Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Zicere despre volumul „AMINTIRI ALE MĂREȚIEI TRECUTULUI ÎNGROPAT DE VEACURI – COMUNA GLĂVILE

 • Fiecare scriere despre sat, despre vatra strămoșească, despre origini și despre tot ce a rămas în negura vremurilor se transformă în rugăciune care se înalță la divinitate întru slava mânuitorului de condei. 
 • Mi-a căzut în mână o astfel de rugăciune intitulată „Amintiri ale măreției trecutului îngropat de veacuri – Comuna Glăvile -” și am luat aminte la pătrunderea și însușirea ei întru pomenirea celui căruia i-a fost închinată, dar și întru cinstirea celor trei mânuitori de condei care i-au dat„ viață” și anume: Adrian Catană, Maria Lică Catană și Zenovia Zamfir. Spun „viață” pentru că această carte este despre și întru pomenirea unui erou, Vrednicul de Pomenire „Mitropolit Bartolomeu al Clujului, cel supranumit pe bună dreptate, „Leul Ardealului” așa cum ne asigură cele două cercetătoare Maria Catană și Zenovia Zamfir. 
 • Autoarele deschid ușa sufletului unui sfânt și ajutându-se de „mașina timpului”, călătoresc în timp și în spațiu, scoțând la lumină o lume vrednică de preamărire. Figura mamei, trăinicia pământului, dragostea pentru viață, respectul pentru toți înaintașii, acele virtuți ale oamenilor simpli: hărnicia, onestitatea, ospitalitatea și dărnicia, au fost cele care au dus la întruparea unui spirit care și-a pus amprenta asupra acestei zone situată în partea central-estică a județului Vâlcea printre dealuri peste care Dumnezeu și-a plimbat sacralitatea mâinii Sale și le-a binecuvântat cu livezi rodnice, păduri aducătoare de liniște și tăinuitoare de secrete, pășuni din care se hrănesc sufletele animalelor pe care tot Dumnezeu cu slava Sa i-a binecuvântat pe băștinași. 
 • Autoarele nu tăgăduiesc a porni proiectul lor de la un alt sfânt de data aceasta al literaturii române „Lucian Blaga” care spune în opera sa „Sufletul satului” că „Veșnicia s-a născut la sat”.
 • Lumea satului românesc a fost leagăn spiritual al poporului român, a fost creație, naștere, rugăciune și binecuvântare.
 • Situată în partea central-estică a județului Vâlcea, pe șoseaua de la Râmnicu Vâlcea – Drăgășani, comuna Glăvile se mândrește cu bogăția dealurilor cărora vântul le flutură pletele împădurite, cu livezile ce ispitesc drumeții cu bogăția fructelor zemoase și parfumate, dar și cu verdele proaspăt al pășunilor din care se înfruptă turme de mioare, așa cum o numește jurnalistul Liviu Popescu: „ una din cele mai frumoase comune vâlcene, o inimă din Oltenia adevărată” . 
 • Scriitoarea Zenovia Zamfir ne pune în fața unor “Oameni liberi [….]care și-au inspirat numele satului din legendele Valahiei, legende cu zmei și Cosânzene, cu lupte aprige cu turcii. Un sat românesc care aduce toată România în prezent”.
 • Din această comunitate cu oameni născuți și clădiți într-o regiune de poveste s-a ridicat și doamna bibliotecar Maria Catană. Om cu dragoste pentru valorile sacre ale locului și-a ales această profesie pentru a sluji comunității și a promova valorile tradiționale și culturale din această zonă binecuvântată de Dumnezeu. Slujitor de nădejde pe altarul culturii din Glăvile, doamna Maria a susținut cu tărie portul tradițional, folclorul moștenit din bătrâni, prin nenumărate simpozioane și activități locale. A scotocit prin lada de zestre a comunei și a scos la înaintare dansul popular prin susținerea unor formații de dansatori cu care s-a preumblat pe la diferite concursuri pentru a etala lumii întregi puritatea și frumusețea comunei. A promovat costumul popular și poveștile rupte din inima satului din care s-a înălțat om adevărat. Un om pentru oameni, un om care și-a pus viața în slujba oamenilor și a dreptei credințe. 
 • Cartea de față este un elogiu adus acestei binecuvântate comunități care a dat lumii pe marele cărturar, scriitor, teolog, ierarh, istoric și în același timp panegirist al dreptei credințe creștine românești – Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, care a slujit vreme de 18 ani, Ardealului strămoșesc, întru credința în Dumnezeu: între anii 1993-2011, ca Arhiepiscop al Vadului Feleacului și Clujului, iar din anul 2006 ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Personalitate de înaltă ținută morală, un neîntrecut dogmatic care a slujit doctrinei creștine, a purtat cu sine întreaga viață „dipticul”locului din care s-a ridicat. Nu a precupețit nicio ocazie de a-l deschide și a face cunoscut sacralitatea locurilor natale. Astfel marele ierarh se arăta lumii cum fusese clădit în comuna Glăvile. Maturitatea, cunoașterea și experiența, înțelepciunea pastorală și duhovnicească, respectul față de valorile spirituale, cultura teologică, spiritul critic și spiritul de disciplină erau valori care formau bagajul spiritual pe care îl purta cu sine prin întreaga trecere vremelnică pământeană.
 • Prin pășirea la cele veșnice a marelui ierarh la 31 ianuarie 2011, dna Maria Catană a simțit obligația sacră de a ține aprinsă pentru veșnicie făclia existențială a marelui ierarh și cărturar Bartolomeu Valeriu Anania. 
 • Profunzimea lucrării „Amintiri ale măreției trecutului îngropat de veacuri – comuna Glăvile” nu omite nimic din ce ar putea căuta ochiul unui cititor extrem de critic. De la „Așezare geografică” capitol care indică hotarele, vecinii și suprafața comunei în cauză, cititorul este introdus și așezat pe plaiurile binecuvântate, apoi invitat sa își îndestuleze sufletul cu „Cadrul natural”,; „Populația și așezările omenești”; „Economia și activitatea economică a comunei Glăvile”, face cunoștință cu „Administrația, cultura, învățământul, sănătatea” prin „Manifestări, tradiții și obiceiuri”, astfel fiindu-i înlesnită calea către capitolul șapte, mai exact cu sacralitatea „VREDNICULUI DE POMENIRE VALERIU BARTOLOMEU ANANIA”.
 • Volumul în discuție este o invitație la un stil de viață pe cale de dispariție, la o lume simplă care în puritatea ei inconștientă naște valori de necontestat ale neamului românesc, oameni care sunt dăruiți luminii pentru a păstra aprinsă făclia luminii semenilor cu care se intersectează în scurta trecere pe pământ, dar și dincolo de hotarele lumești unde vremelnicia cunoaște infinitul. 
 • Pe parcursul celor aproape 200 de pagini cei trei autori: Constantin Adrian Catană, Maria Lica Catană, Zenovia Zamfir, ne dăruiesc spre desfătarea sufletească o parte de Românie care nu se depărtează și nu este cu nimic mai prejos decât lumea satului marilor clasici: Ion Creangă, Luciana Blaga, George Coșbuc, Octavia Goga, Duiliu Zamfirescu, Liviu Rebreanu, Marin Preda etc. 
 • O lume care a dăruit un sfânt al vremelniciei infinite trebuie pusă în valoare și scoasă la lumină pentru a fi cunoscută și neuitată în timpul călătoriei pe axa timpului a fiecăruia dintre muritorii români, motiv pentru care este salutar efortul celor trei autori care au avut marea șansă de a fi contemporani cu Vrednicul de pomenire Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania.
 • Felicitări celor trei autori și mulțumesc pentru această monografie, un manual de geografie, teologie, cultură, etică și morală.

Daniela Vîlceanu – 24 februarie 2023; Drobeta Turnu SeverinAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania