Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

O publicație din zorii României Mari

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X

O publicație din zorii României Mari

Accept pentru publicare: 17 Nov. 2018
Autor: prof. dr. Lucia OLARU NENATI
Articol preluat integral din Monitorul de Botoșani (https://www.monitorulbt.ro/centenar/2018/11/16/o-publicatie-din-zorii-romaniei-mari/)
Publicat: 20 Nov. 2018
Procesare și adaptare: Dorina RODU
Editor: Ion ISTRATE

După încheierea războiului şi împlinirea Marii Uniri, viaţa literară manifestată prin reviste va concentra în centrul ei forţele intelectuale ale locului, cu rezultate adesea remarcabile, precum vom încerca să demonstrăm în cele ce urmează.

Cea dintâi revistă care apare la Botoşani, imediat după război, chiar pe 5 ianuarie 1919, este “Junimea Moldovei de Nord”. Aceasta dată denotă faptul că apariţia acestei reviste, cu tot ce presupune o asemenea înfăptuire, a fost pregătită din vreme, poate chiar dinainte de împlinirea miracolului Marii Uniri, căci ştim că organizarea unei publicaţii noi nu se face bătând din palme. Oricum, toată configuraţia şi atitudinea ei a fost puternic şi evident marcată de acest eveniment şi dedicată în chip conştient şi deliberat consolidării prin cultură a acestei epocale realizări şi adaptării societăţii la noua stare de lucruri.

Intenţiile şi scopul editării acestei reviste sunt învederate în primul ei număr, în articolul-program, intitulat “La muncă”, rod al cooperării unor tineri “cu ochi luminaţi” care şi-au adunat energiile spre a fonda această revistă. De remarcat că, până către sfârşitul anului de apariţie a acesteia, nu apare pe frontispiciul său nici un nume, în calitate de lider ca şi cum s-ar fi dorit a se evidenţia deplina frăţietate a tuturor. Nici măcar articolul-program nu poartă vreo semnătură, dar este foarte elocventă orientarea sa.

În acel articol se pune în evidenţă intenţia revistei nou apărute de-a se situa în contextul stării “de lucruri nou creată în ţara noastră şi în special aici, în partea nordică a Moldovei”, prin modificarea geografică a graniţelor ţării când, “prin unirea Basarabiei şi Bucovinei, am ajuns din nou în hotarele vechii Moldove a lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare”. Aşadar, revista îşi propune din start să se racordeze la noua realitate istorico-geografică şi care ridică “o samă de noi probleme naţionale, economice, agricole, culturale” etc, pentru soluţionarea cărora “o grea muncă ne aşteaptă, la care cu toţii suntem datori să contribuim”.

Inventarul intenţiilor din articolul-program cuprinde: producţiuni literare, folclor, articole de critică literară, dări de samă, probleme pedagogice, articole de popularizare cu context ştiinţific, cronici ale problemelor financiare şi economice, agricole, industriale etc., nelimitându-se deci, doar în Botoşani, ci vizând ambiţios cuprinderea întregului topos nou creat, desemnat în titlul publicaţiei. În această propensiune către o arie mai largă de cuprindere constă primul element de noutate şi originalitate al acestei reviste botoşănene. La aceasta adăugându-se şi conotaţiile denumirii de “Junimea”, venind încărcată de tradiţie culturală şi de prestigiu din trecut, se configurează sfera intenţiilor ei. Ca atare, redacţia îşi propune să publice “corespondenţă asupra stărilor de lucruri din provinciile care până acum şi-au dus viaţa jub jugul apăsător al vrăjmaşului”, precum şi “descrieri de localităţi şi obiceiuri de prin aceste părţi”, pornind de la constatarea că acestea erau quasi-necunoscute până atunci, iar prezentarea realizărilor şi faptelor notabile de acolo “ar aduce atâta folos, introduse şi în părţile noastre”. Aşadar, nu intenţia de-a dăscăli superior, ci de-a face un schimb real şi avantajos de informaţii şi realităţi.

Prin articole privitoare la probleme sociale şi politice, editorii îşi propun să servească “în mod cinstit de călăuză sătenilor”, spre a nu fi speculaţi de demagogi, urmărindu-se a se crea un “curent sănătos în rândurile vigurosului nostru popor”. Dorindu-se racordarea cu realitatea generală a ţării, se propune publicarea constantă a unei “reviste a presei privind evenimentele externe şi interne, dând prin aceasta o idee generală de tot ce se petrece în regat şi în afară, mai ales pentru cei care nu au permanent la îndemână ziarele”. În mod concluziv articolul declară ca scop al revistei “slujirea intereselor Moldovei de Nord”, cele privitoare la educarea socială şi naţională, ceea ce se poate face numai prin “muncă cinstită şi harnică pentru propăşirea neamului nostru românesc”.[1]

În acest articol programatic, care în bună măsură a fost aplicat în scurta dar eficienta existenţă a revistei, este vizibilă şi influenţa ideilor sămănătoriste ale lui Nicolae Iorga, dar mai ales, cele despre “ridicare prin cultură” şi iluminare, care – reluând o idee de forţă din gândirea eminesciană – vizează în mod sintetic ajungerea la unitate naţională prin cultură organică, ceea ce, s-a spus pe bună dreptate, a fost un obiectiv esenţial din programul energetist de inspiraţie pur autohtonă al lui Iorga.

Aşadar revista botoşăneană îşi propunea implicit prin titlu şi explicit prin program, să reitereze, mutatis mutandis, şi conotaţiile notorii ale vechii “Junimi”, dar în primul rând, să devină un pol dinamic cultural-social al întregului nord moldav reîntregit prin marea Unire, în care judeţul nostru nu mai era unul marginal, deci consolidarea culturală a unirii teritoriale.

Ea va reuşi să obţină în relativ scurta ei existenţă adevărate şi uimitoare performanţe asupra cărora vom reveni.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania