Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Ion IONESCU BUCOVU: Poemele toamnei

  cântec
  foaie verde trei lămâi,
  de ce , mândro, nu rămâi,
  să-ţi pun zarea căpătâi,
  cu iubirea cea dintâi,
  să te sărut, să te mângâi.
  să-ţi sorb din ochi culoarea lor
  si merele obrajilor
  şi vraja dulce-a buzelor
  şi rodiile ţâţelor,
  să fur pe veci savoarea lor...
  să joc norocul tău pe cer
  şi-apoi frumos în iad să pier.
  şi foaie verde măr rotat,
  de ce, mândro, m-ai blestemat
  să tot te caut în zadar
  ca să te joc din nou la zar?
  să fii ispită şi noroc
  într-un şăgalnic tragic joc.
  şi foaie verde de-un dudău,
  nu mă vorbi, mândro, de rău,
  că ţi-am fost dor când tu plângeai
  şi-ţi voi fi pavăză în rai
  şi ţi-am mai fost si altceva
  când nimeni nu te mai iubea.
  şi foaie verde de stejar,
  te caut, mândro, în zadar,
  tu te-ai ascuns pe veci în flori,
  ca să-mi dai mie iar fiori
  şi te-ai ascuns, mândro, -ntr-o stea
  să fii pe veci averea mea.
  
  femei
   
  zeiţe, trupuri de aur,
  voi aprindeţi sideful şi lumina,
  strălucind a lebede
  când luna se scaldă calmă-n mare,
  ramuri de apă şi dor
  trecând prin nopţile mele.
  insomnaticile mele nopţi
  se prefac în flacără,
  cerul în tremurare,
  plin de fluturi şi muzici,
  cu voi topazul
  e vis.
   
   copilărie, poartă-mă...
   
  copilărie,
  poartă-mă prin acestă ploaie
  şi reîntoarce-mă în portul meu pustiu,
  în acest gingaş cuib al visului
  unde iluziile fără metafore
  îmi deschid ferestrele
  către toate culorile eternităţii.
  încotro mă duci,
  potecă de argint,
  viperă târâtoare,
  nu mă lasa în gări
   cu miros de singurătate,
  drumul meu spre casă
  fă-l păşune uscată de dor.
  lasă-mă sub fulgerul nopţii
  să simt mirosul aerului
  şi să străpung timpul
  cu platforme astrale
  până acolo unde dispar
  profeţi şi profeţii,
  unde naştere, moarte,
  început, sfârsit, ieri, mâine si azi
  vor fi tot una.
  visul meu creşte mereu
  din sânul copilăriei
  spre portul meu pustiu,
  jucându-mă de-a răscrucea
  în mii de sensuri
  pe fragila stinghie a oaselor mele
  care mă lansează în alta existenţă.
  
  seară
   
  ziua moare în amurg,
  printre plopii cei de ceară,
  ce frumos clipele curg
  într-un colţ uitat de ţară.
   
  suflete, priveşte-afară,
  uite apele cum curg,
  o magnifica povară,
  pe-un crâmpei de demiurg.
   
  vin toamnele, parcă nu-s,
  din genune să răsară,
  păsările spre apus
  înşirate-n prag de seară.
   
  am s-aştept în primavară
  cu graţia lor divină
  îngerii în strai de seară
  în poiana din grădină.
   
  printre flori de trandafir
  lumea visurilor tremuri
  şi pe aripi de zefir
  noi ne strecurăm prin vremuri.
   
  19 octombrie 2010
  
  doină
   
  unde eşti cântec, minune,
  făce-s-ar mierla tăciune
  că ea ne-a doinit mereu
  alături de dumnezeu
  şi mierloiul bolovan
  să ne cânte an de an.
   
  în vârtejuri mari de cer
  cântă ziua până pier
  şi noaptea pitiţi prin vii,
  alături de ciocârlii,
  urzesc trilul lor divin
   din cine ştie ce chin.
   
  câte toamne au trecut,
  câtă vreme am pierdut
  culegând melancolii
  în amiezile târzii.
   
  cercurile s-au închis,
  coboară fantome-n vis
  şi cum vin şi se îndură
  se lasă pe bătătură
  şi prin spaţii îngheţate,
  sulfetul de mi-l străbate
  şi în iarnă şi în vară
   cu durerea lor amară.
   
   timpul mi-a ucis străbunii
  în ospicii cu nebunii,
  timpul, îmbrăcat în zale ,
  cu armuri medievale
  firbe viaţa în cenuşi,
  încuiat în mii de uşi
  şi eu, biata trestioară,
  singuratic pe-afară,
  dau târcoale,-mi caut locul
  şi mi-aştept la rând norocul,
  cu vestitorii de mlaştini,
  cu miros tare de baştini,
  printre cruci de lemn uscate,
  lângă mamă, lângă frate
  în malul mare de stei,
  pe sub florile de tei,
  toamnele să ne tomnească,
  verile să ne verească,
  iernile să ne iernească,
  primăveri să-ne-nverzească...
   
  28 octombrie 2010
  
  luna
   
  toamna asta luna s-a suit în zare
  şi stă acolo ca o ciutură, ca o căldare,
   de-o prind să verse aurul din ea,
  domnul, hain, îmi taie mâna mea .
   
  mă plimb pe iazul alb de platină
  şi luna-n capul meu se clatină,
  eu vreau să-i caut tainic meşteşug,
   dar luna stă bătută-ntr-un belciug.
   
   
  degeaba încerc să-i fur savoarea ei,
  mă sui pe o imaginară scară
  şi mă lovesc de mii de dumnezei,
  pe când ea tristă urcă-n cer bizară…
   
  ca să te prind, of, lună de-aş putea
  te-aş face , zău, pe veci iubita mea
  şi te-aş plimba-n trăsuri de catifele,
   uitănd pe veci ibovnicele mele.
   
  femeia goală
   
  femeia goală-mi râde-n ochi,
  înveşmântata-n propria culoare,
  la umbra ei am crescut ca un trubadur
  când mâinile ei mi-au astupat faţa
  şi m-a făcut să-mi imaginez
  câtă frumuseţe-mi fulgeră inima.
  a fost un extaz de vin roşu
  când am gustat din gura-i liră,
  gazelă dulce cu forme celeste,
  pe piept cu perle stele,
  reflexe de aur,
  la umbra părului ei castaniu.
  gelos aş fi ca destinul ei
  să se preschimbe-n cenuşă.
   
  parcă o văd în candoarea nisipului
  cum doarme
  cu pupilele stinse,
  potirul obrajilor ei,
  aşa fără ochi, fără materie,
  acoperă urma sărutului
  şi urma lacrimilor
  cu nişte zori de lumină
  din ochiul meu monocord.
   
  e o minune când această fiinţă,
  îţi respiră liniştit în braţe
  în timp ce marea
  vălureşte filozofic trecerea timpului,
  anunţând spaimă si naştere
  din neţărmuritul ocheanos.
  
  aştept
   
  se piedre toamna-n neguri aurii
  scuturându-şi frunzele pe spinările munţilor,
  apele curg în eternitate,
  tăceri halucinante se-aştern peste bizantine icoane
  şi doine de demult urcă la munte
  odată cu mioriticile mele gânduri.
  aştept zăpezile albe care să-mi mângâie privirea
   şi să-mi ungă sufletul cu mirul colindelor.
  aştept ca amurgul să se facă silabe, vorbe,verbe, proverbe,
  din care să ţes poeme de vis.
  aşţept din fereastră să mi se destrame cerurile, cărările, potecile,
  şi umbra ta să apară din geana zorilor,
  să cobori pe scări de mătase
  lăngă căminul meu în care arde dulce focul
  când ninge fantastic, doamna mea de dor.
  aştept să te adun din amintiri
  să fac din tine o regin-a nopţii
  cu care să colind palate de mărgean,
  s-adorm pe braţul tău plin de miresme
  şi să te-alint cu vorbe dulci de catifea.
  aştept să te întorci în nevăzutul nopţii
   pe aripile iluziilor ucise, aşa castă, plină de candori
  să umbli desculţă prin sufletul meu,
  cu părul despletit ca o naiadă lângă care ard stelele...
  aştept să-ţi pun la cap pe perna moale
  piatra mea de inel cu care să te vrăjesc
  şi-apoi pe un armăsar de argint să te fur
  şi să fugim, duşi de vânt, într-un pustiu fericit...
   
  aştept fulgii de nea ca-n poveştile lui Hofmman
  să intru-n legendă cu tine de mână,
  în nunţi de argint, cu muzici divine...
  aştept şi mă-ntreb: nu mai vine?
  
  RUGĂ
  
  cine-i demn de fericire,
  să ia plânsul frunzei verzi,
  să-l transforme în iubire,
  prin pădure, prin livezi.
  
  dintr-o lacrimă curată,
  pernă facă-si trupul meu,
  ca să doarmă-n veşnicie,
  străjuit de dumnezeu.
  
  timpul nu mai are febră,
  nu mai arde şi e rece,
  în clepsidra lui nebună,
  timpul toarce, timpul trece.
  
  ca un copilaş suav 
  te- aşezi pe umărul meu,
  şi din lacrima-ţi curată,
  îmi hrănesc propriul zeu.
  
  creşte iarba, creşte valul,
  zboară pasărea-n zenit,
  căntă timpul cu cavalul,
  oare eu, doamne, am murit?
  
  nu mai vreau să fiu
  pustiu,
  fă-mă orgă în vânt de seară
  să prind dorurile toate,
  doina aspră şi amară,
  liră, fă-mă, sau voiară,
  ca la margine de ţară
  să doinesc ca şi străbunii
  şi să stau la capul mumii
  să-mi jelesc mamă şi tată,
  c-au fost blestemaţi de soartă.
  
  tai apusu-n beregată,
  cade noaptea-n călindar,
  spală-mi ochiul de-ntuneric,
  dă-mi lumina, doamne, -n dar.
  dă-mi lumina să mă mântui,
  irişii să-i fericesc,
  c-am domnit în astă viaţă
  în palat împărătesc.
  
  nu mai pot să mor o dată,
  am murit de-atâtea ori,
  e şi moartea o răsplată
  când eşti îngropat în flori.
  
  fă-mă rece, fă-mă cal,
  ca să simt biciul durerii,
  timpul cânte din caval,
  printre stele-n buza serii.
  
  taie-n cruce cărăruia
  pe unde treceam odată,
  fă din mine chip cioplit,
  şi din ea ulcior de vatră.
  
  nu ştiu ce să fac, s-adorm,
  cu privirea către cer
  sau cu ochiul meu enorm
  o dorinţă să-ţi mai cer.
  
  am urcat atâtea scări,
  de mătase si de spini,
  prin atâtea întâmplări
  am trecut ca doi străini.
  tu acolo sus în cer,
  ai rămas rece la toate,
  eu aici, printre străini,
  între viată şi-ntre moarte.
  
  tot visez cai verzi pe cer,
  aşa ca nălucile,
  care-apar şi care pier
  colindându-mi luncile
  şi bând apa de izvor,
  dăşelaţi de-atâta dor...
  
  adu-mi raiul cu flori dalbe,
  după soare când răsare,
  adu-mi mai multă lumină
  după lună când e plină,
  şi opreşte vânturile
  gâtuieşte gândurile,
  răul ducă-l pe pustie
  pe la noi să nu mai vie.
  
  ia-mă-n curcubeul tău
  şi mai fă-mă pui de smeu
  să fiu drag cui m-a plăcut,
  fără armă, fără scut
  şi la răsărit de soare
  să-mi iasă mândra-n cărare
  şi la răsărit de lună,
  ţuc-o, doamne, pe nebună !
  că din zori pân’la chindie
  aşa dragă mi-a fost mie...
  
  doamne, nu mă adormi,
  că nănaş ţie ti-oi fi,
  şi de-o fi să fie-aşa,
  florile m-or năpădi,
  păsările m-or nunti,
  teiul se va legăna,
  floarea îşi va scutura
  peste umbruliţa mea,
  frunza-n dungă mi-o cânta:
  cetioară, dragule,
  acolo sus înspre cer
  zboară bunul norocel,
  te vor păzi mierlele,
  te vor cânta mândrele,
  te vor spăla apele,
  dragele de văduviţe
  îţi vor pune coroniţe
  şi-ti vor duce dorul tau
  tocmai sus la dumnezeu.


  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5