Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ADRIANA, PROFESOARA CU O MIE ȘI UNU DE VISE

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr.10 (142), Octombrie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE


ADRIANA, PROFESOARA CU O MIE ȘI UNU DE VISE

Primit pentru publicare: 20 Oct. 2020
Autor: Teodor EPURE, redactor Rev. Luceafărul

Publicat: 21 Oct. 2020
© Teodor Epure, © Revista Luceafărul
Editor: Ion Istrate


 

ADRIANA, PROFESOARA CU O MIE ȘI UNU DE VISE

M-am oprit câteva minute în poarta școlii și am privit în lungul șoselei de asfalt, peste care lunecă, precum pe o bandă rulantă, automobile, tractoare, căruțe cu cai și oameni într-o învălmășeală întortocheată și grăbită. Am venit aici dimineața și parcă așa fără veste, dintr-o data frunza ruginie a salcâmilor de-a lungul gardului a început să tremure. Nu departe se află școala pe vârful dealului, de unde putem privi întreaga imagine a satului. Acolo se află clădirea veche, construită în anul 1914 în timpul primarului Toader Fasolă iar alături este noua clădire, impunătoare, construită în anul 1963 când a luat ființă Liceul Teoretic din Vorniceni. Intrând în clădire, pe culoarele cu o mulțime de flori, mă întâmpină profesoara Adriana (Volari), de la care am aflat că este născută în Vorniceni, într-o familie pentru care învățătura a fost crez suprem și închinare: tatăl său învățător, mama sa asistentă medicală, oameni vrednici și iubitori ai slovei scrise și ai cuvântului rostit pentru cei dornici să învețe și să afle tot ce a fost înaintea lor.

Adriana este mândră că s-a născut pe acest plai și că s-a ridicat din măduva acestui pământ. Încă din copilărie a fost pasionată de lectură, trecând dincolo de granițele obișnuite ale manualelor, căutând mereu și mereu orizonturi noi ale cunoașterii. ”Am fost o elevă bună, am terminat mereu premiantă vrând sa-l fac pe tatăl meu mândru, care mi-a insuflat ambiția de a mă întrece întâi cu mine însămi și apoi cu alții, nu m-a împins nimeni de la spate, aveam interese și nevoi de cunoaștere” îmi mărturisește profesoara Adriana. După frecventarea școlii primare și gimnaziale în  satul său natal, urmează între anii 1997 – 2001 Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani, apoi în perioada 2001 – 2005 Facultatea de Litere de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, iar în urma examenului de titularizare din 2005 este titulară la Școala Gimnazială nr.1 din Vorniceni. Ca absolventă de facultate, Adriana este o prea lucidă vorniceneancă, sosită în școală cu o mie și unu de vise care a găsit satisfacția de a fi profesoară la țară tocmai în satul său natal, o profesoară veritabilă prin vocație și prin dragostea față de copii. O mie și unui de vise s-au îndeplinit și s-au așezat statornic, căci tânăra profesoară a găsit sensul dăscăliei, acela de a face dintr-o clasă neomogenă un colectiv bine închegat, de a sădi în micii neștiutori sămânța dorinței de cunoaștere. Pentru ea profesorul este omul care nu obosește, nu-și îngăduie să obosească niciodată, el se străduiește să fie la fel de proaspăt, de eficient de binevoitor ca o ființă fără probleme personale, imună la toate bolile și necazurile, nu numai zi de zi ci oră de oră. Pentru ea toți elevii clasei sunt importanți, chiar dacă unii au  un comportament nepotrivit. Chiar de la începutul carierei sale și-a pus întrebarea ”ce înseamnă să înveți o limbă, de pildă limba română” și tot ea a dat răspunsul ”înseamnă să te deprinzi a-ți coordona gândurile ca să te exprimi corect și frumos și pentru asta trebuie să îmbogățim vocabularul copiilor, să le formăm o cultură literară”.

Profesoara Adriana Volari ține pasul cu toate vremurile obținându-și calificările specifice carierei didactice. Astfel, în anul 2007 obține gradul de profesor definitiv în învățământ, urmând apoi examenul pentru obținerea gradului didactic II. Gradul I l-a obținut cu lucrarea ”Metode și strategii didactice folosite în predarea-învățarea și evaluarea elementelor de relație în frază”, iar pentru meritele sale obținute în învățământ a fost admisă în corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean.

                Ca director de școală, Adriana Volari a recomandat colectivului didactic să se ocupe permanent de calitatea materiei pe care o predă, dar să aibă în atenție și starea sufletească a elevilor, să urmărească comportamentul acestora întrucât acest fapt intră în sfera lor de responsabilitate. Împreună cu corpul profesoral a ajuns la concluzia că unii părinți își neglijează copiii, degrevându-i de lucruri pe care ar trebui să le facă, constatând că elevilor le trebuie impuse cu blândețe și iubire limite pe care ei să le cunoască. În acest scop, directorul școlii a organizat lectorate cu părinții pe clase, în funcție de particularitățile de vârstă în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare și a formării unor abilități esențiale și necesare pentru viitorul lor. De asemenea, împreună cu întregul colectiv didactic a promovat imaginea școlii în comunitate și în afara ei, organizând o serie de evenimente și activități culturale cum ar fi spectacolul ”1 Decembrie – România în zi de sărbătoare” organizat în parteneriat cu Primăria și Căminul Cultural Vorniceni dedicat Centenarului Marii Uniri; șezătoarea literară ”Omagiu femeii în șezătoare” organizată în parteneriat cu Asociația Culturală ”Dor de Horă” Văculești, condusă de poeta Mariana Adăscăliței, apropiată colaboratoare a școlii; lansarea cărții profesorului Teodor Epure ”Pe câmpia versului”;

În același timp, conducerea școlii a sprijinit și încurajat cadrele didactice și elevii să participe la diferite competiții și concursuri de unde s-au întors cu numeroase și importante premii, din care putem aminti calificarea la etapa națională a olimpiadei ”Universul cunoașterii prin lectură” a elevei Diaconu Adina.

Prin toate aceste activități și altele directoarea școlii Adriana Volari a reușit să schimbe mentalități, să-i convingă pe oameni că școala e cea mai importantă pentru viitorul copiilor, să-i responsabilizeze pe părinți, să se implice în educația copiilor. Este genul de profesor care ar scrie și pe piatră numai să știe că elevii învață.

Când a apărut virusul SARCOV-2 și școlile din întreaga țară s-au închis, directoarea școlii n-a așteptat nici ordine nici să treacă zilele degeaba, ci împreună cu personalul didactic auxiliar a lucrat la implementarea unei platforme educaționale specializate, reușind să creeze condițiile necesare desfășurării activității on-line.

Pe grupurile de lucru on-line ale claselor la care predă a postat zilnic elevilor fișe de lucru, materiale audio-video, resurse educaționale disponibile pe Internet. A dat sarcini și exerciții pe care elevii le rezolvau și trimiteau fotografii cu rezolvările, menținând permanent legătura cu ei.

Această perioadă grea a condus la concluzia că instrumentele digitale sunt de un real folos procesului educațional, iar prin utilizarea acestora la oră crește calitatea actului didactic.

Din întreaga activitate didactică a profesoarei Adriana Volari am remarcat faptul că dintr-o mie și unu de vise cu care a sosit în școala vorniceneană nu s-a pierdut niciunul, dimpotrivă a găsit încă un sens fundamental al vieții – familia, pe care și-a întemeiat-o la Vorniceni cu un bun coleg de catedră, Constantin Volari, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport. Împreună au construit o casă frumoasă, impunătoare, cu toate dotările necesare unei vieți civilizate, iar din căsătorie a rezultat nașterea a doi brăduți frumoși și inteligenți care, prin grija părinților, primesc o educație aleasă; părinți tineri și puternici, care simt că-și îndeplinesc cu adevărat destinul, că dăruiesc tot ce e mai valoros în ei familiei și societății iar meleagul natal este tărâmul în care își pictează viața.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania