Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Suflet duios de poet al doamnei Titina Nica Țene

  Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 7 (127), Iulie 2019
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE

  Suflet duios de poet al doamnei Titina Nica Țene

  Autor: Prof. Paraschiva CĂRBUNAR, Membră LSR – Filiala Cluj
  Publicat: 16 Iul. 2019
  © Paraschiva Cărbunaru, © Revista Luceafărul

  Editor: Ion ISTRATE
  Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro


  Iubită poetă, în al tău vers
  Cuprinzi neînțelesul vremii mers
  Și te întorci mereu cu dor
  La obârsie la izvor
  La obârșie la izvor!

  Căutând îngusta cărare
  A vieții pe acest pământ
  Poetă cu suflet de floare
  Eu vremurile tale le cânt
  Eu vremurile tale le cânt!

  Porți în suflet meleagurile oltenești
  Părinții și grădina casei părintești,
  Oamenii din sat pe care i-ai iubit
  Pământul natal, prin credință și scrierile tale nemurit,
  Prin credința și scrierile tale nemurit!

  La ”SFÂNTA PRIMĂVARĂ” gândind
  La toate dorurile tale
  Te-alintă al toamnei soare blând
  Copiii și nepoții rând pe rând
  Lăsând o floare albă pe-a vieții cărare.

  Cu versul tău ca arcușul viorii
  Strecori în suflete încet
  Mângâieri pe dunga înserării,
  Tu, suflet duios de poet
  Crescut în grădina primăverii.

  În Icoana din Cuvânt

  Prin perdeaua ochilor  înlăcrimați
  Privesc pașii mei, de eternitate ……………….
  Doar ochii sufletului meu vreau să mă vadă
  Cum străbat pământul din baladă,
  Purtând roua în picioare
  Pădurea îmbrăcată-n strai de sărbătoare;
  Și mâinile plugarilor cu căldura lor
  Dând eternitate semințelor;
  Plugul, blazonul truditorului de pământ
  Culorile spre cer suind
  Spre patria visului unind,
  Mirosul cerului sfânt
  Cu mirosul sfântului pământ,
  și râurile sufletului meu
  Suind spre Dumnezeu;
  Înțelegând cuvintele adânci
  Prin omeneasca mea făptură
  Din a vieții învățătură,
  Și botezul Nemărginirii
  Din taina iubirii
  Scris în cartea omenirii,
  În altarul vețniciei
  În iubirea gliei,
  În glasul pământului
  În lacrima timpului,
  În glasul sfânt
  În Icoana din Cuvânt!

  Cartea limbii noastre în viziunea cititorilor de excepție

  Partea a II-a

  Cititorul, interesat de valorile limbii noastre literare, cultivate în paginile revistei ”Agora literară”, publicație editată de LRS (Director: Al. Florin Țene, Redactor șef: Iulian Patca), oprindu-se la Poeme însingurate – volum semnat de poeta Titina Nica Țene, își exprimă admirația pentru această poetă remarcabilă care aduce în creația sa idei poetice și limba noastră  armonioasă, exprimând bucuria vieții în mijlocul Naturii, măreția arhitecturală și eternitatea ei, precum și necesitatea legăturii permenente dintre OM și NATURĂ, gândul poetei fuzzionând parcă, mereu, cu gândul meu: ”Ocrotirea naturii va deveni eficientă și reală, numai atunci când va face parte din conștiința și comportamentul fiecăruia”. rea echilibrelor biologice reprezintă un atentat la morala mediului, cu grave consecințe de ordin economic și climatic: dereglări ale climei (să ne gândim la defrișarea  pădurilor, poluare, etc.).

  Poeta își plămădește versurile din amintirea plaiurilor copilăriei exprimând:
  ”Mi-e dor să alerg desculță prin câmpii
  Păsările-n codru să le ascult
  Să mă mai joc cu ai satului copii
  Așa cum mă jucam demult, demult…”
  (poezia Prea tărziu)

  În creația poetei Titina Nica Țene apare nostalgia satului părăsit, amintindu-ne de primii poeți ardeleni la care apare acest sentiment: Miron Pompiliu, Șt. O.Iosif, Octavian Goga, etc. – poeți care au publicat poezii în revista ”Familia” condusă de Iosif  Vulcan.

  La acești poeți sentimentul nostalgiei capătă un caracter pronunțat, contribuind la încetățenirea motivului dezrădăcinării în literatură. Regretul poetei este tot atât de pronunțat, asemeni poeților menționați exprimat în versuri:

  ”Când vălurește grâul ca o mare
  O să mă plimb prin el ca altădată
  Când pomii se vor umple iar de floare
  Să uit definitiv c-am fost plecată.”
  (poezia Să uit definitiv)

  Ne amintim că acest motiv este reluat pe o altă coardă de Octavian Goga:
  ”De ce m-ați dus de lângă voi
  De ce m-ați dus dea-acasă
  Să fi rămas fecior la plug
  Să fi rămas la coasă.”
  (poezia Bătrâni)

  În creația poetei găsim lacrima și urma unor vremuri care s-au stins, fiind străine generațiilor tinere, care vin din urmă. În inima poetei, sălășluiește o comoară de simțăminte exprimate în versuri unduite în undele limpezi și călduroase ale inspirației poetice, găsindu-și calea spre inimile iubitorilor de frumos, regenerând mereu prin cuvânt.  Prin ideile poetice și prin limba armonioasă, poeta Titina Nica Țene, vine în întâmpinarea poeților înaintași, continuând opera acestora și asigurând alături de ceilalți poeți devotați neamului nostru, continuitatea vieții literare , aducându-le un frumos omagiu, un tribut al stimei și recunoștinței.

  Să nu uităm, că de stadiul de dezvoltare al națiunii, depinde și evoluția vieții literare.

  Necesitatea instruirii poporului și îndemnurile la învățătură, susținute de înaintași își păstrează actualitatea: ”Comoara cea mai de preț a unui popor este învățătura ce are dânsul. Toate pier și se sting în lume, țările se prăpădesc, popoarele mor, orașele se cotropesc; numai una nu piere niciodată, numai una rămâne pentru totdeauna: învățătura. Ferice de acele popoare care o au, căci viața lor este vecinică.” (Iosif Vulcan)

  Cele mai frumoase gânduri dragilor poeți care-și popularizează creațiile în revistele de cultură editate de Liga Scriitorilor Români; Agora Literară, Cetatea lui Bucur, Moldova Literară, Dobrogea Culturală, Memoria slovelor și celelalte  18 reviste ale filialelor LSR, cinstind memoria poeților noștri, amintindu-ne mereu de geniul creator al neamului românesc, Mihai Eminescu, ”Meșter al limbii noaste, ne-a prezentat frumuseți necunoscute ei, ne=a descoperit nuanțe și forme noi, a dat graiului poetic românesc o putere mai înaltă.” (Titu Maiorescu)

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5