Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani reprezentat la un important forum național, Conferința Națională a ANCLP din România

Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani reprezentat la un important forum național, Conferința Națională a Asociației Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România[1]

Conferința Națională a ANCLP din România  a avut loc în perioada 1-3 martie a.c. și a fost organizată de Asociației Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.
Au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației, ai Academiei Române, ai Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, profesori universitari, inspectori școlari generali și reprezentanți ai mass-mediei locale și centrale.
Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani este membru al ANCLP și a fost reprezentat la Conferință prin profesori delegați: director adjunct, prof. Roxana Vatavu, prof. Diana Aghiorghiesei, coordonator local ANCLP.
Au participat directori și delegați ai profesorilor din 50 de licee și colegii pedagogice din țară, inspectori școlari, cadre didactice din școlile, grădinițele și creșele din Cluj, precum și elevi ai claselor terminale de la Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca.
Evenimentul a  avut loc la Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, având ca tematică Rolul și locul învățământului preuniversitar pedagogic în profesionalizarea carierei didactice pentru educație timpurie și învățământ primar din perspectiva noilor specializări și a colaborării cu facultățile de profil din țară.
Lucrările Conferinței au fost deschise prin cuvântul Prof. dr. Mircea BERTEA, președinte ANCLP, iar în plen au fost rostite alocuțiuni ale unor personalități invitate cum ar fi:  Acad. Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române;  Prof. univ. dr. Daniel DAVID, rector al Universității  ”Babeș-Bolyai” Cluj; Prof. Ionel-Florian LIXANDRU, secretar de stat, Ministerul Educației; Carmen Lică, director executiv Centrul Step by Step;  Prof. Marinela Marc, inspector șc. general, ISJ Cluj; Prof. Mihai Pop, inspector șc. eneral, ISJ Maramureș. Key-speakers au revenit: Prof. Gabriel Vrînceanu, insp. gen. Viorica Preda, Ministerul Educației, psih. Carmen Anghelescu, Step by Step, conf. univ. dr. Thea Ionescu, lector dr. Daniel Andronache, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj, insp. Ana-Maria Nechita, Creșa pentru educație timpurie Cluj-Napoca.
În cadrul conferinței au avut loc 6 activități pe ateliere, încheiate cu o Sinteza a activităților interactive prezentate de moderatorii de ateliere.
Conferința s-a încheiat cu Prezentarea concluziilor și a programului de diseminare și valorificare a lucrărilor conferinței.
_____

[1] Obiective:

 1. promovarea comunicării şi cooperării între colegiile şi liceele pedagogice din România;
 2. susţinerea, păstrarea și dezvoltarea brandului educaţional, reprezentat de tradiţia recunoscută a şcolilor normale de învățători și educatoare, în procesul restructurării liceelor şi colegiilor pedagogice, ca urmare a Procesului Bologna şi a prevederilor Legii nr. 1/2001 (noua lege a educaţiei naţionale);
 3. organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese, precum şi participarea la activităţi similare organizate de terţi, pentru promovarea şi eficientizarea bunelor practici în domeniul educaţional;
 4. editarea şi tipărirea de cărţi, materiale educaţionale şi publicaţii de specialitate;
 5. realizarea unei mai mari conectivităţi a colegiilor şi liceelor pedagogice, din perspectiva formării iniţiale și a dezvoltării profesionale;
 6. diseminarea informaţiilor cu privire la evoluţia sistemelor similare din Uniunea Europeană, a schimburilor şi mobilităţii în state europene sau de pe alte continente;
 7. sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor educaționale propuse de către liceele şi colegiile pedagogice;
 8. dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional și internațional, cu deosebire în spațiul Uniunii Europene;
 9. atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe etc.;
 10. acordarea de asistenţă juridică pentru colegiile și liceele pedagogice membre, aflate în situaţia de a-şi apăra drepturile și de a riposta la abuzul sau ilegalităţi comise de autorităţi;
 11. facilitarea transparenţei, accesului la informaţiile publice şi a colaborării cu societatea civilă;
 12. promovarea deschiderii spre nou, a creativităţii, comunicării eficiente şi a spiritului critic în utilizarea noilor tehnologii educaţionale;
 13. susținerea învățământului pedagogic performant, bazat pe competențe, valori și vocație didactică.


Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania