Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. ION H. CIUBOTARU

Foto și text preluate integral din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor Silvia Lazaravici, Ed. Agata, 2013

Ciobotaru, IoanCIUBOTARU, ION H.

n. 28 ian. 1940, sat Arborea, com. George Enescu,
jud. Botoşani

Etnolog, istoric literar, publicist. A absolvit şcoala primară în satul natal, gimnaziul la Şcoala Normală de băieţi „Al. Vlahuţă” din Şendriceni-Dorohoi (1951-1954), Liceul Teoretic nr. 2 din Dorohoi, Facultatea de Filologie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (1961 – 1966); doctor în filologie (etnologie) la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj cu teza Cântecul funerar şi contextul său etnografic pe Valea Şomuzului Mare (1978). A funcţionat ca muzeolog la Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi (1966-1967), cercetător la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” Iaşi – filială a Academiei Române (1968- ), şef al Departamentului de Etnografie şi folclor (1970); prof. asociat (1991-1999) la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie; director al Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Iaşi (1991-2003); din 1999 este profesor universitar dr. la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza”, Catedra de literatură română „Garabet Ibrăileanu”.

Sub îngrijirea sa au apărut seria de 10 vol. a Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei şi Caietele Arhivei de Folclor; redactor resp. al publicaţiilor: Rapsozii (1992), Datini (1992, 1993), Olarii (1992), Strunga (1993); colaborări cu studii, articole, note, comentarii la: Viaţa studenţească (debut, 1965), Anuar de lingvistică şi istorie literară, Anuar de folclor, Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, Ateneu, Caiete botoşănene, Convorbiri literare, Cronica, Revista de etnografie şi folclor, Revista română ş.a.

 

OPERA: Chestionar folcloric şi etnografic general (Iaşi: Academia Română, 1970), Folclorul obiceiurilor familiale din Moldova (Marea trecere) (în C.A.F., Iaşi, 1986), Valea Şomuzului Mare: monografie folclorică (2 vol.; cu un cap. de etnomuzicologie de Fl. Bucescu şi V. Bârlădeanu; în C.A.F., Iaşi, 1991), Ornamente populare tradiţionale din Moldova (Iaşi-Chişinău, 1992), Marea trecere: repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova (Bucureşti: „Grai şi suflet – Cultura naţională”, 1999), Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, vol. 1: Arhitectura populară. Textilele de interior. Portul popular de sărbătoare (Iaşi: Presa Bună, 1998), vol. 2: Obiceiurile familiale şi calendaristice (Iaşi: Presa Bună, 2002), vol. 3: Poezia obiceiurilor tradiţionale; Literatura populară; Folclorul muzical (Iaşi: Presa Bună, 2005) – Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitre – Salvatore S. Marino”, Palermo, Premiul Academiei Române „Simion Florea Marian”, 2007; Petru Caraman: destinul cărturarului (Iaşi: Editura Universităţii „AL.I. Cuza”, 2008), Ouăle de Paşti la români: vechime, semnificaţii, implicaţii ritual-ceremoniale (Iaşi: Presa Bună, 2012).

A colaborat la alcătuirea Dicţionarului literaturii române de la origini până la 1900 (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1979; ed. a 2-a, 2002) – Premiul „Timotei Cipariu”, acordat de Academia Română (1981) şi a Dicţionarului general al literaturii române (vol. 1-7; Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004-2009); a colaborat de asemenea şi la alcătuirea unor antologii, volume de studii şi monografii folclorice: Folclor din ţinutul Rădăuţilor (în colab. cu V. Adăscăliţei; Suceava: C.J.C.P., 1969),Teatrul folcloric din judeţul Iaşi (în colab. cu Vasile Adăscăliţei; Iaşi: C.J.C.P., 1969),Vânătorii: monografie folclorică (în colab. cu Silvia Ionescu; Iaşi: C.J.C.P.,1971), Permanenţa culturii populare (în vol. Războieni-Valea Albă şi împrejurimile; Piatra Neamţ: C.J.C.P., 1977), Folclor poetic. Cântece şi strigături din judeţul Botoşani (Botoşani, 1980), Literatura populară (antologie; în C.A.F., Iaşi, 1982), Ornamente populare tradiţionale din zona Botoşanilor: Cusături, ţesături (în colab. cu Silvia Ciubotaru; Botoşani: C.J.C.E.S.,1982), Cultura populară în preocupările lui G.T. Kirileanu (vol. G.T. Kirileanu sau viaţa ca o carte; Bucureşti: Editura Eminescu, 1985), Ornamente populare tradiţionale din Moldova: Cusături, ţesături (în colab. cu Silvia Ciubotaru; în C.A.F., VIII, Iaşi, 1988), Gherăeşti. Un sat din ţinutul Romanului (în colab.; Iaşi: Presa Bună, 2003), Folclor muzical din ţinutul Neamţului (Cluj-Napoca: Arpeggione, 2009).

Ediţii: Petru Caraman – Literatură populară (în C.A.F., Iaşi, 1982), Petru Caraman – Descolindatul în Orientul şi sud-estul Europei (Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1997), Petru Caraman – Studii de etnografie şi folclor (în colab. cu Ov. Bârlea; Iaşi: Junimea, 1997), Petru Caraman – Vechiul cântec popular ucrainean despre Ştefan Voievod şi problemele lingvistico – etnografice aferente (Iaşi: Editura Universităţii „Al.I Cuza”, 2005), Petru Caraman – Kochanowski – Dosoftei: Psaltirea în versuri: influenţa lui Kochanowski asupra lui Dosoftei şi consideraţii critico-axiologice (Iaşi: Trinitas, 2005); studii: Reflexul meşteşugarilor şi al negoţului în folclor şi în etnografie la români, în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, vol. V, Iaşi, 2005; Porţile monumentale ale României. Geneză şi semnificaţii, în Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, vol. VI, Iaşi, 2006.

REFERINŢE:

 DATCU,I. Dicţionarul folcloriştilor.Folclorul literar românesc. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979; DATCU,I. Dicţionarul etnologilor români, vol. 1. – Bucureşti: Saeculum I.O., 1998; DATCU,I. CIUBOTARU,Ion H. în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 2: C-D. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009; DURNEA,V. Noi propuneri de recurs. – Iaşi: Timpul, 2011; BURAC,GH. Lumini ce nu se sting. – Botoşani: Agata, 2012; MANDACHI,D. Dicţionarul personalităţilor dorohoiene. – Botoşani: Quadrat, 2012.
*
CUCEU,I. „Folclor poetic.Cântece şi strigături din judeţul Botoşani”, Anuarul Arhivei de Folclor, vol. 11, 1981; COMAN,M. O remarcabilă realizare a folcloristicii contemporane – Arhiva de folclor a Moldovei şi Bucovinei, SLAST, 9 mai 1987; BOT,N. Ion H. Ciubotaru: „Valea Şomuzului Mare.Monografie folclorică”, Anuarul Arhivei de Folclor, XII-XIV (1991-1993), 1993; EDROIU,N. „Catolicii din Moldova.Universul culturii populare”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Historia, nr.1-2, 1999; DATCU,I. Argument etnografic, Cronica, nr. 2, 2000; EDROIU,N. Ion H. Ciubotaru – „Catolicii din Moldova.Universul culturii populare”, Transylvanian Review, vol. 9, nr. 1, 2000; HEDEŞAN,O. Ion H. Ciubotaru – „Marea trecere.Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova”, Orizont, nr. 10, 2000; MANDACHE,B.M. „Catolicii din Moldova.Universul culturii populare”, Cronica, nr. 1, 2000; DATCU,I. Thanatos, Adevărul literar şi artistic, nr. 585, 2001; PATRAŞ,A. O problemă lămurită definitiv: catolicii din Moldova şi identitatea lor etnică, Cronica, nr. 12, 2002; VALENTIN,M. Carte tipărită la Vatican şi lansată la Iaşi şi Bacău, România liberă, nr. 3828, 2002; POP,D. O monografie etnologică esenţială, Tribuna, nr. 9, 2003; URSACHE, P. Contabilizarea etnografică, Convorbiri literare, nr. 9, 2003; GAVRILUŢĂ,N. O carte eveniment: Ion H. Ciubotaru –„Catolicii din Moldova…”, vol. 2, Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, vol. 4, 2004; MANDACHE,B.M. Un sat din ţinutul Romanului, Cronica, nr. 6, 2004; MUNTEANU,V. „Gherăeşti – un sat din ţinutul Romanului”, Revista română, nr. 2, 2004; CIREŞ,L. Ion H. Ciubotaru la 65 de ani, Revista română, nr. 2, 2005; TALOŞ,I. Ion H. Ciubotaru – 65, Cronica, nr. 6, 2005; MANDACHE,B.M. Elogiul spiritualităţii populare, Cronica, nr. 1 2006; TALOŞ,I. O impresionantă monografie: „Catolicii din Moldova”, Steaua, nr. 12, 2006; C.C. Profesorul Ion H. Ciubotaru a fost premiat în Italia, Ziarul de Iaşi, 17 febr. 2007; CIREŞ,L. O lucrare impunătoare, Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, VII, Iaşi, 2007; RIGOLI,A. Premiu internaţional, Revista română, nr. 2, 2007; ZUB,AL. Un exeget al creaţiei populare: Ion H. Ciubotaru, Convorbiri literare, nr. 4, 2007; COTORCEA,L. Petru Caraman – un model încă viu, Convorbiri literare, nr. 11, 2008; MĂNUCĂ,D. O monografie exemplară, Convorbiri literare, nr. 12, 2008; PATRAŞ,A. Cărturarul sub vremi, Convorbiri literare, nr. 10, 2008; BURAC,GH. Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, etnolog şi istoric literar, Luceafărul (Botoşani), nr. 5, 2009; BURAC,GH. Anuarul Muzeului Etnografic… In honorem…, Luceafărul (Botoşani), nr. 6, 2010; FAIFER,F. Un împătimit – Ion H. Ciubotaru, Cronica, nr. 1, 2010; FLOREA,V. Ion H. Ciubotaru la 70 de ani, Steaua, nr. 7-8, 2010; LAVRIC,D. Cărturarii – precum stelele duble, Luceafărul (Botoşani), nr. 5, 2010; LUTIC,M. O viaţă dedicată etnologiei româneşti…, Revista română, nr. 4, 2010; STHAL, P.H. Un adevărat om de ştiinţă, In honorem Prof. Univ. dr. Ion H. Ciubotaru, Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, X, Iaşi, 2010; BURAC,GH. Folclorul botoşănean de la cele dintâi culegeri încoace, Luceafărul (Botoşani), nr. 4, 2011; BURAC,GH. „Ouăle de Paşti la români”…, Luceafărul (Botoşani), nr. 8, 2012; ILIE,E. O nouă sinteză marca Ion H. Ciubotaru: „Ouăle de Paşti la români”, Cronica, nr. 10, 2012.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania