Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

POEME ÎN LUMINĂ ŞI CULOARE (14). PORTRET DE ARTIST – VICTOR HRENIUC

POEME ÎN LUMINĂ ŞI CULOARE (14)
PORTRET DE ARTIST – VICTOR HRENIUC

 “Artistul nu poate năzui la lumea exterioară fără a fi silit să-şi dezvăluie pe cea interioară, şi cu atât mai mult nu poate aspira să-şi arate lumea interioară fără a înfăţişa aspecte din lumea exterioară. Una nu poate exista fără cealaltă, nu poate fi concepută decât prin intermediul celeilalte şi ambele creează între ele o altă realitate, consubstanţială uneia ca şi celeilalte.”  (Rene Huyghe)

1942 – S-a născut la data de 10 aprilie în Milişăuţi, Suceava.
1969 – Absolvă Facultatea de Arte Plastice din cadrul Institutului Pedagogic Iaşi.
1981 – Îşi desăvârşeşte pregătirea profesională absolvind Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu”-Bucureşti,  Facultatea de Muzeologie – Arte Plastice.

Activităţi artistice:

  • 1970 – 2013 – Expune constant în cadrul Cenaclului U.A.P. Botoşani, în      alte centre culturale ale Moldovei: Iaşi, Bacău, Suceava, Piatra Neamţ, Bârlad, Fălticeni, Roman, precum şi în expoziţiile      cu caracter republican la Saloanele Naţionale şi Bienalele de Grafică din      Bucureşti. Au trezit interesul şi aprecierea iubitorilor de artă      expoziţiile din seria „Tatăl şi fiul”, realizate împreună cu fiul său,      Alexandru Hreniuc, un tânăr artist plastic contaminat de harul şi sensibilitatea      tatălui său.
  • Organizator şi participant în taberele naţionale de pictură şi grafică din Ipoteşti şi Agafton în perioada 1994 – 2005, având invitaţi din ţară şi de peste hotare.
  • Coorganizator al derulării Programului de Vecinătate România – Ucraina finalizat cu expoziţia de pictură din Cernăuţi, 2006.
  • Participant al taberei de creaţie România – Ucraina – Suceviţa (Programul de Vecinătate România – Ucraina), 2009.
  • Realizator de coperţi şi ilustraţii de carte (8 volume de poezii şi proză), precum şi de afişe pentru diverse evenimente culturale.
  • În anii ’80 concepe şi realizează proiectul de amenajare a sediului administrativ al SC “Electrocontact” Botoşani ( mozaic pavimentar, o compoziţie murală şi vitralii).
  • În 2003 coordonează realizarea vitraliului (38 m pătraţi) de la Centrul de Exploatare Stânca – Costeşti, Botoşani.
  • Lucrări în colecţii particulare din Anglia, Canada, Franţa, Japonia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Elveţia, Portugalia, Brazilia, Ucraina, S.U.A., precum şi în colecţii muzeale din Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Chişinau, Cernăuţi.

În calitate de profesor de pictură – grafică, timp de 40 de ani la Şcoala de Arte Botoşani, a obţinut peste 100 de premii şi distincţii internaţionale printre care două medalii de aur “Mahatma Ghandi”, trei medalii de argint “Juan Miro” şi “Pablo Picasso” editate de Trezoreria Parisului sub egida UNESCO.

Zăbovind cu trudă, dar fără urmă de oboseală, Victor Hreniuc nu se dezminte. Peisajele sale, în care elementele de atentă observaţie nu fac decât să pună mai puternic în lumină aura de caldă poezie care le învăluie, sunt pagini de autentică maturitate artistică împlinită cu sârg şi discreţie”
(Radu Ionescu)

“Contaminat de serenitatea peisajului moldav, Victor Hreniuc s-a căutat de timpuriu şi s-a găsit la maturitate… Şi-a configurat un discurs individual, care a devenit, în timp, inconfundabilă marcă stilistică. Congenital liric, face din poezia realelor o formă de expresie a armoniei universale. În peisaj, libertatea de creaţie se identifică cu realul, înţeles ca ficţiune. Acest comportament îi îngăduie să aibă acces în zonele faste ale imaginarului, unde construcţia grafică ţine doar de logica afectivului. Culorile urmează acelaşi parcurs şi, de aici, impresia de straniu, de selenar.
            Preocupat de scenografii posibile, inventează cu dezinvoltură un veritabil spectacol al naturii, care se susţine prin construcţia polivalentă a dialogului formelor pevizibile şi relaţiile dintre ele.
Peste suprafaţa tablourilor, un vânt imaginar animă material cromatica şi-i conferă o mişcare prin care contururile formelor tind la o veritabilă disoluţie în corpul ansamblului.
Cromatismul face ca imaginea să aiba tensiuni sugestive şi, prin acestea, să ofere privitorului şansa de a participa la o veritabilă dezbatere despre limitele şi libertăţile de exprimare artistică.
Memorabile în ordinea atitudinii, peisajele lui se impun şi prin arheologia sentimentelor aflate în profunzimile unei memorii recuperate. ”  (Valentin Ciucă)

“Artistul este un magician al sinesteziilor, căci prin compoziţiile sale reuşeşte să sugereze parfumul câmpurilor, mirosul specific al gospodăriilor ţărăneşti din Ţara de Sus, sunetele acestora ca şi acordurile doinite pe un caval cu nuanţă de lamentă ce însoţesc glasul unui bard autohton.”  (Adrian Silvan Ionescu)

“Lumea ruralului se învârte în jurul câtorva motive inspirate din geografia locului şi realizările simple şi telurice ale oamenilor satului din acest colţ de ţară. Ele, imaginile, exprimă un calm concentrat, o culoare de sinteză. Sunt imagini alcătuite din forme şi volume, clare până la real sau reduse până la simbol, dar toate trecute prin propria sensibilitate, pentru a le face să supravieţuiască într-o atmosferă de împăcare şi linişte.
Cu simţul nostalgic al copilăriei, al pământului care ne-a plăsmuit, imaginile artistice devin simboluri ale forţelor naturii, percepute cu bucuria celui care le trăieşte mai mult decât le gândeşte.”
Victor Hreniuc

Impresionante lucrări realizate de artiştii plastici ce vor face obiectul prezentei rubrici vor înnobila volumul de colecţie pe care ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,REGAL D`ART” îl va edita sub titlul ,,RECURS LA ÎNŢELEPCIUNE. MANUAL DESPRE UMANIZAREA PUSTIULUI” (maxime, cugetări, aforisme, citate celebre).

Material realizat de ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,REGAL D`ART”

Hreniuc-Victor (20) Hreniuc-Victor (18) Hreniuc-Victor (16) Hreniuc-Victor (14) Hreniuc-Victor (12) Hreniuc-Victor (10) Hreniuc-Victor (8) Hreniuc-Victor (6) Hreniuc-Victor (4) Hreniuc-Victor (2)

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania