Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Marile cărţi ale Botoşanilor de astăzi. Mihai  Poclid “Dicţionar Geografic  Enciclopedic al Judeţului Botoşani”

Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 12 (132), Decembrie 2019
V-ați iubit vreodată țara?
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

Marile cărţi ale Botoşanilor de astăzi
Mihai  Poclid “Dicţionar Geografic  Enciclopedic al Judeţului Botoşani”

Primit pentru publicare: 13 Dec. 2019
Autor: Gheorghe MEDIAN, redactor  – Revistei Luceafărul
Publicat: 14 Dec. 2019
© Gheorghe Median© Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE


       

 

  Mihai  Poclid “Dicţionar Geografic  Enciclopedic al  Judeţului Botoşani”

        Anul 2019 a fost marcat, la Botoşani, pe plan editorial, de apariţia unui important număr de cărţi, semnate de autori consacraţi sau aflaţi la primul volum, cele mai multe fiind lucrări de beletristică. Dintre cele care nu intră în această categorie, semnificativ mai reduse ca număr, se detaşează, prin importanţa, şi unicitatea sa, monumentala lucrare a profesorului Mihai Poclid “ Dicţionar Geografic Enciclopedic al judeţului Botoşani”. Apărută la Editura “Talida” din Iaşi, lucrarea, singura de acest fel scrisă până acum în România,  un dicţionar în două volume, însumând peste 1360 de pagini, se adaugă altor două valoroase cărţi publicate anterior de profesorul Mihai Poclid, studiul de geografie istorică “Aşezările umane din judeţul Botoşani” (2008) şi “Judeţul Botoşani în 2013 – Monografie geografică”, conferindu-i autorului lor, statutul de autentic cercetător ştiinţific. 

  Alcătuirea unei asemenea lucrări, a însemnat un efort extraordinar, pentru că, aşa cum rezultă din lectura sa, dincolo de studierea unui imens material documentar necesar stabilirii reperelor geografice, evoluţiei administrativ-teritoriale, cadrului natural (evoluţia paleografică, relieful, hidronimia, clima şi vegetaţia), urmelor de cultură materială, populaţiei, aşezărilor umane şi evoluţia lor de-a lungul timpului, vieţii spirituale (şcoala şi biserica) şi activităţii socio-economice, autorul a străbătut, la pas, toate localităţile judeţului, desfăşurând o minuţioasă cercetare de teren. 

Cercetările de teren au însemnat, pe lângă studierea reperelor geografice şi  realizarea materialului documentar cu care a ilustrat lucrarea ,chestionarea a numeroşi locuitori din  localităţile vizitate, cu deosebire a celor vârstnici, în vederea identificării unor toponime rămase în tradiţia locală, dar neconsemnate cartografic. Cu alte cuvinte, autorul a făcut o veritabilă cercetare sociologică, la nivelul întregului judeţ, reuşind performanţa de a consemna în lucrarea de faţă, un număr de 11710 toponime locale (antroponime, fitonime, zoonime, hidronime, sociale), multe, descoperite în urma investigaţiilor de teren intreprinse. 

În lucrarea de faţă, profesorul Mihai Poclid a localizat 1 001 toponime  care prezintă evoluţia în timp a aşezărilor umane şi organizarea lor administrativ-teritorială. În mod concret, fiecare comună, este prezentată în întreg parcursul său în timp, de la primele urme de cultură materială de pe cuprinsul său, până în zilele noastre, dicţionarul consemnând atât satele existente cât şi cele dispărute, comasate sau desfiinţate.

Impresionează, în lucrarea de faţă, minuţiozitatea cu care autorul a gândit şi conceput fiecare dintre reperele care dau contur aşezărilor prezentate între coperţile acesteia. În mod deosebit, remarcăm referirile făcute la aspecte care nu ţin de domeniul în care este specializat, precum biologia (vegetaţia) şi istoria ( şcoli, lăcaşuri de cult, monumente laice şi religioase, personalităţi), prezentatea acestora fiind făcută la cel mai înalt nivel posibil. 

Consemnarea minuţioasă a numeroaselor specii de plante, a şcolilor din satele şi comunele judeţului, a bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor, cu ctitorii, anii de înfiinţare şi evoluţia în timp, a conacelor boiereşti, muzeelor, caselor memoriale şi a personalităţilor reprezentative ale fiecărei aşezări, precum şi a celor mai importante activităţi socio- economice, a însemnat un efort greu de estimat, pe care profesorul Mihai Poclid şi l-a asumat, din dorinţa de a face o lucrare care să aibă toate atributele unui veritabil studiu ştiinţific. Le întruneşte pe deplin şi credem că volumul de faţă, care cuprinde în esenţă, micro monografia fiecărei comune din judeţ, va constitui baza de la care, cei interesaţi, vor putea să plece în realizarea unor lucrări monografice. Mai sunt încă, în judeţ, comune care nu au încă o monografie, după cum, sunt, în fiecare dintre acestea, profesori, poate chiar de geografie, care pot să folosească generosul material pus la dispoziţie de profesorul Mihai Poclid.

Lectura  Dicţionarului Geografic Enciclopedic al judeţului Botoşani, oferă nu numai o excepţională şi captivantă prezentare a acestui spaţiu geografic, ci şi imaginea unui cercetător autentic, a unui autor cu vaste cunoştinţe din domeniile  biologiei, istorei, artei sau religiei, cu un vocabular extrem de bogat şi cu ştiinţa de a scrie pe placul celui mai exigent lector. Profesorul Mihai Poclid ne convinge, încă odată, prin această lucrare, că este o personalitate de prim rang a vieţii culturale botoşănene şi nu numai, un “om al energiilor luminate”, care confirmă faptul că, atunci când ştiinţa se împleteşte cu munca şi cu rigoarea, realizările anulează diferenţa dintre Capitală şi provincie.    

“Dicţionarul Geografic Enciclopedic al judeţului Botoşani” este o operă remarcabilă, o lucrare care ar trebui să fie realizată de fiecare judeţ. Afirmă acest fapt, în prefaţa lucrării, profesorul universitar dr. Corneliu Iaţu, Preşedintele Societăţii de Geografie din România: “Îndrăznim să credem, că acest exemplu de dicţionar, ar trebui să fie urmat de toate judeţele  României. Aici este vorba de munca unui singur autor. În realitate, prin complexitate şi prin bogăţia de material consultate, este clar că nişte colective de autori serioase, ar putea face această muncă importantă. Cu atât mai mare este meritul indiscutabil al domnului profesor Mihai Poclid”.

  Nu putem încheia aceste scurte consideraţii asupra volumului de faţă, fără a ne referi la bogata ilustraţie pe care autorul a anexat-o, hărţile fizico-geografice color ale tuturor comunelor judeţului şi fotografiile unor obiective istorice sau turistice de pe cuprinsul acestora. Realizate tehnic impecabil, acestea sporesc valoarea lucrării, pe care, credem că cei în drept, pot şi trebuie să o propună spre premiere, poate chiar Societăţii de Geografie din România.

Felicitări domnului profesor Mihai Poclid pentru această remarcabilă operă ştiinţifică şi mult succes în activitatea viitoare!

                                

                 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania