Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Ovidiu Chelaru şi colegii, eroi, pentru propăşirea naţiei paupere

  Primit pentru publicare: 13 mart.2015
  Autor: Ion ISTRATE
  Publicat: 01 april. 2015

   

  Moment Aniversar Universitar
  Ovidiu Chelaru şi colegii, eroi
  pentru propăşirea naţiei paupere

   

  Peştele, hrana săracilor!

  Şi de această dată, domnul Ovidiu Chelaru are ce povesti din propria viaţă de peste optzeci de ani, cartea de faţă, apărută la
  Coperta,OCEd. Agata – 2015, fiind un gest de respect faţă de anii de studii superioare, profesori şi colegi, fapte şi lucruri din acea vreme de mai bine de şaizeci de ani.

  Prezentarea vieţii tuturora, pe care îi întâlnim aici, într-un ambiant social zbuciumat, traversând cel puţin trei regimuri politice, marcate de ultima conflagraţie mondială şi revoluţiile politico-sociale din statele fostului bloc sovietic, i-a insuflat autorului un sentiment cu un puternic caracter ce iese din comun, atât de atent, faţă de oamenii pe care i-a întâlnit, de la părinţi, întreaga familie, prieteni, colegi şi profesori din anii de studii, la colective de muncă în care s-a regăsit şi a contribuit la făurirea de bunuri materiale şi pe care le-a coordonat şi condus cu competenţă.

  Preocuparea faţă de om şi faptele sale este evidentă în această importantă carte, unde se fac însemnări care să explice şi să întregească un sentiment de optimism, chiar dacă, pe ici şi colo, mai întâlnim pasaje care ar sugera că omul este trecător şi că nimic şi nimeni nu este etern.

  Preocupat de propria biografie, Ovidiu Chelaru nu poate trece uşor cu vederea că o scriere mai profundă despre anii studiilor superioare poate întregi, într-un mod mai clar, informaţiile despre viaţa Domniei sale. Dar, atent la capcane, se îndepărtează de aspectul pur subiectiv al temei şi adoptă mai degrabă un stil narativ, evitând forma strict descriptivă a faptelor şi eroilor lor, cum normal cer regulile unei monografii.

  Aş zice că, de fapt, în cartea aceasta descoperim un stil specific de a scrie romane memorialistice, poveşti despre oameni, despre faptele şi destinele lor. Ea nu este neapărat o scriere ,,monografică”, pentru că citind-o desluşim nu un destin, respectiv al autorului, ci o mulţime compusă din colegii şi profesorii Domniei sale, cărora le-a rezervat spaţiu de a-i prezenta cum se cuvine, într-un semn de omagiu. Şi toate acestea s-au realizat printr-o muncă tenace, adunând materiale şi informaţii despre fiecare, pentru a completa tabloul socio-biografic al fiecăruia.

  În acest fel cartea de faţă are şansa să fie lecturată şi, cred, recitită de foarte mulţi, în comparaţie cu alte cărţi, pentru că trezeşte interes, atât celor vizaţi direct, cât şi rudelor, prietenilor, cunoştinţelor fiecăruia.

  Cine mai cumpără şi mai citeşte cărţi în zilele vremurilor noastre? Alte mijloace, alte forme de informare, formare şi delectare sunt promovate şi aplicate de rezultatele şi progresul ştiinţei. De la a descrie fapte şi impresii scrijilite pe piatră sau gravate pe lemn şi a scrie pe papirus la mass-media de pe internet, care transmite aceleaşi sentimente şi surprinde realităţi sub formă potenţială, care nu există efectiv, ci doar ca posibilitate, e un salt rapid şi neimaginabil, până nu de mult.

  Vorbim astăzi de o lume virtuală, deci şi de o cultură virtuală şi implicit o lectură virtuală, care, vrem nu vrem, ne convine sau nu, transmite aceleaşi sentimente şi contribuie la fel la informarea şi formarea individului în societate, dar cu un efect uluitor de accelerativ.

  De aceea cred că astăzi, în aceste condiţii nu toate cărţile au şanse de a fi căutate şi lecturate, decât cele precum cea de faţă. Din această perspectivă, autorul încearcă să amintească că […] Peste arc de timp şi nu de parte, până şi amintirile celor în viaţă, vor deveni istorie, fără suflare. Pentru ca bruma acestor amintiri să mai poată zăbovi un timp şi în posteritate, mă încumet a le aşterne pe hârtie, atâtea câte le mai ştiu şi le pot cunoaşte, nutrind convingerea că vor fi lecturate cu interes, dacă nu din curiozitate, de către urmaşii noştri, fie ei rude, prieteni sau simpli cititori. []

  Pe lângă multe altele, aici, domnul Ovidiu Chelaru scoate în evidenţă efortul general, pe care poporul român l-a depus pentru a reconstrui ţara după un război devastator şi calamităţi naturale nimicitoare (secetă care a provocat foametea anilor patruzeci), când eram nevoiţi să mai dăm şi bir, mult mai consistent decât cel dat în istorie, cândva.

  Toţi cei amintiţi şi omagiaţi, în această carte, au pus umărul din plin pentru a reface un sector al economiei ţării – piscicultura, fructul apei – şi au făcut-o cu responsabilitate, activ şi eficient. Un efort meritoriu, care a condus la afirmarea independenţei naţiei noastre: odată prin a ne achita obligaţiile create de război, a doua oară pentru a ne achita datoriile externe acumulate în vreme.

  Cinste şi onoare ne-au adus aceşti oameni, pe care îi întâlnim în această carte! Pentru mine domniile lor, şi cei în viaţă, şi cei ce au trecut în liniştea deplină, sunt eroi!

  Mă bucur că domnul Ovidiu Chelaru mi-a oferit această onoare, de a-i prefaţa această carte, astfel dându-mi ocazia să mă eliberez de unele constrângeri interioare.

  Profundă admiraţie şi consideraţie tuturor piscicultorilor! Şi o spun cu plecăciunea cuvenită în a transmite asemenea sentimente de recunoştinţă, nu numai pentru faptul că sunt un mare iubitor al farmecului apelor şi un evident mâncăcios de peşte, aproape fără saţ, ci o afirm din percepţia pe care am realizat-o în timp îndelungat, văzând cum în jurul meu pe unde îmi duceam traiul, de la an la an tot apăreau acumulări de ape, iazuri dătătoare de mană-cerească. Şi pe la fiecare mal de apă îl vedeam pe inginerul Ovidiu Chelaru şi, ca mine, sigur, sunt mulţi care au întâlnit truda absolvenţilor facultăţilor de piscicultură, hrănind pe săraci.

  In cibos pauperum, piscium est!

  Ion Istrate, 13 mart.2015,  Botoşani

  Nota:
  Redau mai jos cuprinsul volumului, pentru o anume clarificare, deoarece acest comentariu reprezintă prefaţa cărţii amintite şi nu poate fi înţeles corect, decât văzând şi citind această monografie, aşa cum a numit-o autorul.

  Cuprins

  PREFAŢĂ 5
  INTRODUCERE 9
  Capitolul I
  SCURT ISTORIC privind dezvoltarea pisciculturii
  din România 13
  Capitolul II
  PERSONALITĂŢI DE SEAMĂ, PROMOTORI AI DEZVOLTĂRII PISCICULTURII DIN ROMÂNIA 18
  GRIGORE ANTIPA 20
  MIHAI BĂCESCU 23
  IOAN BORCEA 26
  PETRE POPESCU DAIA 28
  GHEORGHE DINULESCU 28
  VLADIMIR ZIEMIANKOVIC 29
  EUGEN PORA 29
  MIRCEA NICULESCU DUVĂZ 30
  GHEORGHE MIRICĂ 30
  Capitolul III
  CADRELE DIDACTICE CE NE-AU INDRUMAT PASII IN PERIOADA ANILOR 1950-1954 32
  GHEORGHE BÂRCĂ 34
  THEODOR BUŞNIŢĂ 38
  DUMITRU BOGATU 42
  SERGIU CĂRĂUŞU 47
  CONSTANTIN ANTONESCU 50
  MIRCEA RĂUŢĂ 52
  NICOLAE BACALBAŞA DOBROVICI 55
  ALEXANDRU POPOVICI 56
  OCTAVIA PÂRCĂLĂBOIU-GHERACOPOL 58
  ELENA ONEA 60
  NICOLAE STOIAN 62
  VICTOR BOCĂNEALĂ 63
  GEORGE VASILESCU 64
  GHEORGHE GAZIBAR 65
  NICOLAE GADIDOV 67
  ILEANA CAUTIŞ 69
  VIRGIL ŢIPĂ 70
  TRAIAN ORGHIDAN 71
  CONSTANTIN COSTĂCHESCU 72
  IULIA GEORGESCU 77
  ION ALEXANDRESCU 79
  G. DROPOL 82
  DUMITRU BORDÂNCĂ 84
  ARCADIE MISCENKO 86
  Capitolul IV
  ANIVERSĂRI 87
  Capitolul V
  PROMOŢIA 1950-1954, FACULTATEA DE PISCICULTURĂ
  DIN CONSTANŢA ŞI GALAŢI 103
  FAM. BĂLĂESCU AURORA ŞI GHEORGHE 112
  BĂLEANU NICOLAE 114
  ELENA BERDAN-BLAGA 130
  CONSTANŢA BELDEA-DRAGU 132
  ALEXANDRINA BINEA-LEO MIZA 133
  IOAN BUZULOIU 135
  VALERIU CĂLIN 137
  GHEORGHE CÂRSTEA 139
  OVIDIU CHELARU 141
  MARIN CIOBANU 149
  GHEORGHE CIOCAN 150
  EMIL CIOLAC 152
  MAURA-CANDIDA COSTINESCU IACOB 153
  EMIL CONSTANTINESCU 155
  VASILE COSTIN 158
  ANIŞOARA CURCAN 160
  ALEXANDRU CURITAN 162
  NICOLAE DABIJA 167
  FELICIA DĂNILĂ GADIDOV 172
  SILVIA DEBELEAC-ILIESCU 174
  FAM. ELENA ŞI EMILIAN SĂVULESCU 176
  CLAUDIU DRĂGAN 177
  IOSIF FULGEANU 180
  ARCADIE GROSU 182
  LEONIDA GURUIANU 183
  AMULIU ILIESCU 186
  MARIUS ILIESCU 189
  LIVIU LEO MIZA 198
  VALENTINA MARINESCU 200
  PAULA MĂRGĂRITESCU STĂNILĂ 201
  MEMET GAFAR ABDUL CHERIM 207
  IOAN MITEA 208
  VALENTIN NEDELCOVICI 210
  MIHAI NICODIM 214
  PĂLĂŞESCU BRATU LIDIA 216
  VICTORIA PĂUNESCU DOGOTER 218
  GEORGE PETROVICEANU 220
  DUMITRU PLEŞEANU 222
  LIDIA POCLITARU ACSINTE 226
  ELEONORA REBEDEA 228
  MARCEL RUSESCU 230
  VLADIMIR SÂRBU 236
  POMPILIU STANCIU 240
  VIRGIL STANCIU 242
  CONSTANTIN STOILESCU 244
  OCTAVIAN VAMANU 246
  VALERIU ŞTEFĂNESCU 248
  BIDIHON CĂLUŞERU GEORGETA 250
  VASILE CORNEICIUC 252
  BARBU CRISTESCU 255
  BORIS DEMETRIUC 257
  ION DUMITRESCU 260
  CONSTANTIN IONESCU 261
  SEXTILIA ISOPESCU 266
  NICOLAE MIU 268
  IULIA MOISOIU VALAHE 269
  LIVIU MOLDOVEANU 272
  MUNTEANU GHEORGHE 275
  ION MUNTEANU 279
  CICERONE OLTEANU 281
  ŞTEFAN PÂRCĂLĂBOIU 282
  VALERIA ONEA 285
  CONSTANTIN MURGOCI 286
  VASILE VOICAN 286
  MIHAI STĂNESCU 288
  BIBLIOGRAFIE 289

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5