Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 15 → 2023

Ţinutul năsăudean în publicistica lui Ioan Mititean

Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 7 (127), Iulie 2019
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

Ţinutul năsăudean în publicistica lui Ioan Mititean

Primit pentru publicare: 03 Iul. 2019
Autor: Mircea DAROȘI
Publicat: 03 Iul. 2019
© Mircea Daroși© Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE
Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro


        Promovând cu predilecţie acest gen de literatură, scriitorul Ioan Mititean a semnat de curând noul său volum intitulat ,,Lumea românească”, apărut la editura clujeană ,,Ecou Transilvan “. Cartea are o ţinută grafică deosebit de frumoasă şi atrăgătoare, o bogată iconografie în alb-negru şi color, însumând aproape 45o de pagini. Ea cuprinde articole, cronici literare, reportaje, interviuri, medalioane culturale, portrete scriitoriceşti, evocări istorice şi memorialistice sau reflecţii  pedagogice şi existenţiale. Fiind un colaborator fidel al ziarului ,,Răsunetul “, cu o carte de vizită de peste 50 de ani, Ioan Mititean s-a remarcat ca un fin observator al vieţii cotidiene. Orice act important şi semnificativ din arealul năsăudean a trecut prin ,, vârful peniţei“ sale cu cele mai mici detalii şi la momentul oportun. Sfera acestor scrieri cuprinde o paletă largă a spaţiului nostru cultural, pe care adesea îl numim ,,Blajul românimii nordice “.Sunt evocate aici momente sublime din viaţa satului, dovedindu-se un fin analist al studiilor monografice, prezintă aspecte emoţionante din viaţa şcolii, unde s-a dovedit mulţi ani la rând un încălzitor de suflete. Nu scapă din vedere anii aniversari ai unor scriitori, pe care îi prezintă succint, dar în ideea de a ne reîmprospăta memoria : Liviu Rebreanu,  I.L.Caragiale, Ioan Slavici, Calistrat Hogaş, Barbu Şt. Delavrancea, Marin Preda, Lucian Blaga şi alţii. În linii bine trasate şi cu largi deschideri spre marile valori, conturează portretele unor personalităţi pedagogice mai îndepărtate, precum Ion Marian, iniţiator al învăţământului pedagogic din Năsăud, Ludovica Olariu- Prădan, prima învăţătoare româncă din Năsăud, sau a contemporanilor noştri, Virgil Ureche, Alexandru Husar, Gheorghe Pleş, Ana Filip, Ioan Seni etc. Caligrafii critice sunt întocmite pe seama unor volume de poezii semnate de Rodica Fercana, Virginia Brănescu, Grigore Guzu, Iulian Patca, Ioana Precup, Ioan Lazăr, pentru care, Ioan Mititean face analize pertinente, evidenţiind autenticitatea fiecărui poet, sensibilitatea artistică şi mesajul transmis. De pildă, Rodica Fercana ,,scrie cu colţul inimii “. În acelaşi registru de analiză se regăsesc cronicile despre proza prietenilor şi colegilor săi : Dan Popescu, Paraschiva Avram, Macavei A. Macavei, Elisabeta Scurtu. Un spaţiu extins îl ocupă activităţile culturale desfăşurate sub egida Astrei năsăudene : întâlniri cu personalităţi marcante (Acad. Ioan- Aurel Pop, Ioan Bolovan ), expoziţii de artă plastică (Nechita Bumbu, Nelu Nistor, Lucian Bichigean ), expoziţii filatelice  (Mihai Lucian Valea, Mircea Calu) sau concerte şi festivaluri tradiţionale, ca cel de pe Valea Ilvelor. ,,Cartea pe roţi “ este genericul sub care Liga Scriitorilor Români, Filiala Năsăud îşi desfăşoară activitatea, promovând cultul cărţii, valorile ei şi îndemnul pentru citit. Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri i-a oferit autorului prilejul de a evoca acest eveniment prin articole cu un profund caracter patriotic pe care le-a publicat în paginile ziarului ,,Răsunetul “şi acum sunt adunate în acest volum. Ioan Mititean este un artizan al cuvântului scris, are un discurs narativ plăcut şi cursiv. Construieşte o frază bine închegată şi frumos meşteşugită, dând culoare şi prospeţime oricărui gen literar pe care îl abordează. Cele 24 de volume tipărite până în prezent sunt o dovadă a talentului şi a dragostei sale pentru literatură. 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania