Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

«LUCEAFĂRULUI» DIN BOTOŞANI, CU PRIETENIE ŞI CONSIDERAŢIE… SALUTI ET LAETITIAE!

DMG,15 [1024x768]             «LUCEAFĂRULUI» DIN BOTOŞANI, CU PRIETENIE ŞI CONSIDERAŢIE…

SALUTI ET LAETITIAE!

Motto: “Un popor fără cultură e un popor uşor de manipulat.“(Immanuel Kant)

 În organizarea Fundaţiei Culturale „Lumina” şi a Centrului Cultural „Nichita Stănescu” Mehedinţi a avut loc la Drobeta-Turnu Severin, Orşova şi Băile Herculane în zilele de 14 si 15 ianuarie 2013 cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu”

14.01.2013, ora 11,00. Amfiteatrul “Robert Schumann” al Liceului Traian din Drobeta-Turnu Severin. Prim Orsova [1024x768]Ultimul la cuvânt (*), D.M. Gaftoneanu, redactor al “Luceafărului” Botoşani:

Distinse autorităţi, stimaţi organizatori, iubiţi invitaţi şi, nu în ultimul rând, dragi pasionaţi de cultură prezenţi,
 Am călătorit într-un pelerinaj de 700 de km din nordul cultural până în sudul cultural al ţării pentru a vă aduce salutul colectivului redactorilor şi colaboratorilor revistei de cultură “Luceafărul” şi pentru a vă reaminti de exemplul de muncă, pasiune, talent şi patriotism al marelui Eminescu, simbol cultural naţional şi universal.
 Din poemul “Eminescu. Monolog în alb şi negru”, o singură strofă:
 / “…Pentru neo-scribi? Vetuste. Antice deşertăciuni./
/Pentru mine? Actuale. Capodopere. Minuni./
/Tot la fel. Mereu aceleaşi. Chiar şi peste un mileniu./
/…Eminescu? Da, trăieşte. Prin talentul său de geniu!”/
 Vă mulţumesc respectuos pentru invitaţie, pentru atenţia şi căldura cu care m-aţi primit şi vă transmit un sincer “SĂ TRĂIŢI LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE!”la început de an nou.………………………………………………………………………….

Ficţiune şi umor: Întoarcere la 180 grade în timp… cu 60 de ani în urmă! Istoric act de “nedreptate”. Ca de atâtea alte ori, (in)justiţia îşi are asigurat ultimul cuvânt! (*)

SENTINŢĂ. Tribunalul poporului, în numele legii, hotărăşte: “Condamnă pe acuzaţii acad. Mihai Cimpoi, acad. Gheorghe Păun, scriitorii Florian Copcea, Ileana Roman, Titu Dinuţ, Jean Băileşteanu, Vasile Barbu, Cornel Boteanu şi Nelu Barbu, denumit generic “lotul de la Severin 2013”, autointitulat “juriu atotcunoscător cu puteri discreţionare” precum şi grupul de complici mai jos menţionaţi, cu toţii cu “grave încălcări” ale normelor de comportament social, după cum urmează:

-pentru constituirea unui grup infracţional organizat având ca obiectiv extinderea fenomenului cultural, urmărind frânarea evoluţiei în degringoladă spre dezastrul total al ţării, faptă prevăzută de art. 7, lit. (a) din Legea manifestărilor culturale (inexistentă!) şi sancţionată de art. 5, al. 6 din aceeaşi lege, să sufere pedeapsa de interzicere a dreptului legitim de a asista tăcuţi la reuniunile publice;

-pentru destabilizarea climatului insalubru de dialog social fără perspectivă de însănătoşire a naţiunii noastre din anul de graţie 2013, faptă prevăzută de art. 2, litera (b) din Legea comunicatelor de presă (nepromulgată!) şi sancţionată de art. 9, al. 4 din aceeaşi lege, să sufere pedeapsa de anulare a opţiunii personale de a nu mai scrie pentru o perioadă nedeterminată de timp;

-pentru uneltire împotriva promovării în presa naţională a produselor subculturale, faptă prevăzută de art. 5, lit. (c) din Legea întrunirilor publice (nepublicată!) şi sancţionată de art. 8, al. 3 din aceeaşi lege, să sufere pedeapsa cu dezvăluirea declaraţiilor făcute la audieri.

În conformitate cu dispoziţiile art. 666 din Codul Penal (imaginar!) urmează a executa numai una din pedepse, cea mai grea, şi anume confiscarea în vederea publicării a declaraţiilor date de bună voie şi nesiliţi de nimeni în faţa organelor de anchetă abilitate.

… La recurs, acad. Mihai Cimpoi, acad. Gheorghe Păun şi scriitorul Cornel Boteanu, după prezentarea unor dovezi suplimentare, au fost condamnaţi cu suspendare, în caz de recidivă urmând a se adăuga şi prezenta pedeapsă. Ca urmare, declaraţiile dânşilor lipsesc aici.”………………………………………………………………………………………………………………………………….

…Spicuiri din dosarul de arhivă cu actele de interogatoriu ale “Lotului de la Severin 2013” însoţite pe alocuri de notiţele şi comentariile “anchetatorului-şef”, torţionar amator, D.M. Gaftoneanu.

ION MANEA, primar de Orşova : “Urări de bine locuitorilor şi executivului primăriei Botoşaniului!”  (n.a.: d-lor Ovidiu-Iulian Portariuc, Viorel Iliuţă şi Cosmin Andrei.)

Prof. univ. dr. FLORIAN COPCEA, (mare) scriitor, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: simbolul culturii autentice,  organizatorul festivalului pe post de amfitrion factotum): “Shakespeare de-ar mai trăi/ la Botoşani ar veni/ nu pe… Dorel (!) să-l întâlnească/ ci să cânte-n slovă românească/ din fluierul său dulce/ de os de domn Neculce/ Şi să-i ridice un soclu ‘nalt / din cremene şi bazalt/ Marelui Poet Gaftoneanu să-i aducă/ cărţi multe şi ghiers de sâmbure de nucă.”/ Cu dragoste, prietenului meu drag, prietenului nepereche Dorel Mihai Gaftoneanu…

MELENCO  ŞTEFANOVICI, (reputat) director publicaţie “Vorba noastră”, Gamzigrad, Serbia: “Multe salutări tuturor cetăţenilor din Botoşani!”

DUŞAN PÂRVULOVICI, Samarinovac, Agenţia de presă TIMOC PRESS: “Românii din Serbia au nevoie de românii din ţara-mamă. Şi invers!”

TIHON MATASAREVICI, Kladovo, Serbia: “Vă doresc sărbători fericite, La mulţi ani!”

VASILE BARBU, Uzdin, preşedinte Societatea literar-artistică TIBISCUS: “Consiliul Naţional Român din Serbia (organismul reprezentativ al minorităţii naţionale române) a        adoptat decizia ca zilele de 15 ianuarie, 1 decembrie şi 8 decembrie- ziua când a fost ales primul C.N.R. în 2002) să fie declarate sărbători naţionale ale românilor din Serbia. Ca atare, pentru toţi românii din Serbia sunt şi zile nelucrătoare! La mulţi şi buni ani, naţie română!”

MICHAELA ELISABETA GRAŢIELA UDRIŞTE, (remarcabil) inspector şcolar, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: Premiul …“Venus din Milo” al festivalului!): ”Succes redacţiei revistei Luceafărul Botoşani!”

ELA BĂLESCU, (înzestrată) poetă, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: Premiul… “Diana din Efes” al festivalului!): “Cu gând cald şi luminos pentru revista de cultură “Luceafărul” din Botoşani… Cer senin,/Viaţă frumoasă,/O inimă caldă,/Sub bolta albastră!/”

TITU DINUŢ, (excelent) scriitor, Craiova: “În semn de consideraţie, din toată inima, vă apreciez!”

GEORGE BUREŢEA, directorul postului local Datina TV, fost ieşean, Drobeta-Turnu Severin: ”Revistei de cultură Luceafărul, cu emoţie şi dragoste pentru Moldova eternă!”

Prof. dr. TUDOR NEDELCEA, cercetător, Mehedinţi: “Cu prietenie pentru toţi iubitorii spiritualităţii eminesciene din Moldova! Salutări distinsei doamne Lucia Olaru Nenati!”

ILEANA ROMAN, (emblematică) scriitoare, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: atentă şi discretă, dar în acelaşi timp, literată cu idei limpezi şi convingeri puternice, de necombătut) : ”Mulţumesc Luceafărului din Botoşani pentru că vine din când în când şi pe la Severin!”

MARIUS POPESCU, profesor (de excepţie), Drobeta-Turnu Severin (n.a.: cunoştinţe vaste acumulate într-o viaţă de dascăl, vorbitor emoţionant, efervescent, greu de oprit): ”Din îndepărtatul municipiu de pe Dunăre care datează de pe când romanii au cucerit şi civilizat Dacia, îmi îndrept gândurile mele cu tot respectul pentru activitatea colegiului de redacţie şi colaboratorilor revistei de cultură botoşănene care are cu siguranţă rădăcini spirituale în gândirea marelui născut pe acele locuri Mihai Eminescu cel aniversat în Zilele Culturii româneşti. Îi mulţumesc din suflet scriitorului D.M. Gaftoneanu pentru prezenţă azi, 14 ianuarie 163 d. Eminescu sau 2013 la Tr. Severin şi la Orşova deoarece prin prezenţa Domniei Sale îl simţim mai aproape pe însuşi Mihai Eminescu-eternul.”

PAULA ROMANESCU, (inegalabilă) poetă, Bucureşti (n.a.: deosebită personalitate, o mare traducătoare din franceză, interpretă şi exegetă a poeziei lui Eminescu),: “Deşi nu sunt oricând vizibile stelele (văzutele şi nevăzutele) sunt mereu prezente în hăul din ceruri. Dar a mea, Doamne?!”

EMIL LUNGEANU, (ilustru) scriitor, dramaturg, critic, Bucureşti (puncte clare de vedere, minuţios argumentate, autentic om de cultură): “Eu n-am venit aici la Dunăre să pescuiesc, eu am venit să eminescuiesc! ORŞOVA, 14-15 ianuarie 163 d. E. (după Eminescu!).”

VASILE MORAR, (legendar) poet, Baia Mare: “…Drept pentru care semnez. (?!)”{n.a.: autodeclarat «cel mai mare poet român în viaţă», blasfemie evidentă atât timp cât mai există(m) şi alţii! Încă nu am primit din partea talentatului «rival» un răspuns ferm la propunerea  onorantă pentru amândoi de a reînvia cuplul Vasile (Alecsandri)-Mihai (Eminescu)! Aşa că… vorba Corinei Chiriac dintr-un cunoscut şlagăr, eu… «mai aştept şi mai sper!»}.

VIRGINIA PARASCHIV, critic literar, Baia Mare (n.a.: literat de mare calibru cu un discurs impecabil, academic, ai multe de câştigat stând la taifas cu Domnia Sa): “Doresc revistei Luceafărul să-şi păstreze consistenţa şi echilibrul prin care şi-a câştigat audienţă şi respect.”

MIHAI GANEA, scriitor, energicul şi destoinicul preşedinte al filialei Ligii Scriitorilor Baia Mare: ”La mulţi ani şi cât mai multă literatură adevărată în paginile revistei Dvs.!”

CONSTANTIN PĂDUREANU, scriitor, Craiova:  “Să ne vedem cu bine şi în anii ce vin!”

NICOLAE JINGA, preot, Orşova: ”Eminescu, poetul, este pururea viu în inima noastră.”

JEAN BĂILEŞTEANU, scriitor, Dolj (n.a.: vocaţie literară, inteligenţă şi deschidere la dialog) : ”Radu Gyr a rămas cu urmele cuielor lui Isus. Pentru poeţi, Eminescu este Isusul nostru. Toţi cei care scriem am rămas dominaţi de spiritul eminescian.”

IOAN LAŞCU, profesor, Craiova (n.a.: experienţă, competenţă şi erudiţie): ”Întru Eminescu ne-am întâlnit/ Întru Eminescu vom rămâne, / Noi şi urmaşii urmaşilor noştri!/ ”

NELU BARBU, scriitor, Vâlcea,(n.a.: sensibil, inspirat, elegant în exprimare): “Un gând bun pentru scriitorii din Botoşani cu ocazia celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie” Mihai Eminescu” 14-15 ianuarie 2013, Drobeta-Turnu Severin, Orşova şi Herculane,

domnul Dorel Mihai Gaftoneanu probând că nasc şi în Nordul Ţării oameni. Cu această ocazie vă urăm revistei de cultură Luceafărul Botoşani “La mulţi ani”! Ave!

VIOREL MIREA, scriitor, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: amabilitate, energie şi optimism): ”Salutări severinene, mehedinţene, olteneşti şi româneşti din partea Dunării lui Viorel Mirea!

GHEORGHE RANCU-BODROG, profesor, revista de cultură “Almăjul”, Caraş-Severin: «Pentru poezia “ne-nţeleasă” a lui D.M.G., felicitări şi la mai mare!»

Dr. PAUL PUREA, scriitor, Germania, (n.a.: medic de profesie- mi-am reamintit că îl mai urmărisem pe un post de TV naţional- ne-a prezentat la Herculane propunerea ca Eminescu să fie declarat chirurgul societăţii româneşti profund bolnave de astăzi!): “Revistei Luceafărul Botoşani, un gând de simţire românească izvorât din dragostea profund umană şi naţională pentru nemuritorul nostru Mihai Eminescu. Trăinicie veşnică revistei botoşănene!”

ALINA PUREA, scriitoare, Germania: “Succes şi literă de aur revistei Luceafărul Botoşani!”

DENISA MARIA BALAŞ, poetă, 17 ani, Băile Herculane (n.a.: poezia de mâine!): “Mă bucur mult că am cunoscut oameni cu totul deosebiţi la acest eveniment cultural.”

EMILIA MIHĂILESCU, manager Centrul Cultural Mehedinţi: “La cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie Mihai Eminescu” oamenii de cultură mehedinţeni alături de reprezentanţi de marcă ai culturii româneşti au omagiat pe cel mai valoros poet al ţării. Să sperăm că acesta e un bun început de an 2013- alături de spiritul eminescian.”

PAVEL PANDURU, profesor, Caraş-Severin: “Orşova- fosta Diernă- găzduieşte o întâlnire cu personalităţi din toată ţara, iubitori de Eminescu pentru a se sărbatori încă o dată naşterea personalităţii româneşti care întruchipează absolutul pentru români, adică Adevărul Celui de Sus. Cu tot dragul pentru revista Luceafărul din Botoşani şi pentru redactorul D.M.G.”

DAN ŞALAPA, scriitor, Drobeta-Turnu Severin (n.a.: profil aparte, l-am remarcat şi în urmă cu un an): “Botoşănenilor, sănătate şi prosperitate!”

EUGEN DULBABA, poet, Drobeta-Turnu Severin ( n.a.: de asemenea, l-am recunoscut uşor după trecerea unui an): “Un gând bun tuturor celor animaţi de spiritul eminescian!”

GEORGE VOICA, poet, Vâlcea: ”Lucruri de valoare şi de durată să faceţi! ”

GABRIEL GORJANU, Bucureşti, (n.a.: zootehnist cu studii superioare dar şi interpret original de muzică populară şlefuită, un talent natural, formidabil companion de compartiment de la Bucureşti până în Mehedinţi):  “Doar de bine tuturor iubitorilor artei!”………………………………………………………………………………………………………………………….

…Impresionant traseul de pe malul stâng al Dunării de la Herculane la Drobeta, cu padine, stânci ascuţite, guri de vărsare şi viaducte, cu puhoiul lent de apă printre munţii semeţi îmbrăcaţi în haine groase de iarnă, spectacolul unei naturi vii peste măsură de generoase…

…Drobeta-Turnu Severin… Festivitatea publică din amfiteatrul Liceului Traian şi depunerea unei coroane de flori… La statuia lui Eminescu din parc mi-a zâmbit şi mi-a strâns mâna o doamnă ceva mai în etate, de înălţime medie, extrem de binevoitoare, cu o voce caldă, purtând cu multă demnitate semnele de neocolit ale timpului şi ale unei existenţe ce traversează cu greu privaţiunile impuse de această perioadă nefastă din istoria ţării. Anul trecut, ţin minte că mi-a făcut cadou o carte minusculă în format de buzunar, “Mihai Eminescu, Versuri”. Am schimbat câteva cuvinte şi în acest an şi mi-a făcut o puternică impresie. Nu i-am reţinut numele şi, când mi-am reamintit chipul doamnei pe când eram pe tren, am avut o revelaţie şi m-am simţit vinovat că nu mi l-am notat. Mi se părea imaginea ideală pentru simbolul reprezentativ al pasionatului de cultură în total anonimat; mi-a rămas în minte ca un om de mare caracter care merită recunoaşterea noastră pentru ataşamentul şi devotamentul faţă de cauza culturii autentice. Cu totul şi cu totul din întâmplare am regăsit-o în fotografia de mai sus printre sute alte imagini stocate, este persoana din dreapta acesteia, apoi am reuşit să găsesc şi broşurica pomenită printre teancuri de cărţi vraişte. M-aş bucura ca mediul cultural şi consilierii Primăriei oraşului Drobeta-Turnu Severin să-i acorde stima şi aprecierea cuvenită, cu publicitatea binemeritată unei surprize pentru un OM adevărat. Poeta ARISTIŢA BUCIU-STOIAN, care, la aproape 75 ani, îi spune în stilul dumneaei bine personalizat, în cuvinte simple dar bine alese, “Luceafărului” Mihai Eminescu peste vremuri:

/“Opera ta nepieritoare/
/Este un cântec,/
/Lumină,/
/Îndemn,/
/Un răsărit de soare./
/Şi tot ce ai lăsat scris pe hârtie/
/Trăieşte şi va trăi în veşnicie…”/

…Eminescu, geniul poetic şi publicistic cu faţă umană redescoperit în sudul cultural al ţării…

…Orşova …Festivitatea din Sala de consiliu local, depunerea de jerbe la monumentul Poetului, procesiunea şi masa festivă de la Mănăstirea Sfânta Ana de pe malul Dunării…

…Statuia lui Hercule, Grota cu aburi, Ştrand 7 Izvoare, Grota haiducilor, Băile Herculane, Crucea Albă, Staţiunea Herculane, Muzeul Staţiunii Băile Herculane… Merita (re)văzute!

…SALUTI  ET  LAETITIAE! (Sănătate şi bucurii!). Am plecat din Băile Herculane urmărit de  frumuseţea mesajului inscripţionat pe fruntea faţadei fostului Cazinou din staţiunea aflată în parcul central, o clădire legată prin căi de acces acoperite de Hotelurile Traian şi Decebal; un ansamblu  arhitectonic de concepţie germană încă nerenovat, cu elemente aparţinând mai multor stiluri din epoci diferite, ce îşi continuă existenţa de un veac şi jumătate alături de un exemplar rătăcit din arborele mamut sequoia gigantea… Deşi nu are «decât» vreo 30 de m înălţime şi cam 1,5 m diametru, acest vlăstar solitar păşeşte cu multă convingere pe urmele uriaşilor săi strămoşi de prin sălbăticia preistoriei Americii de Nord, dând contur concretizării unei îndelung aşteptate renaşteri restauratoare pe minunatele locuri de pe Valea Cernei… SALUTI  ET  LAETITIAE! La revedere, românilor de pe ambele maluri ale Dunării

A consemnat,
Turist… ad-hoc, D.M. Gaftoneanu, Botoşani

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

2 comentarii la acestă însemnare

  1. GICU spune:

    Ma impresionezi pentru ce faci, esti pe drum bun, Dorele!

  2. Puscasu Mircea spune:

    Felicitari si putere de munca in continuare.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania