Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 13 → 2021

  Poetica zborului… sau Vase poetice comunicante

  Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 9 (129), Septembrie 2019
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE

  Poetica zborului…
  sau
  Vase poetice comunicante

  Primit pentru publicare: 11 Sept. 2019
  Autor: Lili BOBU – Asociația Culturală ,,REGAL D’ART”
  Publicat: 11 Sept. 2019
  ©Lili Bobu, Lucia Olaru Nenati, Victor Teișanu© Revista Luceafărul
  Editor: Ion ISTRATE
  Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.


   

  ,,Fiecare om își alcătuiește de-a lungul vieții un edificiu afectiv. Măsura în care el este e dată de consistența acestui edificiu, de mâna aceea de oameni pe care i-a preluat în el și pe care i-a iubit fără rest, fără umbră și împotriva cărora spiritul critic a rămas neputincios. Fără acest zid de ființe iubite ne-am destrăma, ne-am pierde, ne-am rătăci pur și simplu în viață. Dacă ura celorlalți – covârșitoare uneori –, invidia lor, mârșăvia lor sunt neputincioase este pentru că există câțiva oameni pe care îi iubim până la capăt.”
  Relația de prietenie cu distinșii poeți Lucia Olaru Nenati și Victor Teișanu care mă onorează și mă înnobilează, având un singur țel – adâncirea în spirit, confirmă ,,Declarația de iubire” a lui Gabriel Liiceanu. Ne-au fost hărăzite minunate ceasuri de taină ale cuvintelor, descoperind doi oameni născuți anume să ne uluiască, izvorând continuu și reinventându-se permanent, creatori hăruiți care lasă urme, intrând în legendă, de fiecare dată altfel, dar mereu constant în genialitatea lor. Melodia incifrată a cuvintelor scrise sub dicteul unor inteligențe arzătoare a zămislit opere originale prin simultaneitatea trăirii și celebrării actului existențial. Pentru Domniile Lor scrisul este un viciu, o continuă provocare în atingerea absolutului prin cuvânt, trăind jubilația eliberării de remușcări și resentimente – culminația unui mers lăuntric. Două conștiințe artistice care își continuă devenirea trăindu-și propriul destin, găsind vieții rima perfectă, demonstrând că ,,singurul surâs al tragediei noastre este creația”.
  Spiritul nostru ludic ne-a provocat, într-o duminică sfioasă, la o emoție de septembrie, parafrazându-l pe Nichita Stănescu: ,,să stăm de vorbă, să spunem cuvinte care să zboare între noi înainte și înapoi, să ne acoperim inima cu ceva… până când lumea noastră prelungă și în nesfârșire se va fi făcut coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând, cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se… o întâmplare a ființei noastre când fericirea dinlăuntrul nostru avea să fie mai puternică decât noi”- minunea existenței acestor spirite alese și întâmplarea privilegiului de a le fi părtașă la zbor… Și acest abil joc de imagini tandre în care eu, citind din manuscrisul unui dicționar poetic, la care trudesc de mai mulți ani, nestemate ale prietenului Victor Teișanu, iar distinsa Lucia Olaru Nenati, reverberând în creuzetul poetic propriu sunete rezonante și într-o evanescență ingenuă șlefuind cu grație și migală arhitecturi lirice care o reprezintă, a dat naștere unui interviu inedit, neconvențional, un inefabil alfabet al candorii, respirând sublimul cu irizări de albastru.

  Victor Teișanu:
  …Puteai fi
  Iubirea sacră a vieții mele
  Adunată picătură cu picătură
  Într-o sferă de purpură…
  Lucia Olaru Nenati:
  … Drumul nostru de ucenicie
  În academia de aur și purpură
  Din superbia căreia-nvățăm
  Cu câtă frumusețe ești dator
  Să-ți cucerești apusul ca pe-o nuntă.
  Victor Teișanu:
  …Sunt ca un semn de carte
  Rătăcind pe asfaltul încins,
  Biblioteca așteaptă disperată
  Și mă caută poliția și ziarele…
  Lucia Olaru Nenati:
  … Să ne ascundem în cetăți
  De nori, de frunze, de poeme,
  Cum am făcut de-atâtea dăți
  Când, cucerind auguste hărți,
  Ne retrăgeam între catrene.
  Victor Teișanu:
  Din amvonul său,
  Profesorul de elocință
  Analizează nemilos
  Căderea în beatitudine…
  Lucia Olaru Nenati:
  … Profesorul lumii creta-și ridică,
  Cine-i acel ce-adunarea mi-o strică?
  Ascultă-mă, lume, ascultă când zic
  Mai sus de iubire nu este nimic!
  Victor Teișanu:
  În chilia mea de ceară
  Sunt călugărul tău blând,
  Ești o frunză domnișoară,
  Pe sub geamuri lunecând.
  Domnișoară verde frunză,
  Care calci regatul meu,
  Inima din mine plânsă
  Zboară lin spre Dumnezeu…
  Lucia Olaru Nenati:
  …Nimic mai verde ca acel din mine
  Născutul anilor rămași un zbor
  De-or fi avut cândva zeii ființă,
  Verdele-acesta e ființa lor.
  Și parcă mă durea să mor – un gând,
  Un dor de ducă, fără seamăn dor,
  Dar e coroana verdelui de iarbă
  Și câtă vreme-i verde nu mai mor.
  Victor Teișanu:
  Singurul avantaj al poeților
  Ar fi veșnicia,
  Dar și pe aceea o împart
  După războaie fratricide…
  Lucia Olaru Nenati:
  Poetul e
  cel ce rostuie hotarul
  Fiindului de nefiind,
  Cel ce știe turna-n trupuri
  Ploaia–sufletul de-argint
  Până nu se mai înseamnă
  Fiindul de nefiind.
  Cel ce văzul azi îl umple,
  Dară vine de nicicând,
  Iar când lutul i se surpă
  Se-mprăștie peste lume
  Ca o ploaie de argint…
  Solzul frunzei viu în lună
  De-al său suflet strălucind…
  Victor Teișanu:
  Târât pe marile bulevarde
  Și prin piața publică,
  Poetul atârnă însângerat
  la carul de triumf al poeziei…
  Lucia Olaru Nenati:
  Și când le obosește tuturor
  Setea de sânge dulce de poet,
  Abia atunci își află tihna-ncet
  Poeții lumii, vai de steaua lor.
  O rană le e inima de spini,
  Oricine înc-un spin poate să-nfigă
  Fără pedeapsă aspră și oricât
  Și surdă-i lumea de durerea-și strigă!
  Dar vai de lumea care nu mai știe
  Să-și recunoască sufletu-n poeți!
  Nu-i lume, dar, ci o menajerie
  Plină de șerpi râioși și porci mistreți!
  Victor Teișanu:
  Poetul are
  Mâinile și gura însângerate,
  Însă nimeni nu observă
  Că din ochii închiși curg imagini.
  Lucia Olaru Nenati:
  Poet, om cu mister;
  Om pentru care lumea
  Cu toate cele lumești
  Nu-i decât un pretext
  Pentru stări sufletești.
  Victor Teișanu:
  Zi nouă
  A risipei de sine,
  Destulă hrană
  Pentru incerta revanșă
  Și pojghița
  Fragilă a sufletului
  Care cedează
  La primul semn
  Noapte de noapte,
  Murind simultan
  Cu nașterea poemului…
  Lucia Olaru Nenati:
  Poezia este
  Regăsirea Cuvântului
  Prin care Dumnezeu a gândit
  Cum vedea el că va fi lumea,
  De aceea ușor de recunoscut,
  Niciodată de descris
  Cum să cuprinzi tu,
  Cu ochiul tău
  Cel o clipă trecător
  Peste nemarginea firii
  Întregul cel de Marele Sine văzut
  Înainte de-a-l naște
  Spre a-l da drept merinde
  Iubirii?
  Victor Teișanu:
  Căci tot izbindu-se
  De maluri
  Apa
  Și-a aflat conștiința de sine…
  Lucia Olaru Nenati:
  Apa, zeiță purificatoare
  Îmbrățișându-mi hainele umile
  Cu tandră iubire;
  Iată, se îndepărtează frica
  Și curge în puterea torentului!
  Rămasă mă aflu senină,
  Acum se duce rugina nehotărârii
  Și timiditatea învinsă de-un detergent
  fără leac.
  Se spală trufia și uitarea,
  Invidia și lașitatea
  În zăpadă
  Negrul revoltei și tăișul răzbunării…
  Se spală, se scurg din culorile
  hainelor mele toate păcatele
  Încât apoi, întinse la soare,
  Rămas-au atât de ușoare
  Și, lin, mânecile se înfoaie
  Evanescente aripi albe
  Și toate prind
  Ca niște suflete neprihănite
  Spre raiul lor de lucruri pure
  Încet, încet, ca-n vis să zboare…
  Victor Teișanu:
  Orice stâncă
  Se compune din ființele nisipului,
  Chiar și tu
  Minți mai convingător
  Pe întuneric…
  Lucia Olaru Nenati:
  Un dor al scufundării fără margini
  Îl port cu vremea adunat mereu,
  Să nu mai fiu, să nu mai fie graniți
  Între un eu al apei și al meu.
  Nu știu un dor mai greu ca dorul apei
  Când crești și tu-ntre fetele morgane
  Și când nisipul vrea să-ți fie frate,
  Iar tu-l înșeli cu dansuri diafane…
  Victor Teișanu:
  Eu rătăcesc
  În căutarea sinelui,
  Spălând cu lacrimi de sare
  Oasele mele nemuritoare…
  Lucia Olaru Nenati:
  Atât de singur Sinele meu ostenit,
  Călător de o viață-n deșerturi pustii,
  Luptător cu armuri ruginite-n tării
  De lacrimile celei dintâi îndurări
  A învinșilor care, la adăpostul milei mele,
  Lovesc cei dintâi!
  Odihnindu-și o respirare încrucita povară
  În rotundul de palmieri
  Al Stării Sublime,
  Locul acela celest de unde,
  dezbrăcat pentru o clipă de teamă și chin,
  Blând cutremurat vezi întregul
  Și poți să-l rostești în cuvânt.
  Victor Teișanu:
  Vreau doar
  Amintirea unicului desen
  Care povestește cu imagini
  Coborârea mea în labirint…
  Lucia Olaru Nenati:
  Am desenat de atâtea ori
  Copacul acesta încăpățânat
  Trist, desfrunzit, cenușiu,
  zgâriind cerul cu ghearele lui descărnate,
  Purtând disperarea strigătului vechi
  Și neauzit de nimeni zeci de ani,
  Am desenat de atâtea ori
  Acest, același copac,
  Am expus desenele în zeci de simeze,
  Am vândut eu însămi bilete la intrare,
  Am pândit cu sete ochii privitorilor,
  Așteptând zadarnic să văd dacă cineva o să recunoască modelul
  Ca fiind același, unic și încăpățânat copac.
  Victor Teișanu:
  O, am ales umbra
  Să-i fac niște fotografii
  Ca să rămână totuși
  Ceva consistent după mine…
  Lucia Olaru Nenati:
  Să nu treci plutind peste lucruri,
  Iubește amiaza în care
  Se-mbată de soare zăpada…
  Cu fiece vârstă rotundă
  O ști – pierzi din tine-o frântură,
  Adună-le trepte și credit ascuns,
  Frământă-ți în cuget crescuta făptură,
  Nu crede nicicând învelit de ajuns
  Un sâmbur de faptă cu-a gândului undă!
  Nu risipi din merindea găoace
  Ce-o porți sub aripă, măiastră,
  Calm lopătează spre țintă prin aer
  Și lasă în vreme o umbră albastră,
  Chiar și-atunci când, autofag, fără vaer
  În firul albastru chiar trupul se toarce.
  Victor Teișanu:
  Doamne,
  Din ce m-ai zămislit?
  Iată, îmi trece viața
  și nu te pot cunoaște!
  Lucia Olaru Nenati:
  Cum de te lupți cu mine – o fărâmă
  Făcută dintr-un ciob de nemurire?
  Cum de mă verși ca apa-ntr-o fântână
  Când nu-s întreagă decât o privire?
  Când tu, nemarginea și infinitul
  Și nevisatul stăpânești deplin
  Și nu ți se clintește negrăitul,
  Când soarta mea întreagă ți-o închin?
  Atât de mare-s și atât de rea,
  Că-ți trebuiesc un stol de temniceri
  Pe rând să-i rostuiești la ușa mea,
  Să nu mă bucur mâine nici cât ieri?
  Cu ce ți-s, Doamne, atât de vinovată
  Sau dimpotrivă, de ce m-ai ales
  Ca-n lemnul crucii să stau rezemată
  Arând zadarnic fără de cules?
  Victor Teișanu:
  Balsam
  Peste suferința veche,
  Peste corzile toamnei
  Atingând apogeul
  Sub amenințare,
  Geniul
  Deplin nevăzut
  Al frunzei cedează
  Și te întrebi
  Dacă va fi interzis
  măcar să ștergi
  Praful de pe sentimente…
  Lucia Olaru Nenati:
  Tot mai rar îmi amintesc
  Cum voi găsi într-o dimineață
  Pe albul lăcașului cald
  Al visului proaspăt fugit
  O armură de pene sidefii
  Doar de mine văzută,
  Cu care, învelindu-mă, voi putea înota
  În apele cenușii ale tuturor singurătăților
  Prin care trebuie să trec până la țărmul de fildeș,
  Fără să-mi pierd, încetul cu încetul, suflarea
  Precum își pierd copacii superbia toamna…
  Victor Teișanu:
  Frunza roșie
  care așteaptă sărutul nopții,
  Așa
  Este inima mea de toamnă…
  Lucia Olaru Nenati:
  Sublim desenul toamnei pe coline
  Și-atât de nalt se urc-al frunzei dor,
  În arămiu nervurile o dor,
  Simțind cum închinarea vieții vine.
  Se-ntind pădurile, sublim covor
  Țesut din vrâste moi, diamantine,
  Târziul toamnei – vise de-aur, line
  Și cântă galben frunzele când mor.
  Cu-atâta frumusețe se răzbună
  Tot viul vieții verzi când se închină,
  Furând parcă tot aurul din lună
  Să-i fie armonia-n zări deplină,
  Cu glasul superbiei vrea să spună că-n rama amintirii-o să rămână.
  Victor Teișanu:
  Merg
  Pe deasupra câmpiei
  Printre munții cărora
  Li se citește spaima-n ochi…
  Lucia Olaru Nenati:
  Îmi port pretutindeni, ca un melc,
  Albastrele mânăstiri după mine;
  Uneori, când copilul meu cântă,
  privirea mi-acoperă lucrurile
  Cu lanuri argintii de cartofi în floare;
  Când merg în amurg pe câmpie,
  Zarea-mi desenează-n cărbune
  Pe-o strachină de Marginea
  Casele sobre și caldele șuri,
  Pentru o schiță de destin
  Acoperită de smalțul ierbii;
  Lacrimile plânsului învie în auz
  Copilării de duminică cu zvonul clopotului Buga.
  Reverberat la infinit ca-ntre oglinzi paralele,
  Între semicercurile aproape filozofale
  Ale obcinilor împurpurate în fragi;
  În inima mea înflorind priveliștea Bucovinei
  Ca într-un cuib de cartofi săpat înspre toamnă,
  Unde lângă trupul sacrificat al plantei-mamă
  Strălucesc neînvinși puii albi.
  Victor Teișanu:
  Fără condiții
  Lasă-te cucerit, risipește-te,
  Fii gata
  pentru imaculata ceremonie a iernii….
  Lucia Olaru Nenati:
  Cum să te fac să vezi acești copaci
  Ca niște crini giganți albiți de dor,
  Ce-mi cântă-acum o odă a bucuriei
  Pentru quartet de ochi în do major?
  Poate că m-am iscat din zăpezi
  Într-un februarie al altei vieți,
  De vreme ce mă simt acum ningând
  Pe largul necuprinsei dimineți.
  Și poate, în apusul meu, ciudat
  Mă voi întoarce iar să scântei neaua
  Și-n beznă să împrăștii licurici
  Purtându-și fiecare-n cruce steaua.
  Victor Teișanu:
  S-a spus că marea explodează
  Mereu învingătoare și învinsă
  Și sătulă de sine însăși!…
  Lucia Olaru Nenati:
  Cărările lunii
  Tremurătoare,
  Ape de lumină
  Pe ape de-ntuneric;
  Noaptea felină adormită
  Pe mare,
  Ochii ei – stele
  Cu suflet himeric.
  Poate din laptele
  Lunii din apă
  Seva își trage
  Un zeu vegetal
  Ce din adâncuri
  Cu-ncetul își sapă
  Turnuri de rugă
  Cu creste de val.
  Victor Teișanu:
  Zadarnic afli
  dacă șarpele se odihnește,
  Pentru că oricum
  Momeala fructului oprit te va doborî…
  Lucia Olaru Nenati:
  Fructul oprit are formă de măr,
  Mă supun neștiut întâmplării
  Ziua și noaptea, un gol adevăr
  Să-l umplu cu-atomii răbdării.
  Pașii mei, pașii tăi împreună,
  Cântec simplu și poate de-ajuns
  Ca să trec de cenușa ce-adună
  Albul clipei de lacrimi străpuns.
  O să uit, o să mor, o să-mi treacă
  Precum trec toate-n râu (Heraclit),
  Se tocește oțelul și-n teacă,
  Plâng zăpezi peste chipul cioplit.
  Victor Teișanu:
  Iubirea
  În procente mereu inegale,
  Aidoma picăturilor de ploaie
  Pe acoperiș
  Și lacrima
  Cu degetele răsfirate,
  Gata să-și părăsească izvorul.
  Când oare voi fi puternic
  Iubind
  Fără nimic la schimb?…
  Lucia Olaru Nenati:
  Așteptarea mea, cea mai frumoasă
  A întins covoare de frunze
  Pe măsura pașilor tăi;
  Ți-a pregătit serbările pădurii
  Cu urări din buciume de os,
  Vrâstate după numărul anilor tăi;
  S-a aplecat spre oglinzi curgătoare
  Să afle culoarea cea mai adâncă
  A ochilor tăi,
  A dat un ocol nevăzut
  Aerului ce trebuia să te cuprindă
  Ca nici o undă de ger
  Să nu rănească umerii tăi.
  Mi-a desenat pe brațul stâng
  O orhidee de sărut;
  Așteptarea mea cu porți de cleștar
  Din toate viețile iubirii
  Cea mai frumoasă…
  Victor Teișanu:
  Ești femeia predestinată
  Ultimei mele adrese pământești…
  Lucia Olaru Nenati:
  Poartă-mă-n vis pe brațul tău – liană
  Și lasă-mă să-ți sorb adâncul sorții,
  Exorcizând amărnicia morții
  Să-ți legăn sufletul în diafană
  Cântare de augur în arcul porții
  Și-mbracă-mă-ntr-o ramă de arcană,
  Să-ți pot vrăji stihia lumii, vană
  Și să-i tocesc cu glasul moale colții.
  Nu mă slăbi din ochi nicio clipită,
  Iubește-mă cu toți strămoșii-n suflet
  Sorbindu-le puterea îmblânzită.
  Când din adâncuri urcă-al mării muget,
  Răspunde-i că îți sunt pe veci sortită
  Și nemurirea-ți voi aduce-n cuget.
  Victor Teișanu:
  Sub tirul luminii evanescente
  Locul meu a rămas neschimbat,
  Aveți a deschide spumoase uși de clorofilă
  Dacă mă vizitați aici, în inima frunzei
  Unde mi-am săpat tranșee eterne.
  Lucia Olaru Nenati:
  M-a trăit destinul ca pe-o frunză,
  Cel mai scurt haiku din viața mea,
  Mi s-a dat ordin să trăiesc lumina
  Și-am căutat să-ndeplinesc porunca grea.

  Această frenezie metaforică, un spectacol imagistic, o ,,răstignire pe hârtie” a poeților, într-o ceremonie a scrisului, confirmă talente în deplinătatea maturității lor, tălmăcitori de orizonturi simbolice, care și-au aflat conștiința de sine încercând să ne convingă că ei sunt aceia care ,,mor, noapte de noapte, simultan cu nașterea poemului”, un lirism rafinat, reverie de filigrane diafane, construind un fascinant basorelief de emoții perene, asemănătoare culorilor din care se sintetizează lumina.
  ,,Au învățat cuvintele să iubească
  le-au arătat inima
  și nu s-au lăsat până când silabele lor
  au început să bată…
  Până la urmă, cuvintele au trebuit
  să semene cu ei și cu lumea lor…” (Nichita Stănescu)

  Lili Bobu – Asociația Culturală ,,REGAL D’ART”

  septembrie 2019,
  Botoșani – orașul Poeziei  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5