Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

O ÎNTÂLNIRE CU SUFLETUL ROMÂNULUI CARE ÎȘI POARTĂ ȚARA CU EL

 

 • O să vă prezint astăzi o carte „MIHAELA CD ȘI OPERA SA”, scrisă de distinsul critic literar, AL FLORIN ȚENE, apărută la Ed. GLOBART UNIVERSUM, Canada, 2023.
 • Coincidența face, că acum 20 de ani, dl. AL FLORIN ȚENE scria despre poezia mea în Meandre nr. 2 / 2003. Iată că azi, îmi revine onoarea să scriu despre această mare personalitate a literaturii române contemporane.
 • Bucuria este dublată de faptul că această carte prezintă creația literară a binecunoscutei MIHAELA CD, scriitoare de origine română, stabilită în Canada, a cărei operă literară, în întregime, am  studiat-o și eu.
 • Cu un frumos Motto, criticul literar ne invită la a cunoaște creația literară a distinsei scriitoare MIHAELA CD: „Experiența în creația literară este darul lui Dumnezeu, fiind cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă întrebarea și apoi îți spune care este lecția.” (Al Florin Țene).
 • Criticul literar de fapt, proiectează în timp valoarea vie a unei opere literare, el reprezentând cititorul cel mai loial și profund al acesteia, deschis comunicării spre limpezirea și elucidarea rolului lui legitim în judecarea și selectarea valorilor.
 • Cartea redă o analiză temeinică a creației acesteia, presărată cu metafore și comparații pertinente, care descriu fidel adevărul literar estetic, fapt care te uimește și te surprinde în mod plăcut.
 • Cartea constituie o șansă de a cunoaște în întregime profilul literar artistic al autoarei, fiind o carte completă, un corolar al creației acesteia, o radiografie al sufletului, reflectată prin scrierile sale. Spiritul ei liric, Eu-l poetic, mereu într-o căutare de sine prin Poezie, destinul literar, toate constituie o interfață între scriitoare și cititor, între scriitoare și Dumnezeu.
 • Cartea de față redă aspectele profunde ale „filosofiei umane”, din cărțile acesteia, surprinse magistral de criticul literar, care vine în sprijinul cititorului, relevându-i aspecte unice și de necontestat.
 • Apariția acestei cărți este după părerea mea, o sărbătoare a spiritului românesc, al MIHAELEI CD, al Poeziei care, prin scris, câștigă liberate și devenire, bătând la  Porțile Raiului. O iubire cosmică, o cosmoză, îmbracă întrega ei operă, pe care criticul literar AL FLORIN ȚENE o pune în valoare dându-i strălucirea pe care o merită, surprinzându-i lumina lăuntrică, pe care apoi, aceasta o sădește în cuvinte.
 • Într-o comunicare multivocă, cu lumea, cu cerul cu ea însăși, scriitoarea își scrie destinul, înmulțind darurile primite de la Dumnezeu și dăruindu-le, într-o viață trăită înalt și demn, de bun român, care își cunoaște rădăcinile și misiunea pe care o are pe pământ. Descoperim cheile sufletului, ușița tainică prin care Poezia intră și binecuvântează. 
 • Din carte cunoaștem și profilul literar al domnului AL FLORIN ȚENE, o personalitate remarcabilă a literaturii contemporane, pentru mine UN MARE POEM, în lumina căruia și eu, timid, am crescut, avându-l tacit ca model de verticalitate umană, de credință și de dăruire, în universul atât de zbuciumat al literaturii.
 • Pentru criticul literar, întâlnirea cu o carte nouă, aduce multe variabile necunoscute: așteptări, valorizări, întrebări, preconcepții, standarde axiologice, o receptare imprevizibilă a ineditului. Criticul literar poartă cu el mereu aprinsă o lumină de veghe, un far, pentru cei care îl caută în acest ocean al literaturii contemporane. O critică literară este binevenită dacă ea își atinge scopul și este constructivă. În cazul de față, revelația acestuia a fost deplină, descoperind o scriitoare deja cu un stil propriu, cu un profil literar artistic de excepție, care dovedește că are ceva de spus, o prezență ale cărei aspirații sunt reflectate amplu în cărțile sale, ca o expresie a spiritului românesc în lume. MIHAELA CD este o conștiință vie în comunitatea românească din Canada, care conferă o renaștere a sufletului, prin intensitatea mesajelor, a emoției condensate în cuvinte.
 • În creația MIHAELEI CD, valorile umane fundamentale își găsesc locul firesc, într-o aspirație înălțătoare a binelui și frumosului, ca extensie a creației divine, refăcând unitatea lumii. Ea transfigurează și oferă, iubește și dăruiește, hrănind prin scrierile sale inima și spiritul universal.
 • Al FLORIN ȚENE este în viziunea mea, o personalitate de seamă a literaturii române, un reper de valoare, o flacără care arde pe scena lumii scriind istoria acestui neam, aducând lumină în multele direcții și conuri de umbră ale existenței  literare, un deschizător de drumuri ale valorilor culturale românești.
 • El însuși însetat de Cuvânt, criticul literar AL FLORIN ȚENE reprezintă conștiința literaturii epocii pe care o trăim, din care face Adevăr. Cu ochiul său analitic, este catalizator, limpezitor de direcții și sensuri, îndemnând către autoanaliză și devenire. Vocea sa, responsabilă de evoluția fenomenului literar, se face auzită la nivel mondial și e urmărită cu interes.
 • Cu o viziune proprie asupra realității lumii și a stadiului actual al literaturii, cu un sistem real de valori, cu principii clare de ordin etic și estetic, de fapt netezește mersul înainte al acesteia. Este un factor echilibrant, moderator și responsabil în judecarea valorilor estetice, iar critica sa literară, bogată în valențe semantice, aduce lumină și zidește.
 • AL FLORIN ȚENE dovedește și prin această carte o atitudine demnă în fața vieții, care cere devotament, trăire, dar și talent literar. El recrează și oferă noi perspective asupra textului, prin care el însuși transmite cititorilor propriul punct de vedere, ajutându-i să înțeleagă opera, să-și formeze propriul punct de vedere, să discearnă ceea ce este valoros.
 • Cu un profund caracter argumentativ, favorizând percepția în sfera cognitiv-estetică, AL FLORIN ȚENE realizează viziuni corecte, revelatoare, interpretative în manieră personală. Orientează spiritul tânăr creator, evoluția acestuia, în domeniul literaturii, unde criteriul axiologic devine criteriu ontologic.
 • Demnitatea intelectuală a actului critic se traduce în cazul acestei cărți, printr-o creație plină de conținut și rafinament, expresie a unei sensibilități de receptare și interpretare a acesteia cu totul specială. Între scriitor și critic literar, sesizez un joc intelectual, o permanentă activare a minţii, o formă de înnobilare a fiinţei omeneşti și o rezonanță intrinsecă specială. 
 •              Criticul literar, el însuși este un creator înzestrat cu simț critic, care prin emoția transmisă  stimuleze facultățile creatoare ale iubitorilor de Cuvânt.
 • MIHAELA CD scrie despre realitatea lumii și a lumilor ei, iar AL FLORIN ȚENE vorbește despre reprezentarea scrierii acesteia. O datorie către cititor de informare valorică, de încredere în principiul rațiunii de a modela sufletele, în urma cercetării metamorfozei actului creativ. 
 •  Mulțumim pentru realizarea acestei frumoase cărți, care reprezintă un adevărat omagiu adus scriitoarei MIHAELA CD, precum și șansa inestimabilă de a o cunoaște în ipostazele atât de variate ale personalității sale literar-artistice, pe care criticul Al FLORIN ȚENE ni le relevă întru cunoaștere!

 AURELIA RÎNJEA
Membru al World Poets Association România
și al Uniunii Scriitorilor de Limba Română   Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania