Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Marinela, învățătoarea care pune temelie de piatră la temelia omului de mâine

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr.10 (142), Octombrie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE


Marinela, învățătoarea care pune temelie de piatră la temelia omului de mâine

Primit pentru publicare: 25 Oct. 2020
Autor: Teodor EPURE, redactor Rev. Luceafărul

Publicat: 26 Oct. 2020
© Teodor Epure, © Revista Luceafărul
Editor: Ion Istrate


 

Marinela, învățătoarea care pune temelie de piatră la temelia omului de mâine

Învățătorul este izvor de preț a tot ce înseamnă în comunitate, adevăr și frumusețe, putere de muncă și dragoste de copii, de aceea în clipa în care mă aflu în fața foii de hârtie îmi propun neîncetat să scriu despre adânca prețuire a menirii de dascăl care îmi stăruie mereu în minte ,,Profesia de învățător e cea mai înaltă sub soare”. Mi-a stăruit în minte nu fiindcă ar fi cea mai inspirată și nici fiindcă este o exprimare la superlativ, căci despre multe îndeletniciri ale omului se poate spune ,,ceva mai”.

De numele învățătorului sunt legate pentru fiecare dintre noi primele trăsături de gând și de conștiință, nimeni nu uită chipul celui de la catedră, care cel dintâi i-a transmis bucuria rostirii unui vers, lumea ce se desfăcea dintre literele buchisite pe un abecedar. De aceea, foștii elevi i-a împodobit chipul învățătorului cu cele mai frumoase și mai adevărate laude, numindu-l cu adâncă intuiție grădinar de suflete fragede, făclie pentru mințile ce abia se deschid, părinte ce veghează la creșterea bună și dreaptă a omului.

Un asemenea grădinar de suflete și părinte am descoperit la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Vorniceni în persoana învățătoarei Mihai Marinela. Marinela s-a născut în Vorniceni, din părinții Octav și Adela, oameni credincioși și respectați de comunitatea vorniceneană. Tatăl său era un om așezat, gospodar bun chivernisitor, avea mereu ceva de spus, despre greutățile prin care a trecut în cursul vieții sale. De la tatăl său a moștenit dârzenia, înțelepciunea, pofta de viață iar de la mama sa a primit spiritul iscoditor și neobosita dorință de formare și cunoaștere. Nu au trăit vremuri bune, au cunoscut restricțiile din perioada comunistă dar au reușit prin multă muncă să treacă prin momentele dificile fără să-și piardă speranța  pentru care ne-a oferit povești de viață cu care să ne hrănim sufletul. Marinela de mică a dorit să devină învățătoare, contrar voinței părinților care doreau să fie asistent medical. Cursurile primare și gimnaziale le urmează în satul său natal, continuând apoi cu clasele IX-X la Liceul ,,Mihai Eminescu”, iar clasele XI-XII  la Liceul ,,Electrocontact” Botoșani.

După terminarea liceului a lucrat ca muncitoare, timp de 4 ani, la Fabrica Electrocontact Botoșani. Din cauza  disponibilizărilor masive din 1992,  a intrat in șomaj, fiind nevoită, astfel, să-și aleagă un alt drum. Visul său de a deveni învățătoare în sat, a determinat-o să se întoarcă la vatră, deoarece își iubește meleagurile natale și consideră că fiecare om are datoria de suflet de a se întoarce în primul rând, sub cerul unde a văzut lumina și primul zâmbet, că acolo se poate realiza mai bine.

Într-adevăr, în satul său a reușit să-și realizeze visul său din copilărie. Începând din  septembrie 1992 lucrează ca învățătoare necalificată, la Școala Generală Dealu-Crucii, ulterior urmând cursurile Școlii Postliceale ,,Dimitrie Cantemir” din Botoșani cu specializarea învățători-educatoare. După terminarea acestor cursuri susține examenul de titularizare și devine titulară la Școala din Vorniceni. Astfel, Marinela devine un cadru didactic dinamic, plin de entuziasm și de forță. Vrea să știe totul despre viață, despre tot, nu doar din curiozitate ci pentru că simte nevoia să facă ceva pentru cei din jur. A făcut din elevii săi să vorbească într-o frumoasă și aleasă limbă românească, să iubească poezia, folclorul și să le poarte cu ei de-a lungul vieții. Trăiește cu convingerea că viața se poate împlini numai prin muncă. Cunoaște bine elevii, le știe pe de rost problemele și nu este indiferentă la greutățile și dilemele lor. Oricât vom încerca să o îndepărtăm de freamătul școlii, revine fără să-și dea seama, la clasa de elevi pe care o călăuzește cu mare drag, indiferent de problemele vieții. ,,Pentru mine profesia de învățătoare nu a fost și nu este o meserie. Ea este pur și simplu modul meu de a exista. Nimeni nu se poate împlini într-o profesie, dacă nu are curajul de a se confrunta cu greutățile care inerent apar în viață”, mi-a mărturisit învățătoarea Mihai Marinela. În timpul activităților didactice a adunat înțelepciune de la dascăli, din experiența înaintașilor, din studiile și școlile pe care le-a urmat. De aceea, din dorința de a se perfecționa și de a ține pasul cu schimbările permanente care au loc in sistemul de învățământ a hotărât să se prezinte la examenul de definitivat în anul 2004, examenul pentru obținerea Gradului II didactic, în 2009 și pentru Gradul didactic I, în anul 2013, cu lucrarea ,,Tehnici de instruire diferențiată în învățământul primar”, iar în anul 2020 a obținut Titlul de licențiat în științe ale educației, specializarea pedagogie, în cadrul Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din municipiul Chișinău. De-a lungul anilor se va preocupa de parcurgerea mai multor programe de formare continuă, în vederea actualizării și dezvoltării competențelor profesionale, însușirii unor atitudini care să-i permită adaptarea eficientă a demersurilor didactice la schimbările care au loc în învățământul primar. În acest scop a participat la diverse simpozioane, conferințe, activități de voluntariat la nivel local, județean și național cu exemple de buna practică din activitatea de la catedră și din activitatea educativă de la nivelul școlii. Începând cu anul 2012-2013 și până în prezent este consilier educativ în cadrul școlii, contribuind considerabil la promovarea imaginii școlii și implicit a comunității prin organizarea unor activități culturale-artistice, activități umanitare, de voluntariat, în colaborare cu mai multe ONG-uri, activități de educație ecologică, activități religioase, activități de promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale, activități de educație pentru sănătate și activități de educație rutieră. De asemenea a încheiat multe parteneriate cu școli din județ și din țară, cu ONG-uri, asociații, în vederea participării elevilor școlii, la diferite evenimente, concursuri, activități educative, contribuind astfel, împreună, la ridicarea prestigiului școlii și, totodată, la dezvoltarea  personală și intelectuală.

Pentru Marinela Mihai, munca și școala din satul său natal au fost și continuă să fie mândrie și ideal. Pe o mare parte din vorniceneni i-a învățat să scrie, să citească și să trăiască bucuria împlinirii. În cei aproape 28 de ani în care și-a desfășurat activitatea în învățământ a fost alături de localnici la toate transformările care au avut loc în localitate și estimând într-un fel sau altul, la temelie se găsește și roadele muncii sale, deoarece ,,Vocația de dascăl nu se termină la porțile școlii unde intră și-ți ies de mână copiii ce trec prin miraculoasa prefacere a științei de carte”, mărturisește doamna învățătoare. Este căsătorită cu Ionel, funcționar la poștă și are doi copii: un băiat George, student în anul IV la Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași și o fetiță, Marilena, de 14 ani elevă la Școala Gimnazială nr. 1 Vorniceni, care a absolvit Școala Populară de Arte ,,George Enescu” din Botoșani, secția canto popular.

Marilena este o fetiță frumoasă, foarte talentată cu o voce caldă și o pronunție foarte corectă. Prin cântecele populare interpretate a încântat și încântă publicul satului fiind o adevărată floricică care duce mai departe tradițiile folclorice și portul nostru popular. A participat la multe concursuri de recitare și interpretare a muzicii populare la nivel local, județean și național, spectacole unde a primit buchete de flori și numeroase ropote de aplauze,  premii importante, diplome de excelență și numeroase trofee cum ar fi: Trofeul- Festival Național de Interpretare și Creație ,, Tinere Speranțe”, Trofeul la Festivalul Național de Poezie și Proză ,,Mihai Eminescu” etc. Mama sa fiindu-i învățătoare a contribuit în mare măsură la dezvoltarea ei culturală și artistică, îndrumându-i  pașii spre performanță.

Învățătoarea Mihai Marinela, prin întreaga sa activitate didactică a reușit să pună temelie de piatră la temelia omului de mâine reușind să transmită elevilor săi valori și principii necesare pe tot parcursul vieții: iubirea de țară, de familie, de adevăr, cinstea, credința și respectul pentru valorile naționale.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania