Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Despre Solidaritate, Filantropie şi Umanism

Primit pentru publicare:17 mart.2015
Autor: Dumitru IVAN
Publicat: 17 mart.2015

Despre Solidaritate, Filantropie şi Umanism

MMs Zilele acestea a văzut lumina tiparului o nouă carte, Solidaritate, Filantropie, Umanism, al cărei autor este profesorul octogenar Mihai Matei.

Fără a fi lipsiţi de modestie, putem afirma că prin cartea editată la Botoşani ne situăm între puţinii din ţară care au dedicat Crucii Roşii Române pagini ce vor rămâne adânc săpate în memoria tuturor românilor.

Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători „Alexandru Vlahuţă”, din Şendriceni, pe care am numit-o cândva formatoarea de oameni şi de caractere, coleg cu academicienii Alexandru Zub şi Ioan Caproşu, profesorul Mihai Matei, o activă prezenţă în viaţa culturală botoşăneană, s-a distins ca fiind cel mai longeviv inspector şcolar general, iar după încheierea muncii didactice – un activ cercetător şi un neobosit călător, ale cărui cărţi publicate pînă în prezent oferă cititorilor ample informaţii din spaţiile străbătute ca turist sau despre domenii intens cercetate, precum istoricul unor localităţi (Dorobanţi) activitatea unor instituţii (Liceul „Mihai Eminescu”) şi Crucea Roşie, la Botoşani – pagini ce au văzut lumina tiparului la sfîrşitul anului 2014. Recenta apariţie editorială coincide fericit şi cu împlinirea de către autor a opt decenii de viaţă.

Filele de istorie ce consemnează activitatea Crucii Roşii botoşănene au la bază materiale, informaţii, fotografii, publicaţii, scrisori, trofee, insigne, diplome, pliante, afişe, ziare şi reviste din care autorul şi-a extras, cu râvnă şi răbdare, datele ce l-au ajutat să structureze o lucrare ce întruneşte calităţile necesare pentru a informa.

Dacă, în timp, cineva, stimulat de dorinţa de a cunoaşte, va descoperi şi alte date, primul autor se va bucura.

Aria activităţilor de Cruce Roşie prezintă o mare întindere. Dacă în 1859, la Solferino, Henri Durant a inaugurat o activitate ce a debutat cu ajutorul dat miilor de răniţi, iar România, la 3 noiembrie 1874, a aderat la Convenţia pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi din armatele în campanie, după ani şi ani, autorul a avut sub ochi informaţii din care reieşeau fapte privind ajutorarea celor în suferinţă, a oamenilor loviţi de soartă, invalizi şi orfani, bolnavi, săraci sau victime ale unor accidente tehnice, fenomene ale naturii, inundaţii, cutremure, uragane, drame dure ale umanităţii.

Asumându-şi răspunderea de a scrie despre istoria Crucii Roşii Române şi despre Filiala Botoşani, în mod special, domnul profesor Mihai Matei ne prezintă o activitate de o importanţă deosebită, de dimensini apreciabile, în care intervenţia sa a fost activă, cu rezultate notabile, atestate de documente şi presă, calitatea sa de preşedinte al filialei judeţene fiind onorată în măsura în care un intelectual ce o deţinea realiza importanţa acesteia.

Finalizând această istorie a filialei, autorul a evidenţiat munca depusă de structurile organizatorice instituite în cadrul perimetrului administrativ, de personalul filialei, de voluntari, în majoritate tineri, dispuşi să se angajeze în îndeplinirea unor sarcini de campanie, prilejuite de evenimente, când participarea lor se impunea, dând dovadă de umanism, făcând dovada cultivării spiritului de întrajutorare.

În volumul ce cuprinde filele de istorie a Crucii Roşii botoşănene este inclusă şi o a doua carte ce tratează despre Unele Personalităţi, Societăţi şi Asociaţii cu Manifestări Caritabile în judeţele Botoşani şi Dorohoi, din perioada anilor 1800-2014. Înrudirea tematică permite o sudură ideatică a sufletelor caritabile în acţiuni ce relevă alese însuşiri ale unor oameni hotărâţi să participe la progresele ţinutului botoşănean. Enumerarea actelor filantropice şi umaniste ale unor distinse personalităţi, cum ar fi: Nicolae Sofian, Anastasie Başotă, Ioan Mavromati, Leon Ghyka permite autorului să-şi argumenteze ideile despre peisajul filantropic al judeţului Botoşani, multe alte acţiuni organizate de-a lungul timpului de diferite societăţi şi organizaţii pentru sprijinirea elevilor lipsiţi de posibilităţi materiale sau sărăcia din societatea botoşăneană fiind demne de laudă.

Nu lipsesc din preocuparea sa nici acţiunile filantropice desfăşurate de diferite scietăţi filantropice botoşănene al căror aport a fost remarcabil în perioada de după decembrie 1989.

Un album de imagini fotografice şi reproduceri de documente întregeşte prezentarea celor două lucrări, unii dintre cei angajaţi în acţiuni umanitare regăsindu-se în diferite ipostaze.

Cartea octogenarului profesor Mihai Matei reprezintă un important jalon în istoria ţinutului botoşănean, ne oferă imagini de neşters ale unor timpuri memorabile şi de oameni a căror statură morală se înalţă spre cel mai curat umanism, necesar a fi cultivat asiduu de societatea în care trăim.

Profesor Dumitru Ivan,

directorul Editurii Quadrat BotoşaniAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania