Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 11 → 2019
Revista Luceafărul
Revista „LUCEAFĂRUL” este o publicaţie de cultură, educaţie şi atitudini destinată sufletului neamului românesc. Considerăm că omagierea marelui român Mihai Eminescu, fondator al spaţiului cultural românesc modern, este o provocare şi o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi, căreia îi putem da curs în nenumărate feluri. Cu credinţă în misiunea noastră, încercăm să contribuim prin această revistă la crearea unor repere culturale autentice şi stabile.

Scriitori botoșăneni. ION CĂLUGĂRU

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

 

CĂLUGĂRU, ION (Ştrul Leiba Croitoru)

Calugaru, Ioann. 14 febr. 1902, Dorohoi, jud. Botoşani – m. 22 mai 1956, Bucureşti

Prozator, dramaturg, gazetar. A absolvit cursurile primare la Şcoala Israelită (prom. 1914) şi Gimnaziul „Grigore Ghica Voievod” (1914-1918) din Dorohoi. În 1919 pleacă la Bucureşti şi se înscrie la Liceul „Matei Basarab”, dar nu reuşeşte să-şi termine studiile şi, angajându-se la redacţia Sburătorului, începe să publice (recenzii: „Revolte şi răstigniri” de A. Dominic – 22 mai 1920; „Pe gânduri” de A. Enăşescu – 26 iunie 1920) sub pseudonimul care îl va face cunoscut în epocă. Colaborează cu schiţe, povestiri, cronici literare şi articole pe teme culturale şi sociale la publicaţiile periodice care-i permit să militeze deschis pentru idealurile sale (intră de timpuriu în mişcarea socialistă): Adevărul, Adevărul literar şi artistic, Azi, Clopotul, Contemporanul, Cuvântul (red.), Cuvântul liber, Era nouă, Flacăra, Fulgerul, Integral (red.), Luceafărul, Rampa, Reporter, Tineretul socialist, Unu, Veac Nou, Viaţa Românească, Vremea ş.a.; redactor la revista Integral (mart. 1925 – apr. 1928); a întemeiat revista efemeră Opinia publică (15 mai – iun. 1929); după război funcţionează ca redactor la Scânteia.

Figurează în volumele: Antologia literaturii române de avangardă/ S. Pană (Bucureşti: E.P.L., 1969) şi Misiunea scriitorului contemporan: Idei şi atitudini literare (Bucureşti: Editura Eminescu, 1974).

Majoritatea scrierilor sale cuprinde lumea ciudată, plină de contraste, a periferiei provinciale evreieşti de altădată, cu personaje pitoreşti, uneori pline de umor, într-o atmosferă oscilând între fantastic şi grotesc.

OPERA: Caii lui Cibicioc (povestiri, debut editorial; Bucureşti: Tip. I. Brănişteanu, 1923), Haiducul Codău, moartea poterelor, bucuria vădanelor (povestiri semnate cu pseudonimul Ion Popescu; Bucureşti, 1923), Haiducul Hărăluţă- Prostul din ceata neagră (povestiri; Bucureşti, 1923), Dracul în capcană sau prinderea satanei cu 7 nume (Bucureşti, 1923), Moara dracilor sau haiducul călugăr (povestiri; Bucureşti, 1924), Paradisul statistic (povestiri, nuvele; Bucureşti: Tip. Reforma socială, 1926), Abecedar de povestiri populare (Bucureşti: Editura Unu, 1930), Omul de după uşă (roman; Bucureşti: Naţionala S. Ciornei (Rosidor), 1931), Charlot (Bucureşti: Vremea, 1933), Don Juan Cocoşatul (roman; Bucureşti: Naţionala-Ciornei, 1933), Erdora (Bucureşti: Naţionala-Ciornei, 1934), De la cinci până la cinci (nuvele; Bucureşti: Vremea, 1936), Copilăria unui netrebnic (roman autobiografic; Bucureşti: Naţionala-Ciornei, 1936; reed. Bucureşti: E.S.P.L.A., 1954; Bucureşti: E.P.L., 1962; Bucureşti: Hasefer, 1996), Trustul (roman; Bucureşti: Naţionala-Ciornei, 1937; reed. Bucureşti: Editura Tineretului, 1956), Scriitorii libertăţii: A. Tolstoi, Vl. Maiakovski, I. Ehrenburg, L. Aragon, R. Roland, M. Gorki, N. Ostrovski (Bucureşti: Scânteia, 1945), Ion şi Salomeea (scenariu dramatic; Bucureşti: Universul, 1947), Lumina primăverii (roman; Bucureşti: Socec, 1948; reed. Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955), Am dat ordin să tragă (schiţe şi nuvele; Bucureşti: Socec, 1948), Măseaua stricată (nuvelă; Bucureşti: E.P.L.A., 1949), Clownul care gândeşte (scenariu de comedie dramatică; Bucureşti: Editura de Stat., 1949), Oţel şi pâine (roman; Bucureşti: E.P.L.A., 1951 ; reed. Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1960) – Premiul de Stat (1951); Trustul (Bucureşti: Editura Tineretului, 1956), Casa şoarecilor (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1958, vol. editat de Saşa Pană), Paradisul statistic (vol. antologic de nuvele şi povestiri; Bucureşti: Minerva, 1971); traduceri: F.M. Dostoievski – Visul unui om ridicul. Jurnalul unui scriitor (Bucureşti, [s.a.]).

REFERINŢE:

CROHMĂLNICEANU,OV.S. Cronici şi articole. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1953; DAMIAN,S. Încercări de analiză literară. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956; BRATU,S. Cronici. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1957; MICU,D. Romanul românesc contemporan. – Bucureşti: E.S.P.L.A., 1959; CONSTANTINESCU,P. Scrieri, vol. 2. – Bucureşti: E.P.L., 1967; PIRU,AL. Panorama deceniului literar românesc: 1940-1950. – Bucureşti: E.P.L., 1968; LOVINESCU,E. Scrieri, vol. 2: Memorii. – Bucureşti: Minerva, 1970; CROHMĂLNICEANU,OV.S. Literatura română şi expresionismul. – Bucureşti: Minerva, 1971; PERPESSICIUS Opere, vol. 4-5. – Bucureşti: Minerva, 1971-1972; CROHMĂLNICEANU,OV.S. Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. 1. – Bucureşti: Minerva, 1972; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1972; SEBASTIAN,M. Eseuri.Cronici.Memorial. – Bucureşti: Minerva, 1972; LOVINESCU,E. Istoria literaturii române contemporane: 1900-1937. – Bucureşti: Minerva, 1975; NEGOIŢESCU,I. Analize şi sinteze. – Bucureşti: Albatros, 1976; CONSTANTINESCU,P. Romanul românesc interbelic. – Bucureşti: Minerva, 1977; FUNDOIANU,B. Imagini şi cărţi. – Bucureşti: Minerva, 1980; PIRU,AL. Istoria literaturii române de la început până azi. – Bucureşti: Univers, 1981; COSMA,A. Romanul românesc contemporan: 1945-1985,vol.1: Realismul. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1988; CONSTANTINESCU,P. Figuri literare. – Bucureşti: Minerva, 1989; NEGOIŢESCU,I. Istoria literaturii române, vol. 1: (1800-1945). – Bucureşti: Minerva, 1991; IONESCU,E. Război cu toată lumea. Publicistică românească, vol. 1. – Bucureşti: Humanitas, 1992; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova: Editura Vlad & Vlad, 1993; BEJENARU,I. Dicţionarul botoşănenilor. – Iaşi: Moldova, 1994; CROHMĂLNICEANU,OV.S. Amintiri deghizate. – Bucureşti: Nemira, 1994; MICU,D. Scurtă istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Iriana, 1995; ROBU,C. CĂLUGĂRU Ion în Dicţionarul scriitorilor români, vol.1: A- C. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; AMARANDEI,GH. Dorohoiul istoric şi cultural: evocări. – Botoşani: Quadrat, 1999; ICHIM,O. CĂLUGĂRU,Ion în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 2: C-D. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004;

MORAR,O. Scriitori evrei din România. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2006; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol.: A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; CERNAT,P. Avangarda românească şi complexul periferiei, vol. 1. – Bucureşti: Cartea Românească, 2007; CRAIA,S. Dicţionarul ziariştilor români. – Bucureşti: Meronia, 2007; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1. – Bucureşti: Semne, 2009; MANDACHI,D. Dicţionarul personalităţilor dorohoiene. – Botoşani: Quadrat, 2012; PANĂ,S. Prezentări. – Bucureşti: Tracus Arte, 2012.

*

LEMNARU,O. De vorbă cu Ion Călugăru, Facla, nr. 1539, 1936; MORARU,M. In memoriam, Gazeta literară, nr. 22, 1956; MICU, D. Prezenţa lui Ion Călugăru, Gazeta literară, nr. 23, 1957; BRAGA,M. „Casa şoarecilor”, Steaua, nr. 7, 1958; GEORGESCU, P. Amintirile lui Ion Călugăru, Gazeta literară, nr. 32, 1962; LUCA,E. Ion Călugăru, România literară, nr. 6, 1972; BEJENARU,I. Ion Călugăru, Caiete botoşănene, nr. 5, 1984 (Ateneu); ŞTEFĂNESCU,ALEX În necontenit conflict, Jurnalul literar, nr. 17-18, 1998; ZALIS,H. O moştenire literară diferenţiată, România literară, nr. 51-52, 1999; DELEANU,I. Ion Călugăru – sociologie şi artă, Contemporanul-ideea europeană, nr. 17, 2001; ZALIS,H. Proba de recitire, Contemporanul- ideea europeană, nr. 20, 2001; VLĂDĂREANU,E. 160 de pagini de oţel, Vatra, nr. 9-10, 2004; ZALIS,H. Apropieri de o moştenire diferenţiată, Convorbiri literare, nr. 8, 2004; MANDACHI,I. Ion Călugăru, Viaţa Botoşanilor, nr. 249, 2005; MANOLESCU,N. Romane uitate, România literară, nr. 34, 2006; BUCIU,M.V. Un remarcabil expresionist social, Contemporanul-ideea europeană, nr. 3, 2008; VASILACHE,S. Poezii în fond, România literară, nr. 45, 2008; HÎNCU,D. Lipscanii în timpul crizei din 1929 de Ion Călugăru, România literară, nr. 29, 2009; GAVRIL,G. Ipostaze ale citadinismului în proza lui…, Timpul, nr. 4 şi 5, 2011.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.592 de abonați

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2020 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania

Statistici T5