Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

UN DAR  PASCAL DE PATRIMONIU. GRIGORE VIERU – ,, BUCURIA TACUTA…”

Autor: Lucia OLARU NENATI
Primit pentru publicare: 26 Apr. 2022
Editor: Ion ISTRATE
Copyright: © 2022 Lucia Olaru Nenati, © 2022 luceafarul.net
© 2022 by Agata
Scopul publicării: promovarea și diseminarea informațiilor culturale.
Este exclus scopul pentru a obține avantaj pecuniar Revistei Luceafărul sau autorilor publicați.
NB
Conținutul acestei publicații nu reprezintă în mod oficial opinia revistei Luceafărul.net, a cărei unică responsabilitate este de a publica opiniile colaboratorilor ei. Răspunderea privind corectitudinea și coerența informațiilor prezentate, precum și eventuale consecințe revin autorilor, conform prevederilor legale.


UN DAR  PASCAL DE PATRIMONIU

       De când ne știm, oamenii își fac daruri de Paști, cât mai frumoase, cât mai de preț, purtătoare de gânduri și sentimente nobile, dar și de benefice doriri de noroc. Ei bine, cred că în acest an, ni s-a dăruit tuturor, în chip simbolic, un dar inestimabil, purtător al unui nume de mare preț.

     Așa am considerat eu că este și noua carte realizată în ,,chilia” sau ,,atanorul” tainic de unde doamna Lili Bobu, sub auspiciile Asociației Culturale ,,Regal d’Art” din Botoșani, izvodește ritmic și trudnic roadele unuia dintre noile sale proiecte înalt culturale. După ce a dat la iveală cărți de mare frumusețe bibliofilă dedicate unor personalități de valoare precum Mihai Eminescu, Ana Blandiana, Nicolae Dabija, Eugen Doga și alte nume remarcabile din literatura română, a purces la realizarea unei serii de cărți deosebite ce poate fi considerată o Integrală Grigore Vieru. După ce a editat o carte de aforisme, alta, cuprinzătoare, dedicată poeziei de dragoste, în care s-a putut  revela  măiestria și originalitatea poetică a acestuia, încă puțin cunoscută în această parte a Prutului, următorul volum, aflat tot în categoria Opera Poetică, este dedicat poeziei sacre, sub titlul Bucuria tăcută.

     Și această nouă carte de dimensiuni grandioase este realizată în maniera cunoscută a acestei categorii, fiind îmbrăcată în catifea (de astă dată de culoare neagră), gravată cu litere aurii și purtând un însemn special, atașat în partea inferioară. Și de astă dată, simbolul este consonant temei tratate, reprezentând reproducerea din metal aurit a creației lui Albrecht Dürer, Mâinile rugătoare.  

    Prefața cărții, semnată de Acad. Mihai Cimpoi, este o adevărată și cuprinzătoare dizertație doctorală asupra acestei teme foarte puțin abordată în aprofundarea  liricii vierene. Iată un extras concluziv într-o încercare de relevare a acestei sinteze a quasi-necunoscutei laturi a creației sale: ,,Erijat în postura de poet sacru, Grigore Vieru are conștiința că taina divină, ocrotitoarea a tot ce ființează, este cea care va spulbera tot ceea ce este potrivnic naturii și stării naturale: Ci iată, din truda,/ Din aburii sângelui,/ Pe care îi pierdem, /Oblăduitor,/ Misterul răsare/ Din zare în zare.// Zadarnic ne împărțiți/ Dinainte coliva/ Căci tot ce împotrivă ne stă/ De tainele noastre/ Pieri-va, pieri-va!” (Morile). Postfața cărții este semnată de Sava Bogasiu (Pr. prof. dr. Mihail Milea) și este intitulată în chip expresiv ,,Un sacerdot al logosului – Grigore Vieru”.     

        Structura cărții  este  una deja consacrată  în această serie  inițiată de autoare. În primul rând, sunt alese și reproduse (în litere cursiv-savante) poemele lui Vieru încadrabile în această temă, ținând cont de marea dificultate a obținerii lor, dat fiind că această categorie de poeme a fost creată și emisă într-o mare parte a acelui timp total nefavorabil  exprimării credinței. Ca de obicei, fiecare poem este prelungit subtil printr-o splendidă expresie plastică adecvată, tablouri aparținând unor plasticieni inspirați și purtând câte un citat poetic, și acesta savant ales și adecvat. Dar și poemele acestui incunabul sunt, nu o dată, dedicate de poet unor alese personalități, așa că găsim printre acestea nume ca: Înalt Preasfințitul Daniel, Preafericitul Teoctist, Constantin Galeriu, Nicolae Steinhardt.

             Poemele acestei categorii poartă pecetea mirabilă a creației lui Vieru, fiind, nu o dată, inspirate din ludicul colindelor copilăriei, iar celelalte având în plus o profunzime și o gravitate specială, inspirată, desigur, din sentimentul autentic al căii sacre pe care erau trimise către Înalt. Și acest tom trudnic și impecabil lucrat contribuie la iluminarea valorii perene a acestui poet de Har autentic, găzduit în aceeași ființă cu tribunul și patriotul de impecabilă sinceritate și devotare față de marile valori destinale ale Neamului.

Prin toate atributele acestei cărți se relevă tot mai mult faptul că este  aproape impropriu și incomplet termenul de ,,carte”  în acest caz, fiind și album de artă, meritând, de fapt, un nume  nou și încă nefolosit anterior.

Realizarea acestei ediții de colecție pentru bibliofili, ce emoționează prin grafica de excepție, a fost rodul trudei întru frumos a unor  profesionişti:
Consultanți literari: acad. Mihai Cimpoi, Elena Dabija, acad. Nicolae Dabija, dr. Lucia Olaru Nenati, Raisa Vieru
Documentare biobibliografică: Claudia Balaban, Fănuș Băileșteanu,
acad. Mihai Cimpoi, dr. Theodor Codreanu, dr. Daniel Corbu, Doina Dabija,
Stelian Gruia, Gheorghe Median, Raisa Vieru
Transcriere: dr. Ala Sainenco
Documentare artă plastică: Mihai Debeli, Carmen Popovici-Maxim
Redactori muzicali: acad. Eugen Doga, Marius Hristescu, Ciprian Vasile Cucu
Tehnoredactori: Mirela Brehuescu, Ionel David, Ciprian Dumitru Iacinschi
Corectori: Eugenia Filip, Ciprian Manolache
Design grafic și layout original: Mihaela Irimescu
Credit foto: arhiva familiei poetului, Pavel Bălan, Ozolin Dușa
Procesare foto: Dragoș Axinte
Plachetă față: reproducerea creației lui Albrecht Dürer, ,,Mâinile rugătoare”, realizată de S.C. Romberfil S.R.L. (manager: Filip Mărgărit)
Tipar: Tipografia ,,PIM” Iași (manager: Maria Petrariu)

                                                             Lucia Olaru Nenati      Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania