochia
  se găteşte cu podoabe de nuntă. Zada o ajută. Pe fereastră se observă că în
  sala cea mare din dreapta, luminată cu torţe şi multe opaiţe, ospăţul e gata
  şi oamenii aşteaptă. Dochia mâhnită îşi cercetează cu ochii împrejur
  gătelile. ).
  Scena 1.
  ZADA
  Dochia! Deasupra nimic nu-i,
  Aici, neamul cu grijile lui!
  Eu mor, prescriptul să-l împlinesc.
  Ooo…mi-a fost drag cu tine să trăiesc
  Dar neamul dacic în veci va fi
  Şi acest pământ îl va iubii.
  Iată, sovonul îţi stă bine,
  Ciupagul cu săbace stau pe tine,
  Frumos salbele de aur ţ-i se aşează pe piept
  De îţi fac trupul împlinit şi drept
  Când pe trup domnesc se dau.
  DOCHIA
  Şi toate acestea…pentru mine farmec n-au!
  ZADA
  Tinereţea le cere,
  Are nevoie de ele.
  Farmecă pe Tehomir când te va zării…
  Văzându-te astfel Licinius ar tresării…
  Cine ştie dacă în temniţă, fără soare,
  Nu aşteaptă o rază de soare…
  Un semn de iubire!?
  Nu te cutremură din fire,
  Eu ştiu prea bine că mâine seară
  Voi fi nimic. Afară…
  Voi fi scrum
  În brazda din drum
  Prefăcută de Dava, meşter iscusit,
  19
  În urna sacră a unui…mit.
  Şi totuşi mă gândesc cât mai bine
  Să mă bucur de restul zilei care vine.
  DOCHIA
  Adevărat, Zada…
  Un….totuşi, stă greu cât un munte…
  Alături prăpastia deschisă…fără punte…
  ZADA
  De ce să fiu altfel? Dincolo fericirea e deplină,
  Sunt, însă, atâtea lucruri ce încântă viaţa cu lumină.
  DOCHIA
  Ba, chiar, nu aşa!? Ne ademenesc unele care
  Nu ne aşteptam fiecare?
  Viaţa e acolo, Zada, unde o simţi cu propria fiinţă,
  Nu unde judecata dură condamnă la nefiinţă!
  Dacă temniţei i-ar fi dat mereu podoaba de acum
  Acolo doresc să trăiesc viaţa-mi cu-n singur drum.
  De acolo simt că vineri
  Vraja vieţii pentru mine.
  Nu…, Zada! Mâine în zori acela care m-a răscolit
  Nu trebuie să moară, trebuie iubit.
  Să-l ştiu pe acest pământ ori unde ar fi
  Al meu să fie! Aşi îndrăzni…
  Dar…gândule neâmplinit
  Nu te văd, încă, să fi înfăptuit.
  De la moartea slăvitei mele mame
  Tata m-a crescut departe de lume.
  Iubită sunt şi acum când sunt mare
  Să-i aduc în viaţă tulburare!?
  (După o mică pauză. ).
  Noi mergem înainte, doar nu suntem raci,
  Împotrivire nu încape din partea femeilor la daci.
  Şi atunci, cel sortit, Tehomir îmi este
  Chiar dacă în inimă a încolţit o altă poveste.
  Voinţei tatălui meu a mă împotrivi
  Eu nici în gând nu aşi îndrăzni.
  Nunta poate, deci, să urmeze…
  Tehomir să fie vesel, să viseze…
  Înainte de aceasta, însă…
  Nu-mi este dat Licinius. O ştiu. Sunt învinsă.
  (În timp ce Zada priveşte pe fereastră.).
  Dar cui să-I spui
  Că mă îngrijorează viaţa lui!?
  ZADA
  Sunt aici toţi!
  DOCHIA

  E şi temnicierul la porţi!?
  ZADA
  Şi străjile toate sunt.
  DOCHIA
  E nimerită clipa. Pe cuvânt!
  ZADA
  Încă surlarii la ospăţ nu ne cheamă,
  Aşa că timp avem…nu mi-e teamă…
  DOCHIA
  Ce face temnicierul acum?
  ZADA
  ( Privind pe fereastră.).
  E vessel, se uită pe drum.
  Alături e vraciul, ghiceşte la toţi pe rând,
  Aşa că nici o bănuială nu le trece prin gând.
  DOCHIA
  Atunci…fie ce o fi!
  ( Îşi aruncă pe umeri o mantie neagră.).
  ZADA
  ( Veselă. Se înveşmântă la fel.).
  Alături de tine, Dochia, şi-n ultima zi!
  DOCHIA
  Iartă-mă iubite tată!
  Îţi încalc judecata dreaptă.
  M-a sărutat pe obraz o rază de lună,
  Zefiru povestindu-mi în plete îmi pune cunună,
  O rândunică în zbor
  Îmi şopteşte de departe un dor.
  Mă îmbată mirosul florilor,
  O viaţă nouă mă înfioară
  Îndemnându-mă să gust din ea întâia oară.
  Visez…Pe vis nu sunt stăpână,
  Mă iartă, dar, Zalmoxis, că fapta-mi e bună!
  TABLOUL III
  ( La lumina lunii se desenează uşa beciului domnesc. Drept încuietoare e o
  grindă grea din lemn de corn petrecută în cujbe de nuiele. Dochia cu Zada,
  grăbite, par în zadar a încerca să dea jos grinda. ).
  Scena 1.
  DOCHIA
  (Îndârjindu-se într-o supremă sforţare. ).
  Fetele poporului se întrec cu bărbaţii în putere,
  Ba îi ajută şi la război şi în alte lucruri grele.
  Iar eu, fiica regelui, des la vânătoare mă duc
  Şi nu pot da înlături acest butuc?
  ZADA
  Se zice că iubirea dă puteri nebănuite.
  ( Izbutesc de astădată a da jos grinda. Uşa se deschide. Cei închişi nu
  îndrăznesc să iasă.).
  DOCHIA
  A voastră este binefacerea libertăţii sfinte.
  ZADA
  ( Spre Sabinus. ).
  Iubitule! Iubitul meu!
  Fă să înţeleg rostul vieţii în ultimul meu ceas, greu…
  Dă-mi sărutul tău şi eu ţi-l dau pe-al meu de fată,
  Să simt bucuria vieţii toată.
  Gândul îmi v-a arăta o viaţă îndelung trăită,
  El mă face să inched atâţia ani într-o picătură de vreme vrăjită.
  Cât v-a destina
  Soarta acelor bătrâni care abia ating vârsta mea.
  Balsamul divin îl dă numai sărutarea ta,
  Pentru atâta m-am născut pe lume şi viaţa numai atâta vrea.
  SABINUS
  Îmi dau seama şi de-abia
  Acum mă încredinţez de iubirea ta,
  Curată, Zada, draga mea
  ( Se îmbrăţişează şi se sărută. ).
  DOCHIA
  ( Către Licinius. ).
  Frumosule străin! Să duci cu tine în ţara duşmană
  O veşnică primăvară diafană,
  Amintirea fermecată de un vi din viaţa mea
  Ce fără voie am încercat s-o trăiesc aevea.
  Întotdeauna şi totuşi niciodată.
  Un vis ce se-ncearcă să ne lege.
  Iată bucuria unei fiice de rege.
  (după un timp de gândire. ).
  Şi, pentru că orice clipă de zăbavă
  Pierzanie adduce, degrabă
  Plecaţi spre ţara voastră însorită
  Unde vă aşteaptă o soartă fericită.
  LICINIUS
  Stăpână slăvită!
  Îţi datorăm viaţa noastră, chinuită!
  ( Se apropie spre a-i săruta poalele mantiei lui Dochia. ).
  DOCHIA
  ( Se împotriveşte.).
  Acest semn mi-a pătruns în fire,
  Trezeşte în sufletu-mi o neîncercată fericire,
  Să şti că fapta mea nu e îngăduită şi e mare păcat,
  N-ar faceo nici cea mai de pe urmă fiică de comat.
  Un zeu ascuns, necunoscut dacilor, m-a îndemnat.
  LICINIUS
  E amorul şi dragostea, stăpână a visurilor mele.
  DOCHIA
  Ai venit cu ele, să te duci cu ele!
  Aici, vezi e ţara războaielor din tată-n urmaş
  Nu pot găsi o clipă de sălaş.
  ( Se aude cânt de harphă. Apucând pe Zada de braţ.).
  Muzica ne cheamă, ne cheamă…
  Ziua de mâine de care mi-e teamă.
  Zada, Zada! Te-am avut pe tine,
  Cu cine am să rămân de mâine!?
  ZADA
  Te du, iubitul meu, sabinus şi în inima ta păstrează
  În veci un loc pentru cea care te iubeşte şi visează…
  ( Meşterii romani pleacă. Dochia alături de Zada, abătute şi
  îndurate ţin capetele plecate. ).
  LICINIUS
  Amor, Venus şi voi zei, stăpâni ai humii,
  Protectori ai cetăţii lumii,
  Mai repede decât gândul aţi sprijinit pe fii ei
  Ce pătimesc sub soare.
  Pământul Daciei e prielnic. Pe sfintele altare!
  TABLOUL IV
  ( Sala cea mare, zisă a poporului. Pentru că reprezentanţi ai altor popoare
  nu există la Curtea Regelui Daciei, oaspeţi sunt doar câţiva bătrâni
  taraboşti care alcătuiesc un fel de senat dac şi căpeteniile oastei.Unii dintre
  ostaşi stau pe lăicere în preajma mesei, alţii în picioare. Toţi aşteaptă
  intrarea, mai întâi a Dochiei, şi apoi a regelui Decebal. Harphe, lăute, pe
  ici pe colo, surle cântă şi dau semnalul stadiului la care se găseşte
  sărbătoarea. Într-un grup de tineri, vraciul, un bătrân orb, ghiceşte fetelor
  în palmă. Cei din jur râd şi fac haz. Pe uşa din stânga intră, abătute şi
  obosite, Dochia şi Zada. Tehomir împreună cu căpeteniile oastei le
  întâmpină. ).
  Scena 1.
  TEHOMIR
  Aştept de mult această clipă.Mâna ta să mi-o întinzi,
  ( Se iau de mână. ).
  Ooo, fiorule, iată, mă cuprinzi
  Şi îmi apari într-o frumoasă
  Fată ce-mi este mireasă.
  CEI DE FAŢĂ
  De noroc şi îndelungă împărăţie să aveţi parte!
  UN OŞTEAN
  Nu mai e cea fost, mai bine taci!
  Când dintr-o clipire spuneai ca după…vânt,
  Ce-am păţit şi câte zile mai sunt…
  Scena 2.
  DECEBAL
  (Intră grăbit şi tulburat împreună cu Vezinas. ).
  Înlături cu voia bună! Şi minciuna vracilor!
  Nu sunt date acestea regelui dacilor.
  Oh! Cum de cincizeci şi atâţia ani am avut numai necaz,
  Parte n-am avut de-o fărâmă de răgaz!?
  Străjeri de departe din Barodina, aman
  Ne-a trimis vorbă că imperatorul Traian
  Trece podul cetatic de peste Istru construit colan
  Şi aruncă peste Dacia armata imperiului roman.
  Tot ce are Dacia pe câmpiile-i însorite,
  Râuri, pâraie, şuvoaie, în cale să-i fie năpustite,
  Să nu văd nici-un suflet în urmă rămas!
  Toată suflarea să se ridice înt-un glas!
  Să dăm foc, să otrăvim fântânile, nici chiar o fiară
  Să nu găsească hrană, de foame şi sete să piară!
  O delegaţie cu Bituvas degrabă la Quarzi
  Şi Stordişti, cereţi ajutor şi la nomazi.
  Tu, Duras, cu tabăra ta, la Pelendava din vale
  Să-i urmăreşti şi să le ţi cale.
  Tehomire, împreună cu Hasdrubal marea oaste veţi alcătui,
  Şi de va fi nevoie în luptă veţi murii.
  Baldobal! De vor ajunge la Durdava, vor fi destul de obosoţi,
  Acolo le cădeţi în spate şi trimiteţi ploaie de suliţi.
  Bărbaţia e întrupată îmn voi, sabia Zalmoxis v-a dato în mână,
  Tot ce are mai bun Dacia vă pune la îndemână.
  Apăraţi acest străbun pământ!
  ( Scoate sabia, la fel fac toţi ceilalţi.).
  Astă spadă va fi pusă în teacă până ce duşmanul nu va fi înfrânt.
  ( Întinde sabia în semn de jurământ, ceilalţi încrucişează săbiile cu a sa. ).
  “ Străji credincioase ale zeului sfânt
  Vom apăra până la moarte al Daciei pământ. “
  TOŢI
  “Străji credincioase ale zeului sfânt
  Vom apăra până la moarte al Daciei pământ.”
  DECEBAL
  ( Către Zada.).
  Zada noastră, cum te iubim aici şi-acolo te vom iubi!
  24
  Ai fost preoteasă lui Vezinas, dincolo mireasa lui Zalmoxis vei fi.
  Spuneai că faptele dacilor şi gândurile lor
  Sunt împotriva duşmanilor.
  ZADA
  Socotesc că până mâine seară chiar îi voi spune
  Înţeleptele-ţi cuvinte, slăvite stăpâne!
  DECEBAL
  Temnicier! Pe meşterii romani închişi nu-i mai lăsăm în viaţă,
  Îi trimitem lui Zalmoxis dis-de-dimineaţă!
  Să-i aruncaţi în tainiţa cu flăcări şi vor
  Fi sfâşiaţi de zeul negurilor.
  VEZINAS
  În împărăţia atotputernicului Zalmoxis e râmduială,
  Se vede totuşi că nu-i dreaptă socoteală,
  Sacrificiul nu-i destul, zeul e mâniat,
  Mai avem pocăinţe şi jertfe de indurate.
  DECEBAL
  Mireasă a Daciei, fata mea,
  Cu celelalte preotese te vei ruga.
  Degrabă pregătiţi oastea cea mare, cu noi e marele zeu!
  Alături de voi merg şi eu.
  După ce vom zădărnicii lovitura duşmană,
  Urmărim până peste Istru armia romană.
  La Roma voi să ajung, să-i nimicesc
  Templele romane, iar din pietrele lor să zidesc
  Un uriaş altar să fac
  Pentru zeul protector al neamului dac.
  ACTUL II
  TABLOUL V
  ( În dreapta şi pe fundal se vede capul de pod ce duce la Drubetis. În
  stânga şi colţul din fundalul scenei se pierde în perspective albastră
  Danubiul. Dincolo de marele fluviu se văd munţii stâncoşi ai Daciei.Mai
  în faţă, şes întins acoperit cu corturi care adăpostesc armia romană. În faţa
  cortului împărătesc traian stă de vorbă cu Licinius, Longinus şi alte
  căpetenii ale castei.).
  Scena 1.
  TRAIAN
  După cum vezi Licinius, podul îl trecem cu mare fală,
  Dar…am în suflet o îndoială
  Pe care mi-ai alungato acum,
  Fiindcă nu cunoşteam spre inima Daciei drum.
  E ţară cu multe cotituri, mreje şi oşteni şireţi,
  Cu fete frumoase şi vrăjitori isteţi.
  Iubite Licinius mi-ai dat încredere şi ostaşilor mei
  Ai dat sprijinul tău, te fac eroul Romei!
  Să cadă miresme ca în vise,
  Seminţe de grâu pe altare aprinse!
  ( I se dă dintre acestea aflate într-un vas anume de către un oştean.).
  Ne aşteaptă cu fală Penaţii
  Fetele, nevestele şi fraţii!
  Zei ai Romei mândre, purtaţi cu grija înaltei cetăţi,
  Faceţi să cadă sub spadă şi scut vietăţi,
  Braţul roman să se întindă până departe,
  Stăpânirea lui Jupiter, a lui Marte, dreptatea împarte!
  A voastră e! A tuturor! A urmaşilor…
  Puternici zei şi zeiţe cuprinse de dor!
  Semn de izbândă îţi este rostul de-acum în for,
  Semeţ şi încumetat rege al dacilor,
  În zadar îţi este vitejia şi orice faptă,
  Lângă carul august lanţurilete-aşteaptă!
  LICINIUS
  Deapururea rog zeii spre înalta lor cinste
  Să revăd sarmisegetusa unde mi-am lăsat sămânţa de iubire.
  Acolo vă arăt, dacilor, cine a fost batjocorit!
  Eu, tată-l unui fiu de-apururea iubit.
  TRAIAN
  Licinius, eu te susţin şi Roma te înţelege
  Lângă fiul tău vei sta în Dacia sau cu noi vei merge?
  Tu singur vei Alege!
  LICINIUS
  Am ales, voi merge cu tine, prea m[rite!
  TRAIAN
  Ce ziceţi generali de aceste cuvinte?
  Gândesc Licinius să te trimit pe tine
  Sol la Daci, doar îi cunoşti mai bine
  Şi vei încredinţa pe regale dac
  Că este înzadar tot ce fac.
  Împotrivirea îl va costa multe vieţi omeneşti.
  Să vorbeşti cu mândrie, chiar dacă iubeşti,
  Aşa îi stă bine unuio general roman victorios.
  LICINIUS
  E bună chibzuiala. Sunt bucuros
  Să îndeplinesc porunca împăratului maiestos!
  TRAIAN
  Ai Romei suntem, patroni şi salvatori!
  Capitalei lumii să-i aducem vestitele comori.
  Să mergem oşteni, birunţa ne aşteaptă!
  Fala romană e plămădită din faptă,
  Din străbuna vitejie,
  …din a noastră mândrie.
  Cu încredere să păşim pe podul lui Traian
  Spre ţinta deplină din acest an!
  Licinius vei merge în frunte!
  Armia romană e un munte!
  ( Oastea începe să treacă, înşiruindu-se pe pod. ).
  TABLOUL VI
  ( Înăuntru templului sacru din Sarmisegetusa. Pereţii sunt împodobiţi cu
  ramuri înverzite. Deoparte şi de alta stau strajurile-lupii de armă. În faţă e
  o perdea mare albastră, ce se trage înlături când rugăciunea începe odată
  cu furtuna. Pe întinusul perdelei uriaşe, în linii simple şi mari se desenează
  o trimitere la zeul Zalmoxis. Un credincios e aruncat în sus şi apoi cade
  între suliţele ţinute în mâini voinice ale oştenilor.).
  Scena 1.
  TEMNICIERUL
  E gata prea bune îngrijitor?
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  E gata! Aştept semnalul de sobor.
  Furtună, trăznete, vijelie
  Şi fulgere aşteaptăm să vie.
  Porunca este dată,
  Când norii se vor înălbii, de dată
  Toţi dacii de la stăpân la slugă
  Să ia parte la rugă.
  În ascuns, unul dintre ai noştri a nesocotit
  Ce regele a poruncit.
  O să dea peste noi năpasta!
  Suntem îngrijoraţi de-aceasta!
  TEMNICIERUL
  Să nu-l rable Zalmoxis. Nemernic trădătpr!
  ( După o pauiză. ).
  Ţti că preoteasa ce mare, Dochia, are un fecior?
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  Ştiu! Am aflat mai aman.
  E plămădit cu un general roman.
  TEMNICIERUL
  E în grija Olacului, şi la botezat
  C-un nume amestecat.Din Licinius, tatăl lui, i-au zis Inus,
  Dochia îi spune Ionus
  Şi Olacolul Ion îi spune,
  Noi, Ionuţ o să-l strigăm pe nume.
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  În Tehomir inima îi plânge
  Dar decebal l-a recunoscut pe Ionuţ nepot de sânge.
  Copilul e nevinovat şi îi născut pe acest pământ
  Şi este urmaşul acestui Templu sfânt.
  TEMNICIERUL
  Dar cu noi ce se va ]nt\mpla
  C\nd romanii fetele dace le vor lua?
  Ne vom amesteca cu ei,
  La care zeu ne vom ruga, la care zei?!
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  Dacă după rugă şi blesteme vinovatul nu se-arată
  Pe muntele Orole nu va urca să-i fie plată
  Sfârşitul binemeritat.
  Atunci vei rămâne, tu, mare temnicier, vinovat.
  Aşa-i înalta înţelepciune de rege orânduită.
  Slăvitul Vezinas a găsit chibzuinţă destul de nemerită.
  Iscoade în grabă au fost trimise pe rând
  Şi nu s-a aflat sclavii unde se ascund.
  Ei cunosc semnele flamurii, catapultele, armele mari şi mici
  Şi ami ales…drumurile ce aduc aici.
  ( Se aud tunete ).
  TEMNICIERUL
  Stăpâne puternic, al Daciei Zeu,
  Tu ce pătrunzi în tainele sufletului meu
  Să-mi vezi viaţa fără vină,
  Scoate adevărul la lumină,
  Ocroteşte poporul şi ţara, pedepseşte pe cel ce a încălcat
  Legile ei. Urăştel pe cel vinovat.
  Cât despre mine, oricând, iubite Îngrijitor,
  Sunt gata a muri pentru popor!
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  Şi acum, pentru că tunetele au început să vestească
  Rugăciunea poporului, nu e bine aici să ne găsească.
  TEMNICIERUL
  Şi mai ales pe mine au început să mă bănuiască…
  Aaa…! Iată, chiar domniţa, prea bună şi blândă, marea preoteasă!
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  O doare grija ţării şi a noastră soartă.
  TEMNICIERUL
  Să aşteptăm afară, ceva mai încolo…lângă poartă.
  (Ies ).
  Scena 2.
  DOCHIA
  (Intră tulburată ).
  Zeule a totputernic pe cărarea fulgerului trimite
  Un semn de bine în Dacia, prea sfinte!
  Şi de prăbuşire a duşmanului, şi îndemn
  La victoria noastră, de iertăciune un semn.
  Iar dacă pentru fapta mea eşti neîndurător,
  Cruţă neamul, ţara şi al ei Conducător,
  Dacă plăpândei mele făpturi i-a fost această soartă
  Nu fug, aştept pedeapsa pentru faptă.
  Scena 3.
  1-iul CETĂŢEAN
  ( Intrând se apleacă în semn de rugăciune).
  Doamne pedepseşte vinovatul şi apără ţara!
  ( Femei şi cetăţeni intră la rând, unii după alţii, rostind diferite
  imprecaţiuni şi blesteme.)
  1-a FEMEIE
  (Cu un prunc în braţe )
  Copiii nu-s vinovaţi, stăpâne, nu pogorî asupra lor povara!
  II-a FEMEIE
  Nouă feciori am avut
  Opt în război au căzut,
  Eu pe-al noulea îl omor
  De este trădător.
  II-lea CETĂŢEAN
  La Tapae şapte răni am primit
  În schimb o sută de duşmani am nimicit.
  Un general de-acum, ajută-mă să omor
  Şi-apoi primeşte-mă în lăcaşul tău odihnitor.
  III-lea CETĂŢEAN
  Pe cel ce călcata voia stăpânirii
  Să cadă trăznetul nimicirii.
  IV-lea CETĂŢEAN
  Prigoneşte pe ai lui,
  Să cadă casa în pârjolul focului.
  V-lea CETĂŢEAN
  Prea sfinte Zeu, nu-l mai răbda!
  VI-lea CETĂŢEAN
  ( Cetăţean orb)
  Să aibă parte de lumină precum vederea mea!
  VII-lea CETĂŢEAN
  Să-l sfâşie zeul negurilor!
  VIII-lea CETĂŢEAN
  Te îndură de popor!
  IX –lea CETĂŢEAN
  Prea înalte Zeu! Nu ne prigoni!
  Prea bune Zeu ! nu ne urgisi!
  Scena 4.
  ( Credincioşii intră în grupuri şi fiecare şoptind câte un cuvânt de
  rugă se produce un straniu murmur. Printre cei din urmă intră Decebal
  înconjurat de căpeteniile castei. ).
  DECEBAL
  Asta e părerea mea,
  Romanii ne sunt duşmani şi răgaz nu o să ne dea.
  Marea oaste, mă gândeam…
  A fost gata mai curâmd decât credeam.
  Graba e mare, totuşi m-am gândit
  Că zeul e mâhnit
  Şi pentru al face mai înduplecatg
  Poporul la rugă l-am chemat.
  După cum aţi aflat, o faptă nelegiuită
  În cetate, acum, a fost săvârşită.
  Un trădător găsita porunca-mi s-o nesocotească,
  Pe meşterii romani închişi să-i dezrobească.
  Spioni îi bănuisem şi am hotărât să-i ucidem acum,
  Să ne croim cu bravură obştească drum
  Spre victoria noastră şi libertatea acestui popor
  Care îşi va continua viaţa de aici, dincolo, la zeul nemuritor.
  Dar măsura pe care am luato a fost încălcată,
  Iar ei se duc cu veşti la romanii ce-i aşteaptă.
  Sunt meniţi pieirii orice roman!
  Fiindcă din străbuni e dacului duşman.
  ( Fulgeră şi tună ).
  Iată, trecând prin ploi
  Zeul pe nori venita între noi.
  Toată cetatea este de faţă,
  Trădătorul este aici în viaţă.
  Înaintea lui Zalmoxis, atotputernic şi plin de bunătate,
  Să-şi dea seama, cântărindu-şi vina, să se arate.
  Mărturisind, uşurare de cuget dobândeşte,
  Pentru a lui vină ţara pătimeşte.
  Ispăşirea degrabă,
  Zalmoxis nu îngăduie zăbavă.
  Care colţ al ţării naşte trădători?
  Aceste buruieni udate cu roua din zori
  Cresc în Dacia străbună?
  De când? De unde se adună?!
  …Şi altă dată Roma astfel de stârpituri ne-a trimis,
  Dar dacul a ştiut să fie de ne învins.
  În alte vremi sămânţa blestemată n-a prins în pământ acesta bun.
  Ne-o spun poveştile şi cântul străbun.
  Sunt multe mreje întinse de romani,
  30
  Ei ştiu piezişi să-l poartte de ani.
  Noi ştim doar lupta dreaptă
  Răsplată după faptă.
  ( Se aud tunete puternicie. Perdeaua se dă înlături şi lasă să se vadă,
  atârnând de bolta templului, pe fundal, un fulger, în zig-zag, din aur
  sclipitor. Pe fondul de afară al norilor negri, răzvrătiţi, se văd în dosul
  altarului, oarecum pe o estradă a acesteia, siluietele negre ale unui grup de
  oşteni care ţin în mâini suliţi lungi şi ascuţite. Mai departe se reliefează
  muntele Orole.).
  Scena 5.
  OLACUL
  ( Îndreptându-se cu un copil de aproximativ patru ani spre Decebal. Toţi
  privesc curioşi spre el şi copil. Decebal, bănuind cine este copilul, face un
  pas de întâmpinare. Se lasă o tăcere adâncă. Din când în când liniştea este
  sfâşiată de câte un tunet şi fulgere.).
  Prea iubite rege al acestui pământ,
  Vorbele crude să-ţi cadă în vânt!
  Tu care eşti să fi drept,
  Fi şi de această dată înţelept.
  Omul se schimbă cum totul e în schimbare,
  Ce este fruct azi, ieri a fost o floare.
  Nu uita că iubirea e sfântă şi poate cădea în păcat.
  …Şi noi am iubit,
  Şi poate am greşit…
  Dar zeul ne-a iertat.
  Vezi acest copil ce tremură şi plânge?
  E floarea unei iubiri şi în vinele lui curge
  Domnescu-ţi, prea sfântul, sânge.
  ( În sală se produce rumoare. Dochia se repede spre copilul pe care ea nu-l
  mai văzuse de la naştere. Este oprită de celelalte preotese. Decebal
  priveşte copilul drept în ochi, stand drept, de neclintit. ).
  DECEBAL
  Ştiam! Aşteptam clipa aceasta să fie adunat întregul popor,
  Să-mi recunosc nepotul în acest micuţ fecior.
  ( Se apleacă şi ia copilul în braţe. Îl mângâie pe creştet şi îi dăruie o floare
  pe care o ia din mâna unei femei.).
  Aici, în faţa tuturor,
  La picioarele marelui zeu nemuritor recunosc în acest fecior
  Viitorul meu moştenitor!
  ( Poporul îl aclamă. Fulgere luminează încăperea. Decebal ridică copiluşl
  deasupra capului. Dochia plânge.).
  El este urmaşul, urmaşilor poporului meu!
  Ştiu, a înţelege e destul de greu
  Că în vinele lui curge sânge de duşman.
  ( Se lasă o tăcere profundă.).
  Sângele lui Licinius, general roman…
  Tehomir ştia şi a înţeles cu mintea-I vie
  Pe Dochia s-o ia de soţie.
  ( Adresându-se către copil.).
  Cum te chiamă! Spune!
  Să-ţi cunoaştem al tău nume!
  IONUŢ
  Ion mă cheamă, Ionuţ îmi spune!
  POPORUL
  ( Murmurând.).
  Ion, Ionuţ, Ion…frumos nume!
  DECEBAL
  Chiar dacă tatăl lui ne-a trădat
  Ionuţ al Daciei va fi bărbat.
  Iar Licinius pedeapsa îşi va lua.
  ( După o pauză.).
  Copilul rămâne sub ocrotirea mea.
  ( Adresându-se către copilul din braţe. ).
  Eşti ca floarea aceasta.Nevinovată făptură,
  Nu şti ce-i trădarea, nu şti ce-i ură.
  Poate, în vremuri, floare din altă floare,
  Urmaşii, urmaşilor tăi nu vor mai fi hârţuiţi de popoare.
  În cântece să rămână, să fie ştiut
  Că de aici totul a început!
  ( Decebal lasă copilul din braţe şi îl dă Olacului care îl ia de mână. Copilul
  se uită la Decebal şi la floare. Tunetele şi fulgerele se înteţesc. În acest
  timp, cu teamă, Dochia înaintează. Cele opt preotese îi ies în în
  întâmpinare. Regelui îi iese înainte Vezinas. ).
  Scena 6.
  VEZINAS
  În locul Zadei, aleasă, a fost o altă fecioară.
  Ca puiul de columb când întâia oară zboară,
  Astfel zeul înduplecat alese.
  Nelipsite sunt altarului sacru nouă preotese.
  Rugile fierbinţi cu cîntece în zori merg la Zalmoxis pogorât pe nori
  Care ne-a iertat de-atâtea ori.
  A început să fulgere, să tune,
  Prin ele de voia lui ne spune.
  Prin foc şi pară adesea nimiceşte
  Ce omul cu trudă clădeşte.
  Pentru a se pocăi, să asculte de poruncă,
  Spre pământ, el, trăznete aruncă.
  ( Un fulger puternic însoţit de trăznet face poporul să murmure. ).
  Să începem rugăciunea,
  În curând se va arăta minunea!
  CORUL FECIOARELOR
  Prin tine câmpul înverzeşte,
  Floarea înfloreşte!
  Holdele pe câmpuri cresc!
  Ca în Dacia niciunde
  Livezile pe dealuri rodesc.
  ( Corului fecioarelor se alătură corul grupului de oşteni din spatele
  altarului.).
  CORUL FECIOARELOR ŞI AL OŞTENILOR
  Râurile în munţi,
  Păsările sub soare,
  În câmpuri fierbinţi,
  Slăvesc cuminţi
  Numele tău mare!
  CORUL FECIOARELOR
  Zalnoxis prea bun,
  În restrişte este pământul străbun!
  Mică-I Cetatea Ţării,
  Duşmanii întunecă lumina zării.
  Împotriva lor îndreaptă
  Furtuni, aprige vijelii,
  Semnul tău să fie faptă,
  Apără pe ai tăi fi.
  CORUL FECIOARELOR ŞI AL OSTAŞILOR
  Râurile în munţi,
  Pământurile sub soare,
  Preoţii în altare,
  În cânturi fierbinţi,
  Slăvesc cuminţi
  Numele tău mare!
  VEZINAS
  Tot ce gândurile încântă,
  Tot ce-i mândru în ţara sfântă,
  Ale tale, Zalmoxis, sunt!
  Înaintea feţei tale răvăşite de vânt
  Stă în cutremurare
  A Sarmisegetusei întreagă suflare.
  În rugă îţi cer, stăpâne puternic,
  Pedeapsa ta să o dai acelui nevrednic!
  Mâinile tale dibace sunt
  Că au plămădit al daciei pământ.
  Zeule! Apără-ne de duşmani!
  Ne păzeşte de romani!
  Iar dacă ar fi să fie…
  …între noi şi ei…frăţie.
  ( Se aud tunete şi se văd fulgere puternice. ).
  Slăvit deapururi numele să-ţi fie!
  Nici când nu-ţi călcarăm poruncile sfinte,
  Nici legile regelui iubit turnate în cuvinte.
  ( Tunete şi fulgere. ).
  Poporul e de faţă, aşteaptă, şi tace.
  Mărturisire în gând îţi face.
  ( Către popor.).
  Precum vedeţi, Zalmoxis e între noi şi aşteaptă!
  În faţa lui este cel ce săvârşeşte nedemna faptă!
  Pedepseşte, însă, cum gândurile lui vor,
  Alături cu făptaşul întregul popor.
  Precum ştiţi, pedeapsa încălcării
  Măsurilor de pază a ţării,
  Se pedepseşte cu moartea prin îngheţ
  Pe muntele Orole, pe vârful cel mai semeţ.
  Aceasta e ispăşirea prin datini lăsată
  De Zalmoxis drept răsplată.
  Prin ea nu mai este înălţat
  La fericirea veşniciei cel vinovat.
  POPORUL
  Să recunoască cel vinovat!
  ( Murmură în semn de rugă şi blestem.).
  VEZINAS
  Răgazul mărturiei umile
  Este de acum în trei zile!
  La scările suişului îngheţat
  Paznicii aşteaptă pe cel vinovat.
  Prin chin şi moarte e iertat.
  ( Fulgere şi tunete.).
  Zalmoxis, alege şi înseamnă pe cel vinovat!
  Dă, mare zeu, dezlegare,
  Dă, mare zeu, poporului iertare!
  De când sunt dacii nimeni n-a îndrăznit
  Neamul aşi trăda, altfel l-ai fi trăznit.
  Nimeni n-a fost laş
  Şi nimeni să nu mai fie, din urmaş în urmaş!
  Scena 7.
  DECEBAL
  ( Către străjerul ce se apropie.).
  Ne aduce străjerul vreo veste?
  STRĂJERUL
  Sunt trimis de Baldobal să aduc veste
  34
  Că duşmanul la Borodina este
  Şi oaste de fier şi nesfârşită
  Vine către cetate pe drum bun, nestingherită.
  De departe scânteiază ca valurile în vad
  Şi înlătură din cale hoarda de nomad.
  Oastea romană ce-n soare scânteiază
  Triburile geţilor de lângă Istru o urmează.
  DECEBAL
  Teamă nu este şi atât mai bine
  Că multă oaste vine,
  Cu ale lor stârvuri vor îngroşa
  Pământul din ţara mea.
  Dar, acum fruntea-mi nu poate să gândească
  Cum pot calea spre noi s-o dibuiască?
  Prea puţină lume în Dacia ştie drumurile toate,
  Iar dacă pe table de lemn le avem artătate
  În taină ele sunt păstrate.
  O călăuză iscusită pecetluită de soartă,
  E la mijloc, ce cu sârg pe cale îi poartă.
  Bănuiala nu e bună, dar tâlc are,
  Spionii sunt sclavii ce-i aveam la închisoare.
  Blestemul neamului să cadă întreit
  Asupra aceluia care pe spioni i-a îndrăgit!
  Iar dacă licinius spion este,
  Dochia va îngheţa pe creste.
  El, o să-şi ia pedeapsa exemplară,
  De îmi va cădea în mână iară.
  Iar nepotul meu, aleasă floare,
  Va creşte, spălat de ruşinea părinţilor, în Dacia ocrotitoare.
  Dar, cred, zeul e bun cu mine
  Şi nu mă lasă pentru a trăi această ruşine.
  DOCHIA
  ( Aparte.).
  Cum, cvum aşa de blânzi îmi păreau mie,
  Frumoşi şi nevinovaţi, spioni să fie!?
  Şi fiica regelui Decebal le-a dat sprijin şi ajutoare,
  Înlesnindu-le calea spre trădare?
  Atunci eu sunt o trădătoare!?
  Îmi pare pedeapsa mică pentru nesăbuinţă.
  Decât îngheţul pe munte, de o altă pedeapsă am trebuinţă
  Iubite tată! De-acum ochii mei nu te mai pot privii.
  Mă poţi urî! Mă poţi iubii?
  Am să destăinui a mea faptă
  Preotului mare, Vezinas, în şoaptă.
  El a înţeles, înţelege pe morţi şi pe vi.
  Şi să mângâie pe tata va şti
  Printr-o pedeapsă mare
  Poate voi dobândi iertare.
  Altfel, blestemul fiecărui dac ce va murii
  Până dincolo de lăcaşul zeului negurilor mă va urmării.
  DECEBAL
  Căci altfel, oricine în Daci să pătrundă a îndrăznit
  Pe acest pământ n-a ajuns la bun sfârşit.
  Zalmoxis ne-a zidit ţara
  Cu munţi şi văi înflorite primăvara,
  Cu ape repezi şi adânci,
  Să nu pătrundă duşmanii
  Să nu pătrundă duşmanii nici pe brânci.
  Avem păduri dese, nu le trece nici pasărea-n zbor,
  Totul aici ne-au stat în ajutor.
  ( Fulgeră şi tună.).
  Degrabă la luptă, în frunte cu mine,
  Duşmanul se apropie, vine, vine…!
  Dromichete, mândru rege din fund de aşezare,
  Burebista mărit, stăpânitor al neamului dintre hotare,
  Duras prea înţelept, strămoşi ai Daciei străbune,
  Ridicaţi-vă în ţară, însuflaţi fapte bune!
  Ne ameninţă duşmanul munţii noştri sfinţi
  Scăldaţi cu sânge de părinţii noştri, părinţi.
  E la grea încercare al Daciei popor!
  El ştie să moară
  Pentru scumpa noastră ţară!
  El ştie să fie învingător.
  Înainte deci! Pe viaţă în mândrie,
  Pe moarte, în viaţă vie!
  ( Fulgeră, tună şi trăzneşte puternic. ).
  VEZINAS
  Mare îţi este puterea, mania şi iertarea,
  Slăvit zeu ce ne stăpâneşti zarea!
  De am fost nevrednici o clipă, te-ndură.
  Vom di de-acum înainte cu mai multă măsură.
  VRACIUL
  Nu e îmblânzit zeul, decât sacrificându-I pe toţi bărbaţii,
  Sau cu duşmanii să ne avem ca fraţii!?
  Din ce rămâne, un alt neam curat va răsări
  Care în veci trădarea n-o va şti.
  TEHOMIR
  Înlături, altfel te sfarm, cobe, te-ai pripit!
  VRACIUL
  De mă credeţi smintit,
  Dac sunt şi ţara mi-am iubit!
  DOCHIA
  ( Tulburată se îndreaptă spre preot.).
  Taină îţi cer! Iertare!
  Slăvite preot mare!
  VEZINAS
  Are de dat un sfat Domniţa, marea preoteasă?
  Întotdeauna îndrumarea ţi-a fost aleasă!
  DOCHIA
  ( În auzul celorlalte preotese ce s-au apropiat.).
  În Dacia s-a săvârşit o faptă rea,
  Făptaşa este Dochia!
  Trădarea e a mea!
  VEZINAS
  Cum asta!?…Ce păcat!
  DOCHIA
  Poate un zeu duşman m-a îndemnat
  Să eliberez pe sclavi din închisoare.
  Nelegiuirea săvârşită mă doare.
  Spune-mi cu ce s-o ispăşesc?
  Pedeapsă pe măsura faptei doresc.
  VEZINAS
  Ooo, iubită fiică a lui decebal, iubită preoteasă!
  Îngheţul pe munte e mai mare pedeapsă.
  Ea ne este lăsată prin datini strămoşeşti
  Pentru aceia ce s-au împotrivit poruncilor regeşti.
  Nu au cunoscut dacii un rău mai mare!
  DOCHIA
  Dochia a săvârşit în Dacia prima trădare
  Împotriva ţării, a strămoşilor, a dacilor toţi,
  A uneltit în răul strănepoţilor din nepoţi.
  ( Către ceilalţi.).
  Să aveţi grije de Ionuţ, copilul meu,
  Cânb va fi mare să-I spuneţi că sunt la zeu,
  Şi l-am iubit şi-l voi iubii acolo sus mereu.
  ( În suspine.)
  Ooo, zeule, plămădeşte-l să crească falnic
  …şi puternic
  Să cunoască liniştea, iubirea şi dragostea
  În ţara aceasta, în ţara lui şi-a mea.
  De la tine,dar, munte falnic de sub soare
  Aştept adăpost, refugiu şi alinare.
  Iar pentru copii copilului meu să fi
  Cetatea linişti, a muncii, într-o slăvită zi.
  (Către Vezinas. )
  Să şti că de al meu păcat
  Nici el, nici fiul meu nu e vinovat.
  CELE OPT PREOTESE
  Te urmăm, dulce stăpână cu sufletul împăcat.
  DECEBAL
  ( Împreună cu Tehomir şi celelalte căpetenii ale oastei se apropie de preot
  şi de cele două preotese. ).
  Oastea ne cere nedeslipiţi alăturea să fim.
  La fel ca înainte Dochia te iubim!
  Te lăsăm în seama preotului mare
  De-acum cu nelegiuitul vinovat de trădare
  Pe muntele Orole, împreună, veţi cere iertare.
  Înfrângere duşmanului prin sacrificiu veţi cere
  ( Arătând spre fereastră. ).
  Priviţi! Negura răului în zare piere.
  TEHOMIR
  Dochia, eu am ştiut de copil şi te-am iertat.
  El va creşte aici ca floarea unde a încolţit.
  În cei patru ani am urmărit
  Cum în soare s-a înălţat.
  Fără să şti tu, zi de zi, l-am îngrijit.
  El este copilul acestui pământ şi nu este vinovat.
  Ca acest lăstar să crească sub un cer luminos
  Roagăte ca Tehomir să se întoarcă victorios.
  VEZINAS
  ( Cu mâinile în sus, implorând cerul. Alături.).
  Ce nenorociri ne-ai pregătit?!
  Doamne, nu ne pedepsi atât de cumplit!
  ACTUL III
  TABLOUL VII
  ( Sala tronului din Sarmisegetusa. În colţul dinspre stânga e aşezat
  scaunul regesc.).
  Scena 1.
  DECEBAL
  ( Revine oboist din luptă, unde a prins pe generalul Licinius pe care îl
  adduce.Nu îl cunoştea că este tata lui Ionuţ, falsul meşter captiv roman,
  eliberat de Dochia.).
  Pe romanul acesta să mi-l ţineţi legat
  Alături, la îndemână şi ne înarmat.
  ( Un oştean care însoţea pe Decebal îl conduce pe Licinius în camera de
  alături.).
  Pe poarta cetăţii să atârne capul trufaşului sol
  Şi corpul lui Licinius să atârne sfâşiat pe ziduri, gol!
  Se cade cu arc de triumph înfingător
  Şi această nenorocire s-o vadă ochii mei!?
  Iubită Sarmisegetusă altădată ocrotită de zei!?
  Ooo! Nu este cu putinţă
  Să fie dată unui rege dac atâta umilinţă!
  Licinius, semeţ sol, general roman să şti
  Că Decebal în ultima clipă mişel şi laş nu va fi!
  Eu nu voi cădea cu resemnare în robie.
  În viaţă dacul nu ştie decât liber să fie!
  Iubită spadă, simbol de vitejie
  Tovarăşe în viaţă fosta-i mie
  Şi în moarte îmi vei fi!
  Dar nu este nimeni pe aici? Unde sunt ai Daciei fii!
  Altădată eram primit cu alai mare.
  E drept! Nu-l mai merit oare?
  Dar unde, unde este Dochia? Unde este al meu nepot?
  Unde e Vezinas? Sunt supăraţi socot.
  Ei! Olaci, străjeri, unde sunteţi, unde?
  ( La strigătul lui Decebal, dinspre dreapta şi faţa scenei vine trist, abătut şi
  cu capul în jos bătrânul Olac,în seama căruia este lăsat spre îngrijire
  Ionuţ.).
  Hei! V-aţi pierdut capul? Răspunde!
  Vă este frică de duşmani?
  Unde-i Dochia, iubita mea fiică?
  Au poate şi ei îi este frică!?
  Vezinas preot mare?
  Dar Ionuţ cu ochii de cicoare?
  Scena 2.
  OLACUL
  Deşi sunt bătrân şi neputincios, sunt dac
  Şi frică nu am şi nu pot să tac
  Dochia, Dochia, de n-ai ştiut…
  DECEBAL
  Spune, unde-i? Altădată erai limbut.
  OLACUL
  …de îndată ce-ai plecat la bătălie
  A urcat suişul muntelui oe vijelie
  Şi pe cine, mărite rege, ai iubit
  Pe munte îngheţul la-npietrit!
  DECEBAL
  Ce vorbeşti bătrâne smintit!?
  OLACUL
  Alături a însoţito şi celelalte preotese.
  Acum sunt a zeului mirese.
  DECEBAL
  Dochia!…Dochia…! A mea iubire!
  Oooo! Nu este cu putinţă atâta nenorocire!
  Zalmoxis prea mult m-ai pedepsit!
  ( După o pauiză).
  Dar… unde este nepotul meu iubit?
  OLACUL
  E la mine şi cu dragoste l-am îngrijit.
  Îndată mă duc să ţi-l trimit!
  Scena 3.
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  ( Intră grăbit, în timp ce Olaculul se pregăteşte să plece pentru a aduce pe
  Ionuţ. Se adresează către Olac.).
  Auzita-am că regale de la luptă a sosit?
  ( Regele îndurerat cu capul între mâini, privind pe fereastră, se întoarce
  către noul venit.).
  Aaa…! Să trăiţi măritule! Am venit
  Să vestesc că al dacilor preot mare a murit,
  Şi-a pus capăt vieţii în altar după ce-a slujit.
  DECEBAL
  Fără preot mare, fără preotese, parcă nimic nu-i viu.
  A rămas Templu pustiu?
  E ţara în grea restrişte şi neamul la răspânte…
  ( După o pauză.).
  Au început duşmanii din catapulte să cânte…
  ( Se aude bubuit de asalt. ).
  Duşmanii au şi sosit la zidul cetăţii!?
  Nu-i nici-un mijloc de scăparea vieţii?
  Nu-i chip de scăpare!?
  Zalmoxis şi-a luat mâna de pe daci, oare?
  Dă în ghiara pieirii întregul popor!?
  ÎNGRIJITORUL TEMPLULUI
  O, Doamne, mărite! A sosit ceasul să mor!?
  Scena 4.
  ( Tehomir intră rănit de moarte. ).
  DECEBAL
  Ooo…Tehomire…şi tu!?
  TEHOMIR
  Da, în luptă am căzut,
  A străpuns o suliţă prin scut!
  M-am târât până aici rănit
  S-o văd pe Dochia pe care o iubesc.
  DECEBAL
  Dochia a murit! E în corul îngeresc!
  TEHOMIR
  Oh…oh…oh…! Copilul unde este?
  DECEBAL
  Îl aduce acum Olacul, este bine…
  Mă îngrijorează pentru el timpul ce vine…
  Am să-ţi spun despre Dochia întrega poveste!
  A murit de frig pe munte rugându-se la zeu…
  A spart uricorul, a eliberat sclavii, încălcând cuvântul meu.
  Se spune că era şi tată-l copilului printre ei…
  TEHOMIR
  Oooo…! Nenorocirile vin toate în anii grei.
  DECEBAL
  Una chiamă pe alta, Tehomire! Vezinas s-a sinucis.
  OLACUL
  ( Intrând cu copilul de mână ce ţine în cealaltă mână aceeaşi floare ofilită,
  dăruită de Decebal şi păstrată cu grije de copil şi Olac. ).
  Iată Mărite, al tău vis
  De a vedea nepotul s-a împlinit!
  DECEBAL
  ( Luând copilul în braţe .Îl sărută pe frunte şi îl aşează apoi jos. ).
  Văzândul teafăr sufletul s-a liniştit.
  TEHOMIR
  Ionuţ, chiar dacă nu eşti din sângele meu, te-am iubit!
  Am să mă înalţ la mama ta,
  De sus te vom ajuta
  Să creşti liber pe acest pământ,
  Să-ţi fie ca un cant.
  Un cant frumos, un cant al muncii
  Ne interrupt de vreun duşman.
  DECEBAL
  La Drimoxa prins-am un falnic general roman.
  Să se aducă de grabă!
  Să nu creadă că am luptat să ne aflăm în treabă.
  Sunt vinovaţi dacii de moartea duşmanilor ţării?
  Ne jefuiesc moşia, nu noi pe-a lor din depărtarea zării.
  Ne calcă pământul, mulţi de-ai noştri au murit!
  ( E adus generalul Licinius, legat la mâini.).
  Dorinţa ţi s-a împlinit.
  LICINIUS
  Cunosc cetatea voastră, vreau să-mi văd feciorul iubit.
  După care multă vreme am tânjit.
  TEHOMIR
  Cine-i acesta? Ce văd!?
  Fostul meşter, sclav roman, Licinius!? Ce prăpăd!
  LICINIUS
  Chiar el. Amicul Romei… şi al copilului tată,
  Plămădit cu a regelui fată.
  Dar unde este copilul? Unde?
  E mort!? E viu? Se ascunde?
  DECEBAL
  Ooo…tu eşti acela ce ai adus Daciei tot răul?
  Te aşteaptă negura! Te-aşteaptă hăul!
  ( Se aud zgomote şi bubuituri de luptă.).
  Copilul e aici de faţă,
  A crescut şi e în viaţă.
  LICINIUS
  ( Îndreptându-se spre copil care este alături de Olac şi îl ia în braţe.).
  O, copilul meu ce te iubesc
  Al să stau aici cu tine să te cresc.
  Dar unde e mămica, copil slăvit!?
  DECEBAL
  A luato Zalmoxis! A murit!
  LICINIUS
  Ooo…Zei! De ce nu m-aţi luat pe mine!?
  TEHOMIR
  Nu voi aştepta mult. Te vor lua şi pe tine!
  Dar e mai bine
  Ochii să-ţi-i scoatem acum,
  În veci romanilor să nu le arăţi al Dacia drum.
  DECEBAL
  Tehomire! Nu-i vom scoate ochii
  De vrea va sta aici să crească copilul Dochii.
  Nu este bine un rău să aducă un alt rău.
  Licinius care este gândul tău?
  LICINIUS
  Mărite rege de eşti bun aşa,
  Voi rămâne în veci în Dacia
  Să cresc acest fecior mare
  Liber sub un strălucitor soare.
  Dar…pe tine cum te cheamă?
  ( Aşează copilul jos.).
  De mine să nu-ţi fie teamă.
  IONUŢ
  Inius, Ionis, Ionuţ îmi spune!
  De la Licinius al tatălui meu nume,
  Care este mare şi victorius,
  Cum îmi spunea mama…frumos.
  LICINIUS
  Eu sunt tatăl tău, copile,
  ( Îl lipeşte de el.).
  Şi ne-am cunoscut în clipe umile.
  Sunt prizionierul tău…
  Dar îmi este teamă să nu fie şi …mai rău.
  ( Bubuituri, lovituri, larmă de luptă se aud în apropiere. ).
  Scena 5.
  (Duras, Baldobal, Hasdrubal, însoţiţi de alte căpetenii intră
  înspăimântaţi.).
  DURAS
  Nimic nu mai este cu putinţă!
  BALDOBAL
  Cetatea e pierdută şi a noastră fiinţă.
  HASDRUBAL
  Oştenii o mai apără încă. Au apărat şi hotarele cât au putut!
  DECEBAL
  Zalmoxe ne-a pedepsit cât a vrut!
  BALDOBAL
  Totul e înzadar!
  DECEBAL
  Atunci să aducă în grabă cazanul cu iz amar!
  Izul acesta din fiertură e hărăzit
  Vitejilor ce în luptă n-au murit!
  TEHOMIR
  Eu voi porni mai înainte spre eterna cetate.
  BALDOBAL
  Nu v-a trece mult şi te vom urma frate.
  TEHOMIR
  Mă…ri…te, iubite re…ge, dra…gilor…
  În Da…cia ro…bită e uşor…
  …a mu…rii
  Şi ce greu e a trăi…!
  ( Îi cade capul într-o parte şi moare.).
  DECEBAL
  Cu toţi alăturea, e bună
  Moartea, pentru viteji, de aur e cunună.
  HASDRUBAL
  Cetate iubită, leagăn de eroi
  Pentru romani, castru vei fi, pentru noi
  O durere sfâşietoare
  Într-un apus de soare…
  Scena 6.
  DECEBAL
  ( La vederea cazanului cu otravă adus în grabă de câţiva oşteni. ).
  În altă lume, lângă strămoşi ne este locul.
  Să mistuiască cetatea focul!
  Sarmisegetusa, mândrie a strămoşilor, noi te iubim,
  Noi care am lucrat mai puţin
  La alcătuirea ta, te nimicim.
  Ne-o cere ambiţia! Iubirea întreagă
  Şi durerea din aste clipe de tine ne leagă,
  43
  Nimic din ce a fost, gloria de altădată
  Pe mâna vrăşmaşului nu trebuie lăsată.
  I-iul OŞTEAN
  Iată minunata băutură!
  II-lea OŞTEAN
  O povară în oase lasă, un somn greu şi o arsură.
  I-iul OŞTEAN
  Câte două duşti pe gât am dat.
  DURAS
  Te-ai grăbit, dragă fârtate!
  ( Oştenii cad şi mor. Larmă mare, ţipete şi vaiete se aud. ).
  Scena 7.
  ( Intră în grabă trei fruntaşi de oaste.).
  I-iul FRUNTAŞ DE OASTE
  Au spart poarta de intrare şi în cetate au năvălit!
  II-lea FRUNTAŞ DE OASTE
  Împăratul lor e în frunte, l-am zărit,
  Pe un cal alb, ca şi dânsul împlatoşat,
  E îmbrăcat în aur blestematul de împărat!
  III-lea FRUNTAŞ DE OASTE
  Lupta aprigă e încinsă,
  Între armia romană şi oastea dacă învinsă.
  Şi femeile cetăţii sunt dârze luptătoare,
  De viteji născătoare.
  Ca zăgazul ce nu lasă şuvoiul mare
  Ai noştri cu trupul lor făcut-au zid la poarta de intrare.
  O clipă şirul luptătorilor duşmani a fost mai rar.
  De cade unul, o mie se ridică iar.
  Sâni ce alăptau copii, sprijinmă acum topoare,
  Ştiu fără greş să lovească, sute, mii, ştiu să doboare!
  Însă cetatea noastră e mică,
  În locul celor căzuţi nimeni nu se ridică.
  HASDRUBAL
  Iată cum se întinde focul!
  ( Prin fereastră se vede arzând cetatea. ).
  La para para lui se cades ă începem jocul
  Şi ospăţul să împlinească sorocul.
  Paharnicul să vie! Cine ne este paharnic?
  OLACUL
  Paharnicul sunt eu şi Ionuţ cel mic.
  ( Arată către copil.).
  DECEBAL
  Să aveţi grije de copil să crească mare
  Să spună la toţi povestea Tatălui Mare.
  LICINIUS
  Mori fără teamă mărite rege
  Romanii au o lege:
  „ Salvarea poporului din strămoşeasca glie
  Este suprema noastră datorie! „
  DECEBAL
  ( Către comandaţii. ).
  Se cade ca vajnicul corăbier, atunci,
  Când nava se scufundă, prin grije şi porunci,
  Să ia în seamă viaţa celor de pe vas.
  La postul de onoare să fie ultimul rămas.
  Aşa că oricât îmi va fi de greu
  Să vă văd murind, ultimul rămân eu.
  Care dintre voi bea întâi
  ( Voios. ).
  Şi în sănătatea cui?
  BALDOBAL
  Eu întâi!
  DURAS
  Ba eu! Tu mai rămâi!
  DECEBAL
  Atunci acela va bea
  Căruia regale îi va da.
  ( Olaculul îi întinde pocalul plin. Decebal trece pocalul lui Duras. ).
  Eşti cel mai bătrân în sfat,
  Înţeleptul ţării, credinţă ne-ai dat,
  Neobosit şi viteaz în bătălii ai fost
  Ai luptat pentru ţară, ai luptat cu rost.
  Iată fala şi răsplata viteazului dac.
  Dar ce păcat, vitejii noştri în ţărână zac!
  Pentru întâia oară, un dac săvârşita o trădare
  În Dacia, şi sufletul mă doare.
  Pedepsit e poporul. Ooo…! Fiica mea!
  Plătim cu toţii vina ta!
  DURAS
  Din văgăuni, din munţi, nevinovaţii prunci
  Nu vor şti de această nelegiuire, în văile adânci.
  Acolo, feriţi de duşmani şi de păcat
  Gândul lor se va înfiripa tot curat,
  Ca prin ei deapururea neamul să moştenească
  Iubirea de glia strămoşească.
  Când de geruri şi de vreme rea veţi fi urgisiţi
  Povestea de acum să le-o amintiţi!
  Să poarte şoapta, codrul prin freamătul lui
  Să le spună de cinstea, virtutea, vitejia neamului.
  De nu vor avea nume, să-i legene cântul,
  Doina să-i crească, să-i mângâie vântul,
  Să moară bătrâni, gerul din inimi să cunoască moina
  Şi în codru să-ngroapte doina,
  DECEBAL
  Să nu ştie ce-i trădarea!
  ( Tot mai aproape se aude bubuitul. Focul este mai îndârjit.).
  DURAS
  Pentru aceştia ridic paharul acum când arde zarea!
  Pentru Ionuţ beau. Pentru inima curată!
  (Bea.).
  DECEBAL
  Baldobal, iată!
  La cine rămâne spada ta?
  BALDOBAL
  Spada mea?
  La porţile cetăţii o îngropai.
  Jurământ în scris alăturai,
  Acela ce o va găsi s-o moştenească.
  De ar avea ceva din sângele dac, neamul să-l dezrobească.
  În mâinile duşmane te las ţară, a mea iubire!
  Dacă odată liberă vei fi, din locul de odinioară,
  Lui Zalmoxis voi cere îngăduire,
  Să-mi petrec veşnicia în Dacia şi-n a ei sfinţire.
  ( Bea. ).
  DECEBAL
  Tânăr încă eşti Hasdrubal şi aid at de necaz,
  Totuşi multe fapte ai săvârşit cu braţul viteaz!
  HASDRUBAL
  Iubite rege mare! Muriom cu speranţa
  Că aici va continua viaţa.
  Peste sute de ani, chiar mii
  Dacia de-apururi va fi.
  ( bea. Se aude larmă de bătăi în poarta domnească.).
  I-iul FRUNTAŞ DE OASTE
  Şi eu!
  II-lea FRUNTAŞ DE OASTE
  Şi ei!
  DECEBAL
  Beţi fiecare. Să nu vă fie greu.
  ( Din nou se aud bătăi şi mai puternice în poartă.).
  OLACUL
  Mărite! Şi eu!
  DECEBAL
  Duras, Baldobal, Hasdrubal, aşa repede se poate murii!?
  OLACUL
  Împotriva morţii dacul nu ştie cârtii!
  Moartea chin nu are,
  Când duce la dezmierdare.
  46
  E o altă viaţă dincolo fericită,
  De dureri ferită.
  ( Bătăi tot mai puternice se aud. Zgomot, larmă, strigăte.).
  Ionuţ te las în grija tatălui tău,
  Să nu cunoşti în viaţă ce este rău.
  ( Bea. Se aude spărgându-se poarta domnească. Tropot şi paşi, iureş pe
  scări, se aud năvălind înăuntru.).
  DECEBAL
  ( Aşezându-se pe scaunul domnesc. ).
  Trozneşte stejarul, se clatină pleşuvul munte.
  Dragă spadă! Ai cunoscut bătăli crunte,
  Atâţia duşmani a străpuns al tău fier.
  Nevrelnic, prin tine, pe tronu-mi să pier!
  ( Îşi împlântă saba în piept. Cu ultima sforţare o scoate şi o aşează lângă
  el. În poziţia iniţială pare viu pe scaunul domnesc. Liciniu şi Ionuţ
  îngenunche. Aşa îi găseşte Traian.).
  Scena 8.
  ( Intră oşteni romani, căpetenii în frunte cu împăratul Traian. ).
  TRAIAN
  ( Privind la întreaga scenă. Licinius văzându-l se ridică. Ţinând copilul de
  mână se înclină. ).
  Ooo! Acum de-abia înţeleg cât de mare
  În ţara asta este dragostea de neam şi de hotare!
  Luaţi aminte oşteni! Ce înseamnă iubirea de ţară şi dor!
  Viteaz este acest popor!
  Tu nu eşti învins! Ci Roma este înfrântă!
  Acolo e orgie, beţie! Romanii putregaiul îl cântă.
  Licinius ce faci ? Ce zici ?
  LICINIUS
  Mărite imperator, rămân aici.
  Să-mi cresc copilul pe acest pământ de rai.
  TRAIAN
  Rămâi Licinius! Să înveţi pe daci al nostru grai
  Voi aduce ceea ce e mai bun, mai sănătos,
  Mai viteaz, din imperiu în acest teritoriu sălbatic şi frumos.
  Un altoi mai bun să fac
  Pe rămăşiţele regatului dac.
  Aşa va răsări un popor nou, puternic foarte
  Ce va moşteni onoarea, dragostea de ţară până la moarte.
  Acesta este copilul tău? Aşa se pare!
  LICINIUS
  El este! Iubite impedrator mare!
  TRAIAN
  (Apropiindu-se de Decebal care pare viu, îi ia sabia şi o întinde lui Ionuţ.).
  Păstrează sabia tatălui tău mare
  Şi să creşti mândru sub soare,
  47
  Să aperi cu ea poporul, onoarea şi ţara!
  ( Îi întinde sabia. Ionuţ o sprijină de el.).
  Pentru tine de-acum începe primăvara!
  ( Ionuţ priveşte la sabie şi la floarea ofilită din mână pe care o are de la
  Decebal.Privind îşi adduce aminte de cuvintele bunicului, Decebal.).
  DECEBAL
  ( Glasul lui Decebal se aude venind de departe, predominând întreaga
  asistenţă. Glasum vine din memoria şi conştiinţa lui Ionuţ.).
  “ Eşti ca floarea aceasta, nevinovată făptură,
  Nu şti ce-i trădarea, nu şti ce-i ură,
  Poate, în vreme, floare din floare,
  Urmaşii, urmaşilor tăi, se vor bucura de un alt soare,
  În cântec să rămână să fie ştiut
  Că Epopeea Română de aici a început. “
  ( O melodie adecvată în crescendo.)
  -CORTINA-__  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5