Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

An aniversar cu dublă semnificaţie

Primit pentru publicare: 23 oct.2015
Autor: prof. Dumitru IVAN, directorul Editurii Quadrat Botoşani
Publicat: 24 oct.2015

An aniversar cu dublă semnificaţie

Picture1Având posibilitatea să mă refer la recenta nouă apariţie editorială „Blestemul ca o chemare”, ce poartă pe copertă numele domnului profesor Mihai Matei, pe care, în mod firesc, ar trebui să-l apelăm cu titlul onorific de „General al învăţământului botoşănean”, vreau să spun că, personal, bucuria mea se asociază bucuriei domniei-sale. Prezentul op este a zecea carte ieşită din truda unuia dintre puţinii botoşăneni, totuşi, care-şi dedică o parte din timp pasiunii de a cerceta istoria locală şi de a valorifica informaţiile agonisite în zile şi kilometri de aventură turistică, pe meleaguri ce ne sunt celor mai mulţi mai puţin accesibile.O scurtă evaluare a mediului în care ne desfăşurăm activitatea evidenţiază prezenţa alături de noi a unor semeni care, încercând să dea multă atenţie celor ce se întâmplă în preajmă, descoperă în aniversări o bucurie imediată pentru sine, pentru familie, prieteni şi cunoştinţe. În mod sigur, asemenea oameni demonstrează o bună comunicare, generează o solidaritate în împrejurări plăcute, determnă şi creează o atmosferă propice actelor pozitive, de care societatea are neapărată nevoie, mai ales acum.

A zecea carte a domnului Mihai Matei este un jurnal de călătorie, nu numaidecât  al unui om care pătrunde pe căi neumblate şi ne zugrăveşte ţinuturi de poveste. Chiar revenind pe aceleaşi locuri, autorul descoperă lucruri noi, interesante, aşa cum sunt cafenelele din Paris, de pildă, frecventate de oameni de artă şi literaţi de primă mărime, cecetarea zonei din preajma capitalei franceze, marcată de amprenta inconfundabilă a unor mari artişti, prezenţa unor instituţii de artă  ce evocă personalităţi şi perioade de glorie din bogata istorie înscrisă în existenţa seculară a ţării în care au triumfat şi de unde s-au extins în lume năzuinţele de libertate, egalitate, fraternitate.

Fără îndoială, şi noile trasee turistice parcurse, explorând sud-vestul Franţei, litoralul Atlantic, Munţii Pirinei, graniţa cu Spania şi Ţara Bascilor, oferă autorului prilejul de a lua contact cu o lume civilizată care beneficiază plenar de avantajul existenţei unei societăţi moderne, de aşezări ce sunt înzestrate cu excelente condiţii, create nu numai pentru propriii locuitori, ci oferind confort maxim tuturor turiştilor şi vizitatorilor.

Câţi dintre noi nu au auzit de Bordeaux?! Admirând oraşul, autorul îi face un sumar portret, în „culori pastel”, neuitând să amintească degustarea licorii dătătoare de energie*. Pe malurile fluviului Garone, vizitatorul nu va întâlni numai Muzeul Vinurilor, organizat în casa unui fost negustor de vinuri; la Casa Vinurilor se iau lecţii de degustări, iar de la vinotecă se pot face cumpărături, după gust şi după… pungă! Bordeaux-ul însă are şi un Muzeu al artelor frumoase, Théâtre, Catedrala Sfântului Andrei, universităţi, mari hoteluri şi cazinouri vestite…

Ca de fiecare dată, când, traversând Atlanticul ajunge la Miami, în Florida, Mihai Matei „redescoperă” mereu Lumea Nouă, în tot ce aceasta are reprezentativ, esenţial şi nou.

În recenta apariţie editorială (autorul explică argumentat, cu multă convingere, ce înseamnă „blestemul”) sunt punctate câteva repere ale vieţii românilor americani, oameni „de calibru”, a căror muncă este la vedere – în locuinţele confortabile şi viaţă îndestulată, şi a căror solidaritate şi unitate o descoperi, discutând despre întâmplări, participări la întâlniri, distracţii de familie şi sărbătoriri, după tradiţiile instituite şi conservate de români şi pe pământ american.

În paginile cărţii, ponderea relatărilor o reprezintă fascinaţia oraşului Las Vegas, Marele Canyon, statele Nevada, Arizona, cu ceea ce au ele specific, locuri pline de mişcare şi de culoare, natura sălbatică şi deşertică alternând cu monumente ale creaţiei industriale ce încorporează o tehnică avansată, aşezări noi, căi de comunicaţie întinse, în deplină securitate folosite, mijloace de distracţie ce antrenează milioane de turişti, vizitatori şi, desigur, aventurieri, toate genurile de activităţi omeneşti se întâlnesc, respectându-se, peste tot, litera legii şi cutumele îndepărtatelor şi tradiţionalelor ţinuturi şi obiceiuri străvechi.

Prin aceste pagini, Mihai Matei ne deschide o nouă fereastră către modul de trai american, imaginea unei societăţi moderne, ce ni se arată având coordonate democratice temeinic împlântate într-un sistem social complex, condus cu abilitate pe calea unui continuu şi constant proces progresiv.

„Blestemul ca o chemare” mai inserează şi câteva scrieri pe care autorul a ţinut să le includă în cartea sa, relatările evenimentelor la care se referă având, spunem noi, un caracter aproape „jurnalistic”.

Le menţionăm în ordinea în care acestea  figurează în paginile cărţii:

– O deplasare oficială în  China a ing. dr. Cornel Matei, trimis în delegaţie de firma franceză Peugeot-Citroёn, constituie un prilej de a prezenta în text şi fotografii cu aspecte din gigantica metropolă Shanghai. Dezvoltarea urbanistică a mega-aşezării se află în atenţia vizitatorului, iar datele ce ne sunt expuse atestă gradul înalt de modernizare a vieţii în China contemporană.

– De la cea de-a XX-a ediţie a Campionatului Mondial de Fotbal, fraţii dr. Emil şi dr. ing. Cornel Matei consemnează câteva impresii din Rio de Janeiro, referindu-se la istoria  statului sud-american, la zonele turistice şi economia de astăzi a Braziliei. Fotografiile ce însoţesc textul ne oferă imaginea localităţilor vizitate şi a stadioanelor pe care împătimiţii sportului cu balonul rotund l-au ocupat pe tot timpul competiţiei.

– Cinstindu-şi şcoala, dascălii şi colegii, Mihai Matei evocă pe câteva pagini viaţa de elev de la Şcoala Normală Şendriceni. Ca în atâtea alte ocazii, domnia-sa laudă pe toţi acei care au realizat cu demnitate instrucţia şi educaţia copiilor încredinţaţi, evidenţiind totodată şi devenirea altora, în timp, în alte multe domenii remarcabile care, alături de ceilalţi, în aceşti ani au împlinit venerabila vârstă de optzeci de ani.

– În paginile cărţii este consemnată şi rememorată lansarea cărţii anului 2014, respectiv – „Solidaritate, Filantropie, Umanism”. Sunt menţionaţi cei care au luat cuvântul şi au apreciat opera, publicându-se şi imagini foto de la acest eveniment.

– Cu titlul „O aniversare frumoasă!”, autorul cărţii, beneficiar al relaţiei cu această instituţie, menţionează împlinirea a douăzeci de ani de activitate a Editurii Quadrat, expunând un scurt bilanţ, referitor la numărul şi tematica cărţilor apărute. Se prezintă cititorilor, totodată, şi o listă a autorilor şi a lucrărilor apărute sub emblema editurii.

– Anticipând conţinutul viitoarei apariţii editoriale, Mihai Matei ne pune în faţa unui fragment ce se poate legitima drept document inedit ce atestă opoziţia fermă a ţăranilor faţă de socializarea de tip comunist a agriculturii: Comuna Brăeşti împotriva aplicării Rezoluţiei Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Bazat pe documente autentice, autorul ridică vălul, lăsând să se vadă „formele democratice” de acţiune ale partidului comunist şi ale organelor de stat subordonate! Bineînţeles, succesul propagandei şi înfrângerea ţăranilor constrânşi s-au încheiat cu înfiinţarea G.A.C. (gospodăria agricolă colectivă) ce nu putea să aibă altă de firmă decât „Victoria” Brăeşti!?

Lansând şi cea de-a zecea carte, profesorul Mihai Matei îşi îndeplineşte promisiunea făcută cititorilor săi şi sieşi, nu numai de a edita anual  câte un volum, dar şi de a realiza performanţa comunicării, a valorificării cercetărilor făcute în istoria locală de către domnia-sa. Scrierile profesorului Mihai Matei pot constitui subiecte pentru alte cercetări, iar pentru specialişti – documente demne de a fi luate în seamă în realizarea unor însemnate studii din domenii adiacente.

Experienţa acumulată în tratarea subiectelor abordate îl situează pe autor pe o treaptă superioară în valorificarea datelor istorice şi a evenimentelor ce au avut loc pe teritoriul botoşănean de-a lungul timpului, acurateţea  în tratarea subiectelor şi perseverenţa în adâncirea cercetării devenind dovezi ale constituirii unui sistem propriu în activitatea sa, de pasionat şi veridic cronicar al vremurilor noastre.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

  1. D.M. Gaftoneanu spune:

    ,,…pasionat şi veridic cronicar al vremurilor noastre.”

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania