Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Două cărţi omagiale cu valoare sentimentală şi duhovnicească

Primit pentru publicare: 26 Nov. 2017
Autor: Mircea DAROȘI
Publicat: 27 Nov. 2017
Procesare și adaptare: Dorin RODU
Editor: Ion ISTRATE

 

Două cărţi omagiale cu valoare sentimentală şi duhovnicească

 

         Un moment aniversar cu dublă semnificaţie emoţională l-a determinat pe profesorul  Florin-Nicolae Şincari să scoată la lumina tiparului lucrările de referinţă : ,,Corala bărbătească EPIFANIA din Timişoara (2006-2016)’’ şi  monografia biografică ,,Preotul conf.univ. dr. Nicolae Belean- o viaţă închinată muzicii bisericeşti bănăţene’’. Cea dintâi este un album omagial şi sentimental,  cu rezonanţe documentare, dar şi eseistice, care se referă la corala pe care el însuşi a iniţiat-o şi o dirijează de zece ani, dând valoare şi sens cântecului bisericesc despre care Beethoven spunea că, ,,este legătura care uneşte viaţa spirituală cu aceea a simţurilor’’. Din  cuvintele autorului aşezate ca nişte pietre de hotar în ARGUMENT, reiese că, după zece ani de activitate în amvonul  cântecului bisericesc, este bine să fie editat un volum ,,cu membrii actuali ai coralei, cu activitatea acesteia şi mai ales, cu rezultatele ei merituoase. Şi iată că visul lui a devenit realitate. În cele peste 100 de pagini ale cărţii sunt înserate 9 capitole distincte şi un număr însemnat de documente, care pecetluiesc bogata activitate a coralei, aflată sub bagheta neobositului şi talentatului dirijor timişorean.

       Cel dintâi capitol intitulat ,,Corala Epifania la ceas aniversar’’ cuprinde 5 eseuri îmbrăcate în haina frumuseţii spirituale şi duhovniceşti.  Lucrarea se deschide cu o  aleasă şi foarte explicită prezentare a Prot.Dr.Ioan Bude, care defineşte termenul ,,Epifania’’prin ,,apariţie’’, ,,arătare’’, ,,înfăţişare’’, iar denumirea coralei o pune sub semnul biblic, sugerat de îndemnul Apostolului Pavel : ,,Vorbiţi între voi în  psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului în inimile voastre’’. Într-o formă concisă, elevată şi de-o aleasă expresivitate prezintă Preotul dr. Ionel Popescu istoricul mişcării corale din Banat şi în mod deosebit a coralei Epifania, apreciind la modul superlativ activitatea dirijorului Nicolae Şincari, pentru rezultatele deosebite pe care le-a obţinut în cei zece ani de muncă la pupitrul muzicii bisericeşti. Despre vocaţia dirijorului Nicolae Şincari vorbeşte şi Preotul prof. dr. Nicolae Belean, în intervenţia Domniei sale, pe care o intitulează ,,Jertfă şi dăruire’’. Cuvinte de preţuire şi îndemnuri de ieşire pe rampa altor lansări sunt puse în şiragul acestor aprecieri de către profesorul Ovidiu Giulvezan şi Arhim. Simeon Stana. Capitolul al doilea cuprinde 29 de medalioane biobliografice ale coriştilor care activează în această formaţie : preoţi, profesori de religie, cântăreţi bisericeşti şi alţi iubitori ai muzicii corale. Sunt înserate apoi alte elemente care ilustrează activitatea prodigioasă a coralei :  repertoriul, CD-ul, ,,Dor de colinde’’, pelerinajul în Ţara Sfântă, tabelul cu foştii membri şi colaboratori ai coralei, articole apărute în presă despre corala ,,Epifania’’ şi, în anexe, numeroase afişe, diplome şi trofee, precum şi fotografii color. Este de apreciat grafica de excepţie a Editurii Partoş Timişoara şi Astra Muzeum Sibiu, încadrarea în pagină şi iconografia bine îngrijită.

       Cea de-a doua carte este dedicată ilustrului profesor şi dirijor, preotul conf.univ.dr.  Nicole Belean, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, personalitate emblematică în lumea artei corale, cunoscut în ţară şi peste hotare.  Lucrarea se deschide cu un studiu aprofundat asupra vieţii şi activităţii omului care s-a dedicat muzicii bisericeşti bănăţene. Cuvinte de apreciere şi preţuire  vin din partea Prea sfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului,  a Episcopului Daniil- locţiitor al Daciei Felix. Cele 23 de discursuri omagiale sunt semnate de profesori universitari din oraşele Cluj-Napoca, Oradea, Bucureşti,Timişoara, Caransebeş, Piteşti,  de preoţi parohi din capitala bănăţeană şi din împrejurimi, de foşti elevi sau studenţi care s-au ridicat sub aripa Domniei sale, de reprezentanţi ai unor Asociaţii culturale sau reporteri. Am remarcat câteva atribute care îi definesc personalitatea: ,,omul de pe portativ’’, ,,un bănăţean adevărat’’, ,,un iubitor al artei cuvântului’’,  ,,ctitor de sfânt locaş’’, ,,un om de sensibilitate aparte’’ etc. Capitolul IV al cărţii cuprinde studii şi articole de specialitate semnate de nume prestigioase din teologie şi muzica religioasă : Nicu Moldoveanu, Ionel Popescu, Mihai Brie, Vasile Grăjdian, Nicolae Morar, Gheorghe Naşcu, Mircea Buta, Ioan Alexandru Ardereanu, Adrian Boba, Paul – Tiberiu Ardelean, Mircea Sturza, Florin- Nicolae Şincari. Ambele lucrări sunt aşezate într-o structură bine organizată şi atractivă, cu un bogat aparat critic şi iconografic care dau valoare acestui demers. Este de apreciat efortul autorului în culegerea materialelor, sistematizarea lor, punerea  în pagină, stilul ştiinţific în care a lucrat, oferind cititorului momente de reflecţie despre ceea ce înseamnă Biserica şi slujitorii ei, unde ,, cea mai primită rugăciune este cea cântată, pentru că implică toate simţurile în comuniunea omului cu Dumnezeu’’.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania