Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 15 → 2023

Printre cuvinte alese și lacrimi de bucurie. Viaţa, în spiritul iubirii şi ascultării de Dumnezeu

 

Viaţa fiecăruia dintre noi trebuie trăită în spiritul iubirii şi ascultării de Dumnezeu, al iubiri aproapelui, după cum spune Sfânta Scriptură. Dă cinstire aproapelui, fără să iei seama la vârstă, fără să te uiţi la rangul pe care-l are în lume,dă cinstire şi orbului, şi leprosului şi celui bolnav la minte, şi răufăcătorului, şi păgânului – cum se cuvine chipului lui Dumnezeu. Milostenia, acel sentiment care îşi are izvorul în iubirea faţă de Dumnezeu, este acea exteriorizare în fapte a iubirii faţă de aproapele, trăirea intensă a iubirii, pornită dintr-o inimă ce suferă pentru cei care, într-un moment sau în altul, se află în necazuri.“ Dă cât poţi da. De ai un ban, cumpară cu el cerul, nu pentru că acesta este aşa de ieftin, ci pentru că Dumnezeu este aşa de milostiv şi iubitor.” (Sfântul Ioan Gură deAur).”Fericiti cei milostivi caci aceia se vor milui” (Matei 5, 7). Fapta bună făcută din iubire pentru aproapele tău, devine hrana spirituală ce te laudă înaintea lui Dumnezeu. A rânduit Bunul Dumnezeu să văd lumina zilei la sat, acolo unde s-a născut veșnicia cum bine spunea Lucian Blaga. Cândva, pe la începutul secolului XX, pe aceleași meleaguri cu doine și legende, a văzut lumina zilei preotul Ioana Marina cel ce avea să devină Patriarhul Justinian Marina, întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la data de 6 iunie 1948. Satul nostru românesc a tezaurizat o mulțime de valori spirituale, morale și culturale.Satul a fost și este izvor de înțelepciune, de artă, de energie,în sat s-au cristalizat forme și expresii de viață ale neamului acesta, care a fost un neam de țărani. Străbatem multe drumuri prin lumea mare, dar gândul ne zboară fără încetare spre locul unde ne-am născut. Există în lume un loc al primelor amintiri, acolo unde sufletul fiecăruia dintre noi a îmbrăcat pentru prima dată haina luminii. Acolo în satul meu, alături de frați, verișori, prieteni și prietene am învățat de la părinți și apoi de la dascăli noștri dragi, tot ce este necesar pentru a deveni oameni, de a fi sprijin pentru familie și semeni, dragostea pentru Dumnezeu și aproapele meu, dragostea pentru natură și tot ceea ce ne înconjoară. Nebănuite sunt Căile Domnului ! Șansa de a lucra la Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea, întâlnirea cu fetele de la Liga Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, m-au ajutat să Slujesc Biserica și să-mi ajut semenii așa cum ne îndeamnă Sfânta Scriptură : ‘Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.” Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” Marcu 12:30-31 VDC.  Apoi am înțeles că bucuria se naşte în inima omului, din sufletul său şi este legată de virtuţile creştine ale acestuia : credinţa, nădejdea şi dragostea, iar Sfânta Scriptură spune că  mai mare dintre acestea este dragostea.Cuvine- se cu adevărat să spunem :”Bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea vine din suflet şi lumina vine din inima fiecăruia! Cine are dragoste, aleargă, se osteneşte, se bucură, este slobod şi nimic nu-l ţine. Dragostea dă toate pentru toate şi are de toate, pentru că nu-şi găseşte odihna decât în Cel Preaînalt din care izvorăşte şi de la care vine orice lucru bun. Dragostea nu se uită la daruri, ci mai pre sus de toate darurile se ridică la Dăruitor. Adeseori dragostea nu cunoaşte măsura şi râvna ei se înflăcărează peste măsură. Dragostea nu simte nici o greutate, nu ştie de osteneală, s-apucă de lucruri care sunt mai pe sus de puterea ei şi nu zice niciodată ”nu pot” având încredinţarea că poate toate, şi chiar poate toate şi face fapte pentru care, cine n-are dragoste, se osteneşte în zadar. Printre virtuţile de frunte care-l înfrumuseţează pe om sunt smerenia şi bunătatea.Toate încercările vieţii, toate obstacolele întâlnite de- a lungul timpului ,pe toate  le putem înfrunta cu iubire, cu bunătate, cu răbdare și cu smerenie. Pe la începutul anului 2013, din dragoste am inițiat proiectul Iubirea de aproapele meu”, pentru că Iubirea îndelung rabdă, este binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu se aprinde la mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate… toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă”, scria Sf. Ap. Pavel în Imnul Iubirii. În toţi aceşti ani am descoperit că bucuria de a dărui este la fel de frumoasă şi importantă ca bucuria de a primi,când primeşti, ţi se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruieşti ţi se umple sufletul! ”Dăruind, vei dobândi negreșit fericire, împlinire din zâmbetul celui care a primit de la tine ceea ce avea nevoie. Nu dăruiți pentru a primi, nu dăruiți dacă nu simțiți, nu dăruiți dacă doriți recunoaștere, pentru că ea, de multe ori, nu poate veni.Dăruiți doar atunci când simțiți, dăruiți din puținul vostru un zâmbet, o clipă de alinare, o clipă ce poate schimba viața unui om! A-ți manifesta iubirea duhovnicească față de aproapele este semnul înnoirii sufletului prin Sfântul Duh. Desăvârșirea creștină stă în iubirea de aproapele, iar desăvârșita iubire de aproapele stă în iubirea de Dumnezeu. Creșterea în iubirea de Dumnezeu este nesfârșită, pentru că Dumnezeu este iubire (I Ioan 4, 16)’‘. În luna septembrie 2022, membrele Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, alături de care am realizat multe proiecte sociale, am adus bucurie și speranță multor tineri și adulți aflați în dificultate , au sărbătorit 30 de ani de misiune în slujba Bisericii și a semenilor. Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului în perioada 8-10 septembrie 2022, au fost organizate mai multe manifestări spiritual-culturale. Joi, 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului, membrele Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe au participat la târnosirea bisericii Mănăstirii „Dintr-un lemn”, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic-ajutătoarea”, ocrotitoarea Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului. Cu ocazia aniversării, în curtea așezământului monahal, a fost sfințită o troiță în cinstea activității femeilor ortodoxe pentru Biserică. Tot în aceeași zi, la Mănăstirea Surpatele, ctitorie a Doamnei Maria Brâncoveanu, a fost inaugurat un monument comemorativ și sau plantat 250 de bulbi din laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, soi obținut și omologat în Olanda. La ora 18:00, la Filarmonică a avut loc spectacolul „Pianul cu poeme” susținut de Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu, în cinstea femeii creștine. În dimineața zilei următoare a avut loc o ședință aniversară la Așezământului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”. Seara, la ora 18.00 a fost vizionarea filmului și lansarea cărții „Care dintre noi”, scrisă de Chris Simion-Mercurian, o meditație cu privire la boală ca oportunitate. Sâmbătă, 10 septembrie, au fost organizate pelerinaje la Mănăstirile din Arhiepiscopia Râmnicului.Cu prilejul ședinței festivă a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, desfășurată vineri, 9 septembrie, în Sala „Gherasim Arhiepiscopul” din cadrul Așezământului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a reliefat: „Momentul aniversar prilejuiește o privire retrospectivă asupra activității desfășurate prin implicarea dumneavoastră jertfelnică din aceste trei decenii, meritorie întru totul și prin continuitatea acțiunilor pe care le-ați inițiat și desfășurat în acest timp. În chip firesc, acestea sunt impregnate de dragostea propriilor dumneavoastră familii, în care v-ați născut și crescut copiii, însă descoperă și valorile alese pe care le împărtășiți prin virtuțile cultivate în timpul studiilor și prin pregătirea de excepție în domenii dintre cele mai diverse: educație, medicină, administrație, jurnalism, cultură, justiție, industrie și cercetare științifică, ceea ce conferă activităților Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului oportunitatea de a conlucra cu diverse instituții de asistență socială și culturală, mărturisind cuvântul Scripturii „Femeile înțelepte zidesc casă” (Pilde XIV, 1). Inițiind activități de informare și asistență medicală, proiecte educative și de sprijinire a copiilor din familii numeroase ori cele care se confruntă cu sărăcia și șomajul, a tinerilor și bătrânilor din instituțiile de asistență socială pe care i-au vizitat cu multă dragoste în toți acești ani, oferiți mărturie în familiile dumneavoastră, celor apropiați și înaintea tuturor acelora pe care îi întâlniți, că împlinirea vieții creștine este „dobândirea sfințeniei și a vieții veșnice” (cf. Evrei XII, 14). Lucrarea în lume a Bisericii nu este altceva decât continuarea activității Mântuitorului Hristos, începută prin înomenirea Sa din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, „darul cel mai de preţ făcut lui Dumnezeu de către umanitate, dar un dar prin care Dumnezeu ne răsplăteşte cu nenumăratele Sale daruri. Maica Domnului premerge umanităţii şi toţi îi urmează”. Premerge în iubire, în curăţie, în apropierea de Dumnezeu”, după cum ne încredințează Părintele Dumitru Stăniloae. În chip firesc Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cinstită drept ocrotitoare a Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, ale cărei activități reprezintă ajutorul Maicii Domnului în toată lucrarea cea bună și împlinirea rugăciunilor și a mijlocirilor sale”… La final, Înaltprasfințitul Părinte Varsanufie le-a adresat femeilor creștine îndemnul de a  continua misiunea de slujire a lui Dumnezeu, a Bisericii și a semenilor, cu aceeași putere de jertfire și slujire”.Mulțumind pentru cuvintele frumoase și alese, cu lacrimi de bucurie în priviri, doamna Delia Zamfirescu, președinta Ligii a subliniat sprijinul și grija părintească oferite de Înaltpreasfinția Sa Asociației de -a lungul celor 8 (opt ) ani de când este în fruntea Arhiepiscopiei Râmnicului. Cuvine- se cu adevărat, ca la ceas aniversar să transmit și eu Albinuțelor, Furnicuțelor, cum le numesc uneori, rugăciunea Părintelui Iov Pătrașcu, Monahul care scrie cu degetele de la picioare… Domnul şi Maica Domnului să vă binecuvânteze, să vă ocrotească, să vă mântuiască, acum şin-n veci, vecilor.Amin.

Zenovia ZamfirAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania