Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

În epoca transdisciplinarității dispar barierele dintre categoriile culturale

În această epoca a roboților și a inteligenței artificiale se constată că știința și tehnologia intră pe ușa din față a culturii. Am constatat că au căzut și continuă să fie înlăturate barierele dintre poezie, proză, eseu, pictură, filosofie, religie, psihologie și știință. Toate acestea țin de spirit, inteligență, talent, de cultură.

În acest context un rol important îl are calculatorul și pe viitor inteligența artificială.Însă aceasta din urmă, niciodată, nu va putea înlocui sufletul omului, sensibilitatea acestuia și eul ce vibrează în interiorul inimii umane.

În acest ecumenism generalizat un rol important îl are calculatorul, care este un mare depozitar de informații, în acesta descoperim operele din toate domeniile, , cum ar fi reproduceri de artă, cărți în forma lor integral, fotografii, filme, muzică, proză, eseuri, poezie, enciclopedii, monografii.Carculatorul asigură ceva foarte essential pentru cultura ca formă globalistă: comunicarea.

Astfel calculatorul transformă spiritul în materie.Grigore Moisil spunea că un geniu poate “greș, dar nu poate păcătui”, făcând referire la cineva care scrie instrucțiuni pentru calculator, care imediat, analizează și acesta face ce i s-a cerut.

Noţiunea de Societatea cunoaşterii (Knowledge Society) este utilizată astăzi în întreaga lume, fiind o prescurtare a termenului Societate bazată pe cunoaştere (Knowledge-based Society). Cunoaşterea este informaţia cu înţeles şi informaţia care acţionează la momentul potrivit. Baza de cunoştinţe este o bază de date care conţine algoritmul de luare a deciziilor şi informaţia în forma de cunoştinţe dintr-un anumit domeniu de aplicare. Societatea cunoaşterii este bazată pe societatea informaţională şi nu poate fi separată de aceasta. Societatea informaţională se caracterizează prin democratizarea informaţiei, comunicării, înţelegerii şi cooperării, altfel spus, este societatea bazată pe Internet. Conceptul de societate informaţională a apărut odată cu creşterea dependenţei societăţii umane de informaţii şi de prelucrarea şi transmiterea acestora. Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului.4 Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate domeniile activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social major. Societatea informatică permite accesul larg la informaţie, un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi a creşterii sociale. Efectele informatizării societăţii constau în:  reducerea efortului fizic prin automatizarea prelucrării datelor;  diminuarea efortului intelectual solicitat de diversele operaţii informaţionale;  reducerea, prin automatizarea activităţilor, a timpului de prelucrare a datelor şi de transmitere a informaţiilor;   creşterea performanţelor prin îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii prelucrării informaţiei;  scăderea, pe termen lung, a costului proceselor de analiză şi decizie;  posibilitatea comunicării şi informării on-line, independent de distanţele geografice, cu avantaje evidente asupra tuturor domeniilor de activitate.  Principalul vector al societăţii informaţionale îl reprezintă Internetul, cu întreaga lui gamă de avantaje (poşta electronică, comerţul electronic, tranzacţiile electronice, reţelele de socializare etc.).  Societatea informaţională este caracterizată de creşterea explozivă a informaţiei digitale disponibilă prin intermediul produselor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, ceea ce înseamnă, pentru guverne şi administraţii, servicii publice mai eficiente, mai transparente şi mai rapide, mai apropiate de nevoile cetăţenilor şi mai puţin costisitoare.  Cunoaştem cu toţii că construirea societăţii informaţionale este un proces amplu, complex şi de lungă durată, componentele sale de bază fiind de natură tehnologică, financiară, economică, socială şi culturală5. Accesul cetăţenilor la informaţie este o cerinţă actuală a dezvoltării societăţii noastre, în contextul globalizării proceselor şi fenomenelor contemporane. Dezvoltarea societăţii informaţionale, bazată pe dezvoltarea infrastructurilor tehnice, creează cadrul necesar asigurării accesului oricărui cetăţean la informaţii care îl privesc sau care au influenţă asupra condiţiilor sale de muncă, de studiu şi de viaţă. Amintim că componentele principale ale societăţii informaţionale sunt documentele electronice, reţeaua globală Internet şi serviciile oferite de aceasta, bibliotecile electronice şi cele virtuale, centrele de informare multifuncţionale pentru cetăţeni, învăţământul la distanţă, comerţul electronic şi plăţile electronice, telefonia mobilă, serviciile judecătoreşti, ale administraţiei publice, asistenţei sociale on-line etc.

Cu ajutorul calculatorului informația poate deveni, prin intervenția talentului creatorului-artist, opera de artă.Creatorul transformând informația rece, în o opera de artă vibrantă în care a fost turnat talentul și frisonul eului.Niciodată calculatorul sau inteligența artificială nu poate înlocui talentul, sufletul și înțelegerea umană dăruite de Dumnezeu. Deoarece OMUL care a creat aceste aparate nu poate fi Dumnezeu. 

Al.Florin ȚeneAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania