Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

LUCIA OLARU NENATI, PRINTRE SCLIPIRILE ANCORAJULUI MEMORIEI CULTURALE BOTOŞĂNENE

 SILVIA LAZAROVICI: Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic. Ed. A 2-a rev. şi ad., Botoşani: Ed. Agata – 2015
Editor: Ion Istrate

Text preluat integral din vol. cit.

 

OLARU NENATI, LUCIA

Olaru NenatiN. 20 febr. 1949, Rădăuţi, jud. Suceava

Poetă, prozatoare, ziaristă, publicistă, istoric literar, traducătoare. A absolvit gimnaziul şi Liceul Teoretic în oraşul natal (1963-1967), Facultatea de Filologie, secţia română-latină-engleză, Universitatea „AL.I. Cuza” Iaşi (1967-1972), Universitatea de Stat „Chico”, California, S.U.A. – Centrul de Studii Internaţionale, program 1995; doctor în ştiinţe umaniste – filologie, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, cu teza Reviste literare, focare de cultură şi conştiinţă naţională în nordul ţării întregite (1919-1930), 2002.

A funcţionat ca muzeograf la Muzeul „Mihai Eminescu” – Ipoteşti, Botoşani (1972-1977), secretar literar şi director la Teatrul de Păpuşi „Vasilache” (1977-1986), director la Teatrul „Mihai Eminescu”din Botoşani (1986-1990), publicist comentator la Gazeta de Botoşani (1990-1995) şi director al acestei publicaţii (1995-1997), lector la cursurile de jurnalism – limbi străine Fiman-Phaem – Botoşani, lector la Colegiul Universitar de Stat Botoşani (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), redactor-şef la revista literară Junimea Moldovei de Nord.

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România (1990), membră a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi membru fondator al Filialei Botoşani a Cenaclului Uniunii Scriitorilor din România, preşedintă a filialei botoşănene a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina; Carte Internaţională de ziarist.

Debut cu poezia Lui Eminescu în revista şcolară Lumina (nr. 1, 1967, Rădăuţi); colaborări la diverse publicaţii periodice din ţară şi din străinătate, cu poezii, proză, articole pe teme culturale, cronici, studii şi eseuri: Absolut Cultural (red. colab.), Amfitrion, Ateneu, Bucovina literară, Caiete botoşănene, Caleidoscop dorohoian, Clopotul, Clopotul cultural artistic, Colloquium, Constelaţia dragonului, Contemporanul, Contact internaţional, Convorbiri literare, Crai nou, Cronica, Cultura, Dacia literară, Forum cultural, Gazeta creştină, Gazeta de Botoşani, Gazeta Vega, Glasul Bucovinei (Cernăuţi-Bucureşti), Hyperion, Junimea Moldovei de Nord, Luceafărul, Magazin istoric, Oglinda literară, Orient latin, Orizont, Pagini bucovinene, Raţiunea mistică, Revista muzeelor, Revista română, România literară,  Septentrion, Steaua,  Tibiscus, Tribuna, Vatra veche, Viaţa Românească, Vrerea, Zori noi, Septentrion literar (Cernăuţi), Glasul naţiunii, Literatura şi Arta (Chişinău), Lumea liberă, Lumină Lină, Meridianul Românesc, New York Magazin (New York), Cuvântul adevărului, Luceafărul românesc, Observatorul (Canada), Caietele de Sud-Est (Franţa), Lumina (Iugoslavia) şi publicaţii  on-line precum:  Agero (Germania),  Analize şi fapte, Armonii culturale, Armonia, Carte şi Arte, Cetatea lui Bucur, Clipa,  Constelaţii diamantine, Confluenţe româneşti, Ecou, Expresia, Luceafărul.net, Luceafărul românesc, Monitorul cultural, Neamul românesc, Singur, Omnigraphies (Los Angeles, S.U.A), Climate, Iosif Vulcan şi RomanianVip, (Australia), Gândacul de Colorado, Curentul Internaţional (S.U.A), Letras Rumanas (Spania), La jornada (Mexic) ş.a.

A susţinut, cu o largă audienţă, numeroase manifestări culturale şi ştiinţifice, conferinţe, comunicări, prelegeri, expuneri (în special pe teme referitoare la personalitatea lui Eminescu), spectacole şi recitaluri literare şi muzicale, atât în ţară, cât şi în străinătate, activitatea de studiere şi propagare a universului eminescian fiind o constantă a preocupărilor sale: Academia Română – Bucureşti şi Filialele Academiei Române din Iaşi şi Rădăuţi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Excelenţă din Konstanz (Germania), Universitatea din Cernăuţi, Universitatea din Krakowya (Polonia), Universitatea de Vară Gălăneşti-Rădăuţi (periodic), Societatea Academică „România jună” din Varna (Bulgaria), Sybenik (Iugoslavia), California (1995), Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Cenaclul „Mihai Eminescu” – New York (1997, 2000, 2004), Centrul Cultural Român din Marsilia şi Valette du Var (Franţa), Parohia şi Biserica română din Viena, Centrul Cultural din Konstanz (Germania, 2002, 2004, 2007, 2008), Societatea Culturală AGERO din Stuttgart (Germania, 2005), Montréal, Edmonton, Calgary şi Boian (Alberta, Canada, 2000, 2004, 2009), Congresul Mondial al Eminescologilor (ed. 1, Chişinău, 2012), Simpozionul Internaţional – Filiala Iaşi a Academiei Române (Iaşi, 2012), Festivalul Naţional „Toamna bacoviană” (Bacău, 2012) ş.a.

Premiul II pentru poezie la Concursul Naţional de literatură, Bucureşti, 1976; Brevetul şi Ordinul „Meritul Cultural”, cl. a V-a, 1984; Brevetul şi Ordinul „Meritul Cultural”, cl. a II-a, 1986; Premiul pentru eseu la Concursul Naţional de literatură „Nihil Sine Deo”, ed. I, Braşov, 1997; Premiul pentru proză eseistică la Concursul Naţional de literatură „Al. Odobescu”, ed. a XVII-a, Călăraşi, 1997 şi Diploma de onoare a municipiului Călăraşi, 1997; Premiul pentru proză scurtă la Concursul Naţional de creaţie literară „Pavel Dan”, Cluj-Napoca, 1998; Diplomă la Salonul Internaţional de carte pentru copii, Chişinău, 2000; Brevetul şi Medalia comemorativă „150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu”, prin Decret Prezidenţial „pentru contribuţia deosebită la promovarea operei eminesciene”, 2000; Premiul „Eminescu 2000” acordat de Uniunea Scriitorilor şi Ziariştilor din Bucovina, 2001; Premiul şi Diploma Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru „contribuţii în eminescologie”, 2001; Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru Proză, 2002; Premiul Special al juriului la Salonul Naţional de Carte de la Chişinău, 2002; Premiul şi trofeul revistei Intertext pentru exegeză eminesciană, 2002; Premiul Eminescu, Medalia „Teiul de Aur” – pentru activitate şi exegeză eminesciană, 2003 – acordată de Editura Geea din Botoşani; Premiul pentru poezie la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, 2003; Diploma de onoare „pentru contribuţia sa la promovarea culturii române în străinătate” şi Medalia de aur „Crenguţa de tei-Eminescu-Copou”, Montreal, 2004; Diploma de excelenţă pentru „contribuţia la fondarea aşezământului muzeal „Mihai Eminescu” şi pentru propagarea spiritului eminescian în lume”, Asociaţia Română pentru Patrimoniu”, Bucureşti, 2005; Diploma de onoare la Festivalul Internaţional de poezie, Curtea de Argeş, 2007; Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru Istoria Culturii, Suceava, 2008; Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru Istorie literară, Suceava, 2008; Premiul Filialei Iaşi a U.S.R. – pentru istorie şi critică literară, 2008; Diploma de excelenţă acordată de Primăria Botoşani pentru promovarea culturii şi valorilor spirituale botoşănene pe plan naţional şi internaţional, 2008; Medalia de aur şi Diploma aniversară acordate cu ocazia împlinirii a „50 de ani de la înfiinţarea Teatrului „Mihai Eminescu”din Botoşani şi 170 de ani de teatru în limba română la Botoşani”, 2008; Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate şi promovarea imaginii Botoşanilor în ţară şi în lume, Botoşani, 2009, Premiul Festivalului Naţional „Toamna bacoviană”, Bacău, 2012; prieten al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani, 2012; Diploma Opera Omnia la Festivalul Internaţional Romeo şi Julieta la Mizil, 2013; cetăţean de onoare al localităţii Dumbrăveni, jud. Suceava, iun. 2013; Medalia „Mihai Eminescu”  „pentru  merite deosebite în activitatea de cercetare a moştenirii literare a scriitorului Mihai Eminescu şi pentru contribuţia esenţială la promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor interculturale”, acordată de preşedintele Republicii Moldova la Congresul Mondial al Eminescologilor de la Chişinău; titlul honoris civis comitatus, acordat de Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară – Botoşani, 2014; cetăţean de onoare al municipiului Botoşani, 2014; Diploma de excelenţă acordată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, 2014, Medalia 125 ani de nemurire – M. Eminescu, acordată de Liga Culturală Română şi Fundaţia Alistar; titlul honoris causa – acordat în semn de înaltă preţuire pentru întreaga activitate pusă în slujba poetului, publicistului, gânditorului Mihai Eminescu – la Congresul Internaţional al Eminescologilor, Chişinău, 3-4 sept. 2014.

Figurează în numeroase antologii şi volume colective: Fântâna soarelui (Botoşani, 1975), Zece poeţi tineri (casetă; Iaşi: Junimea, 1975), Arc de triumf (Botoşani, 1977), Durere şi eroism (Bucureşti: Editura Eminescu, 1980), Pământule deacasă (Bucureşti: Editura Eminescu, 1983), Operaţie pe cord deschis (Braşov: Astra, 1998), Un Year – Poems (antologie poetică în lb. engleză; New York: Editura H & H Promotion, 1998), Calendarul Bucovinenilor (Suceava: Bucovina viitoare, 1999), Secunda zero – 2000/ Dumitru Dem. Ionaşcu (carte de înterviuri, Deva: Călăuza, 2000), Eminescu 2000 – Aniversări newyorkeze /Th. Damian (Botoşani: Axa, 2000), Poezia pădurii/ Radu Cârneci (ed. a 2-a; Bucureşti: Orion, 2001), Antologia poeţilor români din Bucovina (1775-2002)/ Emil Satco (Iaşi: Junimea, 2002), Folclor stăneştean (Câmpulung Bucovina: Biblioteca „Mioriţa”, 2003), Mioriţa. Printre munţii ce se bat în capete (Câmpulung Bucovina: Biblioteca „Mioriţa”, 2003), Calicantus: scene din viaţa lui Cristal/ Svetlana Paleologu Matta (Timişoara: Editura Augusta, 2005), Cuvinte pentru urmaşi (Bucureşti: Carpathia Press, 2005), Zoe Dumitrescu Buşulenga. Opera încoronată (Bucureşti: Carpathia Press, 2005), Căile luminii/ de Aurel Sasu, Carmina Popescu (Cluj-Napoca: Eikon, 2005), Întâlnirile de vineri/ de Aurel Sasu, Carmina Popescu (Cluj-Napoca: Eikon, 2005), Lectură şi creativitate (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006), Mărturisirea de credinţă literară (Bucureşti: Carpathia Press, 2006), Altare (Botoşani: Geea, 2007), Voices of contemporary romanian poets (Cluj-Napoca: Sedan, 2007), Antologia sonetului românesc/ R. Cârneci (vol. 3, Bucureşti: Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2009), Cea mai curată lacrimă a noastră (Cernăuţi: Micmo, 2009), Nord (Botoşani: Axa, 2009), Poezia Bucovinei (Alba Iulia: Universul Şcolii, 2009), Timpul poeziei – Poete contemporane = Time of Poetry – Contemporary Poetesses (Bucureşti: Odeon, 2009), Când amintirea începe să vorbească (Suceava: Muşatinii, 2010), Antologia Laureaţilor Premiilor EMINESCU pentru literatură, arte vizuale, colecţii şi colecţionari „Teiul de Aur” şi „Teiul de Argint” ale Editurii Geea, Botoşani (2002-2011) (Botoşani: Geea, 2011), Scriitori laureaţi ai Premiului Eminescu al Editurii Geea Botoşani (Botoşani: Geea, 2012), Sol omnibus lucet (antologia scriitorilor bucovineni; Suceava: Editura Lidana, 2012), Scripta manent, vol. 2/ R.E. Lupu, G. Roca (antologie de proză; Bucureşti: Anamarol, 2014), Simbioze lirice, vol. 5/ R.E. Lupu, G. Roca (antologie de poezie; Bucureşti: Anamarol, 2014) ş.a.

Figurează în OUTSTANDING PEOPLE OF THE 20th CENTURY (ed. 1, 1999) şi DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY (ed. a 27-a, Cambridge, Anglia, 1999).

 

OPERA: Cea mai tânără Ecaterină (plachetă; Iaşi: Junimea, 1975), Drumuri (poezii; Bucureşti: Editura Eminescu, 1977), Floarea –ntre pietre (plachetă, Botoşani: C.J.C.E.S., 1979), Nesfîrşitele vămi (poezii; Bucureşti: Editura Eminescu, 1979), Cochilii cîntătoare (poezii; Bucureşti: Editura Eminescu, 1982), Umbra Casandrei (poezii; Iaşi: Junimea, 1983), Ucenicia de aur şi purpură (poezii; Bucureşti: Editura Eminescu, 1985), Serpentine (proză eseistică; Bucureşti: Editura Eminescu, 1989), Singur, sinele meu (poezii; Iaşi: Junimea, 1996), Coridorul dintre ceasuri (proză; Timişoara: Augusta, 2000), Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii (eseu; Botoşani: Geea, 2000; ed. a 2-a, rev. şi ad., 2002/ şi Caseta muzicală  Cântecele lui Eminescu; ed. a 3-a, rev. şi ad., Botoşani: Agata, 2012/ album CD Cântecele lui Eminescu), Vitrina ascunsă/Vitrine cachee (carte pe internet, antologie poetică, Olanda: col. internaţională „Equivalences” – Archives electroniques de littérature, arts & philosophie, 2001; ed. a 2-a, 2003), Arca de frunze (antologie de versuri; Timişoara: Augusta, 2003), Cântecele lui Eminescu (album CD, cu sinteza cărţii Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii; Botoşani: Foca & Co.: Geea, 2004), Din dor de Eminescu (album CD; Studioul Pro-Helvetica-Ria Botoşani, 2006), Arcade septentrionale (Reviste, personalităţi şi grupări literar-culturale din Ţara de Sus implicate în consolidarea prin cultură a Marii Uniri de la 1918); (Bucureşti: Editura Academiei, 2007), George Voevidca – viaţa şi opera (Câmpulung Moldovenesc: Editura Biblioteca Mioriţa, 2007), Poezia colindelor noastre (album, CD; Suceava: Logic Studio; Botoşani, Ria, 2009), Academia Nordului 150 – Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (Botoşani: Agata, 2012), Sentimentul spiralei (antologie de poezie; Iaşi: Tipo Moldova, 2012); literatură pentru copii: Când adoarme o buburuză (povestiri; Iaşi: Junimea, 1985; ed. a 2-a, rev. şi ad., Botoşani: Axa, 1996; ed. a 3-a, rev. şi ad., Botoşani: Geea, 2003), Băieţei, clopoţei şi fetiţe luminiţe (Iaşi: Junimea, 1991; ed. a 2-a, rev. şi ad.,  Botoşani: Geea, 1998); literatură dramatică: Dansul literelor (piesă pentru teatru de păpuşi) şi Făt-Frumos din lacrimă – dramatizare după Mihai Eminescu, ambele reprezentate pe scena Teatrului „Vasilache” din Botoşani; traduceri: Existenţa poetică a lui Bacovia / S. Paleologu Matta (ed. îngr., med. biobibliogr., studiu introd., trad.; Bacău: Editura Ateneul Scriitorilor, 2012; ed. a 2-a, rev. şi ad. 2013).

 

REFERINŢE:

 

ULICI, L.  Prima verba, vol. 2. – Bucureşti: Albatros, 1978; PIRU, AL.  Debuturi. – Bucureşti: Cartea Românească, 1981; MOSCALIUC, N.  Scriitori bucovineni: mic dicţionar. – Suceava: Editura  Ţara fagilor, 1992; SATCO, E.  Dicţionar de literatură: Bucovina. – Suceava: Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, 1993; ULICI, L. Literatura română contemporană. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1995; RACHIERU,A.D.  Poeţi din Bucovina. – Timişoara: Helicon, 1996; DAMIAN,TH.  Roua cărţilor. – Bucureşti: Danubius, 1998; PEPINO,C. Dicţionarul teatrului de păpuşi, marionete şi animaţie din România. – Galaţi: Editura Ghepardul, 1999; LAZAROVICI,S. Dicţionarul scriitorilor botoşăneni. – Botoşani: Geea, 2000; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 2. – Bucureşti: Fundaţia Luceafărul, 2001; PETRAŞ,I. OLARU-NENATI Lucia în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 3: M-Q. – Bucureşti: Albatros, 2001; HUSAR,AL.  Pro Eminescu. – Iaşi: Junimea, 2001; CUBLEŞAN,C.  Eminescu în reprezentări critice. – Cluj-Napoca: Grinta, 2003; DAMIAN,TH.  Pasiunea textului. – New York: Universalia Publishers, 2003; MONTEORU,N. Bucovina – Pagini de enciclopedie. – Suceava: Editura Arhiescopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2004; SATCO,E.  Enciclopedia Bucovinei, vol. 2. – Iaşi: Princeps Edit, 2004; SATCO,E. Pentru promovarea artei şi literaturii în Bucovina – Fundaţia Culturală a Bucovinei la un deceniu de existenţă. – Suceava: Muşatinii, 2005;  VOICU,A. OLARU-NENATI, Lucia în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 4: L-O. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; RAŢIU,I.  O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi. – Chişinău: Prut Internaţional, 2006; ROTARU,I.  O istorie a literaturii române de la origini până în prezent. – Bucureşti: Editura Dacoromână, 2006; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; ***100 personalităţi contemporane botoşănene. – Botoşani: Grafik-Art, 2006; FLUTUREL,V. Rânduri şi gânduri. – Iaşi: Panfilius, 2007; APETREI,TR.  Bucuriile mele. – Botoşani: Agata, 2008; PETRAŞ,I. Literatură română contemporană: o panoramă. – Bucureşti: Ideea Europeană, 2008; CIMPOI,M. Critice. Prăpastia lui Pascal. – Craiova: Scrisul Românesc, 2009; CIUCĂ,V. Vernisaje selective. – Iaşi: Art XXI, 2010; GALBEN,C. Alergând prin subteranele textului. – Bacău: Corgal Press, 2010; CRĂCIUN,B.; CRĂCIUN,D. 1500 scriitori români clasici şi contemporani, Iaşi: Porţile Orientului, 2010; CONDREI,E. Pasiunea, plângerea şi ardenţa geniului. –Botoşani:Geea,2011; CRĂCIUN,B. Dicţionarul scriitorilor români de azi. – Iaşi: Porţile Orientului, 2011; CIMPOI,M. Mihai Eminescu: dicţionar enciclopedic. – Chişinău: Gunivas, 2012; HOGEA,T. Despre arta păpuşarilor români: dialoguri cu maeştrii scenei, vol. 1 (Iaşi: Sedcom Libris, 2012); TEIŞANU, V. Poeţi botoşăneni de azi.-Botoşani: Axa, 2014.

*

PIRU,AL. Cea mai tânără Ecaterină, Luceafărul, nr. 26, 1976; Drumuri, Luceafărul, nr. 8, 1978; ANDREESCU,AL. Debuturile Junimii, Cronica, nr. 12, 1976; GHEORGHIU,M.D. Zece poeţi tineri, Convorbiri literare, nr. 6, 1976; ŢIGANIUC,D. Un nume din zece, Clopotul, nr. 4239, 1976; Drumuri, Clopotul, nr. 4334, 1978; Nesfârşitele vămi, Clopotul, nr. 4420, 1979; Nevoia de comunicare, Caiete botoşănene, nr. 2, 1983 (Ateneu); Spre necesara armonie, Contemporanul, nr. 9, 1986; ULICI,L Cea mai tânără Ecaterină, România literară, nr. 15, 1976; BUZEA,C. Lucia Olaru-Nenati -„Drumuri”, Amfiteatru, nr. 1, 1978; MIHĂIESCU,V. Drumuri, Convorbiri literare, nr. 2, 1978; DAMIAN,G. Drumuri, Zori noi, nr. 8872, 1978; Nesfârşitele vămi, Zori noi, nr. 9408, 1979; Cochilii cântătoare, Pagini bucovinene, nr. 8, 1982; NICOLESCU,T. Drumuri, Cronica, nr. 32, 1978; FRIDUŞ,AL.I. Nesfârşitele vămi, Cronica, nr. 24, 1980; PĂTRAŞCU,C. Nesfârşitele vămi, Convorbiri literare, nr. 8, 1980; CIOBANU,N. Idealitate poetică, Luceafărul, nr. 52, 1982; GRIGORE,P. Cochilii cântătoare, Astra, nr. 4, 1982; LIVESCU,C. Cochilii cântătoare, Ateneu, nr. 5, 1982; MUNTEAN,G. Cochilii cântătoare, România literară, nr. 33, 1982; IGNAT,D. Umbra Casandrei, Clopotul, nr. 4600, 1983; NECŞULESCU,O. Umbra Casandrei, Pagini bucovinene, nr. 12, 1983; POPESCU,A. Cochilii cântătoare, Steaua, nr. 10, 1983; VAIDA,M. Poezia în ipostaze feminine, Tribuna, nr. 30, 1983; BACIU,M. Ucenicia de aur şi purpură, Clopotul, nr. 4746, 1985 şi Caiete botoşănene, nr. 1, 1986 (Ateneu); IACOB,I. Ucenicia unei poete, Luceafărul, nr. 50, 1985; ULICI,L. Promoţia 70 – Moldovenii (VIII), România literară, nr. 48, 1985; LAZĂR,M. Ucenicia de aur şi purpură, Steaua, nr. 12, 1986; Serpentine, Steaua, nr. 3, 1990; IORDACHE,E. Când adoarme o buburuză, Luceafărul, nr. 2, 1987; SCARLAT,M. Anul editorial 1986 – comentarii critice, Viaţa Românească, nr. 1, 1987; GOCI,A. Pecetea romantismului, Luceafărul, nr. 52, 1988; FAIFER,F. Esenţa de banal, Cronica, nr. 28, 1990; L.A. O româncă, o soră dreaptă, Literatura şi arta, nr. 27, 1990; LAZĂR,M. Serpentine, Steaua, nr. 3, 1990; ANDREI,O. Băieţei, clopoţei şi fetiţe luminiţe, Literatorul, nr. 22, 1992; RACHIERU,A.D. Lucia Olaru Nenati şi „dorul idealităţii”, Literatorul, nr. 32-34, 1995; DAMIAN,TH. Copilul din noi, Lumină Lină, nr. 6, 1996; PLATON,S. Cronică de cenaclu, Lumină Lină, nr. 3, 1996; BACIU,D. „Singur, sinele meu”, Gazeta de Botoşani, nr. 1776, 1997; CONSTANTINIU,V. Lucia Olaru Nenati – laureată a unui concurs naţional pentru literatură, Gazeta de Botoşani, nr. 1907, 1997; HOLBAN,I. Femeia în faţa oglinzii, Symposion (24 ORE), nr. 2021, 1997; MUNTEANU,M. În căutarea sinelui, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 4, 1997; CHINCEA,C. Singur, sinele meu, Ateneu, nr. 4, 1998; GALBEN,C. Singur, sinele meu, Ateneu, nr. 4, 1998; LAZAROVICI,S. Lucia Olaru Nenati, Colloquium, nr. 2, 1998; ALBU,M. Eminescu – De la muzica poeziei…, Lumină Lină, nr. 4, 2000; ANDRICIUC,L. Prozatori români contemporani – Lucia Olaru Nenati – „Coridorul dintre ceasuri”, Monitorul de Suceava, nr. 113, 2000; BĂRBULESCU,S. Tradiţie şi inovaţie în poezia românească contemporană, Convorbiri literare, nr. 5, 2000; DAMIAN,TH. Jurnal pătimit, Lumină Lină, nr. 2, 2000; EDEN,A. Dublu eveniment cultural: cartea şi caseta pentru Eminescu, Intertext, nr. 4, 2000; FLUTUREL,V. „Coridorul dintre ceasuri” sau plăcerea de a redescoperi proza scurtă, Intertext, nr. 2, 2000; MARCU,A. „Coridorul dintre ceasuri”, Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi, nr. 625, 2000; OLTEANU,T. De la cea mai tânără Ecaterină la coridorul prozei, Revista V, nr. 4, 2000; POPESCU LATIŞ,C. Mişcarea fluidului viaţă-ficţiune, Bucovina literară, nr. 7-8, 2000; POPESCU LATIŞ,C. Taina crâmpeielor de viaţă, Crai nou, nr. 2607, 2000; APETREI,TR. O sensibilă ambasadoare a culturii botoşănene: poeta Lucia Olaru Nenati, Viaţa Botoşanilor, nr. 60, 2001; BĂRBULESCU,S. Proza unei poete, Dacia literară, nr. 2, 2001; CLISU,C. Coridorul dintre ceasuri, Cuvântul adevărului/ The Word of the Truth, nr. 1-2, 2001; CONSTANTINIU,V. Lucia Olaru Nenati a fost premiată de către USJ din Bucovina, Jurnalul de dimineaţă, nr. 428, 2001; CERNICA,N. O lucrare unică, Crai nou, nr. 2831, 2001; MĂNUCĂ,D. Eminescu şi muzica, Dacia literară, nr. 3, 2001; APETREI,TR. Foarte bine, Viaţa Botoşanilor, nr. 76, 2002; CERNICA,N. Eminescu şi muzica, Viaţa Românească, nr. 7, 2002; DUNĂ,R. Lucia Olaru Nenati – „Eminescu.De la muzica poeziei la poezia muzicii”, Luceafărul, nr. 37, 2002; HOLBAN,I. Oglinda de apă, Viaţa Românească, nr. 5-6, 2002; DAMIAN,TH. Arca de frunze, Lumină Lină, nr. 4, 2003; MARCU,E. Arca de frunze, Convorbiri literare, nr. 8, 2003; RACHIERU,A.D. O fiinţă de muzică, Viaţa, nr. 142, 2003; RACHIERU,A.D. Lucia Olaru Nenati – „Arca de frunze”, Hyperion – caiete botoşănene, nr. 3, 2003; PALEOLOGU-MATTA,S. Ontologia Verdelui (I), Poesis, nr. 8-9, 2004; Ontologia Verdelui (II), Poesis, nr. 10-11-12, 2004; VALEGVI,V. O respiraţie cu volute de haiku, Porto-Franco, nr. 1-3, 2004; APETREI,TR. Lucia Olaru Nenati – Eu n-am plecat niciodată de la Ipoteşti …, Viaţa Botoşanilor, nr. 261, 262 şi 265, 2005; COSMA,V. Pledoarie pentru muzicalitatea lui Eminescu, Jurnalul literar, nr. 6, 2005; CIOPRAGA,C. Lucia Olaru Nenati – contemplare şi ironie, Dacia literară, nr. 2, 2006; SECHEŞAN,GH. Slalom poetic bucovinean, Revista română, nr. 4, 2006; POPESCU,S. Un nou album liric – „Din dor de Eminescu”, Revista Eminescu, nr. 10-11, dec. 2007-ian, 2008; CIUCĂ,V. O vocaţie plurală, Ateneu, nr. 2, 2007; OLARU,D. Un nou album liric: „Din dor de Eminescu”, Lumină Lină, nr. 1, 2007; MĂNUCĂ,D. „Arcade septentrionale”, Convorbiri literare, nr. 8, 2008; MEDIAN,GH. „Arcade septentrionale”, Forum cultural, nr. 3, 2008; MILESCU,V. Muzica şi poezia cuvântului, Cetatea culturală, nr. 9, 2008; PAPUC,L. „George Voevidca.Viaţa şi opera”, Bucovina literară, nr. 5-6, 2008; ŞTEFĂNESCU, ALEX Oameni de valoare uitaţi, România literară, nr. 37, 2008; VATAMANIUC,D. Cronica literară: „Arcade septentrionale” şi „George Voevidca. Viaţa şi opera”, Revista română, nr. 3, 2008; CIOPRAGA,C. Un panoramic istorico-literar, Dacia literară, nr. 1, 2009; LOHAN,A. O modalitate originală…, Luceafărul (Botoşani), nr. 12, 2009; PAPUC,L. Valori periferice ignorate, Convorbiri literare, nr. 3, 2009; PÂRVESCU,P. „…în ciuda unei totale…”, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1-2-3, 2009; CERNICA,D. Cartea care se povesteşte, omul care…, Bucovina literară, nr. 1-2, 2010; CIOPRAGA,C., CIMPOI,M., VATAMANIUC,D. Profil: Lucia Olaru Nenati, Absolut Cultural, nr. 1, 2010; ISTRATE,I. Lucia Olaru Nenati – ciudesă a nordului moldav…, Luceafărul (Botoşani), nr. 2, 2010; LOHAN,A. Lucia Olaru Nenati, Romanian Vip, Sydney, 27 mai 2010; MEDIAN,GH. Lucia Olaru Nenati, Luceafărul (Botoşani), nr. 1, 2010; RACHIERU,A.D. O monografie monumentală, Cafeneaua literară, nr. 1, 2010; Glasul Bucovinei, nr. 2, 2010; COSTEA,I. Lucia Olaru Nenati sau pasiunea pentru Eminescu, Omnigraphies.com, 2 iunie 2011; ISTRATE,I. Activismul cultural al „zânei blonde a Ipoteştilor” (1, 2), Luceafărul (Botoşani), nr. 9, 2012; MANOLE,G. Zece întrebări pentru… Lucia Olaru Nenati, Luceafărul (Botoşani), nr. 2, 2012; MANOLE,G. Două logodnice stelare eminesciene…, Luceafărul (Botoşani), nr. 12, 2012; MARCU,E. Sentimentul spiralei, Convorbiri literare, nr. 9, 2012; MEDIAN,GH. Lucia Olaru Nenati – „Academia Nordului 150…”, Luceafărul (Botoşani), nr. 6, 2012; PERŞA,D. Lucia Olaru Nenati: noi apariţii editoriale, Ateneu, nr. 7-8, 2012; POPA,G. George Bacovia în viziunea…, Cronica, nr. 11, 2012; ROCA,G. O lucrare de referinţă a hermeneuticii bacoviene, Ateneu, nr. 11-12, 2012; ROCA,G. O nouă apariţie editorială…, Oglinda literară, nr. 132, 2012; ROŞU,T. Noi apariţii editoriale semnate de Lucia Olaru Nenati, Oglinda literară, nr. 128, 2012; TEIŞANU,V. Sentimentul spiralei, Bucovina literară, nr. 7-8, 2012/ Luceafărul (Botoşani), nr. 7, 2012/ Lumină Lină, nr. 4, 2012; CHIPRIAN,C. Mai divin chiar decât simfonia, Dacia literară, nr. 3-4, 2013; GAFTONEANU,D.M. Festivalul „Eminescu” de la Dumbrăveni,…poeta Lucia Olaru Nenati declarată Cetăţean de onoare al localităţii, Luceafărul (Botoşani), nr. 6, 2013; LAVRIC,D. Note de lectură: Bacovia – dimensiuni europene, Luceafărul (Botoşani), Nr. 5, 2013; MALUŞ,A.M. Activismul cultural al „zânei blonde a Ipoteştilor” (3), Luceafărul (Botoşani),, nr. 3, 2013.; La Chişinău, însemn de înaltă preţuire : Lucia Olaru Nenati, decorată de preşedintele Republicii Moldova, Luceafărul (Botoşani), nr. 9, 2013; O nouă ediţie a unei cărţi…, Luceafărul (Botoşani), nr. 10, 2013.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania