Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

EMINESCOLOGIE BOTOȘĂNEANĂ (VI). Cercetători, scriitori, poeți și publiciști care au scris despre Mihai Eminescu

        Închei acest succint periplu, prin ceea ce se poate numi Eminescologie botoșăneană, nu înainte de a prezenta cărțile ce le-am scris, în cei peste douăzeci de ani, de când cercetez viața și activitatea lui Mihai Eminescu pe meleagurile natale și prezentarea unor importante personalități culturale botoșănene și ceea ce au făcut ei pentru poetul nostru de geniu în activitatea lor, de-a lungul timpului.

       Ing. Nicolae Iosub, Botoșani,

  Pensionar de peste douăzeci de ani, pasionat colecționar și cercetător al vieții și activității lui Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei românești, m-am aplecat cu toată priceperea și plăcerea asupra vieții și activității lui Mihai Eminescu pe meleagurile natale. Editez o revistă destinată colecționarilor cu tematică eminesciană, ,,Buletin Informativ ,,Mihai Eminescu”, începând cu anul 2003, ajuns la nr. 58, cu studii și materiale dedicate poetului. În această revistă au fost cuprinse toate manifestările organizate de colecționarii din țară, pentru aniversarea și comemorarea lui Eminescu, pe 15 ianuarie și 15 iunie ale fiecărui an.

În acest interval de timp am scris și publicat următoarele volume:
 În anul 2000- ,,Anul Eminescu„- am tipărit prima carte ,,Mihai Eminescu în filatelie” în colaborare cu D-ul ing. Coriolan Chiricheş, la Editura AXA Botoşani, carte ce cuprinde toate materialele filatelice din România și din lume, dedicate vieții, activității și operei lui Mihai Eminescu.

În anul 2004 am scos o carte cu caracter documentar intitulată ,,Mihai Eminescu la Botoşani„, 171 pag., la Editura AXA Botoşani, într-un tiraj de 100 exemplare. Din păcate volumul nu a putut cuprinde toate informațiile despre această perioadă din viața poetului, fiind necesară reluarea în noi ediții completate și revizuite.

În luna iunie 2010 a ieşit de sub tipar la Editura Agata Botoşani, o cărticică cu imagini color cu titlul ,,Mănăstirea Agafton, loc de popas şi reculegere pentru Mihai Eminescu„. Un număr de exemplare au fost donate mănăstirii, împreună cu o sumă de bani, contribuție la refacerea bisericuței vechi de la Agafton. 

În luna iunie 2011, am tipărit la Editura AXA Botoşani, cartea ,,Data şi locul naşterii lui Mihai Eminescu”, carte care aduce lămuriri cu privire la naşterea Poetului şi locul unde acesta a văzut lumina zilei. Am scris cartea în speranța că oficialitățile botoșănene vor înțelege că această casa din centrul orașului este cea construită de Gh. Eminovici, unde s-a născut poetul și că trebuie luate măsuri de punere în valoare a obiectivului respectiv.

 La 125 de ani de la trecerea în eternitate a Luceafărului poeziei româneşti am tipărit la Editura Axa Botoşani cartea intitulată- ,,MIHAI EMINESCU- Un om, o viaţă, un destin”– ce cuprinde o serie de eseuri privitoare la viața și activitatea lui Mihai Eminescu și modul cum omagiază românii memoria poetului.

În luna februarie 2016, la împlinirea a 150 de ani de la debutul literar a lui Mihai Eminescu, în revista Familia, cu poezia ,,De-aşi avea”, am tipărit, tot la Editura AXA Botoşani,  cartea ,,Mihai Eminescu la Botoşani”, ediţia a doua, 430 pagini, în care sunt cuprinse și alte aspecte din viața și activitatea poetului și legăturile sale cu județul Botoșani.

 În anul 2018, la Centenarul Unității României, am realizat la Editura AXA din Botoșani, condusă de colegul și colecționarul ing. Coriolan Chiricheș, cartea ,,Eminescu și locurile natale de la Ipotești”, carte ce conține 22 de eseuri privitoare la moșia lui Gh. Eminovici de la Ipotești și locurile unde a copilărit Eminescu. În 15 ianuarie 2020 am scos și ediția a II-a a acestei cărți, în variantă color, completată și cu alte articole și imagini, legate de locurile de la Ipotești pe unde și-a purtat poetul pașii, în copilărie și mai târziu.

O frumoasă carte intitulată ,,Mihai Eminescu- Călător pe meleaguri românești și străine”, a fost tipărită de Editura Agata Botoșani, în anul 2019, carte ce cuprinde peregrinările poetului prin locurile românești și prin țări europene și un capitol intitulat ,,Mihai Eminescu în amintirea botoșănenilor”.

În acest an, 2021, în condiții de pandemie, am tipărit la Editura AXA Botoșani cartea ,,Mihai Eminescu și contemporanii săi”, într-un tiraj de 25 exemplare, care cuprinde douăzeci de eseuri cu Eminescu și personalitățile cu care Eminescu a avut strânse legături în timpul vieții sale.

       În acest an, am finalizat cartea dedicată muzei inspiratoare a poetului, intitulată- ,,Veronica Micle- muza inspiratoare a lui Mihai Eminescu”, carte ce cuprinde peste 40 de eseuri despre viața, activitatea și opera acestei poete, legăturile de prietenie și sentimentul de dragoste între cei doi poeți.

     Ultima carte, aflată în curs de finalizare și tipărire, intitulată ,,Mihai Eminescu. Completări biografice și documentare”, cuprinde trei capitole: Studii privind viața, activitatea și opera lui M. Eminescu; Poezii reprezentative ale poetului și materiale dedicate acestora (plicuri filatelice, medalii, monede comemorative, cărți, Ex- libris-uri, etc); Recenzii la cărțile mele și Interviuri.

      Am apărut în diferite antologii și volume, precum:
1.Antologia Laureaților Premiilor Eminescu TEIUL DE AUT ȘI TEIUL DE ARGINT 2002- 2011, Editura GEEA Botoșani- Antologie aniversară realizată de Elena Condrei;
 – COLECȚII ȘI COLECȚIONARI– Nicole Iosub- Premiul Eminescu și medalia ,,Teiul de Argint”- prezentarea premiatului și a realizărilor sale colecționistice și literare, pag. 219- 222
2.COLECȚII ȘI COLECȚIONARI ÎNTRU EMINESCU– Antologie realizată de Elena Condrei, Editura GEEA Botoșani, 2012
– Nicolae Iosub- Colecționar numismat, filatelist și cartofil, pag. 126- 131;
3.CRESTOMAȚIE, Anul al X-lea 2018- Revista LUCEAFĂRUL, Analecte adunate și alese de Ion Istrate și Dorina Rodu, Editura Agata Botoșani, 2018, eseuri de Nicolae Iosub, pag. 91- 105,
Locuri ce amintesc de Eminescu la Botoșani, pag. 91
Mihai Eminescu la Mănăstirea Văratic, pag. 96
Cauza morții lui Mihai Eminescu. Documente și mărturii, pag. 99
Mihai Eminescu și revista ,,Fântâna Blanduziei”, pag.102
Mihai Eminescu și Catedrala mântuirii Neamului, pag.104
4.MONOGRAFIA REVISTEI ,,EMINESCU”- A SOSIT DOMNUL EMINESCU– Redactor coordonator Nicolae Danciu Petniceanu- Editura Gordian Timișoara,  15 ianuarie 2010, 710 pagini,
– Nicolae Iosub- Pe urmele lui Mihai Eminescu la Botoșani, pag. 55- 62;
5.SCRIITORI ȘI PUBLICIȘTI BOTOȘĂNENIDicționar bibliografic, 3 ediții de Silvia Lazarovici- Editura AGATA Botoșani, 2017- 472 pagini,
Nicolae Iosub– prezentare și cărțile publicate, pag. 247- 249;
6. ANTOLOGIA LITERARĂ A REVISTEI EMINESCIANA– Revista eternului frumos, realizată și ilustrată de Mihai Cătrună, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2018, 428 pagini,
– Nicolae Iosub- ,,Culegătorul de Eminescu”, cu eseul ,,O întâlnire pentru eternitate. Mihai Eminescu- Veronica Micle”, pag. 214- 217;
7.UN ALMANAH DESPRE OAMENI ȘI CĂRȚI– autor Ion Istrate, Editura Arena Cărții Botoșani, 2020, redactor Dorina Rodu- Carte despre colaboratorii revistei de cultură Luceafărul.net, care au publicat în perioada 2009- 2020,
– Ing. Iosub Nicolae, pag. 91;
8.CATALOG SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE NUMISMATICĂ ,,EMINESCU ȘI BRAȘOVUL, Ediția a XXX-a,
– Iosub Nicolae- Mihai Eminescu la Brașov, pag.26- 31
– Iosub Nicolae-  Serbarea de la Putna. Ofrandele și medaliile realizate, pag. 86.

De-a lungul celor 18 ani de apariție a Buletinului Informativ, am scris și publicat peste 250 de studii și articole cu tematică eminesciană, cuprinse în cele 58 de numere ale Buletinului apărute până în prezent. În revista Luceafărul.net, am publicat peste 100 de articole și studii despre viața, activitatea și opera lui Mihai Eminescu, în perioada 2009- 20022, aproape în fiecare număr, în primii 5 ani de apariție și apoi sporadic până în prezent. Aceste studii au constituit conținutul cărții mele ,,MIHAI EMINESCU- călător pe meleaguri românești și străine”, apărută la Editura AGATA, în 2019.

     Deși sunt de meserie inginer, nu scriitor, colecționar înrăit de tot ce ține de poetul nostru de geniu, născut la Botoșani- Mihai Eminescu- și văzând că s-au spus și s-au scris puține lucrări cu privire la viața, activitatea și opera lui Eminescu și legăturile lui cu meleagurile botoșănene, având la dispoziție majoritatea cărților cu și despre Eminescu, ziare și reviste vechi, manuscrise etc., am căutat să aprofundez informațiile, să caut documente noi, să fac conexiunile logice și să lămuresc o serie de aspecte din viața și activitatea poetului pe meleagurile noastre. Editând ,,Buletinul Informativ ,,M. Eminescu”, pentru colecționarii cu această tematică, am publicat aceste studii și cercetări și apoi, le-am adunat în cele zece cărți, pe care le-am publicat până în prezent. Cărțile acestea, caută să lămurească o mare parte din viața lui Mihai Eminescu pe meleagurile natale. Poate, în viitor, un scriitor botoșănean, cu dragoste de Eminescu, să scrie o carte completă, așa cum merită poetul.

     Dacă e să ne luăm după scriitorul și eminescologul ieșean Doru Scărlătescu, atunci în categoria eminescologilor pot fi trecuți foarte puțini scriitori români, care cu pasiune și dăruire s-au aplecat asupra vieții și operei lui Mihai Eminescu. Dar, nu trebuie să ne oprim din a continua al cunoaște mai bine și omagia, așa cum se cuvine, pe cel mai mare poet al românilor- Mihai Eminescu.

        Eminescologia botoșăneană nu se limitează numai la cei prezentați mai sus. Mulți scriitori, publiciști, ingineri, actori, conducători de instituții culturale și-au adus aportul lor la cunoașterea, promovarea și omagierea lui Mihai Eminescu, fiecare în domeniul său de activitate. Putem enumera aici pe: Cornelia Viziteu, directoarea Bibliotecii Județene ,,Mihai Eminescu” Botoșani, Ala Sainenco, directoarea Memorialului ,,Mihai Eminescu” Ipotești, Dumitru Lavric, directorul Centrului de Îndrumare a Creației Populare Botoșani, Ioan Istrate, directorul Editurii Agata Botoșani, Rodu Dorina, director la Editura Arena Cărții, Botoșani, muzeograful Ionel Bejenaru, Mihai Cornaci, pasionat colecționar cu tematică eminesciană, Gheorghe Median, muzeograf, ing. Coriolan Chiricheș, directorul Editurii Axa Botoșani, pasionat colecționar eminescian, Iulian Moldovan, bibliotecar, șeful secției ,,Mihai Eminescu” de la Biblioteca Județeană Botoșani, sculptor Marcel Mănăstireanu, profesorii Gică Manole, Ștefan Ciubotaru și Sergiu Manolache și mulți alții. Toți aceștia, precum și alții pe care nu i-am menționat, au avut o activitate eminescologică deosebită, pentru care merită respectul nostru al tuturor.

     Cu toate că pe meleagurile botoșănene au activat peste 280 de scriitori și publiciști, consemnați în dicționarul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni”, realizat de doamna Silvia Lazarovici, prea puțini dintre aceștia au îndrăznit să scrie o carte sau un studiu despre marele nostru poet- Mihai Eminescu. A scrie despre Eminescu presupune multă responsabilitate, documentare insistentă, cercetare permanentă și, cel mai important, multă dragoste față de Luceafărul poeziei românești.

      O serie de personalități botoșănene, cu preocupări din domeniul cultural al Botoșaniului, au contribuit la cunoașterea, omagierea și organizarea unor manifestări dedicate lui M. Eminescu, au realizat materiale reprezentative dedicate poetului, au scris cărți și au editat diferite publicații.

      Directoarea Bibliotecii Județene ,,M. Eminescu” Botoșani, doamna Viziteu Cornelia, a scos timp de 21 de ani, împreună cu Catedra de Literatură Comparată de la Facultatea de Litere a Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași, volumul ,,Studii eminescologice”, cu lucrări susținute la Simpozionul Internațional ,,Eminescu:Carte-Cultură- Civilizație”, desfășurat an de an la Botoșani, cu studii importante despre activitatea și opera lui Mihai Eminescu. Volumele prezintă și o bogată bibliografie selectivă.

  Doamna Ala Sainenco, directoarea Memorialului Ipotești– Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu, împreună cu un colectiv de scriitori,a luat inițiativa de a scoate Revista GLOSE, inclusă în planul anual de editare al Memorialului, cu ,,un program ce include construirea unei platforme participative, dedicate cooperării în rețea, deschisă universitarilor din mediul academic român și din mediile academice din străinătate. Revista își propune să acorde o atenție specială:studiilor eminesciene, pentru a sprijini crearea unei ștafete între generațiile de interpreți ai operei eminesciene; analizei secolului al XIX- lea, ce aduce în scenă problematica bătăliei canonice din cadrul  modernității românești, fundamentând Epoca Marilor Clasici; cercetării celorlalte epoci ale literaturii și culturii române; dezvoltarea unui dialog intercultural de substanță pentru a contribui la o poziționare comprehensivă a culturii române în constelația patrimoniului european și internațional”. Intenția realizatorilor Revistei Glose este ,,orientarea noastră spre construirea unei comunități a studiilor românești, reunind atât versantul internațional, cât și pe cel național”. Această revistă ,,se deschide către dinamica rețelelor profesionale din cadrul diasporei române, unde segmentul diasporei academice se profilează ca o dimensiune tot mai articulată, aptă să genereze inițiative, să propună abordări, să construiască proiecte de cooperare și o arhitectură de parteneriate multiple” (Ala Sainenco).

     Materialele și studiile publicate în cele trei numere, apărute până în prezent, au pe Mihai Eminescu și opera sa în centrul preocupărilor revistei GLOSE. Este o realizare deosebită a Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu” de la Ipotești, demnă de o astfel de instituție ce poartă numele poetului național. Nu trebuie să uităm și multitudinea de activități culturale și de omagiere a Luceafărului poeziei românești, desfășurate an de an în memoria poetului.

      Dumitru Lavric, directorul Centrului de Îndrumare a Creației Populare Botoșani, având la dispoziție corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, editată de Lucian Chișu, în 1999 la Editura Muzeului Literaturii Române și volumul din anul 2000, intitulat ,,Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit”, a Cristinei Zarifopol- Illias, a publicat în serial, în revista Luceafărul.net, începând cu luna februarie 2010, studiul ,,Amor și Psyche”, publicat în volum la editura PIM Iași, în 2015. Este o lucrare interesantă, în care autorul spune:,, De la semnificaţia ambreiorilor de comunicare (apelativele, de regulă hipocaristice) şi a formulelor iniţiale şi finale, comentariul trece spre depistarea umbrelor mitologice ce bântuie dialogul, la identificarea intriganţilor şi opozanţilor, funcţia promisiunii, tehnicile de consolare, proiecţia actanţilor în situaţii de conflict dup modelul Animus-Anima, motivul sorţii neîndurătoare ca fatalitate ce pedepseşte hybris-ul (depăşirea măsurii în fericire), fără a neglija efectele experienţei trăite asupra operei poetice”. Cartea este o contribuție important la capitolul eminescologiei botoșănene.

     Profesorul și istoricul Gică Manole, fiind preocupat toată viața sa de istorie, a cercetat și contribuția lui Mihai Eminescu în acest domeniu, reușind să editeze trei volume cu această temă:Mihai Eminescu și evreii, Ed. Quadrat, Botoșani, 2017, Eminescu și Basarabia, ed. Quadrat, 2018, Mihai Eminescu despre Bucovina și Basarabia, Ed. Quadrat, 2018, volume în care sunt cuprinse și comentate, din punct de vedere al istoricului, cele mai importante articole publicate de Eminescu în ziarul Timpul.

       Regretatul profesor Sergiu Manolache din Cucorăni, s-a aplecat și el asupra vieții poetului Mihai Eminescu, publicând o serie de cărți legate de școală și de viața poetului pe aceste meleaguri: ,,Cucorăni- pagini de istorie”- 2004, ,,De la Cucorăni la Eminescu”– 2007, ,,Două veacuri de școală pe meleag eminescian”- 2010, ,,Sub zodiac Luceafărului”- 2014, precum și a numeroase articole de specialitate cu caracter didactic, istoric și monografic.

       Domnul Ion Istrate, directorul Editurii Agata Botoșani, are deosebitul merit că publică, începând cu anul 2009, revista online Luceafărul (www.luceafarușl.net), în care apar numeroase materiale, studii, documente, manuscrise și creații dedicate lui Mihai Eminescu. Mulți ani acestă frumoasă și important revistă a apărut lunar și în format tipărit, publicație ce poate sta la loc de cinste în orice bibliotecă.

       Colecționarii botoșăneni au avut și ei o activitate eminescologică deosebită și o contribuție importantă la cunoașterea vieții și operei lui Mihai Eminescu și l-au omagiat în fiecare an, prin expoziții și materiale filatelice, numismatice și de cartofilie, realizând medalii și insigne, plicuri filatelice și ștampile speciale, cărți poștale illustrate etc.

        Responsabilul Editurii AXA Botoșani și al ,,Buletinului Informativ Mihai Eminescu” Botoșani, ing. Coriolan Chiricheș, împreună cu pasionatul colecționar de Eminescu, Mihai Cornaci, cel ce a organizat Cabinetul de filatelie și numismatică la Biblioteca Județeană ,,M. Eminescu”, au editat o serie de cărți în domeniu:Eminescu în numismatică, ed. Axa, 2000; Insignele județului Botoșani, ed. Axa, 2005; 20 de ani de activitate numismatică la Botoșani, ed. Axa 2002. Împreună cu d-na Elena Condrei, M. Cornaci a editat cartea Veșnicia iubirii și naturii eminesciene în medalistică: interviuri, la Ed. Geea, 2013, iar împreună cu d-na Cornelia Viziteu au scos volumul ,,Biblioteca Județeană ,,Mihai Eminescu Botoșani: 5 ani de activitate a cabinetului de Numismatică și Filatelie, 2006- 2011”, carte tipărită de editura Axa, în 2011.

      Un alt colecționar de elită din Botoșani, regretatul col. dr. Gică Marițanu, a inițiat și realizat un important proiect cu personalitățile județului Botoșani, din toate domeniile de activitate, editând aproape 300 de plicuri și ștampile speciale cu aceste personalități, cuprinse în volumul bibliofil intitulat ,,Galeria filatelică a celebrităților botoșănene- Dicționar Enciclopedic”, la editura Geea Botoșani, 2017, unde M. Eminescu figurează cu 13 picuri filatelice și 6 ștampile speciale și un alt album bibliofil cu cărțile poștale din orașul Botoșani, cu titlul ,,Restituiri Cartofile 1899-1945- Botoșani”, la editura Geea Botoșani, în anul 2018.

     Sper, ca cei care nu au fost menționați în acest material, să nu se supere pe autor, care are și el lipsurile lui în cunoașterea evenimentelor și acțiunilor, desfășurate la Botoșani de-a lungul timpului, pentru omagierea celui mai mare poet roman- ,,Omul deplin al culturii românești”- Mihai Eminescu.

     Încheiem acest parcurs succint prin eminescologia botoșăneană, cu îndemnul lui Constantin Noica pentru noi românii:,,Și dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu- nu cu un Eminescu idealizat, nu cu un Eminescu trimis în genialitatea lui, ci cu Eminescu acesta al haosului germinativ- dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu acesta, atunci vom rămâne în cultură mai departe înfometați” (Constantin Noica- Introducere în miracolul eminescian– Editura Humanitas, București, 1992, pag.98-99).

Ing. Nicolae Iosub, 25 august 2022, Botoșani     

Bibliografie:
1.Valentin Coşereanu-  Eminescu-Ipoteşti-Eminescu, Colecţia Ipoteşti, 2000;
2.Silvia Lazarovici- Scriitori botoşăneni, Ed. GEEA, Botoşani, 2000;
3.Ionel Bejenaru- Dicţionarul botoşănenilor, Ed. Moldova, Iaşi, 1994;
4.Studii eminescologice– 20 volume scoase de Biblioteca Judeţeana Botoşani la Ed. Clusium, 1998- 2021;
5.Botoșani. Istorie şi contemporaneitate– Comitetul pentru Cultură şi Artă al Municipiului Botoşani, 1969;
6.Profesor preot Toma Chiricuță- Eminescu pedagog- Editura Tipografia B. Saidman, Botoșani, 1927, 80 pagini;
7.Corneliu Botez- Omagiu lui Eminescu, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureşti, 1909;
8.Augustin Z.N. Pop- Contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Ed. Academiei R.P.R., 1962;
9.Augustin Z.N. Pop- Întregiri documentare la biografia lui Eminescu- Editura Eminescu, Bucureşti, 1983;
10.Victor Crăciun şi Petre Codrea- Gânduri închinate lui Eminescu– Comitetul pentru Cultură şi Artă a Judeţului Botoşani-1970;
11.Artur Gorovei-Monografia  oraşului Botoşani– Ed. Institutul de Arte Grafice ,,M. Saidman” Fălticeni, 1926;
12.Cuvântul nostru- Număr comemorativ, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la moartea lui Mihail Eminescu, Botoşani- 28/15 iunie 1929;
13.Junimea Moldovei de Nord, nr. 8-10, 15/28 iunie 1919;
14.D. Murărașu- Mihai Eminescu. Viața și opera, Editura Eminescu, București, 1983;
15.Revista Hyperion, Botoșani, 1984- 2022;
16.Revista Luceafărul.net, Editura Agata, Botoșani;
17.Vladimir Șardin- ,,Din trecutul Botoşanilor- Figuri dispărute”, Tipografia B. Saidman, Botoşani, 1929;
18.Ludovic Dauș (1875- 1954)- Organizator Luna Bucureștilor50 ani Eminescu, 1939 și a volumului comemorativ dedicat poetului;
19.Pr. Dumitru Furtună- ,,Istorie literară”, apărută la Editura Sf. Mina din Iași, în 2015;
20.Gică G.D. Marițanu- DICȚIONAR ENCICLOPEDIC- Galeria filatelică a celebrităților botoșănene”- Editura GEEA, Botoșani, 2017;
21.Revista GLOSE- 2019- 2022- Memorialul Ipotești.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania