Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Mihail SORBUL (pseud. lui Mihai Smolsky)

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

                      SORBUL, MIHAIL (pseud. lui Mihai Smolsky)

Sorbul, Mihailn. oct. 1885, Botoşani – m. 20 dec. 1966, Bucureşti

Dramaturg şi prozator. Şcoala primară la Botoşani şi Iaşi, studii secundare la Liceul Naţional din Iaşi (1895), Ploieşti şi Bucureşti; studii superioare neterminate: Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1905-1906) şi Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti (1906-1907). Activitate publicistică şi redacţională: secretar de redacţie la publicaţia săptămânală Conştiinţa (Ploieşti, 1 ian. – 3 febr. 1907), secretar de redacţie la Convorbiri critice (Bucureşti, 1909), editează şi redactează (în colab. cu Liviu Rebreanu) revista săptămânală de teatru şi muzică Scena (Bucureşti, 1910-1911, 1914), redactor la revista Arta (ian. – dec. 1912, în colab. cu V. Eftimiu, L. Rebreanu şi C. Moldovanu), director literar la Ilustraţiunea naţională (1912-1914), secretar literar al Companiei „Marioara Voiculescu” (1913); a făcut parte din Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Români (bibliotecar, ian. 1914 – iun. 1915; secretar, febr. 1919 – mart. 1920); redactor la Cronica artistică şi literară (1917 – 1918); redactor la publ. săpt. Săgetătoru (1921-1922).

Debut cu schiţa dramatică Vânt de primăvară la Convorbiri critice (1908); colaborări la revistele: Adevărul literar şi artistic, Biruinţa, Calendarul cultural al învăţământului, Contemporanul, Curentul nou, Cuvântul liber, Flacăra, Gazeta literară, Lamura, Luceafărul, Noua revistă română, Rampa, Rampa nouă ilustrată, Revista critică, Scânteia, Solia, Ţara nouă ş.a.

Preşedinte al Societăţii Autorilor Dramatici Români (şi membru fondator, ian. 1927 – mart. 1930), director al Teatrului Naţional din Cluj (1931). Premiul Naţional pentru teatru, 1937.

Figurează în antologia Teatrul românesc contemporan (vol. 1, Bucureşti: Editura Tineretului, 1962).

OPERA: Eroii noştri (teatru; Bucureşti: Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, 1906; debut editorial semnat M. Smolschi), Vânt de primăvară (teatru, Convorbiri critice, nr. 11, 1908), Praznicul calicilor (comedie tragică într-un act); Săracul popă! (episod dramatic într-un act) (reprez. martie 1912, la Teatrul Naţional din Craiova/ febr. 1913, Teatrul Comedia din Bucureşti; Bucureşti: Ed. libr. şi tip. H. Steinberg, 1916; ed. a 3-a, Bucureşti: Cartea Românească, 1923), Letopiseţi (dramă istorică; Bucureşti: Noua [Revistă Română] Tipografie Profesională, 1914; reed. Bucureşti: Socec, 1921; Bucureşti: Alcalay, 1938; Bucureşti: Minerva, 1980), Patima roşie (comedie tragică; Bucureşti: Ed. libr. şi tip. H. Steinberg, 1916; ed. a 2-a, 1921; ed. a 3-a, 1923; reed. Bucureşti: Beuvenisti, 1927; Bucureşti: Socec, 1941; Buc., 1965, Bucureşti: Univers, 1973; Bucureşti: Minerva, 1975, vol. Teatru; Bucureşti: Editura Eminescu, 1980; Bucureşti: Albatros, 1988; Iaşi: Demiurg, 2007), Răzbunarea (piesă în 4 acte, reprez. 27 iunie 1918, Iaşi; Bucureşti: Editura I. Brănişteanu, 1918), Dezertorul (comedie tragică; Bucureşti: Libr. Universală „Leon Alcalay”, 1919; ed. a 2-a, 1921, ed. a 3-a, 1928, reed. 1932; Bucureşti: Minerva, 1975, vol. Teatru; Bucureşti: Albatros, 1988, vol. Patima roşie), Prăpastia (dramă în 4 acte; Bucureşti: Luceafărul, 1921), A doua tinereţe (comedie tragică; Bucureşti: Cultura Naţională, 1922), Don Quijote de la Mancha (comedie tragică, Teatrul Naţional, stag. oct. 1924; Bucureşti: Casa Şcoalelor, 1925), Coriolan Secundus (comedie în 3 acte; Bucureşti: Teatrul Naţional, stag. 1928/1929), Ion (dramă; Bucureşti: Teatrul Naţional, stag. 1932/1933; Bucureşti: Cartea Românească, 1935), O iubeşti ? (roman; Bucureşti: Cartea Românească, 1933), Mângâierile panterei (roman; Bucureşti: Adevărul, 1934; ed. a 2-a, Bucureşti: Cometa, 1992), Dracul (farsă în 2 acte; Bucureşti: Teatrul Naţional, stag. 1931-1932, publ. în Viaţa Românească, nr. 7-8 şi 9-12, în vol. Bucureşti, 1935), Neamul Şoimăreştilor (teatru, în colab. cu M. Sadoveanu; Teatrul Naţional, stag. 1934-1935), Adevărul şi numai adevărul (roman; Bucureşti: Universul, 1936; reed. Craiova: Editura Română: Oltenia, 1992), Glasul nevesti-mi (nuvele; Bucureşti: Cartea Românească, 1938), Meeting (nuvelă; Bucureşti: E.S.P.L.A.,1949), Teatru (2 vol., Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956).

REFERINŢE:

 IBRĂILEANU,G. Note şi impresii. – Iaşi: Viaţa Românească, 1920; DRAGOMIRESCU,M. De la misticism la raţionalism. – Bucureşti: Tip. Române-Unite, 1924; PRODAN,P.I. Teatrul românesc contimporan: 1920-1927. – Bucureşti: Fundaţia Culturală „Principele Carol”, 1927; LOVINESCU,E. Critice, vol. 4. – Bucureşti: Ancora, 1928; ADERCA,F. Mărturia unei generaţii. – Bucureşti: Editura Ciornei, 1929; MURĂRAŞU,D. Istoria literaturii române. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Cartea Românească, 1941; BUSUIOCEANU,AL. Figuri şi cărţi. – Bucureşti: Cartea Românească, 1942; MOLDOVANU,C. Autori şi actori. – Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944; VIANU,T. Jurnal. – Bucureşti: E.P.L., 1961; RÂPEANU,V. Noi şi cei dinaintea noastră. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1966; PANAITESCU-PERPESSICIUS,D. Opere, vol. 2: Menţiuni critice. – Bucureşti: E.P.L., 1967; VALERIAN,I. Cu scriitorii prin veac. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1967; DRAGOMIRESCU,M. Scrieri critice şi estetice. – Bucureşti: Editura pentru literatură, 1969; BRĂDĂŢEANU,V. Comedia în dramaturgia românească. – Bucureşti: Minerva, 1970; TRIVALE,I. Cronici literare. – Bucureşti: Minerva, 1971; CIOPRAGA,C. Literatura româna între 1900 şi 1918. – Iaşi: Junimea, 1972; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1972; MÂNDRA,V. Clasicism şi romantism în dramaturgia românească. – Bucureşti: Minerva, 1973; RÂPEANU,V. Pe drumurile tradiţiei. – Cluj: Dacia, 1973; BUZILĂ,B. Mărturii în amurg. – Cluj-Napoca: Dacia, 1974; PELTZ,I. Amintiri din viaţa literară. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974; RAICU,AL. Luminile oglinzilor. – Bucureşti: Minerva, 1974; IBRĂILEANU,G. Opere, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1975; LOVINESCU,E. Istoria literaturii române contemporane: 1900-1937. – Bucureşti: Minerva, 1975; DOCUMENTE din arhivele ieşene, vol. 3. – Bucureşti: Minerva, 1976; BARBU,N. Momente din istoria teatrului românesc. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1977; MÎNDRA,V. Istoria literaturii române. Evoluţia genului dramatic. – Bucureşti: Universitatea Bucureşti, 1977; VIANU,T. Scrieri despre teatru. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1977; PIRU,AL. Istoria literaturii române de la început până azi. – Bucureşti: Univers, 1981; VARTI,I. Modelul şi oglinda. – Bucureşti: Cartea Românească, 1982; ZAMFIRESCU,I. Teatrul romantic european. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1984; RÂPEANU,V. Scriitori dintre cele două războaie mondiale. – Bucureşti: Cartea Românească, 1986; GENOIU,G. Subiecte teatrale. – Bucureşti: Meridiane, 1987; NEGOIŢESCU,I. Istoria literaturii române, vol. 1: (1800-1945). – Bucureşti: Minerva, 1991; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova: Editura Vlad & Vlad, 1993; BEJENARU,I. Dicţionarul botoşănenilor. – Iaşi: Moldova, 1994; MICU,D. Scurtă istorie a literaturii române, vol. 1. – Bucureşti: Iriana, 1994; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 3. – Galaţi: Porto-Franco, 1996; ILIESCU,D. Mihail Sorbul în lumina unor documente inedite. – Timişoara: Editura Mirton, 1998; CRAIA,S. Îngeri, demoni şi muieri. O istorie a personajului feminin în literatura română. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1999; ONU,E. Dramaturgia română între 1900-1944: sensuri ale evoluţiei. – Sibiu: Imago, 1999; MICU,D. Literatura română în secolul al XX-lea. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000; VARTIC,I. SORBUL, Mihail în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 4: R – Z. – Bucureşti: Albatros, 2002; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; MICU,D. SORBUL, Mihail în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 6: S-T. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2007; GHIŢULESCU,M. Istoria literaturii româneşti: dramaturgia. – Ed. a 2-a. – Bucureşti: Tracus Arte, 2008; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române. – Piteşti: Paralela 45, 2008; CRISTESCU,C.G. Rolul teatrului lui Mihail Sorbul în evoluţia dramaturgiei româneşti. – Câmpulung Muscel: Muscel 2000, 2009; DURNEA,V. De la Societatea Scriitorilor Români la Uniunea Scriitorilor din România, vol. 1. – Iaşi: Convorbiri literare, 2009; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1. – Bucureşti: Semne, 2009.
*
GEROTA,C,V. „Răzbunarea”, în 4 acte, Convorbiri literare, nr. 6, 1916; SORBUL,M. Cum am scris „Patima roşie”, România literară, nr. 18, 1932; DEMETRIUS,L. Cu dl. Mihail Sorbul despre…, Rampa, nr. 4755, 1933; GEROTA,C.V. „O iubeşti ?”, Convorbiri literare, nr. 1, 1934; PETRAŞINCU,D. Cu dl. Mihail Sorbul despre ultimul…, Rampa, nr. 5464, 1936; VIANU,T. Teatrul lui Mihail Sorbul, Gazeta literară, nr. 42, 1956; nr. 52, 1956; VALENTIN,I. Despre teatrul lui Mihail Sorbul, Steaua, nr. 4, 1957; NICULESCU,M. Semnificaţia actuală a dezertorului, Luceafărul, nr. 20, 1960; RÂPEANU,V. Caragiale şi Sorbul, Luceafărul, nr. 20, 1960; SADOVEANU,I.M. Mihail Sorbul la 75 de ani, Gazeta literară, nr. 43, 1960; MÎNDRA,V. „Dezertorul” de Mihail Sorbul, Gazeta literară, nr. 44, 1960; CĂLINESCU,G. Material documentar, Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor, vol. X, nr. 4, 1961; SORBUL,M. Cum am scris „Dezertorul”, Luceafărul, nr. 20, 1961; VINTILĂ,P. Despre măiestria literară, Luceafărul, nr. 15, 1962; MICU,D. Teatrul lui Mihail Sorbul, Gazeta literară, nr. 46, 1963; RÂPEANU,V. Ce-i datorăm lui Mihail Sorbul, Gazeta literară, nr. 42, 1965; SILVESTRU,V. „Dracul” de Mihail Sorbul, Familia, nr. 3, 1974; SORBUL,M. Dramatizarea lui „Ion”, România literară, nr. 9, 1974; CONSTANTINESCU,I. Un precursor ignorat: Mihail Sorbul, Ateneu, nr. 1, 1976; PLĂEŞU,D. Între Sorbul şi Caragiale…, Cronica, nr. 26, 1980; CEUCĂ,M. Valenţe dramaturgice ale prozei, Caiete botoşănene, nr. 12, 1985 (Ateneu); GENOIU,G. Căteva consideraţii, Ateneu, nr. 12, 1985; ILIESCU,I. [Inedite] Scrisori Sorbul – Rebreanu, Orizont, nr. 39, 1985; SCĂRLĂTESCU,D. Personalităţi accentuate în „Patima roşie”, Caiete botoşănene, nr. 12, 1985 (Ateneu); ŢIGANIUC,D. Funcţia „secundului” în opera teatrală, Caiete botoşănene, nr. 12, 1985 (Ateneu); BEJENARU,I. Mihail Sorbul, Caiete botoşănene, nr. 8, 1986 (Ateneu); FRIDUŞ,I. „Patima roşie” de Mihail Sorbul, Cronica, nr. 15, 1987; ALEXANDRESCU,E. Mihail Sorbul, Adevărul literar şi artistic, nr. 89, 1991; PIRU,AL. Un roman inedit al lui Mihail Sorbul, Literatorul, nr. 7, 1993;TEIŞANU,V. Sorbul – Masca teatralităţii, Caiete botoşănene, nr. 1-2, 1994; ŞTEFAN,R. Naturalismul în teatrul românesc: Mihail Sorbul, Revista de istorie şi teorie literară, nr. 3-4, 1997; DIACONESCU,S. Un recensământ al scriitorilor, Adevărul literar şi artistic, nr. 641, 2002; FAIFER,F. Mihail Sorbul şi lumea lui de patimi, Revista română, nr. 2, 2005; GHIŢU,L. – Prezenţe quijoteşti în teatrul românesc, Limba română, nr. 5-9, 2005; COLOŞENCO,M. Mihail Sorbul – 120 de ani de la naştere, Hyperion – caiete botoşănene, nr. 1, 2006; COLOŞENCO,M. Miguel De Cervantes, Don Quijote şi Mihail Sorbul…, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 3-4, 2008.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania