Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Ilie PSCAL, împiedicătorul uitării faptelor de arme şi jertfa eroilor

ILIE PASCAL, 93

Ilie PASCAL, împiedicătorul uitării faptelor de arme şi jertfa eroilor

Autor:  Col. (r)  Gheorghe Timofte,  Preşedintele  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, Filiala judeţului Botoşani

Vrednicie PascalCultul românilor pentru eroii neamului este întoarcerea cu smerenie, pretuire şi recunoştinţă la rădăcini. Din vremuri imemorabile, strămoşii noştri şi-au cinstit eroii. în ei regăsindu-se cele mai nobile calităţi şi virtuţi pe care le-au purtat veacuri de-a randul,ca pe cea mai preţioasa moştenire transmisa de înaintaşi.

Pentru cinstirea memoriei eroilor cazuţi în Războiul pentru întregirea României, la 19 septembrie 1919, s-a constituit Societatea Mormintelor Eroilor, având ca Preşedinte de Onoare pe Regina Măria si Preşedinte Executiv pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, dr. Miron Cristea.Aceasta societate avea sa-si schimbe numele in Societatea pentru Culmi Eroilor, iar mai apoi in Aşezământul National pentru Culmi Eroilor « Regina Măria ».
In perioada interbelică Societatea Cultul Eroilor a indentificat si mutat în cimitire ale eroilor osemintele a peste 200.000 de eroi români şi străini, a construit 106 cimitire definitive pentru eroi, 14 mausolee, a stabilit cadrul legal de sărbătorire a Zilei Eroilor de înălţarea Domnului.
In 1948, noul regim politic care s-a instaurat în România a desfiinţat Aşezământul Naţional pentru Cultul Eroilor „Regina Măria”.
Abia în 1991 în noile condiţii generate de evenimentele din 1989, din iniţiativa unui grup de ofiţeri activi şi în rezervă s-a infiinţat Comitetul Naţional pentru Restaurarea si îngrijirea Monumentelor si Cimitirelor Eroilor, care a preluat tradiţiile Societăţii Cultul Eroilor, iar în 1997 îşi schimbă denumirea în Asociaţia Naţională Cultul Eroilor.
La 20 februarie 1992 a luat fiinţă filiala judeţului Botoşani a acestei asociaţii.
Incă din primii ani după infiinţare, unul din cei mai activi membri din conducerea filialei a fost si a rămas domnul Ilie Pascal.
O scurta privire asupra biografiei acestui domn ajuns la venerabila vârstă de 92 de ani, ni-1 prezintă ca pe un om care şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii cu folos a patriei. S-a pregătit pentru viaţă incă din copilărie şi adolescenţă, urmând gimnaziul la Pomârla şi apoi vestita Şcoală Normală de învăţători de la Şendriceni.
Atunci când norii negrii ai războiului s-au abătut din noua supra României, domnul Ilie Pascal a urmat Şcoala de Ofiţeri de Rezervă de la Inău şi a luptat cu arma în mână pe Frontul de Vest, pentru eliberarea Ardealului de Nord de sub ocupaţia hortistă. Pentru curajul său şi vitejia dovedite în luptele la care a participat a fost decorat cu medalia ,,Eliberarea de sub jugul fascist ”, Decoraţia ,,Crucea Comemorativa a celui de Al Doilea Război Mondial”, Medalia ,,Emblema de Onoare a Armatei Romane” şi avansat succesiv în grad până la onorantul grad de colonel în retragere.
După terminarea războiului timp de peste 40 de ani,domnul Pascal şi-a dedicat întreaga activitate educării tinerii generaţii în calitate de învăşător şi profesor. Oare poate fi ceva mai înălţător şi mai onorant decât să îndrumi tinerile vlăstare, să le înveţi odată cu primele litere şi ce înseamnă patria, ce înseamnă dragostea faţă de ţară? Faptul că domnul Pascal şi-a îndeplinit cu cinste misiunea de educator ni-1 confirmă tilul de Invăţător Fruntaş obţinut de domnia sa ,,gradul I didactic în învăţământ”, dar şi respectul şi preţuirea de care se bucură din partea a generaţii şi generaţii de foşti elevi, astăzi oameni de bază ai societăţii noastre, care nu l-au uitat.
Dupa ieşirea la pensie, când mulţi s-ar fi aşteptat ca domnul Pascal să se retragă pentru o binemeritată odihnă, Domnia sa a devinit parcă şi mai activ: s-a pus în slujba veteranilor de război ca preşedinte al filialei municipale a veteranilor, s-a îngrijit de cinstirea memoriei celor care nu au avut norocul să supravetuiască luptelor la care au participat şi au plătit cu sângele lor libertatea şi independenţa poporului nostru, devenind membru în Consiliu Director al filialei judeţene a Asociaţiei Cultul Eroilor, a scris peste 20 de cărti, fiind o prezenţă activă în viata culturală a municipiului nostru, activitate pentru care a fost răsplătit cu o Diplomă de Excelenţă conferită de Comitetul Judeţean de Cultură Botoşani. Activitatea domnului Pascal a fost evidenţiată şi de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei care i-a acordat diploma ,,Distincţie de Vrednicie”.
Cu gândul la colegii săi care au căzut în lupta, militează pentru construirea unor monumente care să împiedice colbul uitării să se aştearnă peste faptele de arme şi jertfa eroilor. A sprijinit si a participat la construirea şi sfinţirea unor asemenea monumente la Botoşani, Mitoc, Crasnaleuca, Copalău, Vladeni, Băiceni, Saveni.
Urmărind Activitatea Domnului Ilie Pascal, nu putem decât să ne exprimăm admiraţia pentru acest exemplu viu de ce înseamnă a îmbătrâni frumos.
Sunt convins că Domnia sa mai are încă multe proiecte de indeplinit si-i doresc ani mulţi şi sănătate în continuare pentru a putea să le ducă la bun sfârşit.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania