Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

D o u ă p e r i o d i c e „Nicolae Iorga”

D o u ă    p e r i o d i c e   „Nicolae Iorga”

Autor, Dan Prodan

În ultimul deceniu, unele serii publicate cu articole şi studii despre viaţa şi opera complexă a lui Nicolae Iorga, cu izvoare istorice (documente, corespondenţă etc.) despre polihistorul născut cu 140 de ani în urmă, pot fi clasificate, fără a greşi sau a exagera, periodice „Nicolae Iorga”. Aceste serii editate cu o cadenţă temporală specifică, conform unor criterii ştiinţifico-tehnice interne, devin periodice uni-tematice, urmărind tratarea, cu speranţa şi iluzia exhaustivităţii, a problemei / subiectului studiat.

n iorga 1n iorga 2În primul rând, nominalizez seria Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, coordonatori Constantin Buşe şi Constantin Găucan, vol. I-X, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001-2010, cu următoarele caracteristici tehnico-editoriale: vol. I, inaugural, cu titlul Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii, Bucureşti, 2006, 428 p.; vol. II, care a inaugurat actualul titlu al seriei, 2006, 423 p. ; vol. III, 2007, 601 p.; vol. IV, 2007, 602 p.; vol. V, 2008, 742 p.; vol. VI-VII, 2008, 658 p.;  vol. VIII, 2009, 494 p.; vol. IX, 2009, 342 p.; vol. X, 2010, 587 p., în total peste 4300 p. Seria-periodic a fost anticipată de volumul intitulat Nicolae Iorga. 1871-1940, editor Constantin Buşe, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 423 p., tipărit omagial la a 130-a aniversare a naşterii Titanului Nicolae Iorga.

Această serie-periodic este expresia editorială a activităţii complexe, intense, a Clubului Istoricilor „Nicolae  Iorga”, înfiinţat la 17 august 2000, ca departament ştiinţific-de cercetare istorică şi de finalizări istoriografice al Fundaţiei „Nicolae  Iorga” de la Vălenii de Munte, jud. Prohova. Acest club şi Universitatea de Vară „Nicolae  Iorga” de la Vălenii de Munte au organizat anual, începând cu 2001, câte două sesiuni ştiinţifice de comunicări, una omagială la aniversarea naşterii, a doua comemorativă la pomenirea morţii tragice, violente, a lui N. Iorga. Majoritatea comunicărilor prezentate la aceste simpozioane au fost ulterior publicate în volumele seriei-periodic amintită anterior. Ca apreciere a valorii istoriografice şi omagiale a celor 10 volume ale seriei-periodic Nicolae Iorga, ei i s-a acordat, în noiembrie 2010, Premiul Naţional de Istorie Nicolae Iorga, instituit de către Consiliul Local Botoşani, la propunerea şi cu sprijinul logistic al Asociaţiei Culturale „Nicolae  Iorga” din Botoşani.

n iorga 3Parcurgerea celor 10 volume permite identificarea principalelor direcţii de cercetare ale istoricilor membri actuali sau în devenire ai Clubului Istoricilor „Nicolae  Iorga” :

1. Polihistorul în şi despre izvoare istorice, arhive, corespondenţă, presă (autori: S. Marin, Ileana Căzan, Daniela Buşă, C.M. Lungu, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, Eugen Denize, Ioan Agrigoroaiei, M. Cîrstea, Horia Dumitrescu,  Stoica Lascu, V. Coman, Alin Spânu, C. Ardeleanu, I. Constantin, Dorina Rusu, Gheorghe Sbârnea, Mihaela Teodor, B.A. Teodor); 

2. Viaţa, opera, moartea tragică, posteritatea lui Nicolae Iorga şi a familiei sale (autori: Constantin Buşe, Gheorghe Buzatu, M.S. Rădulescu, Valeriu Râpeanu, Petre Ţurlea,  Vartan Arakelian, Petre Otu, Horia Dumitrescu, G.M. Scurtu, Ioan Lăcustă, A. Pentelescu, Răzvan Theodorescu, Stela Cheptea, Valeria Costăchel, Stelian Mândruţ, David Prodan, Jipa Rotaru, Mihai Ungheanu, Lazăr Băciucu, Ion Bitoleanu, Dan Prodan, L.D. Dumitraşcu, Marian Ştefan,  Dorina Rusu, Diana Barbu, Ioan Bulei, Violeta Budăi-Damaschin, Dina Doru, Ion Ivaşcu);

3. N. Iorga despre istoria, istoriografia, cultura românească, relaţii cu diferiţi istorici şi cu unele publicaţii periodice ale timpului său (autori: Nicolae Ciobanu, Florin Constantiniu, Ioan Bulei, Ionel Cândea, E. Ţânţăreanu, E. Căpăţână, Vlad Hogea, Nicolae Isar, Stelian Mândruţ, Valeriu Râpeanu, Dorina Rusu, Gheorghe Sbârnea, Alin Spânu, Petre Ţurlea,  Mihai Ungheanu, Horia Dumitrescu, Mihai Iacobescu, Gheorghe Zbuchea, Vartan Arakelian, C. Avram, Constantin Burac, Gheorghe Buzatu, I. Giurcă, Ştefan Olteanu, Vl. Osiac, Bogdan Popa, Alexandru Zub, Viorica Moisuc, Petre Otu, Sime Pirotici, Marian Nencescu, Andrei Păunescu, Mircea Tănase,  Răzvan Theodorescu, Daniela Buşă, C.M. Lungu, Dan Prodan);

4. Relaţiile românilor cu alte popoare, în contribuţiile ştiinţifice şi în memoriile de călătorie ale lui N. Iorga (autori: Veniamin Ciobanu, Ioan Bulei, S. Miloiu, Daniela Buşă, M.S. Rădulescu, Iolanda Ţighiliu, Florin Anghel, Dan Berindei, Constantin Buşe, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, M. Cristea, L. Constantiniu, C. Iordan, Gheorghe Zbuchea, Ion Bocioacă, Florin Şinca, I. Constantin, Stoica Lascu, Mihai Ungheanu, Dan Bodea, I. Ivaşcu );

5. N. Iorga despre românii sud-dunăreni şi din diaspora, despre politica externă românească (autori: Gheorghe Zbuchea, Stoica Lascu, C. Hlihor, A. Pascu,  Sime Pirotici, Jipa Rotaru, I. Constantin, Kopi Kycyku, Constantin Buşe, Daniela Buşă, Marian Moşneagu, Cezar Dobre);

6. Rolul şi locul lui N. Iorga în politica internă românească (autori: Gheorghe Buzatu, M. Opriţescu, Ioan Scurtu, G.M. Scurtu, Florin Anghel, Vartan Arakelian, Ion Calafeteanu, Petre Ţurlea,  I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, M. Varga, C. Meraru, Alin Spânu, Petre Ţurlea,  C. Preda, A. Pentelescu, N. Ciobanu, C. Sandache, Gh. Ştirbăţ );

7. N. Iorga despre istoria unor provincii şi oraşe româneşti (autori: Horia Dumitrescu, L. Maior,  I. Ivaşcu, I. Cândea, M. Cojoc,  Florin Şinca, M. Iacobescu,  V. Crăciun, Stoica Lascu, Viorel Cruceanu, Viorica Moisuc, Sorin Oane, I. Agrigoroaiei, Ioan Lăcustă, Petre Ţurlea, Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, V. Ciorbea );

8. Activităţi şi instituţii ştiinţifice, educative, culturale susţinute de N. Iorga (cursuri universitare, conferinţe de popularizare, congrese, reviste, institute, asociaţii, fundaţii, ligi, muzee, şcoli)-(autori: M.E. Ionescu, S. Iosipescu, E. Denize, D. Berindei,  I. Agrigoroaiei, N. Ciobanu, Petre Ţurlea, Jipa Rotaru, Gheorghe Zbuchea, Tudor Nedelcea );

9. N. Iorga despre problemele stringente ale societăţii româneşti în perioada 1890-1940-(autori: I. Agrigoroaiei, M. Mihăilescu, Gheorghe Zbuchea, Ioan Scurtu, Constantin Buşe, N. Ciobanu, Ştefan Ştefănescu, I. Şerban);

10. Viaţa religioasă a românilor în contribuţiile istoriografice ale lui N. Iorga (autori: Stela Cheptea, I. Agrigoroaiei, B. Apăvăloaie, N. Isar);

11. N. Iorga în vizorul serviciilor secrete, Poliţiei, Siguranţei, Securităţii româneşti (autori: C. Mâţă, L. Ţaranu, Florin Şinca, Alin Spânu).

Au fost publicate în total, în cele 10 volume, 277 contribuţii ştiinţifice, ale celor peste 100 de colaboratori ai seriei-periodic, autori a 1-6 studii / articole.

Cele 10 volume ale seriei-periodic conţin aproape toate direcţiile de cercetare în Universul Iorga. Este de dorit ca pe viitor, în volumele următoare, alte “galaxii” ale Universului Iorga să fie explorate cu exigenţă şi acribie, iar rezultatele cercetărilor publicate, pentru a ne apropia, într-o “viaţă de om”, de o înţelegere, schematizată doar, a operei istoriografice, culturale, politice, “naţionale” etc. a Titanului de la Vălenii de Munte. Cele 10 volume, apărute până în 2011, sunt indispensabile oricărui cercetător iorgolog, în Universul Iorga, atât prin curajul abordării şi modelul cercetării, cât şi prin articularea discursului ştiinţific şi dezideratul publicării.

O altă serie-periodic este cea intitulată Caietele Iorga, editată de Asociaţia Culturală „Nicolae  Iorga” din Botoşani, cea care a avut iniţiativa şi a reuşit să cointereseze Consiliul Local Botoşani la instituirea şi acordarea Premiului Naţional de Istorie „Nicolae Iorga”, începând cu anul 2003. Vol. I, apărut în noiembrie 2008, cuprinde informaţii despre acordarea Premiului Naţional de Istorie „Nicolae Iorga” în cadrul ediţiei I /2003,  a II-a / 2004, a III-a / 2005, a IV-a / 2006, a V-a / 2007, prezentarea şi discursul laureatului anului respectiv, dezbateri istoriografice, prezentări şi lansări de carte,  rezumatele unor comunicări la simpozioanele N. Iorga organizate la Botoşani etc.

Vol. II, apărut în noiembrie 2010, include informaţii despre acordarea Premiului Naţional de Istorie „Nicolae Iorga” la ediţia a VI-a / 2008 şi a VII-a / 2009, biografia şi discursul laureatului anului respectiv, dezbateri istoriografice iorgologice, prezentări şi lansări de carte, contribuţii ştiinţifice la simpozioanele comemorative N. Iorga desfăşurate la Botoşani în decembrie 2008 şi decembrie 2009 etc. Această serie-periodic va continua în anii următori să informeze cititorii şi să prezinte, în acelaşi timp, activităţile complexe, consistente, de omagiere, pe de o parte, de comemorare, pe de altă parte, a Polihistorului care s-a născut la Botoşani cu 140 de ani în urmă şi a copilărit liniştit, dar intens, în formarea propriei personalităţi, la Botoşani, târg de provincie, dar conectat la sistemul Căilor Ferate Române chiar în anul naşterii lui N. Iorga ! Revoluţionară şi bogată în oportunităţi coincidenţă !Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania