Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Nicolae Iosub, Sraoșa al nostru către Mihai Eminescu

 

Primit pentru publicare: 5 Dec.2021
Editorial de Dorina RODU, redactor șef Revista literară La Ac
Editor: Ion ISTRATE
©Dorina Rodu, © Revista Luceafărul (www.luceafarul.net)


 

Adevărata cultură este cea care ne ajută să lucrăm pentru o îmbunătăţire socială a tuturor.
Henry Ward Beecher

 Nicolae Iosub s-a născut la data de 14 noiembie 1947, în localitatea Sârbi, comuna Vlăsinești. Este colecționar filatelist din anul 1974 și, fiind un botoșănean care stimează valorile județului, este și un eminescolog „născut din pasiune”, astfel semnând cărți închinate lui Mihai Eminescu:  Eminescu în filatelie (în colab.; Botoşani: Axa, 2001), Mihai Eminescu la Botoşani (Botoşani: Editura Axa, 2004), Mănăstirea Agafton – loc de popas şi reculegere pentru Mihai Eminescu (Botoşani: Agata, 2010), Data şi locul naşterii lui Mihai Eminescu (Botoşani: Axa, 2011), Mihai Eminescu. Un om, o viață, un destin (Botoșani: Editura Axa, 2014), Mihai Eminescu la Botoșani (Botoșani: Editura Axa, 2016). În anul 2003 a înfiinţat Gruparea Colecţionarilor cu tema <Mihai Eminescu> şi a scos trimestrial Buletinul Informativ „Mihai Eminescu” (2003-2009), pentru care a şi fost distins cu diploma şi medalia de bronz argintat la Expoziţia „Librafila 2007” de la Cluj, iar pentru cartea Eminescu în filatelie cu medalia de argint. Pentru colecţia cu tema <Mihai Eminescu> şi pentru activitatea „de cunoaştere şi cinstire a poetului prin expoziţii, materiale filatelice şi numismatice şi prin studiile publicate în Buletinul Informativ”, Editura Geea din Botoşani i-a acordat Premiul EMINESCU, Medalia „Teiul de Argint”, Botoşani, 2007.”[1]

Munca asiduă, depusă în căutarea și adunarea informațiilor, atât despre poetul nostru național, cât și despre locurile, perioadele și / sau oamenii cu care acesta s-a întâlnit, dezvăluie atașamentul și loialitatea fără cusur a autorului față de Mihai Eminescu. „Activitatea sa, lucrările și volumele publicate au provocat aprecieri și referiri critice din partea unor personalități: Conf. Dr. Constantin Mălinaş din Oradea- Scrisoare de apreciere a cărţii ,,Mihai Eminescu la Botoşani”; Revista ,,Familia româna” nr.1 – 2, martie-iunie 2005 Oradea, Nicolae Cornea; Publicaţia ,,Raţiunea” nr. 101-103 2005 Craiova, A. Braşoveanu; Nicolae Danciu Petniceanu din Mehadia, redactor şef,  Revista  ,,Eminescu” al Societăţii Literar – artistice ,,Sorin Titel” din Timişoara, precum și altele.[2]. Devotamentul și aprecierea lui Nicolae Iosub față de Mihai Eminescu l-au călăuzit pe urmele lui Eminescu și l-au încurajat la fiecare pas să continue această muncă minuțioasă continuă, contribuind astfel la îmbogățirea informațiilor ce țin de Luceafărul poeziei, cât și despre locurile, perioadele și persoanele cu care acesta a intrat în contact în scurta sa viață. Toate acestea îl caracterizează pe autor ca fiind un bun ascultător al informațiilor primite, ca mai apoi verificându-le să le poată certifica; supus unui singur subiect principal: Eminescu, devotat culturii și literaturii noastre naționale și, bineînțeles un călăuzitor al pașilor acțiunilor, evenimentelor, persoanelor și locurilor care au făcut parte din viața poetului. Așadar, putem spune că ing. Nicolae Iosub este un Sraoșa a lui Mihai Eminescu, care, în mitologia persană este personificarea ascultării, a devotamentului, a supunerii, mesager credincios al zeului suprem – Ahura Mazda, însă, tot el ajută sufletele morților să își găsească drumul înspre existența de după viață.

„Cultura minţii trebuie să fie aservită celei a inimii” (Mahatma Gandhi), în acest context nu încape nici măcar o urmă de îndoială, căci colecționarul botoșănean Nicolae Iosub, din pasiunea și din cultura inimii sale a îmbogățit informațiile și datele despre M. Eminescu, la fiecare pas, cu cel puțin un detaliu nou, fiind conștient că mai sunt încă multe de spus: Încă înaintea apariţiei de sub tipar a cărţii mele „Mihai Eminescu la Botoşani”, mi-am dat seama că cele cuprinse în carte sunt departe de a fi epuizat subiectul pe care l-am tratat[3]. Ei bine, dacă Sraoșa călăuzea sufletele celor morți să-și identifice cărarea spre existența de după viață, Nicolae Iosub călăuzește însemnătatea și mărinimia poetului-geniu, cât și importante date, informații către publicul larg pentru a nu ne uita simbolistica și tot ce a însemnat Mihai Eminescu, atât de venerat de către autor, pentru România, în același timp omagiindu-l prin articolele, cărțile semnate de Domnia sa despre marele poet, cât și prin toată activitatea închinată poetului. „Scriu aceste rânduri, în apărarea poetului nostru de geniu- Mihai Eminescu- la 165 de ani de la naştere, ca un omagiu adus celui mai mare şi mai iubit dintre români, tradus în 64 de limbi, citit şi apreciat de toţi iubitorii de poezie din lume.”[4].
___

Cărți semnate de Nicolae IOSUB:
În anul 2000- ,,Anul Eminescu„- a tipărit prima carte ,,Mihai Eminescu în filatelie” în colaborare cu
D-ul ing. Coriolan Chiricheş, la Editura AXA Botoşani, carte ce cuprinde toate materialele filatelice din
România și din lume, dedicate vieții, activității și operei lui Mihai Eminescu. În anul 2004 a tipărit cartea cu caracter documentar ,,Mihai Eminescu la Botoşani„, 171 pag., la Editura AXA Botoşani, într-un tiraj de 100 exemplare. În luna iunie 2010 a ieşit de sub tipar, la Editura Agata Botoşani, o cărticică cu imagini color cu titlul ,,Mănăstirea Agafton, loc de popas şi reculegere pentru Mihai Eminescu„. Un număr de exemplare au fost donate mănăstirii, împreună cu o sumă de bani, contribuție la refacerea bisericuței vechi de la Agafton. În luna iunie 2011, am tipărit la Editura AXA Botoşani, cartea ,,Data şi locul naşterii lui Mihai Eminescu”, carte care aduce multe lămuriri cu privire la naşterea Poetului şi locul unde acesta a văzut lumina zilei. La 125 de ani de la trecerea în eternitate a Luceafărului poeziei româneşti a tipărit la Editura Axa Botoşani cartea intitulată- ,,MIHAI EMINESCU- Un om, o viaţă, un destin”– cu o serie de eseuri privitoare la viața și activitatea lui Mihai Eminescu și modul cum omagiază românii memoria poetului. În luna februarie 2016, la împlinirea a 150 de ani de la debutul literar a lui Mihai Eminescu, în revista
Familia, cu poezia ,,De-aşi avea”, a tipărit, tot la Editura AXA Botoşani,  cartea ,,Mihai Eminescu la
Botoşani
”, ediţia a doua, 430 pagini, în care sunt cuprinse și alte aspecte din viața poetului și legăturile sale cu județul Botoșani. În anul 2018, la Centenarul Unității României, a realizat la Editura AXA din
Botoșani, condusă de colegul și colecționarul ing. Coriolan Chiricheș, cartea ,,Eminescu și locurile natale de la Ipotești”, carte ce conține 22 de eseuri privitoare la moșia lui Gh. Eminovici de la Ipotești și locurile unde a copilărit Eminescu. În 15 ianuarie 2020 a scos și ediția a II-a a acestei cărți, în variantă color,
completată și cu alte articole și imagini, legate de locurile de la Ipotești pe unde și-a purtat poetul pașii, în copilărie și mai târziu. O frumoasă carte intitulată ,,Mihai Eminescu- Călător pe meleaguri românești și străine”, a fost tipărită de Editura Agata Botoșani, în anul 2019, carte ce cuprinde peregrinările poetului prin locurile românești și prin țări europene și un capitol intitulat ,,Mihai Eminescu în amintirea
botoșănenilor”.
În acest an, 2021, în condiții de pandemie, a tipărit la Editura AXA Botoșani cartea ,,Mihai Eminescu și contemporanii săi”, într-un tiraj de 25 exemplare, care cuprinde douăzeci de eseuri cu Eminescu și personalitățile cu care Eminescu a avut strânse legături în timpul vieții sale. Tot în acest an, a finalizat
cartea dedicată muzei inspiratoare a poetului, intitulată- ,,Veronica Micle – muza inspiratoare a lui
Mihai Eminescu”
, carte ce cuprinde peste 40 de eseuri despre viața, activitatea și opera acestei poete.

__

Note:
[1] LAZAROVICI, SILVIA: Scriitori și Publiciști botoșăneni – dicționar biobibliografic, ed. a 3-a – pag. 248
[2] ISTRATE, ION: Inginerul Nicolae Iosub, un eminescolog născut din pasiune, articol publicat în Revista Luceafărul (Botoșani), în data de 17 ianuarie 2011.
[3] IOSUB, NICOLAE: Mihai Eminescu la Botoșani, pag. 5, Editura Axa, Botoșani, 2016.
[4] IOSUB, NICOLAE: „VIAŢA LUI MIHAI EMINESCU”, articol publicat în revista Luceafărul (Botoșani), la data de 10 ianuarie 2015.

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania