Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

,,Premiul pentru valorificarea editoriala a creatiei maestrului GRIGORE VIERU”

Cuvânt de mulțumire: ,,Premiul pentru valorificarea editoriala a creatiei maestrului GRIGORE VIERU”

 •  În era informațională, a comunicării virtuale, cărțile pot avea frumusețea și valoarea pe care  continuă să o aibă viorile celebrilor lutieri ce rezistă, în pofida instrumentelor muzicale electronice. 
 • O carte bună este o „ființă”- mirosul ei, atingerea texturii, răsfoirea ei oferă un festin al  simțurilor…Este ca și cum i-ai pipăi sufletul… O evadare din cotidian, o provocare intelectuală care îți  oferă noblețe și libertate, ori de câte ori normalitatea existențială devine o himeră. 
 • Având ca obiectiv contracararea tendinței de cronicizare a lipsei de valori, Asociația Culturală  REGAL D’ART s-a preocupat permanet ca noile generații să nu abandoneze lectura, ca să nu se  aștearnă tristețea iremediabilă în ținutul destinat lumii spiritului (deșertificat de iureșul unei vieți pe  credit), iar cinstirea cuvântului scris să nu fie un ritual de duminică… 
 • Relevând sublimul universului cărților, precum și faptul că, atunci când există vocație,  dăruire, apetență pentru literatură și cultură, viitorul nu poate fi sumbru, asociația a editat, în  colecțiile „Regal de poezie” și „Regal de înțelepciune”, creații bibliofile, dedicate unor personalități  marcante ale culturii noastre, precum și altor creatori care și-au confirmat valoarea și potențialul  afirmării, realizate cu atribute formale excepționale, potrivit conținutului astfel onorat, într-o  arhitectură sofisticată, originală, care îmbină, într-o corespondență aproape simbolistică,  frumusețea evanescentă, rafinată, a creațiilor literare cu imagini corezonante din arealul plastic al  unor artiști remarcabili. 
 • În acestă somptuoasă panoplie a iubirii de poezie și de har, un loc de cinste îl ocupă editarea  operei poetice integrale a maestrului Grigore Vieru, un exercițiu de curată apreciere, admirație și  înțelegere a fenomenului Grigore Vieru, de evocare a personalității marelui poet în cuvinte de  mătase și auriu regal… 
 • Omagiul adus poetului este tutelar, absolut, o empatie estetică ce a lucrat asupra artiștilor  plastici care au înțeles feeria creatoare a liricii vierene care le-a stimulat reflecția și revelația,  orientându-le creația pe făgașul expres al meditației și al interiorizării, într-un cadru de rafinată și  erudită expresie, atingând orizonturi inefabile, oferind soluția spirituală a unei solidare viețuiri întru Vieru… 
 • Proiectul editorial s-a dorit a fi, cu toate imperfecțiunile și căutările, un monument de  cuvinte închinat „celui mai iubit dintre pământeni…” 
 • Suntem onorați că modesta noastră trudă a fost apreciată de distinșii membri ai juriului care  ne-au gratulat cu „Premiul pentru valorificarea editorială a creației maestrului Grigore Vieru”, în  cadrul acestui prestigios festival purtând numele poetului care nu numai că este dăruit, dar și  împarte daruri în eter… 
 • Adresăm respectuoase mulțumiri juriului, organizatorilor festivalului: Ministerului Culturii,  Academiei de Științe, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Primăriei Municipiului Chișinău,  Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”,  Centrului Cultural Științific „Grigore Vieru”, precum și familiei poetului pentru generozitatea și  disponibilitatea implicării și sprijinirii demersului nostru editorial, nutrind speranța că versul și cântul  vierean vor dăinui în conștiința acestui neam… 
 • Alese gânduri de mulțumire și colectivului de profesioniști ai Centrului Academic  Internațional Eminescu, manageriat cu dăruire, perseverență și tenacitate de neobosita doamnă 
 • Elena Dabija, pentru prietenia și solidaritatea culturală, fiind parteneri în numeroase proiecte  dedicate personalităților efigie ale culturii române. 
 • Adâncă plecăciune directorului onorific al acestei instituții, eminentului critic și istoric literar,  filozof al culturii, academicianului Mihai Cimpoi, distinsului slujitor al cugetului, pentru faptul că ne-a  înfiat și, cu generozitatea și noblețea care îi sunt definitorii, ne susține și sprijină necondiționat  proiectele, demonstrând o rară vocație sufletească a aproapelui. 
 • Permiteți-mi să-mi exprim recunoștința față de colaboratorii acestui proiect de amploare, pentru că s-au lăsat locuiți de poezia maestrului, de forța sa invincibilă, truditori într-un frumos, care  au contribuit la zămislirea acestor volume cu profesionalism și devoțiune aproape mistică, trăind cu  desăvârșire din bucuria creației, din gândirea metaforei. Premiul le aparține pe deplin! 
 • Consultanți literari: acad. Mihai Cimpoi, Elena Dabija, acad. Nicolae Dabija, prof. dr. Lucia  Olaru Nenati, Raisa Vieru 
 • Documentare biobibliografică: Claudia Balaban, Fănuș Băileșteanu, acad. Mihai Cimpoi, acad.  Theodor Codreanu, prof. dr. Daniel Corbu, Doina Dabija, prof.dr.Stelian Gruia, Gheorghe Median,  Vera Sîrbu, Ștefan Sofronovici, Raisa Vieru 
 • Transcriere: prof. dr. Ala Sainenco 
 • Documentare artă plastică: Genoveva Dolhescu , Victor Hreniuc, Bogdan-Dragoș Mihai,  Carmen Popovici-Maxim 
 • Redactori muzicali: acad. Eugen Doga, Marius Hristescu, Laurențiu Palade, Paul Ciprian  Surugiu (Fuego), Cătălin Alexandru Șobachi 
 • Tehnoredactori: Mirela Brehuescu, Ionel David, Filomica Gheorghiciuc, Ciprian Dumitru  Iacinschi 
 • Corectori: Eugenia Filip, Ciprian Manolache 
 • Design grafic si layout original: Mihaela Irimescu 
 • Credit foto: arhiva familiei poetului, Pavel Bălan, Ozolin Duşa 
 • Procesare foto: Dragoș Axinte, Delia Ghițun, Tudor Şerban Lupu 
 • Editare video (stick): Marius Cristi Popa 
 • Plachetă coperta I: S.C. „ROMBERFIL” S.R.L. (manager: Filip Mărgărit) 
 • Tipar: Tipografia „PIM SERVICE” laşi (manager: Maria Petrariu) 
 • Viață lungă Festivalului, locul întâlnirilor generatoare de revelație și emulație pentru că, așa  cum a afirmat ilustrul academician Nicolae Dabija, un neam care zămislește din când în când un  Eminescu sau un Vieru nu poate până la urmă să nu învingă… 
 • Patimile și urile vor obosi „poate”, distrugătorii și demolatorii își vor găsi liniștea, dar și  uitarea sub brazde, revoluțiile vor deveni istorie, oamenii vor intra, poate, pe porțile unei patrii mai  largi și mai mănoase, în care iubirea de mamă, de glie, de limbă română nu se va fi demodat, dar  cine va voi să-și audă sufletul urcând din rădăcini, o va putea face sprijinindu-se pe armonia  evanescentă a versului vierean.  
 • Vieru n-a murit! Vieru suntem noi! Noi suntem Vieru!Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania