Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Un eveniment editorial – Grigore Vieru, opera poetică, „Duminica sărutului”

Academia de Științe a Moldovei îl omagiază pe marele poet Grigore Vieru, în cadrul unei manifestări care va avea loc la Chișinău, astăzi, 14 februarie, ziua de naștere a acestuia. În programul manifestării, un punct deosebit îl va constitui lansarea primului dintre cele șapte volume tematice cuprinzând cele mai importante creații ale operei lui Grigore Vieru, proiect inițiat și coordonat de doamna notar Lili Bobu, sub egida Asociației Culturale ,,Regal d’Art” din Botoșani, a cărei președinte onorific este.

Din considerente care țin de complexitatea proiectului, dar și pentru că luna în care s-a născut poetul, este luna iubirii, primul volum care a văzut lumina tiparului este volumul al patrulea, tematica sa, pusă în evidență de titlul pe care îl poartă, fiind dragostea – esența poeziilor, textelor pentru compoziții muzicale și aforismelor, cuprinse între coperțile sale.

Ca și toate celelalte cărți apărute până acum sub egida Asociației Culturale ,,Regal d’Art’’, acest volum este rodul unor eforturi greu de imaginat, pe care doar un om cu o extraordinară determinare, cu o dăruire deplină în realizarea proiectelor pe care și le-a asumat și mai presus de toate cu o amplă viziune culturală, le-ar putea face.

Volumul este impresionant deopotrivă prin aspectul ca și prin conținutul său. Coperțile sunt îmbrăcate în catifea neagră, titlul cărții, numele autorului și a instituției sub egida căreia aceasta a apărut sunt scrise cu litera aurite, iar pe prima copertă este încastrată într-o casetă, o plachetă din metal aurit, copie a lucrării lui Constantin Brâncuși „Sărutul”.

Prefațat de academicianul Mihai Cimpoi și postfațat de conf. univ. dr Paul Gorban,  în cele peste 660 de pagini ale sale, volumul cuprinde poezii de dragoste selectate din cărțile publicate de Grigore Vieru în timpul vieții sale și din diverse reviste, rămase în manuscris în arhiva familiei poetului, precum și un consistent grupaj de aforisme. Acestora li s-au adăugat, într-o manieră care dovedește înaltul profesionalism l-a care s-a ajuns în munca de redactare, plicuri speciale cu poeme în manuscris, copii xerox după numere din Revista ,,Literatura și Arta”, cuprinzând poeme semnate de Grigore Vieru, partituri ale unor creații muzicale pe versurile acestuia, precum și câteva documente filatelice dedicate poetului, între care un plic ocazional și o carte poștală (ilustrate cu reproduceri ale unor lucrări semnate de artiștii Doru Cristian Deliu, Iurie Matei și Paul Surugiu – Fuego). 

Volumul a fost înnobilat cu impresionante lucrări de artă plastică, reproduceri din creația unor apreciați artiști plastici români: Aurelian Antal, Petru Asimionese, Sabin Bălașa, Dumitru Brodetsky, Tiberiu Chelaru, Dorina Costraș, Nicolae Grigorescu, Ligia Macovei, Mihai Olteanu, Ion Sulea Gorj, Rodica Toth Poiată, Mihai Ungureanu etc. Din rațiuni care au ținut de nevoia de a ilustra cât mai cuprinzător, într-un singur volum, creația viereană având ca tematică iubirea, cele câteva zeci de texte puse pe muzică de cei mai renumiți compozitori basarabeni și nu numai, un număr important de videoclipuri, ca și mai multe înregistrări audio cu vocea poetului, au fost stocate pe un stick, atașat volumului. 

Nu ne propunem să facem o analiză critică a volumului, dar nu putem să nu ne referim la efortul imens pe care l-a presupus redactarea acestuia. Cărțile și publicațiile din care au fost extrase poeziile și aforismele, apărute într-un interval mare de timp, se găsesc greu, ele aflându-se în biblioteci din Republica Moldova, unde nu este foarte simplu de ajuns, cântecele compuse pe versurile poetului reproduse pe stick, nu au fost nici ele ușor de înregistrat, după cum depistarea celor mai potrivite creații de artă plastică destinate ilustrării volumului, a necesitat o muncă pe care puțini ar fi putut să o ducă până la capăt. 

Dăruirea cu care Lili Bobu s-a aplecat asupra acestui volum se explică prin admirația deosebită pe care o are pentru omul și poetul Grigore Vieru, alături de care s-a aflat nu o dată, sentiment pus în evidență și prin cartea – omagiu, închinată acestuia ,,Simplu ca iarba, simplu ca pâinea, simplu ca Biblia”, prezentată în anul 2018, în cadrul celei de a X – a ediții a Festivalului Internațional de Poezie ,,Grigore Vieru – poetul Duminicii”, la Academia de Științe a Moldovei.

 Acest motiv nu ni se pare însă a fi singurul. Din punctul nostru de vedere, Lili Bobu este tipul intelectualului de înaltă ținută, care a înțeles nevoia de a strânge legăturile cu românii de peste Prut  și de a face ca Podul de Flori să nu rămâna o simplă metaforă. Străduința de a face cât mai cunoscute personalitățile emblematice din Republica Moldova – Grigore Vieru, Eugen Doga, Nicolae Dabija – prin mijloacele de care dispune Asociația Culturală ,,Regal d’Art” și prin eforturile personale, o fac un reper pentru ceea ce trebuie intreprins pentru ca unitatea românilor să se consolideze, cultura fiind una dintre cele mai puternice căi de realizare a acestui deziderat. 

Succintele referiri la acest excepțional volum nu pot să nu facă trimitere la truditorii care au contribuit la realizarea sa:
Consultanți literari: acad. Mihai Cimpoi, Elena Dabija, acad. Nicolae Dabija, Emilian Marcu, dr. Lucia Olaru Nenati, Raisa Vieru
Documentare biobibliografică: Claudia Balaban, Fănuș Băileșteanu, acad. Mihai Cimpoi, dr. Theodor Codreanu, dr. Daniel Corbu, Doina Dabija, dr. Stelian Gruia, Gheorghe Median, Raisa Vieru
Transcriere: dr. Ala Sainenco
Documentare artă plastică: Mihai Debeli, Carmen Popovici-Maxim
Redactori muzicali: acad. Eugen Doga, Marius Hristescu, dr. Laurențiu Palade
Tehnoredactori: Mirela Brehuescu, Ionel David, Ciprian Dumitru Iacinschi
Corectori: Mirela Brehuescu, Eugenia Filip
Design grafic și layout original: Mihaela Irimescu
Credit foto: arhiva familiei poetului, Pavel Bălan, Ozolin Dușa
Procesare foto: Dragoș Axinte
Plachetă față: reproducerea creației lui Constantin Brâncuși, ,,Sărutul”, realizată de S.C. Romberfil S.R.L. (manager: Filip Mărgărit)
Tipar: Tipografia  Iași (manager: Maria Petrariu)

 Încheiem aceste scurte considerații, cu convingerea că apariția acestui volum va reprezenta un eveniment de maximă importanță pentru cultura românească și felicitând Asociația Culturală ,,Regal d’Art” pentru aceast nou succes, așteptăm cu încredere și nerăbdare și pe cele care vor urma.

 

                                                                             

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania