Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Din Cartea de Impresii a unui muzeu

                             MedianGhorghe-foto-dictionar-320x200Publicat de Gheorghe Median, 8 ian.2014

 

 

 

 

Din Cartea de Impresii a unui muzeu

Cărţile de Impresii din muzee şi expoziţii, sunt destinate, în mod firesc, celor care le trec pragul, pentru a-şi exprima opiniile despre cele văzute. În acelaşi timp, ele reprezintă un instrument extrem de eficient pentru muzeografi şi custozi, lecturarea lor, permiţându-le acestora, verificarea  măsurii în care proiectele expoziţionale şi-au atins scopul, au accesibilitate şi satisfac curiozitatea şi interesul unor categorii cât mai diverse de vizitatori.

Cele mai multe dintre consemnările făcute de vizitatori, probează interesul cu care aceştia au parcurs sălile muzeului, au studiat exponatele, au fost satisfăcuţi sau nu, de  cele văzute, dar nu în puţine cazuri, între ele, se regăsesc şi unele care semnalează ceea ce aceştia ar fi dorit să vadă, sau consideră că ar mai trebui adăugat expoziţiei muzeale.

Deosebiţi ca vârstă şi nivel de instrucţie, vizitatorii  reţin, în mod firesc, aspecte diferite din ceea ce li se oferă spre vizionare,  fapt confirmat, de cele pe care, mulţi dintre ei, se simt datori să le scrie în Cartea de impresii. Unele dintre acestea, ieşind din tiparul obişnuit, atrag atenţia prin originalitatea observaţiilor, trăirilor emoţionale şi nu în ultimul rând, prin modul   de exprimare, stârnind, involuntar, zâmbetele lectorului. Am constatat acest fapt şi în Caietele de impresii ale fostului Muzeu raional Botoşani, instituţie înfiinţată în anul 1955, din care am extras câteva eşantioane.

Avizăm cititorii, pentru a înţelege cele consemnate, că la începuturile sale, muzeul, aflat vis a vis de localul în care funcţionează secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene, era structurat pe două secţii: istorie şi ştiinţe ale naturii, iar pe holul, nu foarte mare al acestuia, au fost organizate mai multe expoziţii temporare, cea mai importantă dintre ele, realizată în anul 1957, fiind dedicată împlinirii a 50 de ani de la declanşarea răscoalei din anul 1907.

Ţinem, totodată, să subliniem faptul că, publicarea acestor consemnări, nu are alt scop, decât acela de a oferi cititorilor revistei “Luceafărul”, în primul număr din acest an, un prilej de descreţire a frunţilor.

Astăzi, 23 XI (1956) am vizitat Muzeul Raional Botoşani şi mi-am format o oarecare impresie sufletescă despre acest muzeu.

17 Ianuarie 1957

În urma vizitării muzeului raional Botoşani am rămas plăcut impresionat de tot ce am putut vedea, precum şi de buna organizare, deşi la acest frumos muzeu munceşte cu mult sârg numai tovarăşul Popescu directorul Muzeului.

Învăţător Alexeanu

27-01-1957

Am vizitat acest muzeu şi mi-a plăcut foarte mult de aceste amintiri vechi şi ne-am dat foarte bine seama de viaţa pe care strămoşii noştri au trăit-o, iar acum este o diferenţă foarte mare.

Nesemnat

Am vizitat acest muzeu înzestrat cu anumite obiecte istorice şi ştiinţifice care mi-am putut da seama de succesele pe care le-a obţinut până-n prezent. Mulţumesc din suflet celor care au luptat pentru acest progres şi tovarăşilor care se îngrijesc de acest muzeu istoric.

Elev R. Mihai
Centrul şcolar agricol N.2 Botoşani

Am rămas foarte impresionat de cele văzute în acest muzeu. Până se va deschide şi cealaltă cameră a muzeului  voi veni neapărat, căci am rămas aşa şi aşa, din cauză că în cea de a treia cameră poate fi ceva care eu nu am mai văzut.

Catargiu Nistor, 7-III-1957

Şc. Prof. Comercială a vizitat această expoziţie cu un nr. de 50 de elevi. Vizitând această expoziţie mi-am putut da  seama de viaţa grea pe care o duceau ţăranii înainte vreme pentru  care s-au răsculat în 1907 unde au căzut   1 110 000 ţărani.

Ss. Indescifrabil, 8-03-1957

Cu ocazia vizionării muzeului mi-am dat impresii frumoase şi cu ocazia vizionării am putut să văd şi eu cum trăia ţărănimea noastră în mizerie, în neştiinţă de carte, flămânzi, rupţi, dar guvernul şi partidul care e în fruntea ţării a dat tot posibilul ţărănimii să aibă tot ce are nevoie, ba din contră a făcut colective cu care se pot obţine rezultate foarte frumoase.

Elevii de la Casa de copii, Nr. 2

Pe data de 20 Martie am vizitat Muzeul Raionului Botoşani la care ni s-a prezentat situaţia din anul 1907. Pentru noi, militarii care au vizitat acest muzeu, mi-a rămas ca o amintire a regimului trecut, dându-mi seama de barbariile care s-au făcut şi de crimele care le-au săvârşit armata burghezo moşierească care nu era decât o unealtă în mâna exploatatatorilor.

În sufletele noastre a crescut o ură ne împăcată faţă de cei care caută să înrobească popoarele şi vă asigurăm că vom fi gata ori şi când să apărăm munca paşnică a celor ce muncesc de la oraşe şi sate.

Ss. Indescifrabil
31- III -1957

Vizitând această expoziţie am avut ocazia să-mi amintesc cele învăţate la ed. politică şi anume despre epoca pietrii, orânduirea primitivă mi-am întipărit bine în minte munca şi viaţa oamenilor primitivi. Şi mai ales despre răscoala din 1907 care a izbucnit din cauza vieţii grele a ţăranilor din regimul burghezo-moşieresc. M-au impresionat foarte mult minunatele păsări şi animale din aceste expoziţii şi muzeu. Mă voi strădui ca să sfătuiesc mai mulţi elevi căci decât ar umbla vagabonzi pe stradă mai bine ar vizita acest muzeu.

Elev C.S.Agricol
N. Purice

22mai 1957

Vizitând această expoziţie mi-a plăcut f. mult evoluţia omului precum şi mijloacele de muncă.

Ss Indescifrabil

28 mai 1957

Mi-a plăcut foarte mult acest muzeu. De asemenea mi-a plăcut foarte mult visteria cu bani.

Vecsler Rafael

Lapşa Hari, mi-a plăcut mai mult veveriţa.
Lapşa M. mie mi-a plăcut mai mult pistolu.

25 mai 1957

Ichim Ion mie mi-a plăcut toate cele, însă am fost curios când am văzut diferite aspecte ca oameni primitivi şi munca lor şi cum se hrăneau ei.

2 iunie 1957

Ungureanu Gheorghe vizitând această expoziţie n-am înţeles nimic pentru că ( de amează) nu a avut cine să-mi explice.

2 iulie 1957

Vizitând expoziţia mi-am putut da seama de mai multe lucruri pe care nu le-am înţeles în anii de şcoală precedenţi, aşa cum ar trebui. Expoziţia a fost f. minunată.

Aş dori să faceţi mai multe expoziţii-de obiceiurile oamenilor să ne arătaţi câteva fragmente. Ex. Ce viteză are vântul pe secundă când clatină copacul (8m). Omul ce-ar face – nimic- oricând se întâmplă ceva rău atunci când cere ajutorul omului pământesc.

O. Veronica

26 sept. 1957

Intrând în muzeu am rămas uimit de tot ce-am văzut, mai ales de naşterea omului pe pământ cu milioane de ani în urma.

L. Lazăr, cl. VII B, Sc. Nr. 2

30 sept. 1957

Am vizitat Muzeul raion Botosani, unde am rămas înmărmurit de cele expuse în acest muzeu, care pe lângă obiectele vechi şi documentele care îţi arată viaţa trăită cu mulţi ani în urmă, dar te mai îmbogăţeşte cu cunoştinţele practice ale vieţii din trecut şi prezent, fiind mare diferenţa între orânduirea comunei primitive, sclavagism şi până la orânduirea noastră de acum, socialistă şi democrat populară.

Trăiască Republica Populară Română

Trăiască Partidul Muncitoresc Român

Am vizitat muzeul din Botoşani, mi-a plăcut foarte mult cerbul carpatin şi pe fata care a fost cu mine.

Ss. Indescifrabil

Astăzi 30 iulie 1964 am vizitat muzeul raional Botoşani unde mi-a lăsat o tragică impresie de felul cum a evoluat viaţa pe pământ tot odată ne-am putut da seama de munca grea pe care a avut-o strămoşii noştri în veacurile îndelungate.

Ss Indescifrabil

19 iulie 1964

Vizitând muzeul raional Botoşani, un grup de profesori, ne-a impresionat foarte mult minunatele edificii publice din acest muzeu.

Ss Indescifrabil

Vizitând muzeul raional Botoşani ne-a impresionat mult de trecutul judicios în epocile trecute de fiarele sălbatice şi de păsările sălbatice.

E un merit al conducerii muzeului.

Feraru A.

 

1-       XI -1964

Ne-a plăcut foarte mult interiorul muzeului.

Oniciuc, Mărgineanu

Vizitând muzeul raional mi-am putut da seama cum trăiau oamenii în trecut şi cum trăim noi astăzi.

Şi am ca o impresie bună.
Mulţumim din inimă partidului

P. Maricica
Şc. Gener. Nr. 8 Botoşani

Cl. V-a

Vizitând acest muzeu popular astăzi, 8 sept. 1964, mi-am dezvoltat şi eu memoria cum era în vechime ceea ce mă interesează foarte mult.

Ss. Indescifrabil

24-IX-1964

Am vizitat muzeul din Botoşani unde am văzut multe obiecte care mi-au amintit de viaţa de şcoală, colegi şi profesori.

Ss. Indescifrabil

Astăzi 17-X-1964 a vizitat acest muzeu Grup Şcolar Comercial printre care mă aflu şi eu mi-am dat nişte impresii foarte atrăgătoare în privinţa colectivului de descoperiri istorice al muzeului raional Botoşani.

 

S. Mihalache

25-X-1964

Muzeul este foarte interesant. Totul explică: fapte, fenomene, oameni.

Obiectele expuse vedeau epoci din care au trăit oameni şi animale.

Emanuela R.

Astăzi fiind ziua de 28–XI-1964 vizitând muzeul raional din Botoşani m-a impresionat foarte mult speciile de păsări şi evoluţia în care a apărut omul din epoca noastră şi în speciile de fluturi din acest muzeu.

Cu drag Cârneci Aglaia

Am răms adânc impresionată de modul cum am fost primită de tov. Lenuţa Dumitraş care este supraveghetoarea acestui muzeu.

Mi-a mai plăcut şi obiectele care sunt atât de frumos aşezate în acest muzeu.

Panaite Elena

Sc. M.I.U. Arad

Eu am fost mult impresionat de toate obiectele cum sunt aşezate din muzeul din Botoşani.

După plecarea mea din muzeu am avut numeroase impresii plăcute.

Ss. Indescifrabil

Vizitând Muzeul Botoşani mi-a plăcut deosebit atât sistemul de aranjemânt cât şi variantele obiecte expuse. De asemeni comportarea tov. supraveghetoare este întradevăr la înălţimea cerinţelor actuale.

Cervicescu Mihai

din Iaşi 30 XII 1964

M-a impresionat foarte mult cum erau aşezate păsările şi bănetul din trecut. După vizitare am plecat cu o impresie foarte plăcută.

Cojan Liliana, Suceava

Sin Iosub Simer, în acest muzeu ne-am dat păreri foarte importante cum s-a format omul din ce s-a format el şi cum era orânduirea sclavagistă în trecut, cum se omorau animalele sălbatice ca porcul şi mamutul.

Mie mi-a plăcut foarte mult muzeul acesta foarte mult în special pistoalele turceşti din secolul XVIII. Unul nu mi-a plăcut că era stricat.

Vizitând acest muzeu am putut sa-mi îmbogăţesc memoria cu anumite surprisii atât cât şi din partea curăţeniei este de nepermis totodată şi din partea supraveghetoarei m-a primit cu o simpatizare străpungătoare.

Ranga Gabriela am fost şi am vizitat expoziţia şi mi-a plăcut foarte mult mai ales la camera 4 unde am vizitat-o de mai multe ori de astă dată cu plăcere.

Cu ocazia vizitei muzeului din Botoşani, totodată ţin să-mi reamintesc de vremurile care au trecut de zeci de ani în urmă. Eu atât am am avut de scris şi acu, ca la încheiere ţin să las ca amintire iscălitura mea.

Angheluş Ioan, Leorda

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

  1. D.M. Gaftoneanu spune:

    …E interesant sa vezi urmele scrise ale unor trecatori anonimi printr-o institutie de cultura de acum jumatate de veac si mai bine…

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania