Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Ioan Holban

 Foto și text prelut integral din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Ed. Agata, 2013

HOLBAN, IOAN

Holban, Ioann. 2 iul. 1954, Fălticeni, jud. Suceava

Critic literar, publicist. A locuit în Botoşani în perioada copilăriei şi adolescenţei (1960-1978). A absolvit Şcoala Generală nr. 6 şi Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani (1961-1973), Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1974-1978).

Cadru didactic în învăţământul gimnazial: profesor de limba franceză la Şcoala Generală nr. 2 Paşcani (1978-1979), profesor de limba şi literatura română la Şcoala Generală nr. 4 Iaşi (1979-1980), cercetător la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi (1980-1990), redactor-şef la revista Cronica (1990-1996), director general la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”din Iaşi (1996-2006), director la Teatrul „Luceafărul” din Iaşi (2006-); secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1990-1997), redactor la Cronica veche (2011). Doctor în filologie al Universităţii din Iaşi, cu teza Literatura subiectivă în perioada interbelică (1998).

Debut publicistic în revista Dialog (1975) cu Ion Creangă – spaţiul memoriei; colaborări cu studii, eseuri, articole, cronici şi recenzii literare la: Amfiteatru, Anuar de lingvistică şi istorie literară, Astra, Ateneu, Bucovina literară, Cahiers roumaines d’études littéraires, Caiete critice, Contemporanul, Convorbiri literare, Dacia literară, Evenimentul, Luceafărul, Opinia studenţească, România literară, Steaua, Tribuna, Tribuna României ş.a.

Premiul pentru critică literară al Colocviului Naţional de Literatură şi Publicistică (1977), Premiul „Napoca universitară” (1978), Premiul revistei Cronica pentru critică literară (1982 şi 1985), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1995, 1999), Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România pentru critică literară (2002), Premiul pentru critică literară acordat de rev. Ateneu şi Convorbiri literare (2002), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2000), Premiul pentru promovarea dramaturgiei româneşti contemporane (2004), Premiul pentru critică şi istorie literară pe anul 2006, acordat de Filiala Iaşi a Uniunea Scriitorilor din România, Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate acordat de Primăria Municipiului Iaşi (2008), Premiul „G. Ibrăileanu” pentru critică literară acordat la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi (2009), Premiul de excelenţă acordat de Filiala Iaşi a Uniunea Scriitorilor din România (2009).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN-Club.

 

OPERA: Proza criticilor. Garabet Ibrăileanu. E. Lovinescu (Bucureşti: Minerva, 1983), Ion Creangă. Spaţiul memoriei (Iaşi: Junimea, 1984; reed., Iaşi: Princeps Edit, 2004; Bucureşti: Editura Niculescu, 2010), Hortensia Papadat-Bengescu (monografie; Bucureşti: Albatros, 1985; ed. a 2-a, Iaşi: Princeps Edit, 2002), Profiluri epice contemporane (Bucureşti: Cartea Românească, 1987), Literatura subiectivă: Jurnal intim. Autobiografia literară (Bucureşti: Minerva, 1989), Salonul refuzaţilor (Iaşi: Moldova, 1995), Jurnalul românesc în literatura română interbelică (Iaşi: Universitatea „Al.I. Cuza”, 1999 – teza de doctorat), Poarta lumii: jurnal în China (Iaşi: Editura Sedcom Libris, 1999), Istoria literaturii române: portrete contemporane, vol. 1: Poezia (Iaşi: Princeps Edit, 2003), Platon Pardău (monografie; Bucureşti: Editura Mayko, 2004), Cortina de sticlă (eseuri; Iaşi: Princeps Edit, 2006; vol. 2, Iaşi: Sedcom Libris, 2009; vol. 3, Iaşi: Tipo Moldova, 2009), Istoria literaturii române contemporane, vol. 1-3 (Vol. 1: Poezia; vol. 2: Proza; vol. 3: Critică, eseu, memorialistică; Iaşi: Tipo Moldova, 2006), Literatura română subiectivă de la origini până la 1900: Jurnalul intim, Autobiografia literară (Iaşi: Tipo Moldova, 2007), O istorie a fenomenului literar, vol. 1-2 (Iaşi: Achi Books, 2008), Proza română contemporană, vol. 1-2 (Iaşi: AchiBooks, 2008), Literatura română de azi: poezia, proza (Iaşi: Tipo Moldova, 2012); în colab.: albumul Iaşi (Iaşi: Cronica, 1994), Cimitirul Eternitatea (Iaşi: Cronica, 1995; Iaşi: Alfa, 2008), Junimea azi (antologie; Iaşi: M.L.R., 1996), Prin Iaşii de odinioară (Iaşi: Cronica, 1996), Iaşii, între legendă şi istorie (Iaşi: Institutul European, 1997).

Îngr. de ed.: G. Ibrăileanu – Spiritul critic în cultura românească. Note şi impresii (Bucureşti, 1984), H. Papadat-Bengescu – Logodnicul (Iaşi, 1989), A. Bacalbaşa – Moş Teacă. Din viaţa militară (Iaşi, 1989), J. Bart – Europolis (Iaşi, 1990), L. Blaga – Hronicul şi cântecul vârstelor (Bucureşti, 1990), L. Blaga – Opere, vol. 1-2 (Chişinău, 1995), I. Creangă – Amintiri din copilărie (Iaşi, 1996), O istorie a jurnalului literar românesc (Iaşi, 2009) ş.a.

A tradus: B.N. Koltes – Roberto Zucco (piesă jucată în anul 2000 pe scena Teatrului Naţional din Iaşi), Y. Mishima – No. Cinci poveşti de dragoste (piesă de teatru jucată în anul 2002 pe scena Teatrului Naţional din Iaşi).

 

REFERINŢE:

 

IAŞUL contemporan: cartea personalităţilor. – Iaşi: Cronica, 1993; MECU,N. HOLBAN Ioan în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 2: D – L. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; MANOLESCU,N. Literatura română postbelică, vol. 3. – Braşov: Aula, 2001; ŢEPOSU,R.G. Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. – Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002; SATCO, E. Enciclopedia Bucovinei, vol. 1. – Iaşi: Princeps Edit, 2004; MECU,N. HOLBAN, Ioan în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 3: E-K. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A – L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; SPIRIDON,C.M. 101 dialoguri în libertate, vol. 1. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2007; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009.

*

CĂLINESCU,Al. Istorie literară, Convorbiri literare, nr. 8, 1983; GEORGESCU,P. Raţiune şi analiză, România literară, nr. 38, 1983; MANOLESCU,N. Noua critică, România literară, nr. 27, 1983; MIHĂILESCU, D.C. „Proza criticilor”, Contemporanul, nr. 29, 1983; CĂLINESCU,Al. Încercări de naratologie: Ion Creangă – spaţiul memoriei, Convorbiri literare, nr. 4, 1984; DUMITRIU,D. „Amintiri din copilărie” sub aripa criticii moderne, România literară, nr. 18, 1984; FAIFER,F. Trei critici de la „Dialog”, Dialog, nr. 101-102, 1984; IORDACHE,M. „Proza criticilor”, Ateneu, nr. 5, 1984; LEONTE,L. Metoda şi critica, Cronica, nr. 51, 1984; CĂLINESCU,AL. Descriere şi analiză, Cronica, nr. 33, 1985; DOBRESCU,AL. Ipostaze ale monografiei, Convorbiri literare, nr. 10, 1985; MANOLESCU,N. „Marea europeană” în monografie, România literară, nr. 36, 1985; MIHĂIEŞ,M. Critica postuniversitară, Orizont, nr. 5, 1985; GRIGURCU,GH. „Hortensia Papadat-Bengescu”, Familia, nr. 7, 1986; CONDURACHE,V. A patra carte, Convorbiri literare, nr. 11, 1987; CUŢITARU,V. Certitudinea lecturii, Cronica, nr. 50, 1987; IORGULESCU,M. Analiza şi sinteza, România literară, nr. 43, 1987; ŢEPOSU,R.G. Criticul Ioan Holban, Tribuna României, nr. 343, 1987; CUŢITARU,C.L. Ultimul, criticul, Dialog, nr. 123, 1988; GEORGESCU,P. Un sfert de veac de proză, Viaţa Românească, nr. 8, 1988; GRIGURCU,GH. „Profiluri epice contemporane”, Familia, nr. 1, 1988; MIHĂILESCU,D.C. Profilurile lui Holban, Tribuna (Sibiu), nr. 21, 1988; POANTĂ,P. Argumente pentru o sinteză, Steaua, nr. 2, 1988, DEMETRIAN,B. Spectacolul confesiunii, Ramuri, nr. 5, 1990; FAIFER, F. Textul ca o pradă, Cronica, nr. 14, 1990; MANOLESCU,N. Grilă critică sau grilaj?, România literară, nr. 16, 1990; ŞTEFĂNESCU,D. Gânduri despre textul intim, Vatra, nr. 5, 1990; DORIN POPA în dialog cu Ioan Holban (interviu), Contemporanul, nr. 1, 1992; COROIU,C. Ioan Holban – Am aprins câteva becuri în „Salonul refuzaţilor”, Adevărul literar şi artistic, nr. 250, 1995; COROIU,C. Eternitatea într-o carte, Adevărul literar şi artistic, nr. 276, 1995; COROIU,C. „Salonul refuzaţilor”, Adevărul literar şi artistic, nr. 280, 1995; LEONTE,L. Un salon nu ca oricare altul, Cronica, nr. 9, 1995; SPIRIDON,V. Bunuri de tipar, Ateneu, nr. 7, 1995; TURTUREANU,N. Portretul criticului la maturitate, Cronica, nr. 9, 1995; COROIU,C. Ioan Holban…, Adevărul literar şi artistic, nr. 345, 1996; POENAR,H. „Salonul refuzaţilor”, Steaua, nr. 1-2, 1996; VASILE,G. Paradoxul chinez, România literară, nr. 47, 1999; BĂRBULESCU,S. Critica universitară, Luceafărul, nr. 3, 2000; ANTONESEI,L. Un foarte ambiţios proiect de istorie literară, Lumea ieşeanului, nr. 120, 2003; COROIU,C. Ioan Holban… (interviu), Adevărul literar şi artistic, nr. 685, 2003; POPA,G. Monografia „Hortensia Papadat-Bengescu”, o necesară reeditare, Evenimentul, nr. 3545, 2003; URIAN,T. Lista lui Holban, România literară, nr. 45, 2003; MĂNUCĂ,D. Galeriile Holban, Convorbiri literare, nr. 1, 2004; SPIRIDON,C.M. Iaşul e un reper sigur în câmpul literaturii…: dialog cu criticul şi istoricul literar Ioan Holban, Convorbiri literare, nr. 7, 2004; TALPALARU,V. „Istoria literaturii române”, Dacia literară, nr. 1, 2004; COCORA,C. „Ion Creangă. Spaţiul memoriei”, Feed Back, nr. 3, 2005; SPIRIDON,V. Tentaţia complementarităţii, Porto Franco, nr. 4-5-6, 2005; VASILIU,L. Racul holbanian, Vitraliu (Bacău), nr. 7-8, 2006; COROIU,C. O istorie a literaturii în 137 de portrete, Cultura, nr. 5, 6, 2007; DIMA,S.G. Expresivitatea cotidianului, România literară, nr. 19, 2007; GROŞAN,I. O solidaritate ludică, Convorbiri literare, nr. 2, 2007; MARCU,E. „Istoria literaturii române contemporane”, Convorbiri literare, nr. 3, 2007; COROIU,C. Sita lui Holban, Cultura, nr. 47, 2008; VINTILĂ,A.O. „Istoria literaturii române contemporane”, Bucovina literară, nr.1, 2008; COROIU,C. O istorie a literaturii române subiective (I), Convorbiri literare, nr. 5, 2011.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania