Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ÎNTRE  ONOARE  ȘI  CAPITULARE  ( II ).NOTELE ULTIMATIVE ALE GUVERNULUI SOVIETIC DIN 26-28 IUNIE 1940 ȘI RĂSPUNSURILE GUVERNULUI ROMÂN

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr. 6 (136), Iunie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE


   ÎNTRE  ONOARE  ȘI  CAPITULARE  ( II )
          NOTELE ULTIMATIVE ALE GUVERNULUI SOVIETIC DIN 26-28 IUNIE 1940 ȘI RĂSPUNSURILE GUVERNULUI ROMÂN

Primit pentru publicare: 05 Iun. 2020
Autor:  Prof. Ioan GRĂDINARU, redactor al Revistei Luceafărul
Publicat: 06. Iun. 2020

© Ioan Grădinaru, © Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE


                        

 

  ÎNTRE  ONOARE  ȘI  CAPITULARE  ( II )
          NOTELE ULTIMATIVE ALE GUVERNULUI SOVIETIC DIN 26-28 IUNIE 1940 ȘI RĂSPUNSURILE GUVERNULUI ROMÂN

                   1.1.Nota ultimativă a guvernului sovietic, 26 iunie 1940

            În anul 1918, România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte a teritoriului ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană.

          Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu forța a Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o dată și  deschis  în fața întregii lumi.Acum,când slăbiciunea militară a U.R.S.S. a trecut în domeniul trecutului, iar situația internațională care s-a creat cere rezolvarea rapidă a chestiunilor moștenite  din trecut pentru a pune în fine bazele unei păci solide între țări, U.R.S.S. consideră necesar și oportun ca în interesele restabilirii adevărului să pășească împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei Uniunii Sovietice.

               Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată în mod organic de chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei părți a Bucovinei a cărei populațiune este legată în marea s-a majoritate de Ucraina Sovietică prin comunitatea soartei istorice, cât și prin comunitatea de limbă și compozițiune națională.Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părții de nord a Bucovinei către U.R.S.S. ar reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei  mari pierderi care a fost pricinuită  U.R.S.S. și populației Basarabiei prin dominația de 22 de ani a României în Basarabia.

               Guvernul U.R.S.S. propune guvernului regal al României:

 1. Să înapoieze cu orice preț Uniunii Sovietice Basarabia;
 2.  Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele sale potrivit cu harta alăturată.

                Guvernul sovietic își exprimă speranța că guvernul român va primi propunerile de față  ale U.R.S.S. și că aceasta va da posibilitatea de a se rezolva pe cale pașnică conflictul prelungit dintre U.R.S.S. și România

                 Guvernul sovietic așteaptă răspunsul guvernul regal al României în decursul zilei de 27 iunie curent.

                      1.2.Răspunsul guvernului român din ziua de 27 iunie 1940

               Guvernul U.R.S.S, a adresat guvernului român o notă care a fost remisă  la 26 iunie 1940, la ora 10 seara,  de către excelența sa d-l Molotov, președintele Comisarilor Poporului și Uniunii Sovietice, comisar al poporului pentru afacerile străine, excelenței sale d-l Davidescu, ministrul României  la Moscova.

                Fiind însuflețit de aceeași dorință ca și guvernul sovietic de a vedea rezolvate prin mijloace pacifice toate chestiunile  care ar putea să producă o neânțelegere între U.R.S.S. și România, guvernul regal declară că este gata să procedeze imediat și în spiritul cel mai larg la discuțiunea amicală  și de comun acord a tuturor problemelor emanând de la guvernul sovietic.

                 În consecință, guvernul român cere guvernului să binevoiască a indica locul și data ce dorește să fixeze în acest scop.

                  De îndată ce va fi primit un răspuns din partea guvernului sovietic, guvernul român își va desemna delegații și nădăjduiește  că conversațiunile cu reprezentanții guvernului vor avea ca rezultat sa creeze relațiuni trainice  de bună înțelegere și prietenie între U.R.S.S. și România.        

                          2.1.Nota ultimativă adresată de guvernul sovietic din noaptea de 27/28 iunie 1940

                    Guvernul U.R.S.S. consideră răspunsul guvernului regal al României din 27 iunie ca imprecis ,deoarece în răspuns nu se spune direct că el primește propunerea guvernului sovietic  de a-i restitui neântârziat Basarabia și partea de nord a Bucovinei. Însă cum ministrul României la Moscova , d. Davidescu, a explicat că răspunsul menționat al guvernului regal al României însemnează accedarea la propunerea guvernului sovietic, guvernul sovietic primind această explicație a d-lui Davidescu, propune:

 1. În decurs de patru zile , începând de la ora 14, după ora Moscovei, la 28 iunie să evacueze teritoriul Basarabiei și Bucovinei de trupele românești.
 2. Trupele sovietice în același timp să ocupe teritoriul Basarabiei și partea de nord a Bucovinei.
 3. În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuți, Chișinău, Cetatea-Albă.
 4. Guvernul regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce privește păstrarea și nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive și vagoane, podurilor,depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, uzinelor electrice, telegrafului.
 5. Să se numească o comisie alcătuită din reprezentanți ai guvernului român și U.R.S.S., câte doi din fiecare parte,pentru lichidarea chestiunilor în litigiu în legătură cu evacuarea armatei române și instituțiilor din Basarabia și partea de nord a Bucovinei.

         Guvernul sovietic insistă ca guvernul regal al României să răspundă la propunerile mai jos menționate nu mai târziu de 28 iunie ora 12 ziua (ora Moscovei ).

                           Răspunsul guvernului român, din ziua de 28 iunie 1940

                  Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forță și deschiderea ostilităților în această parte a Europei, se vede silit să accepte condițiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic.

               Guvernul român ar dori totuși ca termenele de la punctele unu și doi să fie prelungite, deoarece evacuarea teritoriilor ar fi foarte greu de dus la îndeplinire în patru zile din pricina ploilor și inundațiilor care au stricat căile de comunicații.

                Comisia mixtă instituită la punctul cinci ar putea discuta și rezolva această chestiune.
                 Numele reprezentanților români din această comisiune vor fi comunicați în cursul zilei.

            B I B L I O G R A F I E :
       Ioan Scurtu, Theodora Sănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918-1940: documente și materiale,Editura Universității din București, 2001;
        UNIVERSUL, din 4 iulie 1940; TIMPUL,din 3 iulie 1940; CURENTUL, din 4 iulie 1940.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

 1. Virgil Ciuca spune:

  Carol II si Miahi I, ultimii regi venetici ai Romaniei, DOI TRADATORI DE TARA SI NEAM! CUM TRADATORI DE TARA SI NEAM SUNT SI ACTUALII CONDUCATORI AI ROMANIEI fie ei venetici sau nu!
  VirgilCiuca, Bucuresti, 06/06/2020

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania