Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR EDIȚIA A XV-A 15 august 2020, ora 17,00 – REGULAMENT

 

ROMÂNIA
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI
Botoşani, str. Unirii nr. 10, Cod poştal 710233;
tel 0231-536322, fax 0231 – 515448;  Cod fiscal 3372238
e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR, EDIȚIA A XV-A, 15 august 2020, ora 17,00
Botoșani, Amfiteatrul Cornișa

REGULAMENT

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, organizează Festivalul-Concurs al Fanfarelor, manifestare cultural – artistică naţională, ce se va desfăşura în data de 15 august 2020, ora 1700.

Scopul festivalului:
– promovarea fanfarelor tradiţionale;
– conservarea şi promovarea folclorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezintă;
– stimularea celor mai talentaţi şi valoroşi interpreţi ai folclorului muzical românesc;
– descoperirea, valorificarea şi promovarea creaţiilor folclorice de certă calitate artistică;
– îmbogăţirea repertoriului interpreţilor cu creaţii din fondul tradiţional de autentică valoare, readuse în circuitul artistic;
– contracararea tendinţei de alterare şi vulgarizare a folclorului muzical şi a portului popular.

Participare:
– Pot participa fanfare tradiţionale, orchestre de suflători, etc., fiecare formație având în componenţă între 6 şi 20 instrumentişti;
– Evoluția scenică a unei formații nu va depăși 20 minute;
– Repertoriul poate include genurile muzicale:
– folclor: hore, sârbe, bătute, etc.;
– cântece patriotice, marșuri militare, etc.;
– repertoriul de promenadă: valsuri, polci, mazurci, fantezii, etc.;
– Formațiile participante vor completa şi trimite fişa de înscriere de mai jos, până la data de 27 iulie 2020, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii, nr. 10, cod poştal 710233, e-mail: muzica@centrulcreatieibt.ro

Jurizarea
– Evoluţia participanţilor la Festivalul-Concurs al Fanfarelor va fi apreciată de un juriu alcătuit din specialişti de prestigiu în domeniul folclorului muzical, oameni de cultură şi artă.
– Juriul poate să nu acorde anumite premii, poate redirecţiona unele premii şi poate acorda premii ex-aequo.
– De asemenea, pot fi acordate menţiuni şi premii speciale.
– Hotărârile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Lucrările juriului, sistemul de notare şi notele juriului sunt confidenţiale.

Premii

– Trofeu   –   2.000 lei
– Premiul I   –    1.500 lei
– Premiul al II-lea-1.200 lei
– Premiul al III-lea -1.000 lei
– Mențiune -800 lei
– Premiul de popularitate – 800 lei

Criterii de apreciere a concurenţilor:
– autenticitatea repertoriului;
– calitatea interpretării (realizarea tehnico-artistică, contribuţia personală a interpreților, virtuozitate);
– specificitatea zonală;
– caracterul de inedit, valoarea de unicat;

INFORMARE:

– Festivalul-Concurs al Fanfarelor se desfășoară în conformitate cu Ordinul 2897/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor culturale organizate în aer liber.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani informează concurenţii la  Festivalul – Concurs al Fanfarelor despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin: dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus  unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție, reglementate de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

ACORD:

În semnarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (menţionată în coloana de tabel nominal), concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată de instituţie confirmă că au citit și au înțeles conținutul prezentului acord, iar cele exprimate mai jos reprezintă voința lor, în cunoștință de cauză, liber exprimată, transpusă în tabelul nominal anexat ce urmează a fi completat corespunzator. Concurenţii participanţi la acţiunea desfăşurată îşi exprimă consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, astfel:
pentru prelucrarea datelor în vederea înscrierii la festival/ concurs/acțiune;
pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe toată durata concursului menționat (înregistrare video, poze, distribuire pe site-ul instituției și în presă și televiziune, publicare rezultate preselecție/ rezultate finale concurs, completare rapoarte solicitate de instituțiile statului) cu scopul promovării  culturale;
pentru stocarea acestor date în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor;
Refuzul participanţilor de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice derulării acțiunii culturale organizate și desfășurate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și nu este imputabil instituției mai sus menționate.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări(schimbare domiciliu, etc.) participanţii la festival sunt obligaţi să informez în scris Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, în timp util.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, str. Unirii, nr. 10, tel. 0231-536-322, 0744-59-09-13, între orele 800-1600.
Manager,                                                                               Referent muzică,
Cornelia Ciobanu                                                                    prof. Mirel Azamfirei

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR
EDIȚIA A XV-A
Botoșani, 15 august 2020

NUMELE FORMAȚIEI:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DIRIJOR/INSTRUCTOR:______________________________________________________
ADRESA:___________________________________________________________________
TELEFON:_________________ E-MAIL:_____________________________________

REPERTORIUL PROPUS PENTRU FESTIVAL:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PALMARES:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Declarăm că suntem de acord cu utilizarea, prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor noastre cu caracter personal de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE VIZA DIRECTOR
BOTOŞANI
Tel.: 0231-536322; E-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com
Nr. ……….. din ……………

Ştampila şi semnătura
primăriei/casei de cultură/instituţiei

TABEL NOMINAL
cuprinzând formaţiile participante la
FESTIVALUL-CONCURS AL FANFARELOR, Ediția a XV-a, Botoșani, 15 august 2020, care au beneficiat de servicii de masă în cuantumul sumei de ……………. lei

şi care şi-au dat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în urma informării conform precizărilor menţionate în regulamentul festivalului
Formaţia………………………………………………… Localitatea …………………….
Sosit …………………………………………. Plecat ……………………………………………………………..

Nr. crt./ Nume și prenume/CNP/ Masa lei/zi/Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/       DA/NU

Semnătura
CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII
ÎNTOCMIT: Referent muzică, prof. Mirel Azamfirei

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania