Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori și publiciști botoșăneni. MIRCEA HANDOCA

mircea handocaFoto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

HANDOCA, MIRCEA

n. 12 apr. 1929, Botoşani

Istoric literar, bibliograf, editor. A absolvit Şcoala Generală din Podul Iloaiei (1935-1939), a urmat cursurile Liceulului Naţional din Iaşi (1939-1944) şi ale Liceului „AL. Ghica” din Alexandria (1944-1947), Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1947-1951). A funcţionat ca profesor în învăţământul preuniversitar din Bucşani, jud. Dâmboviţa (1951-1955), Târgovişte (1955-1959), Pâclişa, jud. Hunedoara (1959-1960) şi la Liceul „D. Bolintineanu” din Bucureşti (1960-1990).

A debutat în 1962 în Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor; colaborări la periodicele: Adevărul literar şi artistic, Albina, Apostrof, Arca, Argeş, Ateneu, Convorbiri literare, Cronica, Curierul românesc, Excelsior, Familia, Jurnalul literar, Limbă şi literatură, Litere, arte, idei, Manuscriptum, Orizont, Poesis, Revista de istorie şi teorie literară, România literară, Steaua, Teatrul, Transilvania, Tribuna, Vatra, Viaţa Românească ş.a.

Marele Premiu Opera Omnia acordat de revista Argeş, 2009.

OPERA: Excursia literară (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971), Al. O. Teodoreanu (Păstorel) (Bucureşti: Litera, 1975), Mircea Eliade. Contribuţii biobibliografice (Bucureşti: Relief românesc, 1980), Pe urmele lui G. Topîrceanu (Bucureşti: Sport-Turism, 1983), Pe urmele lui Al. O. Teodoreanu (Păstorel) (Bucureşti: Sport-Turism,1988), Mircea Eliade. Câteva ipostaze ale unei personalităţi proteice (Bucureşti: Minerva, 1992), Mircea Eliade comentat de Mircea Handoca (Bucureşti: Recif, 1993), Pe urmele doctorului Sârbu şi ale actriţei Tantzi Cocea (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996), Pe urmele lui Mircea Eliade (Târgu Mureş: Editura Petru Maior, 1996), Mircea Eliade. Biobibliografie, vol. 1-4 (vol. 1-3, Bucureşti: Editura Jurnalul literar, 1997-1999; vol. 4, Bucureşti: Criterion Publishing, 2007), Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade (Bucureşti: Humanitas, 1998; ed. a 2-a, Bucureşti: Criterion Publishing, 2006), Viaţa lui Mircea Eliade (ed. rev., Cluj-Napoca: Dacia, 2000; ed. a 3-a, 2005), Pro Mircea Eliade (Cluj-Napoca: Dacia, 2000; reed. 2006), Eliade şi Noica (eseuri, comentarii, evocări; Cluj-Napoca: Dacia, 2002), Mircea Eliade. O biografie ilustrată (Cluj-Napoca: Dacia, 2004), Jurnalul inedit al lui Mircea Eliade (Oradea: Grafnet, 2005), Noi glose despre Mircea Eliade (Bucureşti: Roza Vânturilor, 2006), Mircea Eliade. Un uriaş peste timp (Bucureşti: Orizonturi, 2008), Mircea Eliade pagini regăsite (Bucureşti: Lider, 2008), Mircea Eliade şi contemporanii săi (Bucureşti: Lider, 2009), Fosta Eliade necredincios ? (Iaşi: Tipo Moldova, 2011).

Ediţii: B. Dumbravă – Cartea munţilor (Bucureşti, 1970), B. Amaru – Goana după fluturi (Bucureşti, 1973), G.T. Kirileanu – Corespondenţă (Bucureşti, 1977), N. Urechea – Vraja Bucegilor (Bucureşti, 1979); M. Eliade – Despre Eminescu şi Hasdeu (Iaşi, 1987), Romanul adolescentului miop (Bucureşti, 1988), Memorii: (1907-1960), vol. 1-2 (Bucureşti, 1991; ed. a 2-a, 1997; ed. rev. 2004), Noaptea de Sânziene, vol. 1-2 (Bucureşti, 1991), Nuvele inedite (Bucureşti, 1991), India (Bucureşti, 1991), Taina Indiei (Bucureşti, 1991), Biblioteca Maharajahului (Bucureşti, 1991), Nouăsprezece trandafiri (Bucureşti, 1991), Huliganii (Bucureşti, 1991), Şantier (Bucureşti, 1991), Împotriva deznădejdii. Publicistica exilului (Bucureşti, 1992), Întoarcerea din rai (Bucureşti, 1992; reed. 1995), Jurnal, vol.1-2 (Bucureşti, 1993; ed. a 2-a, 2004), Morfologia religiilor. Prolegomene (Bucureşti, 1993), Mircea Eliade şi corespondenţii săi, vol. 1-5 (Bucureşti, 1993-2007), Isabel şi apele diavolului (Bucureşti, 1993), Jurnal, vol. 1-2 (Bucureşti, 1993), Maitreyi. La ţigănci (Bucureşti, 1994), Erotica mistică în Bengal (Bucureşti, 1994), Opere, vol. 1-2 (în colab.; Bucureşti, 1994-1997), Jurnal de vacanţă (Bucureşti, 1995), Maddalena (în colab.; Bucureşti, 1996), Coloana nesfârşită. Teatru (Bucureşti, 1996), Cum am găsit piatra filosofală. Scrieri de tinereţe. 1921-1925 (Bucureşti, 1996), „Dosarul” Mircea Eliade, vol. 1-15 (Bucureşti, 1998-2011), India. Biblioteca Maharajahului (Bucureşti, 1998), Maitreyi. La ţigănci. Noaptea de Sânziene (Bucureşti, 1998), Misterele şi iniţierea orientală. Scrieri de tinereţe (Bucureşti, 1998), Viaţa nouă (Bucureşti, 1999), Europa, Asia, America…Corespondenţă, vol. 1-3 (Bucureşti, 1999 – 2004), Dubla existenţă a lui Spiridon V. Vădastra (Bucureşti, 2000), Aristocraţia solilocvială a dialogului: interviuri şi mărturisiri, vol. 1 (Bucureşti, 2000), Textele „legionare” şi despre „românism” (Cluj-Napoca, 2001), A vedea lumea ca în ziua dintâi a creaţiei. Pagini despre Brâncuşi (Bucureşti, 2001); C. Noica – Istoricitate şi eternitate (Bucureşti, 1988), Texte comentate (Bucureşti, 1994); Ionel Jianu – Brâncuşi (Cluj-Napoca, 2001).

REFERINŢE:

CHIFOR,V. Caleidoscop critic. – Oradea: Cogito, 1996; DATCU,I. HANDOCA, Mircea în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 3: E-K. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006.

*

FOCHI,A. Amintirea unui distins cărturar, Steaua, nr. 2, 1978; LIVESCU,C. Corespondenţa ultimului junimist, Cronica, nr. 16, 1978; MICU,D. G.T. Kirileanu, „Corespondenţa”, Contemporanul, nr. 22, 1978; CIOCULESCU,Ş. Literatura turistică, România literară, nr. 8, 1979; BULGĂRE,GH. O bibliografie românească a lui Mircea Eliade, Steaua, nr. 9, 1980; BULGĂRE,GH. „Pe urmele lui Topîrceanu”, Familia, nr. 12, 1984; CIOCULESCU,Ş. Vă place Topîrceanu ?, Ramuri, nr. 6, 1984; MANOLESCU,N. Clasicii noştri, România literară, nr. 22, 1987; PETRESCU,L. Primul Eliade, Steaua, nr. 3, 1988; PETRAŞ,I. „Pe urmele lui Păstorel”, Steaua, nr. 9, 1989; UNGUREANU,C. Două romane, Orizont, nr. 19, 1989; CUBLEŞAN,C. Mircea Eliade, Steaua, nr. 5-6, 1992; BĂDILIŢĂ,C. Jurnalul unui „om împlinit”, România literară, nr. 39-40, 1993; ORNEA,Z. Publicistica din exil a lui Mircea Eliade, România literară, nr. 17, 1993; ORNEA,Z. Corespondenţa lui Mircea Eliade, România literară, nr. 23, 1993; ANDRIESCU,AL. Mircea Eliade, „Jurnalul”, Convorbiri literare, nr. 7-8, 1994; GIBESCU,G. Ipostazele personalităţii lui Mircea Eliade, Viaţa Românească, nr. 11-12, 1994; MUTHU,M. Tânărul Mircea Eliade, Tribuna, nr. 13, 1995; BULGĂR,GH. „Pe urmele lui Mircea Eliade”, Adevărul literar şi artistic, nr. 333, 1996; BĂLU,I. Cronica literară: Mircea Eliade, Apostrof, nr. 5, 1997; SCARLAT,C. Cum a găsit Mircea Eliade piatra filozofală, dialog cu Mircea Handoca, Convorbiri literare, nr. 1, 1997; VÂRGOLICI,T. „Pe urmele lui Mircea Eliade”, Adevărul literar şi artistic, nr. 354, 1997; BULGĂR,GH. „Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade”, Luceafărul, nr. 47, 1998; ORNEA,Z. Unde duc înverşunarea şi excesul de zel, Dilema, nr. 288, 1998; PAVEL,E. O biobibliografie Mircea Eliade, Apostrof, nr. 3, 1998; RICKETTS,M.L. Despre biobibliografia Mircea Eliade, Jurnalul literar, nr. 7-8, 1998; SAVITESCU,I. Mircea Eliade văzut de contemporani, Cronica, nr. 12, 1998; SCARLAT,C. Un nou volum despre Mircea Eliade, Convorbiri literare, nr. 10, 1998; STANOMIR,I. În căutarea lui Mircea Eliade, Luceafărul, nr. 46, 1998; VÂRGOLICI,T. Bibliografia operei lui Mircea Eliade, Adevărul literar şi artistic, nr. 405, 1998; VÂRGOLICI,T. „Convorbiri cu şi despre Mircea Eliade”, Adevărul literar şi artistic, nr. 449, 1998; ORNEA,Z. India lui Eliade, România literară, nr. 8, 1999; PRELIPCEANU,N. Mircea Eliade, „Europa, Asia, America”, România literară, nr. 29, 1999; MINCU,M. În umbra lui Mircea Eliade, Luceafărul, nr. 18, 2000; MORARU,C. Repere biobibliografice, Vatra, nr. 6-7, 2000; ORNEA,Z. Din epistolarul Mircea Eliade, România literară, nr. 6, 2000; VÂRGOLICI,T. Corespondenţă Mircea Eliade, Adevărul literar şi artistic, nr. 504, 2000; DATCU,I. Mircea Eliade în interviuri, Adevărul literar şi artistic, nr. 554, 2001; GLODEANU,GH. Despre aristocraţia solilocvială a dialogului, Contemporanul, nr. 12, 2001; RÂPEANU,V. Patru din cele (probabil) 25 de „dosare” Mircea Eliade, Curierul naţional, nr. 359, 2001; VÂRGOLICI,T. Convorbiri cu Mircea Eliade, Adevărul literar şi artistic, nr. 564, 2001; VÂRGOLICI,T. Receptarea operei lui Mircea Eliade, Adevărul literar şi artistic, nr. 562, 2001; MIHĂILESCU,F. Fructele devoţiunii, Viaţa Românească, nr. 7, 2002; GLODEANU,GH. „Dosarul” Eliade, Jurnalul literar, nr. 13-15, 2003; SĂNDULESCU,AL. „Eliade şi Noica”, Adevărul literar şi artistic, nr. 635, 2003; GLODEANU,GH. Mircea Handoca – 70, Nord Literar, nr. 4, 2004; GLODEANU,GH. O nouă piesă din „Dosarul” Mircea Eliade, Jurnalul literar, nr. 21-24, 2004; MAVRODIN,I. Laudaţio pentru Mircea Handoca, Convorbiri literare, nr. 7, 2006; STĂNESCU,G. Mircea Handoca: Nu sunt partizanul…, Viaţa Românească, nr. 4-5, 2006; DOMAN,D.A. Destinatar – Mircea Eliade, Argeş, nr. 7, 2007; GLODEANU,GH. Despre Mircea Eliade şi corespondenţii săi, Nord Literar, nr. 2 şi 3, 2007; MOCUŢA,GH. „Pro Mircea Eliade”, Arca, nr. 7-9, 2007; POCLID-DEHELEAN,V. La paradisul cuvintelor, Orizont, nr. 3, 2007; TOADER,L. „Noi glose despre Mircea Eliade”, Jurnalul literar, nr. 13-16, 2007; BENGA,G. Discreţie şi rigoare, Orizont, nr. 11, 2008; BUCUR,R. „Viaţa lui Mircea Eliade”, Arca, nr. 1-3, 2008; DOMAN,D.A. Mircea Eliade, în noi articole şi glose de Mircea Handoca, Argeş, nr. 12, 2008; HANDOCA,M. Antologie augmentativă, Argeş, nr. 12, 2008; NECULA,I. Mircea Handoca şi îndreptările sale eliadeşti, Oglinda literară, nr. 75, 2008; POCLID-DEHELEAN,V. „Noi glose despre Mircea Eliade”, Jurnalul literar, nr. 5-8, 2008; ROATIŞ,F. „Mircea Eliade şi corespondenţii săi”, Nord Literar, nr. 9, 2008; VÂRGOLICI,T. Comentarii despre Mircea Eliade, România literară, nr. 11, 2008; VÂRGOLICI,T. „Mircea Eliade şi corespondenţii săi”, România literară, nr. 30, 2008; CRĂUŢIU,I. Despre Mircea Handoca şi Mircea Eliade, Apostrof, nr. 9, 2009; DOMAN,D.A. Personalitatea lui Mircea Eliade ilustrată în interviuri, Argeş, nr. 4, 2009; VÂRGOLICI,T. Comentarii despre Mircea Eliade, România literară, nr. 44, 2009; GLODEANU,GH. Despre Mircea Eliade şi contemporanii săi, Nord Literar, nr. 1, 2010; HANDOCA,M. „Jurnalul inedit al lui Mircea Eliade”, Apostrof, nr. 3, 2010; SAVITESCU,I. Pagini regăsite ale lui Mircea Eliade, Cronica, nr. 2, 2010; ŞTEFĂNESCU,ALEX Sinceritate decentă, România literară, nr. 1, 2010; CIURTIN,E. Păcatele Biobibliografiei lui M. Handoca, Orizont, nr. 1, 2011; HANDOCA,M. Istorie literară, România literară, nr. 7, 2011; HOLBAN,I. „Creştinismul cosmic” al lui Mircea Eliade, Luceafărul de dimineaţă, nr. 38, 2011; PETROI,D. Un exemplu de generozitate…, Orizont, nr. 12, 2011; COROIU,C. Eliade, un alt „mare eşec” al lui Adrian Marino, Cultura, nr. 12, 2012; COROIU,C. Mircea Eliade şi hermeneutul său, Hyperion, nr. 7-8-9, 2012; POCLID-DEHELEAN,V. Mircea Eliade – portret spiritual, Oglinda literară, nr. 135, 2013.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania