Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Reverberaţiile primului război mondial. În Bucecea

  Reverberaţiile primului război mondial
   În Bucecea

   Prof. dr. Iulian-Cătălin Nechifor

  Prima conflagraţie mondială sau marele război cum a fost cunoscut la scurt timp după încheierea sa a reprezentat un punct de cotitură în evoluţia lumii şi a României ca parte a sa. Emoţiile pe care le-a cunoscut societatea românească la finele războiului au fost copleşitoare, aşa cum îşi reamintea mai târziu Constantin Giurescu în memoriile sale, cu referire la discursul ținut de un alt mare istoric, Vasile Pârvan la deschiderea anului universitar. Magistrul încheia discursul profund patriotic adresat proaspeţilor studenţi cu formula: „Cu anii lor cei tineri, au înmulţit anii nesfârşiţi ai patriei. Somn blând, copii mei, somn lin[1].

  Preparativele şi negocierile purtate de guvernul român în vederea intrării României în conflagraţia mondială au paralizat întreaga societate. Efectele s-au revăzut şi în colţul de nord al ţării, într-un mic târguşor de provincie Bucecea. Alegerea acestui loc drept studiu de caz nu este întâmplătoare, Târgul Bucecea fiind în epocă un loc cosmopolit, cu o puternică minoritate evreiască, cu o înfloritoare viaţă economică, situat în apropierea graniţei cu Austro-Ungaria şi, nu în ultimul rând, un barometru la scară mică a unei societăţi demult uitată.

  Întreaga suflare a târgului se aştepta ca intrarea ţării în conflict să aibă loc cât mai curând, anunţul declanşării operaţiunilor militare de armata română în august 1916 nefiind o surpriză pentru nimeni. Autorităţile centrale au făcut eforturi deosebite pentru a face înţeleasă decizia luată la Bucureşti şi pentru a pregăti populaţia pentru sacrificiul ce urma să vină. Circulara ministrului de interne din 25 august 1916 adresată tuturor primăriilor din ţară era expresia unei stări ce caracteriza întreaga societate. În ea se făcea apel la spiritul de jertfă de care trebuia să dea dovadă întreaga suflare românească, inclusiv aparatul administraţiei de stat:

  „În toate îndatoririle Dvs. trebuie să vă faceţi a fi ajutat de către consilierii comunali cari sunt datori să presteze serviciul lor fără nicio retribuţie nu numai în baza legii comunale dar şi în baza legii de rechiziţie care proclamă acum serviciile tuturor cetăţenilor până la vârsta de 60 de ani, dar mai ales în afară de lege pe temeiul simţământului de solidaritate socială care în împrejurări atât de solemne trebuie mai mult ca oricând să se afirme”[2].

  Constrângerile datorate intrării în război nu au întârziat să apară. În 1917 în Bucecea au fost cantonaţi soldaţi ai armatei ruse venite în sprijinul armatei române. Procesul-verbal de inspecţie din 27 februarie 1917, realizat de administratorul plasei Bucecea Dimitrie Niculescu, arăta că relaţiile dintre soldaţii ruşi şi locuitorii din Bucecea erau bune[3]. Raportul aceluiaşi Dimitrie Niculescu din 7 septembrie 1917 puncta efectele produse de război asupra funcţionării Târgului Bucecea. Datorită plecării pe front a majorităţii bărbaţilor serviciul de pază era complet dezorganizat, la aceasta adăugându-se şi lipsa fondurilor pentru plata gărzilor[4].

  Declanşarea revoluţiei bolşevice a determinat schimbarea stării de spirit în rândul soldaţilor ruşi cantonaţi în Bucecea. Animaţi de idealurile revoluţiei aceştia au dezertat masiv din armata rusă producând turbulenţe. Soldaţii bolşevici şi-au degradat comandaţii militari şi au intrat în conflict şi cu autorităţile române. La 3 decembrie 1917 au dat foc Târgului Bucecea iar la Leorda au incendiat depozitul de subzistenţă[5].

  Alături ce rudele soldaţilor plecaţi pe câmpurile de luptă a stat părintele paroh Vasile Ionescu. Acesta a desfăşurat o activitate deosebită în anii dificili ai primului război mondial, în condiţiile date de greutăţile din anii 1917-1918. Implicarea sa în alinarea suferinţelor comunităţii rezultă dintr-un raport pe care îl trimite Protoieriei Botoşani la 7 aprilie 1918, prin care arată că în ciuda dificultăţilor a organizat serviciul religios fără nicio abatere. Familiilor celor plecaţi pe front părintele paroh le-a susţinut moralul prin cuvântările morale şi patriotice susţinute cu diferite prilejuri. Drept recunoştinţă, cei întorşi de pe front au venit să mulţumească preotului pentru suportul acordat familiilor pe perioada cât aceştia au fost mobilizaţi.

  Părintele a încurajat comunitatea să sprijine pe cei aflaţi la nevoie susţinând refugiaţii şi ostaşii români şi ruşi cantonaţi în comună. De atenţia părintelui paroh s-a bucurat şi spitalul militar 267/7 Brăila, cantonat pentru o vreme în comună. Un alt reper al activităţii sale l-a reprezentat grija continuă pentru copii orfani încurajaţi să vină la şcoală. La momentul redactării raportului, Vasile Ionescu conducea un comitet local înfiinţat cu scopul îngrijirii acestor copii. De asemenea, părintele s-a implicat în distribuirea de alimente pentru ţăranii care aveau nevoie de ele şi a încurajat populaţia să facă economii pentru dezvoltarea comunităţii[6]. Implicarea părintelui în gestionarea problemelor sensibile a generat simpatie şi respect din partea comunităţii pe care a păstorit-o cu suflet. În acelaşi timp, acţiunile preotului Vasile Ionescu au arătat calitatea sa umană şi harul care l-a făcut recunoscut în rândul bucecenilor.

  Activitatea preotului din Călineşti pe durata desfăşurării primului război mondial a fost şi ea remarcabilă. În raportul său axat pe aceiaşi temă, de la sfârşitul conflagraţiei, Ioan Grigoraş arăta că a participat la toate slujbele rânduite pentru enoriaşi şi armată. În acelaşi timp, i-a susţinut moral pe fiii de ţărani mobilizaţi pe front, cu o parte dintre ei întreţinând şi o corespondenţă scrisă. O parte dintre soldaţi au lăsat preotului economiile pentru a fi folosite de familiile lor. De asemenea, preotul a făcut tot ceea ce era necesar pentru ajutarea familiilor mobilizaţilor atât din punct de vedere spiritual, prin oficierea de slujbe speciale, acordarea de sfaturi, cât şi prin sprijin concret cu îmbrăcăminte, lemne de foc, suport în lucrarea pământului, etc. În calitatea sa de casier al Băncii Populare „Prinţul Mircea” a procurat sămânţă şi a făcut semănături de grâu pentru 40 de hectare aparţinând sătenilor. Toate aceste eforturi ale preotului Ioan Grigoraş confirmă statutul de îndrumător moral al comunităţii pe care a păstorit-o.

  În primii ani de după încheierea conflagraţiei mondiale luptele politice fratricide între diferiţii politicieni păreau că au aşezat o umbră peste memoria celor care s-au jertfit în eroicele lupte ale armatei române. Însă, în ciuda criticilor aduse la adresa administraţiei locale, trebuie să subliniem că aceasta nu şi-a uitat obligaţiile faţă de invalizii de război. Conform datelor de la nivelul anului 1919 erau înregistraţi la nivelul comunei patru invalizi de război: Mihai Butnaru, Petru Ţilică, Laur Zisu şi Gheorghe II Barbălată[7]. Este interesant de constatat că şi comunitatea evreiască şi-a adus contribuţia sa de sânge pentru îndeplinirea scopului naţional – unirea tuturor românilor în graniţele aceleiaşi ţări.

  Cea mai importantă mulţumire adusă celor ce au participat la luptele din primul război mondial a constat în aplicarea reformelor agrare din anii 1921-1922. Tabelele de împroprietărire realizate la nivelul comunei Bucecea menţionau existenţa a cinci invalizi: Mihai Butnaru, Nicolae Gheorghiu, Gh. Gh. M. Barbălată II, Gheorghe I Pintilei şi  Gheorghe D. Lazăr[8]. La categoria I a împroprietăriţilor, mobilizaţii în războiul din 1916-1918, erau trecuţi 134 de ţărani, ceea ce indica contribuţia pe care a adus-o la efortul de război al ţării[9].

  Tabel al ţăranilor mobilizaţi în campania din 1916-1918
  împroprietăriţi în 1922 (extras)

  Nr.

  Nume

  Domiciliu

  Nr.

  Nume

  Domiciliu

  26

  Ilie Ilie Cojocea

  Sat

  27

  Ion Petrariu

  Târg

  28

  Grigore a Profirei

  Sat

  29

  Toma Ilie M. Cojocea

  Sat

  30

  Ion Lungu

  Sat

  31

  Vasile C. Iurcu

  Sat

  32

  Ion T. a Mancei

  Sat

  33

  Vasile I. Vişan

  Sat

  34

  Dumitru Ilie Tofan

  Sat

  35

  Grigore Gh. Poenaru

  Sat

  36

  Ion Huţanu

  Sat

  37

  Vasile Irimiuc

  Sat

  38

  Dumitru Chelariu

  Sat

  39

  Vasile Pânzărescu

  Sat

  40

  Gheorghe V. Pintilei

  Sat

  41

  Ion Ion Ivan

  Sat

  42

  Gh. C Ţilică

  Sat

  43

  Vasile Crăciunescu

  Sat

  44

  Haralam a Petrei

  Sat

  45

  Costache Gh. Ungureanu

  Sat

  46

  Ion Dumitru Nichita

  Sat

  47

  Carol Hudumeac

  Târg

  48

  Ion Gubernicu

  Sat

  49

  Costache Ciubotaru zis Manolescu

  Sat

  50

  Ion V. Rusu

  Sat

  51

  Andronic Butnaru

  Sat

  52

  Costache Flescu

  Târg

  53

  Vasile T Zvonariu

  Sat

  54

  Const. V. Gr. Barnălată

  Sat

  55

  Grigore Sim Poenaru zis Loghin

  Sat

  56

  Petrea Gheorghiu

  Sat

  57

  Ion Petrea Vişan

  Sat

  58

  Costache Gh. M. Barbălată

  Sat

  59

  Ioan Petrea V. Nechifor

  Sat

  60

  Costache a Vatavului

  Sat

  61

  Gheorghe Alecu Cucu

  Sat

  62

  Petrea Ilie Arieru

  Sat

  63

  Nicolea Murariu

  Sat

  64

  Onofrei Barbu

  Sat

  65

  Cozma Creţu

  Sat

  66

  Gheorghe D. Cojocel

  Sat

  67

  Dumitru Catinca Barbălată

  Sat

  68

  Ion Const. A Mancei

  Sat

  69

  Dumitru Gh. M. Cucu

  Sat

  70

  Enea Cojocel

  Sat

  71

  Neculai V. P. Cucu

  Sat

  72

  Dumitru Iordache Satcău

  Sat

  73

  Niculai Căciureac

  Sat

  74

  Dumitru V. Sumanaru

  Sat

  75

  Ion I. Stan

  Târg

  76

  Anton Cost. Andr. Matei

  Sat

  77

  Gheorghe I Barbălată

  Sat

  78

  Petrea Gh. M. Barbălată

  Sat

  79

  Costachi Gh. Poenaru

  Sat

  80

  Filip D. Matei

  Sat

  81

  Dumitru Simion Poenaru

  Sat

  82

  Ion Dumitriu

  Sat

  83

  Ion Ilie Vişan

  Sat

  84

  Ion Strungaru

  Sat

  85

  Mihai Micioiu

  Sat

  86

  Constantin Gh. Gheorghiu

  Sat

  87

  Mihai Crăciunescu

  Sat

  88

  Gheorghe Gh. Poenaru

  Sat

  89

  Gheorghe Ilie Poenaru

  Sat

  90

  Dumitru I. Barbu

  Sat

  91

  Ilie a Marghioalei Dumitru

  Sat

  93

  Vasile P. Zvonaru

  Sat

  94

  Ion Ion Mihai

  Sat

  95

  Ilie D-tru Agavriloaie

  Sat

  96

  Neculai D. Cucu

  Sat

  97

  Constantin Dănilă

  Sat

  98

  Gheorghe C. Galaţanu

  99

  Dumitru Paramiuc

  100

  Gheorghe Nechifor

  Târg

  101

  Neculai I. Nechifor

  Sat

  102

  Petrea Ilie a Iordăchioaiei

  Sat

  103

  Dumitru C. Ploşniţă

  Sat

  104

  Adrian Pintilei

  Sat

  105

  Gheorghe D. Cucu

  Sat

  106

  Mihai Gh. M. Cucu

  Sat

  107

  Petrea Gh. M. Ungureanu

  Sat

  108

  Ilie Gheucă

  Sat

  109

  Ilie T. Vişan

  Sat

  110

  Ilie Ilie Cojocea

  Sat

  111

  Ghe. C. Cucu

  Sat

  112

  Ilie Gh. Iftime

  Sat

  113

  Dumitru Ilie Poenaru

  Sat

  114

  Ion Alupuţă

  Sat

  115

  Mihai Gh. Şurubaru

  Sat

  116

  Ion Gh. Grosu

  Sat

  117

  Vasile T. Gubernicu

  Sat

  118

  Ion Ion Pintiliescu

  Sat

  119

  Ilie Iordache Ţucă

  Sat

  120

  Ilie I. Barbălată

  Sat

  121

  Ion Const. Cordun

  Sat

  122

  Ion Gh. Gh. M. Cucu

  Sat

  123

  Const. a Pricopoaiei

  Sat

  124

  Dumitru P.V. Mihai

  Sat

  125

  Vasile Gh. P. Cucu

  Sat

  126

  Ilie D. Vişan

  Sat

  127

  Ion Creţu

  Sat

  128

  Todosachi Gh. Talpă

  Sat

  129

  Costache D. Neamţu

  Sat

  130

  Mihai Mateianu

  Sat

  131

  Spiridon Gh. M. Barbălată

  Sat

  132

  Costache Ion Mihai

  Sat

  133

  Dumitru Gh. Cucu

  Sat

  134

  Neculai Crăciunescu

  Sat

  135

  Ion Alecu Cojocaru

  Sat

  136

  Toader P.M. Mihai

  Sat

  137

  Gheorghe sin Poenaru zis Loghin

  Sat

  138

  Iosif I Pintilei

  Sat

  139

  Neculai T. Baban

  Sat

  140

  Vasile V. Grosu

  Sat

  141

  Alexandru P.V. Mihai

  Sat

  142

  Alexandru P.V. Mihai

  Sat

  143

  Ion Const. Simion Iftime

  Sat

  144

  Gheorghe C. Grădinaru

  Sat

  145

  Nistor Gh. Ioroceanu

  Sat

  146

  Vasile Gh. M. Cucu

  Sat

  147

  Ilie Gh. Ilie Mateesei

  Sat

  148

  Petrea Cost. Cucu

  Sat

  149

  Dumitru P. Grosu

  Sat

  138

  Iosif I Pintilei

  Sat

  150

  Cost. C. Ploşniţă

  Sat

  151

  Gheorghe D. Ţilică

  Sat

  152

  Const. C Sim Iftime

  Sat

  153

  Dumitru I. Hiliuţă

  Sat

  154

  Dumitru I Poenaru

  Sat

  155

  Ion Petrea V: Mihai

  Sat

  156

  Ion D. Gherasim

  Sat

  157

  Petrea C. a Mancei

  Sat

  158

  Gheorghe Sofian

  Sat

  159

  Ion I. Barbălată

  Sat

  160

  Dumitru V. Grosu

  Sat

  În ciuda dificultăţilor generate de marea criză economică, administraţia comunală a căutat să cinstească eroi căzuţi în războiul pentru reîntregirea naţională şi să le uşureze viaţa invalizilor, văduvelor şi orfanilor. Conform unui tablou din 1925 al eroilor căzuţi la nivelul judeţului în campania 1916-1918 la nivelul comunei Bucecea erau înregistraţi 227 eroi şi 83 de morminte ale acestora[10]. Un alt tablou al invalizilor de război din plasa Bucecea, realizat în 1928, menţiona existenţa în Bucecea a 17 invalizi de război[11] şi 45 văduve de război[12].

  Tabel invalizi de război
  Plasa Bucecea
  Bucecea
  (extras)

  Nr.

  Nume

  Nr.

  Nume

  82.

  N. Gheorghiu

  91.

  Ioan Cojocea

  83.

  M. Gh. Saftiuc

  92.

  Ghe. V. Pinilei

  84.

  Alecu Saftiuc

  93.

  Ghe. Ghe. Barbălată

  85.

  Constantin Ţilică

  94.

  Ioan Ghe. A Lungulesei

  86.

  Const. Ţilică

  95.

  Ghe. C. Cucu

  87.

  Ioan I. Grosu

  96.

  D. Gh. Grosu

  88.

  Alecu N. Bocăneţ

  97.

  D.V.Grosu

  89.

  P.P. Nechifor

  98.

  Zisu Laur

  90.

  Toader Ionoş

   

   

   Tabel cu văduve de război
  Plasa Bucecea
  Bucecea
  (extras)

  Nr.

  Nume

  Nr.

  Nume

  440.

  Maria I. Andrei

  462.

  Raveica Lupu Marcu Idel

  441.

  Ruxandra Ion a Zoiţei

  463.

  Rifca Lupu Marcu Idel

  442.

  Zoiţa a Chihaia

  464.

  Ecaterina C. Talpă

  443.

  Ecaterina C.D. Andrici

  465.

  Haia Herşcu Marcovici

  444.

  Maria V.S. Iftime

  466.

  Domnica N. Morcov

  445.

  Aglaia V. Barbălată

  467.

  Maria Ilie Murariu

  446.

  Maria D. Barbălată

  468.

  Paraschiva D. Sumanariu

  447.

  Catinca V. Cojocea

  469.

  Ecaterina C. Negru

  448.

  Maria D. Gh. Ciobanu

  470.

  Onica V-le Nerică

  449.

  Maria I. Chirilă

  471.

  Elena C Pintilei

  450.

  Estra Ilie Casapu

  472.

  Reila Ştrul Rabinovici

  451.

  Maria Ioan Creţu

  473.

  Catinca Gh. Stan

  452.

  Ecaterina D. Chelariu

  474.

  Saveta I. Pinciuc

  453.

  Raveica Gh. Cucu

  475.

  Maria Alex. Ştefănescu

  454.

  Ecaterina D. David

  476.

  Zamfira Gh. Sarafinescu

  455.

  Feiga Leiba Frau

  477.

  Profira Gh. Strungariu

  456.

  Maria V. Gheorghiu

  478.

  Maria C. Strungariu

  457.

  Onica Ilie Ghiarasim

  479.

  Reila d. Haim Sacagiu

  458.

  Maria T. Grădinariu

  480.

  Hareta Gh. Prânc

  459.

  Vela Grişan

  481.

  Aglaia Gh. Vărzar

  460.

  Ghitla Uşer Lazer Uşer

  482.

  Ruhla A. Covaliu

  461.

  Elena Cost.   Hrişcu

  483.

  Sura Idel   Iancu Zavel

  Atenţia autorităţilor locale şi judeţene nu s-a focalizat numai asupra eroilor din campania din 1916-1918 ci şi către supravieţuitorii din războiului de independenţă. În acest sens, pe baza datelor provenite de la primăriei, a fost realizat în 1933 un tablou al veteranilor din războiul de independenţă la nivelul plasei Siret. Conform acestuia, în Bucecea erau menţionaţi Ilie Bardu, sergent din contingentul 1874, Regimentul 16 Infanterie decorat cu Proclamarea Independenţei, Trecerea Dunării, Virtutea Militară şi Crucea Sfântului Gheorghe, Toader Huţanu, soldat contingentul 1872, Regimentul 4 Artilerie, decorat cu Independenţa şi Trecerea Dunării şi Gheorghe Costea, soldat contingentul 1872, Regimentul 16 Infanterie, decorat cu Independenţa, Trecerea Dunării şi Crucea Comemorativă[13].

  Schimbarea ordinii politice la nivel comunal, pe fondul instaurării dictaturii personale a regelui Carol al II-lea, a făcut posibilă apariţia unor noi interese legate de proprietăţile comunale. Un caz în acest sens îl reprezintă Toader P. Mihai, veteran de război, contingent 1917 care a participat la diferite lupte ale armatei române. În memoriul înaintat primăriei, acesta nota referitor la traseul său militar:

  „Cu respect şi onoare vin a vă raporta după cum urmează: sunt contingent 1917 am făcut parte din Bat. Vânători de Munte Comp. a 5-a înfiinţat atunci de Maiestatea sa actual Regele Carol al II-lea al României.

  Am luat parte la luptele ofensive de pe front pe care le-a avut batalionul V de Munte din iulie şi August 1917 la Cireşoaia, Tg. Ocna şi Cojna, am luat parte la evacuarea Ruşilor de pe teritoriul Ţări noastre precum şi la curăţarea teritoriului nostru ocupat de Austro-Germani. Am străpuns capitala Ungariei Buda-Pesta şi alte oraşe din acea ţară cu al nostru Batalion de V. de Munte al Cărui Comandant era şi este Măria Sa Regele Carol al II-lea dimpreună cu Domnul Colonel Virgil Bădulescu, Maior Ionescu Sinai, Căpitan Gheorghe Băgulescu, Căpitan Horia Lazăr, Sublocotenenţii Ionescu Breaza, Bădulescu Otileştinu, Roseti şi mulți alţi superiori iubiţi comandanţi ai Comp. din Batalion.

  În luptele din anul 1917-1918 am fost decorat cu Medalia Bărbăție şi Credinţă cu spade Cl. a II-a pentru bravura şi devotamentul de care am dat dovadă susţinând Batalionul cu îndârjire, ţării credinţă şi înfruntând cele mai mari greutăţi pe care cei ce le-au trăit le cunosc reamintindu-le şi văd. Au trecut două decenii de atunci şi nimeni nu s-a mai ocupat  de soarta noastră, mulţi s-au dus de pe acest pământ dintre noi să se revadă cu cei rămaşi pe front apărându-şi Ţară, Neam şi Rege”[14].

  Prin memoriul din 17 februarie 1938 Toader P. Mihai solicita acordarea unui loc de casă şi 500 metri pătraţi refuzaţi anterior de către fosta administraţie comunală condusă de Mihai Alexandrescu[15]. Răspunsul Primăriei Bucecea justifica refuzul satisfacerii petiţiunii reclamantului prin faptul că acesta din urmă poseda trei locuri de casă în Bucecea şi trei hectare de pământ, situaţia sa materială neimpunând acordarea unor loturi comunale[16].  Însă petiţia lui Toader P. Mihai este importantă şi prin faptul că aminteşte şi alţi trei veterani din primul război mondial ce locuiau la Bucecea la data redactării memoriului: Toader Alexa decorat cu Virtutea Militară, învăţătorul Eugen Cărăuşu de la Şcoala din Călineşti decorat cu Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a şi Ioniţă Butnaru decorat cu Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a[17].

  Conservarea memoriei celor ce au participat la glorioasele lupte din anii 1916-1918 a reprezentat o misiune pentru administraţia românească din anii interbelici, chiar dacă putem fi înclinaţi să credem că pasiunea pentru lupta politică a pus uneori între paranteze această realitate. Din păcate, instaurarea comunismului, perceptele ideologice pe care le-a adus noua ideologie şi trecerea anilor au aruncat un con de umbră asupra faptelor şi numelor eroilor ştiuţi şi neştiuţi din primul război mondial. Prin urmare, articolul nu e doar decât o încercare de a readuce la lumină o frântură dintr-un efort naţional pe care cu greu ni-l putem imagina în viitorul apropriat.

  [1] Constantin Giurescu, Amintiri, Editura All Educaţional, Bucureşti, 200, p. 88.

  [2] Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Botoşani, (în continuare: A.N.R.S.Bt), Fond Prefectura judeţului Botoşani, Ds. 34/1916, f. 9.

  [3] Ibidem, Ds. 89/1917, f. 27.

  [4] Ibidem, Ds. 6/1917, f. 18.

  [5] I.G.Duca, Amintiri politice, vol. III, Munchen, 1982, p. 30.

  [6] A.N.R.S.Bt, Fond Protoieria Botoşani, Ds.241/1915-1921, f. 202.

  [7] Ibidem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, Ds. 55/1919, f. 4.

  [8] Ibidem, Fond Primăria comunei Bucecea, Ds 1/1921-1922, ff. 74-80.

  [9] Ibidem.

  [10] Ibidem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, Ds. 15/1925, f. 9.

  [11] Ibidem, Ds. 5/1928, f. 116.

  [12] Ibidem, ff. 110-111.

  [13] Ibidem, Ds. 20/1933, f. 11.

  [14] Ibidem, Ds. 6/1938, ff.19-20

  [15] Ibidem, ff. 19-20.

  [16] Ibidem, Ds. 40/1938, f. 22.

  [17] Ibidem, Ds. 6/1938, ff. 19-20.

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5