Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. MIHAI URSACHI

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

 

                      URSACHI, MIHAI

Ursache Mihain. 17 febr. 1941, com. Strunga, jud. Iaşi – m. 10 mart. 2004, Iaşi

Poet. Şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la Botoşani. A absolvit şcoala primară, gimnaziul şi Liceul „A.T. Laurian” la Botoşani (prom. 1957), Facultatea de Filosofie (1957-1961, fără licenţă) şi Facultatea de Germanistică (1965-1970) la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi.

Între 1961-1964 detenţie politică. Scurt timp profesor de limba germană la Liceul „Vasile Alecsandri” din Iaşi; cadru didactic universitar la Universitatea „AL.I. Cuza”, desfăşurând o intensă activitate publicistică şi literară: debut în 1968 cu versuri la revista Cronica; colaborări la diverse publicaţii periodice din ţară şi din străinătate: Alma mater, Amfitrion, Convorbiri literare, Dialog, Iaşul literar, Luceafărul, România literară, Timpul, Viaţa Românească; Ethos, Limite (Paris), Nimrad, Alea, Prism (S.U.A.), Observator (München) ş.a.

Între anii 1981-1990 a locuit în S.U.A., funcţionând ca asistent la Universitatea Statului Texas (1982-1986); doctorat în germanistică cu teza Poetry of the Being. From Hölderlin to Paul Celan/ Poezia fiinţei: de la Holderlin la Paul Celan (1986), lector la Universitatea Statului California (1986-1990), director la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”din Iaşi (1990-1992), profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii „AL.I. Cuza” din Iaşi (din 1996), director al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi (1998). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1970), Cetăţean de onoare al municipiului Botoşani (1994), secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1997-2001); a făcut parte din colegiul de redacţie al revistei Viaţa Românească (din 1998); membru fondator al Alianţei Civice, preşedinte al Filialei Iaşi a Alianţei Civice (1990), membru al PEN Club-ului (1990).

Figurează în antologiile: Poezia ieşeană contemporană (Iaşi: C.J.C.P., 1968), Antologia poeţilor tineri (Bucureşti: Cartea Românească, 1982), Streiflicht (Kastellaunn: Editura Dionysos, 1994), Poezia creştină românească (Iaşi: Editura Institutului European, 1996), Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993 (Bucureşti: Teora, 1998), O mie şi una de poezii româneşti (Bucureşti: Du Style, 1997), Antologia poeziei române de la origini până azi (Piteşti: Paralela 45, 1998), Mica antologie a poeziei române (Bucureşti: Editura Regală, 1998), Deliruri şi delire (o antologie a poeziei onirice româneşti; Piteşti: Paralela 45, 2000), Poezia română după proletcultism (Constanţa: Ex Ponto, 2000), Cele mai frumoase 100 de poezii ale limbii române (Bucureşti: Compania, 2001), Poezia pădurii (ed.a 2-a; Bucureşti: Orion, 2001), Da Miorizza a Cristian Popescu (Edizioni Akkuaria, 2011).

Premiul „Mihai Eminescu” pentru debut (1970), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1971), Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1977), Premiul Academiei Române (1979), Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru întreaga sa operă poetică (15 ian. 1992, Ipoteşti), Premiul rev. Poesis (Satu Mare, 1993), Premiul „Lucian Blaga” acordat de Societatea „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (1996), Premiul revistei Observator din München ş.a.

OPERA: Inel cu enigmă (versuri; Iaşi: Junimea, 1970; reed. Bucureşti: Cartea Românească, 1981), Missa Solemnis (versuri; Bucureşti: Editura Eminescu, 1971) – Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, Poezii (antologie; Iaşi: Junimea, 1972), Poemul de purpură şi alte poeme (Cluj: Dacia, 1974), Diotima (versuri; Iaşi: Junimea, 1975), Marea înfăţişare (versuri; Iaşi: Junimea, 1977) – Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie, Zidirea şi alte povestiri (Bucureşti: Cartea Românească, 1978; reed. Iaşi: Moldova, 1990; reed. Iaşi: Junimea, 2002), Arca (antologie de poeme; Iaşi: Junimea, 1979) – Premiul Academiei Române, Some Poems of Magister Ursachi, translated by His Friends… (ed. bilingvă americano- română; Iaşi: Junimea, 1980), Die Palme Talipot (Bucureşti: Kriterion,1982), Poezii (Bucureşti: Vitruviu, 1996), Descoperirea României/The Discovery of Romania (versuri; Oradea: Cogito, 1997), Nebunie şi lumină (versuri; Bucureşti: Nemira, 1998), Cetatea Putreziciune/La Cité Pourriture (versuri, ed. bilingvă rom.-fr.; Botoşani: Axa, 2000), Benedictus (poezii perene; Bucureşti: Compania, 2002), Inel cu Enigmă (opere complete; Chişinău: Cartier, 2002), Suflet de seară (versuri; Iaşi: Cronica, 2003), Ironia ontologică şi alte eseuri (Iaşi: Princeps Edit, 2004), Poezie şi confesiune (în colab.; Iaşi: Princeps Edit, 2004), Goana magilor (poeme postume şi însemnări despre poezie; Iaşi: Princeps Edit, 2005), The March to the Stars (poem; Bucureşti: Editura Vinea, 2006), Arca (Iaşi: Princeps Edit, 2006/2007), Clipele vieţii (Iaşi: Princeps Edit, 2006, 2007), Poştalionul cu farse (Iaşi: Princeps Edit, 2007), Zidirea (Iaşi: Princeps Edit, 2007), Ame en veille (anthologie; Bucureşti: Respiro-Bibliotheca Virtualis, 2008), Raţiunea poeziei (eseuri; Iaşi: Princeps Edit, 2008), Din reveriile domnului R (Iaşi: Princeps Edit, 2009), Marea înfăţişare (Piteşti: Paralela 45, 2010), Arca (opera poetică, ed. critică; Iaşi: Princeps Edit, 2011).

Traduceri în colab. cu Herta Perez: Povestea marmotei (basme romantice germane; Iaşi: Junimea, 1970), J. Roth – Cripta Habsburgilor (roman; Bucureşti: Univers, 1973).

REFERINŢE:

ANDRIESCU,AL. Disocieri. – Iaşi: Junimea, 1970; MINCU,M. Poezie şi generaţie. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; PIRU,AL. Poezia românească contemporană: 1950-1975. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; UNGHEANU,M. Arhipelag de semne. – Bucureşti: Cartea Românească, 1975; ALEXIU,L. Ideografii lirice contemporane. – Timişoara: Facla, 1977, FELEA,V. Aspecte ale poeziei de azi. – Cluj-Napoca: Dacia, 1977, IORGULESCU,M. Scriitori tineri contemporani, vol. 1. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1978; NIŢESCU,M. Poeţi contemporani. – Bucureşti: Cartea Românească, 1978; POANTĂ,P. Radiografii, II. – Cluj-Napoca: Dacia, 1978; RAICU,L. Practica scrisului şi experienţa lecturii. – Bucureşti: Cartea Românească, 1978; SIMION,E. Scriitori români de azi, vol. 1. – Bucureşti: Cartea Românească, 1978; ALBOIU,G. Un poet printre critici. – Bucureşti: Cartea Românească, 1979, DOINAŞ,ŞT.AUG. Lectura poeziei. – Bucureşti: Cartea Românească, 1980; BUCUR,M. Mihai Ursachi în Literatura română contemporană, vol. 1: Poezia. – Bucureşti: Editura Academiei R.S. România, 1980; TOMUŞ,M. Mişcarea literară. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1981; MANOLESCU,N. Despre poezie. – Bucureşti: Cartea Românească, 1987; NEGOIŢESCU,I. Scriitori contemporani. – Cluj-Napoca: Dacia, 1994; ULICI,L. Literatura română contemporană. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1995; OPREA,ŞT. Chipuri şi măşti. – Iaşi: Cronica, 1996; ILISEI,G. Oleacă de taifas: interviuri. – Iaşi: Polirom, 1998; DIACONU,M.A. Feţele poeziei.Fragmente critice. – Iaşi: Junimea, 1999; DOINAŞ,ŞT.AUG. Poeţi români. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1999; MICU,D. Poezia română actuală, vol. 3. – Constanţa: Pontica, 1999; MICU,D. Istoria literaturii române de la creaţia populară la postmodernism. – Bucureşti: Saeculum I.O., 2000; MICU,D. Literatura română în secolul al XX-lea. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000; MINCU,M. Poeticitate românească postbelică. – Constanţa: Pontica, 2000; MANOLESCU,N. Literatura română postbelică, vol. 1. – Braşov: Aula, 2001; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 2. – Bucureşti: Fundaţia Luceafărul, 2001; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 5. – Bucureşti: Editura Niculescu, 2001; MOLDOVAN,I. URSACHI, Mihai în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 4: R-Z. – Bucureşti: Albatros, 2002; PELIN,M. Opusul emigraţiei politice. – Bucureşti: Compania, 2002; ANGHEL,P. Comunicare transculturală. – Bucureşti: Cartea Românească, 2003; HOLBAN,I. Istoria literaturii române. Portrete contemporane, vol. 1. – Iaşi: Princeps Edit, 2003; CIOPRAGA,C. Partituri şi voci: poeţi ai acestui timp. – Iaşi: Junimea, 2004; MICHAEL,FR. Mihai Ursachi – poet vizionar. – Iaşi: Editura T, 2004; ŞTEFĂNESCU,ALEX Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000. – Bucureşti: Maşina de Scris, 2005; VULTURESCU,G. Cronicar pe Frontiera Poesis. – Iaşi: Princeps Edit, 2005; *** Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor/sel. texte D. Corbu. – Iaşi: Princeps Edit, 2006; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; SPIRIDON,C.M. Marea înfăţişare a lui Mihai Ursachi. – Iaşi: Princeps Edit, 2006; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române. – Piteşti: Paralela 45, 2008; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009; IOVĂNEL,M. URSACHI, Mihai în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 7: Ţ-Z. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2009; ILIE,E. Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane: autori, cărţi, teme. – Iaşi: Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2011; HOLBAN,I. Literatura română de azi: poezia, proza. – Iaşi: Tipo Moldova, 2012.
*
CONSTANTIN,I. „Inel cu enigmă”, România literară, nr. 29, 1970; COROIU,C. Mihai Ursachi, Cronica, nr. 21, 1970; LAURENŢIU,D. „Inel cu enigmă”, România literară, nr. 27, 1970; SÂNGEORZAN,Z. „Inel cu enigmă”, Cronica, nr. 25, 1970; SIMION,E. „Inel cu enigmă”, Luceafărul, nr. 30, 1970; CIOBANU,N. „Missa Solemnis”, Luceafărul, nr. 9, 1972; LEONTE,L. „Missa Solemnis”, Cronica, nr. 10, 1972; MANOLESCU,N. „Missa Solemnis”, Contemporanul, nr. 10, 1972; GHEORGHIU,M.D. Alchimia versului. Între real şi ficţiune, Alma mater, nr. 7-8, 1973; ANDRIESCU,AL. „Poemul de purpură şi alte poeme”, Cronica, nr. 23, 1974; UNGHEANU,M. „Poemul de purpură şi alte poeme”, Luceafărul, nr. 21, 1974; PAPILIAN,AL Scrisoare despre…Mihai Ursachi, Luceafărul, nr. 17, 1975; TUDORAN,D. Habitaclul desăvârşirii, Luceafărul, nr. 41, 1975; CORBEA,A. „Diotima”, Dialog, nr. 51, 1976; IORGULESCU,M. Profil: Mihai Ursachi, Luceafărul, nr. 29, 1976; MANOLESCU,N. „Diotima”, România literară, nr. 10, 1976; NIŢESCU,M. Un romantic deghizat, Viaţa Românească, nr. 6, 1976; CONDURACHE,VAL Din reveriile domnului R,…, Cronica, nr. 40, 1977; MANOLESCU,N. Poeţi manierişti, România literară, nr. 36, 1977; CIOPRAGA,C. Un romantic ironic, Cronica, nr. 42, 1978; ALEXIU,L. „Arca”, Orizont, nr. 37, 1979; CHIFOR,V. Resursele povestirii, Transilvania, nr. 3, 1979; CIOBANU,N. „Zidirea” – o alegorie, Luceafărul, nr. 15, 1979; PRICOP,C. „Arca”, Convorbiri literare, nr. 9, 1979; NATANSOHN,U. Slăbiciunea povestitorului, Dialog, nr. 65-66, 1979; SILVESTRU,A. Proza poetică şi vizionară, Luceafărul, nr. 23, 1979; SÂNGEORZAN,Z. Universul întreg e un crin, Cronica, nr. 24, 1980; TUDORAN,D. Convalescenţa imaginarului, Viaţa Românească, nr. 11, 1980; CREŢU,N. Poezia lui Mihai Ursachi, România literară, nr. 40, 1981; CREŢU,N. „Ieşirea” din cercul vrăjit, România literară, nr. 20, 1990; MAXIM,I. Poezia lui Mihai Ursachi, Cronica, nr. 3, 1990; TUCHILĂ,C. Purpura şi melancolia, Luceafărul, nr. 22, 1990; ULICI,L. Călătoria „povestitorului”, România literară, nr. 14, 1990; CORDOŞ,S. Eu, vînătorul, Tribuna, nr. 27, 1991; COŞOVEI,TR. Tigrul de aur al melancoliei, Contemporanul, nr. 7, 1991; GAVRIL,G. Aventura povestirii, Convorbiri literare, nr. 16, 1991; GRĂSOIU,L. Vestea ferice a redăruirii, Viaţa Românească, nr. 11-12, 1991; NEGOIŢESCU,I. Poezia poeziei la Mihai Ursachi, Viaţa Românească, nr. 9,1991; ŞTEFĂNESCU,ALEX Fabricantul de mister, Flacăra, nr. 16, 1991; COROIU,C. Convorbire cu Mihai Ursachi, Adevărul literar şi artistic, nr. 150, 1992; DORIAN,G. Mihai Ursachi, Jurnalul de Botoşani, nr. 46, 1994; ALEXIU,L. Lirism şi ironie, Orizont, nr. 12, 1995; CHIOARU,D. Mihai Ursachi, Apostrof, nr. 10, 1997; NEGOIŢESCU,I. 17 februarie 1941, Mihai Ursachi, Calende, nr. 1-2, 1997; *** Un prinţ senior al Tristeţii: Mihai Ursachi, Cronica, nr. 1, 1997; DIACONU,M.A. Mihai Ursachi sau modul alchimic, Convorbiri literare, nr. 10, 1998; GIORGIONI, R.V. O poezie bună e o poezie bună indiferent …, România literară, nr. 50, 1998; GRIGURCU,GH. O „legendă vie” a poeziei, România literară, nr. 49, 1998; STANCA,D. „Nebunie şi lumină” România liberă, nr. 2441, 1998; ŞTEFĂNESCU,ALEX La o nouă lectură Mihai Ursachi, România literară, nr. 17, 1998; MINCU,M. Mihai Ursachi – anticipaţia textualismului, Contemporanul-ideea europeană, nr. 3, 2000; ANTONESEI,L. Mihai Ursachi – 60, Timpul, nr. 2, 2001; HOLBAN,I. Poezia magistrului Mihai Ursachi, România literară, nr. 9, 2001; SPIRIDON,C.M. Arca magistrului orfic, Convorbiri literare, nr. 2, 2001; CREŢU,N. „Capricii”, jocuri, „edicte” ale poetului Mihai Ursachi, Convorbiri literare, nr. 5, 2002; MARCU,L. Poezia perenă a lui Mihai Ursachi, România literară, nr. 38, 2002; BUCIU,M.V. Poeţi de azi: Mihai Ursachi, Adevărul literar şi artistic, nr. 657, 2003; DANILOV,N. Prinţ Senior al Poeziei – Mihai Ursachi, Viaţa Românească, nr. 3-4, 2003; HAJA,G. Vălul hermetic, Timpul, nr. 3, 2003, APETROAIE,L. Ultimele zile cu Mihai Ursachi, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; BOLTAŞU,D. Mihai Ursachi – poet vizionar, Viaţa Românească, nr. 10, 2004; CASSIAN,M.S. Am mare credinţă în destinul poporului român…, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; CIOPRAGA,C. „Ironia ontologică” sau despre Mihai Ursachi, Viaţa Românească, nr. 11-12, 2004; CREŢU,B. Confesiunea indirectă, Mihai Ursachi eseist, Convorbiri literare, nr. 11, 2004; CREŢU,B. Ironia compensatoare, Dacia literară, nr. 3, 2004; DIACONU,M.A. „Mântuitorul ironic” în „Cetatea putreziciune”, Dacia literară, nr. 3, 2004; IANCU,V. Solitarul Mihai Ursachi şi al său „Suflet de seară”, Cronica, nr. 3, 2004; MĂNUCĂ,D. Şcolar întru melancolie, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; MICHAEL,FR. Conturul naturii în poezia lui Mihai Ursachi, Dacia literară, nr. 3, 2004 / Hyperion-caiete botoşănene, nr. 2, 2004; PARASCAN,C. Mihai Ursachi, Convorbiri literare, nr. 10, 2004; RĂDUCEA,I. Proiecţia sinelui în viziuni onirice: proza lui Mihai Ursachi, Dacia literară, nr. 6, 2004; SPIRIDON,V. Magistrul Ursachi la „Marea înfăţişare”, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; ZUB,AL. Mihai Ursachi, la despărţire, Convorbiri literare, nr. 3, 2004; Un loc proeminent în posteritate, Dacia literară, nr. 3, 2004; SIMION,GH. Profeţii sunt poeţii,…, Feed Back, nr. 8-9, 2005; BĂDĂRĂU,G. „Clipele vieţii”, „Goana magilor”, Cronica, nr. 5, 2006; GHEORGHIU,V. San Diego – Repedea, Dacia literară, nr. 4, 2006; MIHAI,ION M. Mihai Ursachi – Lirică de mare rafinament, Nord literar, nr. 7/8, 2006; MIRONESCU,D. Ultimul Ursachi, Suplimentul de cultură, nr. 81, 2006; MOLDOVAN,A. Postumele lui Mihai Ursachi, Mişcarea literară, nr. 1, 2006; CREŢU,B. Ars amandi, ars scribendi, ars moriendi, România literară, nr. 23, 2008; IANCU,V. Singurătatea poetului, Convorbiri literare, nr. 2, 2008; IOVĂNEL,M. Mihai Ursachi, Cultura, nr. 37, 2008; CORBU,D. „Din reveriile domnului R”, Feed Back, nr. 1-3, 2009; CIUBOTARU,G. Epitetul cromatic în lirica lui Mihai Ursachi, Porto Franco, nr. 155, serie nouă, 2009; CORBU,D. Poezia fiinţei şi hohotul marelui logos, Hyperion, nr. 10-11-12, 2010; DIACONU,M.A. Mihai Ursachi „mântuitorul ironic” în „cetatea putreziciune”, Hyperion, nr. 10-11-12, 2010; VASILE,G. Mihai Ursachi, histrion în aur şi purpură, Luceafărul de dimineaţă, nr. 17, 2010; DANILOV,N. Mihai Ursachi şi enigmele receptării sale postume, România literară, nr. 20, 2011; SPIRIDON,C.M. Poezia şi nerăbdarea limitelor la Mihai Ursachi, Convorbiri literare, nr. 2, 2011.

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania