Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Ovidiu Chelaru şi colegii, eroi, pentru propăşirea naţiei paupere

Primit pentru publicare: 13 mart.2015
Autor: Ion ISTRATE
Publicat: 01 april. 2015

 

Moment Aniversar Universitar
Ovidiu Chelaru şi colegii, eroi
pentru propăşirea naţiei paupere

 

Peştele, hrana săracilor!

Şi de această dată, domnul Ovidiu Chelaru are ce povesti din propria viaţă de peste optzeci de ani, cartea de faţă, apărută la
Coperta,OCEd. Agata – 2015, fiind un gest de respect faţă de anii de studii superioare, profesori şi colegi, fapte şi lucruri din acea vreme de mai bine de şaizeci de ani.

Prezentarea vieţii tuturora, pe care îi întâlnim aici, într-un ambiant social zbuciumat, traversând cel puţin trei regimuri politice, marcate de ultima conflagraţie mondială şi revoluţiile politico-sociale din statele fostului bloc sovietic, i-a insuflat autorului un sentiment cu un puternic caracter ce iese din comun, atât de atent, faţă de oamenii pe care i-a întâlnit, de la părinţi, întreaga familie, prieteni, colegi şi profesori din anii de studii, la colective de muncă în care s-a regăsit şi a contribuit la făurirea de bunuri materiale şi pe care le-a coordonat şi condus cu competenţă.

Preocuparea faţă de om şi faptele sale este evidentă în această importantă carte, unde se fac însemnări care să explice şi să întregească un sentiment de optimism, chiar dacă, pe ici şi colo, mai întâlnim pasaje care ar sugera că omul este trecător şi că nimic şi nimeni nu este etern.

Preocupat de propria biografie, Ovidiu Chelaru nu poate trece uşor cu vederea că o scriere mai profundă despre anii studiilor superioare poate întregi, într-un mod mai clar, informaţiile despre viaţa Domniei sale. Dar, atent la capcane, se îndepărtează de aspectul pur subiectiv al temei şi adoptă mai degrabă un stil narativ, evitând forma strict descriptivă a faptelor şi eroilor lor, cum normal cer regulile unei monografii.

Aş zice că, de fapt, în cartea aceasta descoperim un stil specific de a scrie romane memorialistice, poveşti despre oameni, despre faptele şi destinele lor. Ea nu este neapărat o scriere ,,monografică”, pentru că citind-o desluşim nu un destin, respectiv al autorului, ci o mulţime compusă din colegii şi profesorii Domniei sale, cărora le-a rezervat spaţiu de a-i prezenta cum se cuvine, într-un semn de omagiu. Şi toate acestea s-au realizat printr-o muncă tenace, adunând materiale şi informaţii despre fiecare, pentru a completa tabloul socio-biografic al fiecăruia.

În acest fel cartea de faţă are şansa să fie lecturată şi, cred, recitită de foarte mulţi, în comparaţie cu alte cărţi, pentru că trezeşte interes, atât celor vizaţi direct, cât şi rudelor, prietenilor, cunoştinţelor fiecăruia.

Cine mai cumpără şi mai citeşte cărţi în zilele vremurilor noastre? Alte mijloace, alte forme de informare, formare şi delectare sunt promovate şi aplicate de rezultatele şi progresul ştiinţei. De la a descrie fapte şi impresii scrijilite pe piatră sau gravate pe lemn şi a scrie pe papirus la mass-media de pe internet, care transmite aceleaşi sentimente şi surprinde realităţi sub formă potenţială, care nu există efectiv, ci doar ca posibilitate, e un salt rapid şi neimaginabil, până nu de mult.

Vorbim astăzi de o lume virtuală, deci şi de o cultură virtuală şi implicit o lectură virtuală, care, vrem nu vrem, ne convine sau nu, transmite aceleaşi sentimente şi contribuie la fel la informarea şi formarea individului în societate, dar cu un efect uluitor de accelerativ.

De aceea cred că astăzi, în aceste condiţii nu toate cărţile au şanse de a fi căutate şi lecturate, decât cele precum cea de faţă. Din această perspectivă, autorul încearcă să amintească că […] Peste arc de timp şi nu de parte, până şi amintirile celor în viaţă, vor deveni istorie, fără suflare. Pentru ca bruma acestor amintiri să mai poată zăbovi un timp şi în posteritate, mă încumet a le aşterne pe hârtie, atâtea câte le mai ştiu şi le pot cunoaşte, nutrind convingerea că vor fi lecturate cu interes, dacă nu din curiozitate, de către urmaşii noştri, fie ei rude, prieteni sau simpli cititori. []

Pe lângă multe altele, aici, domnul Ovidiu Chelaru scoate în evidenţă efortul general, pe care poporul român l-a depus pentru a reconstrui ţara după un război devastator şi calamităţi naturale nimicitoare (secetă care a provocat foametea anilor patruzeci), când eram nevoiţi să mai dăm şi bir, mult mai consistent decât cel dat în istorie, cândva.

Toţi cei amintiţi şi omagiaţi, în această carte, au pus umărul din plin pentru a reface un sector al economiei ţării – piscicultura, fructul apei – şi au făcut-o cu responsabilitate, activ şi eficient. Un efort meritoriu, care a condus la afirmarea independenţei naţiei noastre: odată prin a ne achita obligaţiile create de război, a doua oară pentru a ne achita datoriile externe acumulate în vreme.

Cinste şi onoare ne-au adus aceşti oameni, pe care îi întâlnim în această carte! Pentru mine domniile lor, şi cei în viaţă, şi cei ce au trecut în liniştea deplină, sunt eroi!

Mă bucur că domnul Ovidiu Chelaru mi-a oferit această onoare, de a-i prefaţa această carte, astfel dându-mi ocazia să mă eliberez de unele constrângeri interioare.

Profundă admiraţie şi consideraţie tuturor piscicultorilor! Şi o spun cu plecăciunea cuvenită în a transmite asemenea sentimente de recunoştinţă, nu numai pentru faptul că sunt un mare iubitor al farmecului apelor şi un evident mâncăcios de peşte, aproape fără saţ, ci o afirm din percepţia pe care am realizat-o în timp îndelungat, văzând cum în jurul meu pe unde îmi duceam traiul, de la an la an tot apăreau acumulări de ape, iazuri dătătoare de mană-cerească. Şi pe la fiecare mal de apă îl vedeam pe inginerul Ovidiu Chelaru şi, ca mine, sigur, sunt mulţi care au întâlnit truda absolvenţilor facultăţilor de piscicultură, hrănind pe săraci.

In cibos pauperum, piscium est!

Ion Istrate, 13 mart.2015,  Botoşani

Nota:
Redau mai jos cuprinsul volumului, pentru o anume clarificare, deoarece acest comentariu reprezintă prefaţa cărţii amintite şi nu poate fi înţeles corect, decât văzând şi citind această monografie, aşa cum a numit-o autorul.

Cuprins

PREFAŢĂ 5
INTRODUCERE 9
Capitolul I
SCURT ISTORIC privind dezvoltarea pisciculturii
din România 13
Capitolul II
PERSONALITĂŢI DE SEAMĂ, PROMOTORI AI DEZVOLTĂRII PISCICULTURII DIN ROMÂNIA 18
GRIGORE ANTIPA 20
MIHAI BĂCESCU 23
IOAN BORCEA 26
PETRE POPESCU DAIA 28
GHEORGHE DINULESCU 28
VLADIMIR ZIEMIANKOVIC 29
EUGEN PORA 29
MIRCEA NICULESCU DUVĂZ 30
GHEORGHE MIRICĂ 30
Capitolul III
CADRELE DIDACTICE CE NE-AU INDRUMAT PASII IN PERIOADA ANILOR 1950-1954 32
GHEORGHE BÂRCĂ 34
THEODOR BUŞNIŢĂ 38
DUMITRU BOGATU 42
SERGIU CĂRĂUŞU 47
CONSTANTIN ANTONESCU 50
MIRCEA RĂUŢĂ 52
NICOLAE BACALBAŞA DOBROVICI 55
ALEXANDRU POPOVICI 56
OCTAVIA PÂRCĂLĂBOIU-GHERACOPOL 58
ELENA ONEA 60
NICOLAE STOIAN 62
VICTOR BOCĂNEALĂ 63
GEORGE VASILESCU 64
GHEORGHE GAZIBAR 65
NICOLAE GADIDOV 67
ILEANA CAUTIŞ 69
VIRGIL ŢIPĂ 70
TRAIAN ORGHIDAN 71
CONSTANTIN COSTĂCHESCU 72
IULIA GEORGESCU 77
ION ALEXANDRESCU 79
G. DROPOL 82
DUMITRU BORDÂNCĂ 84
ARCADIE MISCENKO 86
Capitolul IV
ANIVERSĂRI 87
Capitolul V
PROMOŢIA 1950-1954, FACULTATEA DE PISCICULTURĂ
DIN CONSTANŢA ŞI GALAŢI 103
FAM. BĂLĂESCU AURORA ŞI GHEORGHE 112
BĂLEANU NICOLAE 114
ELENA BERDAN-BLAGA 130
CONSTANŢA BELDEA-DRAGU 132
ALEXANDRINA BINEA-LEO MIZA 133
IOAN BUZULOIU 135
VALERIU CĂLIN 137
GHEORGHE CÂRSTEA 139
OVIDIU CHELARU 141
MARIN CIOBANU 149
GHEORGHE CIOCAN 150
EMIL CIOLAC 152
MAURA-CANDIDA COSTINESCU IACOB 153
EMIL CONSTANTINESCU 155
VASILE COSTIN 158
ANIŞOARA CURCAN 160
ALEXANDRU CURITAN 162
NICOLAE DABIJA 167
FELICIA DĂNILĂ GADIDOV 172
SILVIA DEBELEAC-ILIESCU 174
FAM. ELENA ŞI EMILIAN SĂVULESCU 176
CLAUDIU DRĂGAN 177
IOSIF FULGEANU 180
ARCADIE GROSU 182
LEONIDA GURUIANU 183
AMULIU ILIESCU 186
MARIUS ILIESCU 189
LIVIU LEO MIZA 198
VALENTINA MARINESCU 200
PAULA MĂRGĂRITESCU STĂNILĂ 201
MEMET GAFAR ABDUL CHERIM 207
IOAN MITEA 208
VALENTIN NEDELCOVICI 210
MIHAI NICODIM 214
PĂLĂŞESCU BRATU LIDIA 216
VICTORIA PĂUNESCU DOGOTER 218
GEORGE PETROVICEANU 220
DUMITRU PLEŞEANU 222
LIDIA POCLITARU ACSINTE 226
ELEONORA REBEDEA 228
MARCEL RUSESCU 230
VLADIMIR SÂRBU 236
POMPILIU STANCIU 240
VIRGIL STANCIU 242
CONSTANTIN STOILESCU 244
OCTAVIAN VAMANU 246
VALERIU ŞTEFĂNESCU 248
BIDIHON CĂLUŞERU GEORGETA 250
VASILE CORNEICIUC 252
BARBU CRISTESCU 255
BORIS DEMETRIUC 257
ION DUMITRESCU 260
CONSTANTIN IONESCU 261
SEXTILIA ISOPESCU 266
NICOLAE MIU 268
IULIA MOISOIU VALAHE 269
LIVIU MOLDOVEANU 272
MUNTEANU GHEORGHE 275
ION MUNTEANU 279
CICERONE OLTEANU 281
ŞTEFAN PÂRCĂLĂBOIU 282
VALERIA ONEA 285
CONSTANTIN MURGOCI 286
VASILE VOICAN 286
MIHAI STĂNESCU 288
BIBLIOGRAFIE 289

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania